DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BANCA, JUDETUL VASLUI

U.A.T.COMUNA BANCA

Comuna noastră este beneficiara a Contractului de finantare, nr. 1085DOT/2023, reprezentand finantarea Proiectuluicu titlu: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banca, judetul Vaslui”, cod F-PNNR-Dotari-2023-3489 acordat prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, al Cercetarii, Dezvoltarii si inovarii in cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”, prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezidenţă /Pilonul IV.Politici pentru noua generatie/Componenta C 15: respectiv: Investitia I.9. Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum Investitia I.11. Asigurarea dotarilor salilor de clasa si a laboratoarelor /atelierelor scolare din sistemul preuniversitar;
Obiectul contractului consta in: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTIC

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-23. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-06.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-06 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-06)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: U.a.t.comuna banca
Numărul național de înregistrare: 4446708
Adresa poștală: Comuna banca,judetul vaslui
Orașul poștal: Banca
Cod poștal: 737025
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Diaconu claudiu viorel
Telefon: +40 235427060 📞
E-mail: primaria_banca212@yahoo.ro 📧
Regiune: Vaslui 🏙️
URL: https://comunabanca.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.e-licitatie.ro 🌏
Instrumentul de achiziție URL: www.e-licitatie.ro 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BANCA, JUDETUL VASLUI 1/2023/4446708”
Produse/servicii: Diverse tipuri de mobilier şi de echipament 📦
Produse/servicii: AB13 📦
Scurtă descriere:
“Comuna noastră este beneficiara a Contractului de finantare, nr. 1085DOT/2023, reprezentand finantarea Proiectuluicu titlu: „Dotarea cu mobilier, materiale...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1 347 814 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare mobilier si materiale didactice pentru unitatile propuse in proiect, inclusiv montare/asamblare mobilier in cadrul proiectului „Dotarea cu...”    Arată mai mult
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Materiale şi echipamente de pregătire 📦
Produse/servicii suplimentare: AB13 📦
Locul de desfășurare: Vaslui 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Comuna Banca, judet Vaslui- conform locatiilor din caietul de sarcini.
Descrierea achiziției publice:
“Achizitie de mobilier specific si materiale specifice pentru dotare Sali de clasa din unitatile de invatamant preuniversitar din comuna Banca, judetul...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Prețul nu este singurul criteriu de atribuire și toate criteriile sunt menționate doar în documentele de achiziție publică
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 633 914 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 4
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“„Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banca, judetul Vaslui”Planul National...”    Arată mai mult
Descriere
Informații suplimentare:
“*Durata contractului este de:4 luni, calculat de la data semnării acestuia de către ambele părți, dar nu mai târziu de data de finalizare a proiectului. *...”    Arată mai mult

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare de echipamente TIC pentru unitatile propuse in proiect, inclusiv Servicii de instalare si punere in functiunea echipamentelor furnizate in cadrul...”    Arată mai mult
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Diverse echipamente 📦
Produse/servicii suplimentare: AB06 📦
Locul principal sau locul de desfășurare: Comuna Banca, judet Vaslui- conform locatiilor din caietul de sarcini
Descrierea achiziției publice:
“Achizitie de de echipamente TIC pentru dotarea unitatilor de invatamant propuse in proiect inclusiv Servicii de instalare si punere in functiune a...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 713 900 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“„Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banca, judetul Vaslui”/Planul...”    Arată mai mult
Descriere
Informații suplimentare:
“*Durata contractului este de: 4 luni, calculat de la data semnării acestuia de către ambele părți, dar nu mai târziu de data de finalizare a...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Loturile 1,2 Ofertanții, terții susținători, asociatii și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-23 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Perioada minimă de timp în care ofertantul trebuie să mențină oferta: 3
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-23 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): www.e-licitatie.ro

Informații complementare
Informații suplimentare

“În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor
Adresa poștală: tr. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104642 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 238-747572 (2023-12-06)