Achizitia de carburant pentru autovehicule ( Benzina fara Pb COR min. 95 si Motorina Euro 5 ) pe baza de carduri electronice valorice pentru autovehiculele din parcul auto al D.G.A.S.P.C. Vrancea – LOT I, si Achizitia de carburant pentru autovehicule ( Benzina fara Pb COR min.95 si Motorina Euro 5 ) prin BVCA – LOT II

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

Acord-cadru ce urmeaza a fi incheiat pe o perioada de 12 luni ce are ca obiect :
LOT I- Furnizare carburant auto (Benzina fara Pb COR min.95 si Motorina Euro 5) pe baza de carduri electronice valorice emise de furnizor pentru autovehiculele din parcul auto
al D.G.A.S.P.C VRANCEA.
Achizitia de produse :
Carburant pentru autovehicule :
- Benzina fara Pb COR min.95 - 15 buc.carduri nominalizate ;
- Motorina Euro 5 - 12 buc. carduri nominalizate ;
- 1 card carburant benzina/motorina x 300 litri / 12 luni = 3.600 litri ;
- 1 card carburant benzina/motorina x 300 litri / 12 luni = 3.600 litri .
Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 137.700 lei fara TVA, iar valoarea maxima este de 550.800 lei fara TVA .
Cantitatea maxima estimata care ar putea fi solicitata pe toata durata acordului-cadru de catre autoritatea contractanta este de 81.600 litri carburant
pentru 29 carduri carburant dupa cum urmeaza :
- 40.800 litri benzina
- 40.800 litri motorina .
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru va fi 10.200 litri benzina si 10.200 litri motorina, iar cantitatea maxima estimata de 40.800 litri benzina si 40.800 litri motorina .
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de minim 137.700 lei fara TVA si maxim pentru cel mai mare contract subsecvent de 275.400 lei fara TVA ,
in functie de limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie pentru anul 2024 .
Cantitatea minima estimata aferenta contractului subsecvent, va fi de 10.200 litri benzina fara Pb COR min.95 si 10.200 litri motorina Euro 5, iar cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare este de 20.400 litri benzina fara Pb COR min.95 si 20.400 litri motorina Euro 5.
LOT II - Furnizare carburant auto (Benzina fara Pb COR min.95 si Motorina Euro 5) pe baza de bonuri valorice BVCA emise de furnizor pentru decontarea transportului pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr.448/2006 si a Ordinului nr.160/2023
Achizitia de produse :
Carburant pentru autovehicule :
- Benzina fara Pb COR min.95/Motorina Euro 5
Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 31.512,60 lei fara TVA, iar valoarea maxima este de 1.575.630,25 lei fara TVA .
Cantitatea maxima estimata care ar putea fi solicitata pe toata durata acordului-cadru de catre autoritatea contractanta este de 1.500 carnete (25 file/carnet x 42,02 lei fara TVA/fila) carburant benzina/motorina.
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru va fi de 30 carnete (25 file/carnet x 42,02 lei fara TVA/fila) carburant benzina/motorina.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este de minim 31.512,60 lei fara TVA si maxim pentru cel mai mare contract subsecvent de 787.815 lei fara TVA ,
in functie de limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie pentru anul 2024 .
Cantitatea minima estimata aferenta contractului subsecvent, va fi de 30 carnete (25 file/carnet x 42,02 lei fara TVA/fila) carburant benzina/motorina, iar cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare este de 750 carnete (25 file/carnet x 42,02 lei fara TVA/fila) carburant benzina/motorina

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2023-12-15. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului vrancea
Numărul național de înregistrare: 17101530
Adresa poștală: Str. 8 Martie , nr. 1
Orașul poștal: Focsani
Cod poștal: 627150
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Iulia cara
Telefon: +40 237230789 📞
E-mail: birou.achizitii@dgaspcvn.ro 📧
Fax: +40 237230789 📠
Regiune: Vrancea 🏙️
URL: www.asistentasocialavn.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173535 🌏
Tipul autorității contractante
Alt tip: DGASPC Vrancea

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Achizitia de carburant pentru autovehicule ( Benzina fara Pb COR min. 95 si Motorina Euro 5 ) pe baza de carduri electronice valorice pentru autovehiculele...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Benzină fără plumb 📦
Scurtă descriere:
“Acord-cadru ce urmeaza a fi incheiat pe o perioada de 12 luni ce are ca obiect : LOT I- Furnizare carburant auto (Benzina fara Pb COR min.95 si Motorina...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2126430.25 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“LOT II -Furnizare de carburant auto (benzina fara Pb COR 95 – motorina euro 5) prin BVCA”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Benzină fără plumb 📦
Produse/servicii suplimentare: Motorină 📦
Locul de desfășurare: Vrancea 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Dgaspc vrancea
Descrierea achiziției publice:
“LOT II -Furnizare de carburant auto (benzina fara Pb COR 95 – motorina euro 5) prin BVCA”
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Propunere tehnica
Criteriul de calitate (pondere): 10
Preț (pondere): 90
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1575630.25 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 12

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“LOT I -Furnizare de carburant auto (benzina fara Pb COR 95 – motorina euro 5) prin carduri electronice”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Motorină (0,2) 📦
Locul principal sau locul de desfășurare: Vrancea
Descrierea achiziției publice:
“LOT I -Furnizare de carburant auto (benzina fara Pb COR 95 – motorina euro 5) prin carduri electronice”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 550 800 💰
Descriere
Informații suplimentare: 0000

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 sau, după...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații despre licitația electronică
Se va folosi o licitație electronică
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2023-12-15 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-04-15 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2023-12-15 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare a ofertelor.

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736587 (2023-11-30)