Acord cadru pentru achizitia de servicii de imagistica medicala RMN pentru perioada 2024-2027

SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI

Servicii de investigatie imagistica RMN in cantitatile specificate in caietul de sarcini.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-05. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Spitalul municipal "sfintii doctori cosma si damian" radauti
Numărul național de înregistrare: 4327367
Adresa poștală: Strada: CALEA BUCOVINEI , nr. 34A
Orașul poștal: Radauti
Cod poștal: 725400
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Petru Gafitescu
Telefon: +40 564067/227 📞
E-mail: gafimar2000@yahoo.com 📧
Fax: +40 0230562636 📠
Regiune: Suceava 🏙️
URL: www.spitalul-radauti.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173510 🌏
Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Acord cadru pentru achizitia de servicii de imagistica medicala RMN pentru perioada 2024-2027 18362”
Produse/servicii: Servicii de imagistică medicală 📦
Scurtă descriere:
“Servicii de investigatie imagistica RMN in cantitatile specificate in caietul de sarcini.”
Valoarea estimată fără TVA: RON 6 651 120 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Suceava 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Municipiul RĂDĂUŢI, CALEA BUCOVINEI 34A, JUD. SUCEAVA , CP724500
Descrierea achiziției publice:
“Nr. crt Denumire investigatie Cantitate minima contract subsecvent Cantitate maxima contract subsecvent Preț estimat serviciu Cant. minima acord cadru (48...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“3.Distanta spatiului de prestari servicii de imagistica medicala fata de unitatea medicala”
Criteriul de calitate (pondere): 30
Criteriul de calitate (denumire): 2 b). Componenta tehnica -intensitate camp magnetic
Criteriul de calitate (pondere): 10
Criteriul de calitate (denumire): 2 a).Componenta tehnica -An fabricatie
Criteriul de calitate (pondere): 15
Criteriul de calitate (denumire): 2 c). Componenta tehnica Punctaj RMN de rezervă
Criteriul de calitate (pondere): 5
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Cifra de afaceri medie specificaCifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de minim 831390 lei.Ofertantii vor prezenta Lista principalelor...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatiiLista cu aparatura medicala de specialitate, utilajele, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Modalitatea de indeplinire Completare DUAE de catre operatorii economici, terti sustinatori, si asociati in conformitate cu notificarea ANAP nr....”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-05 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2034-01-05 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-05 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): comisia de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“Nota-In cazul in care in urma aplicarii criterului de atribuire , avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: In termen de maximum 10 zile de la comunicare.
Sursa: OJS 2023/S 234-736667 (2023-11-30)