Achizitie bonuri valorice de carburant pentru beneficiari

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2

Achizitie bonuri valorice de carburant pentru beneficiari, conform solicitărilor din caietul de sarcini. Acordul cadru se va încheia pentru o perioada de 23 de luni cu maxim 3 (trei) operatori economici clasați în ordinea prețului ofertat, în cazul în care exista trei operatori economici declarați admiși (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim trei operatori economici, acordul cadru se va încheia cu toți operatorii economici calificați.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 18 zile.
Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-09. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Numărul național de înregistrare: 17093691
Adresa poștală: Strada: Olari, nr. 15
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 024056
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Sanda-Maria RUȘANU
Telefon: +40 213110029 📞
E-mail: licitatii@social2.ro 📧
Fax: +40 213110029 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.social2.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173522 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Achizitie bonuri valorice de carburant pentru beneficiari 17093691_2023_PAAPD1430277”
Produse/servicii: Motorină 📦
Scurtă descriere:
“Achizitie bonuri valorice de carburant pentru beneficiari, conform solicitărilor din caietul de sarcini. Acordul cadru se va încheia pentru o perioada de 23...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1583193.28 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Conform caietului de sarcini
Descrierea achiziției publice:
“Achizitie bonuri valorice de carburant pentru beneficiari Nr. Crt./ Denumire produs/ U.M / Cantitate minima bonuri acord cadru (60 persoane cu handicap din...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Numarul de statii existente in Sectorul 2
Criteriul de calitate (pondere): 60
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 23

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertanții vor fi excluși din procedura de atribuire a acordului cadru/contractului dacă intră sub incidența dispozițiilor art. 164, art.165 si art.167 din...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 3
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-09 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-09 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-09 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal, rezultate in urma aplicarii criteriului de atribuire, este urmatoarea: - in cazul în care două sau mai...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din LEGEA 101/2016.”
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. sector 2
Adresa poștală: Str. Olari nr. 15, Sector 2
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 024056
Țara: România 🇷🇴
URL: www.social2.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736916 (2023-11-30)