FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Achizitie de energie electrica in cantitate totala de 14075 MWh din care 7947 MWh medie
tensiune si 6128 MWh joasa tensiune, la consumatorii si punctele de consum precizate in caietul de sarcini si anexele acestuia. Cantitatea de energie electrica va fi profilata respectand curba de sarcina generata de specificul activitatii.
Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice pentru urmatoarele categorii de
consumatori:
- statii de pompare/tratare apa potabila municipiu;
- hidrofoare municipiu;
- puturi forate;
- statii de pompare/tratare apa potabila judet;
- statii de pompare/epurare ape uzate municipiu;
- statii de pompare/epurare ape uzate judet;
- anexe.
Furnizarea energiei electrice se va face in conformitate cu avizele de racordare.
Datele tehnice sunt descrise in caietul de sarcini.
Termen limita pana la care se pot solicita clarificari: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari depuse: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-05. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania de utilitati publice dunarea braila
Numărul național de înregistrare: RO 7179966
Adresa poștală: Strada: Piata Uzinei, nr. 1
Orașul poștal: Braila
Cod poștal: 810140
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Silviu mangiurea
Telefon: +40 239692900 📞
E-mail: dunarea@apabraila.ro 📧
Fax: +40 239693209 📠
Regiune: Brăila 🏙️
URL: www.apabraila.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173565 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA 7179966/2023/17
Produse/servicii: Electricitate 📦
Scurtă descriere:
“Achizitie de energie electrica in cantitate totala de 14075 MWh din care 7947 MWh medie tensiune si 6128 MWh joasa tensiune, la consumatorii si punctele de...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 9 852 500 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Brăila 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Braila, la punctele de consum eligibile din cadrul S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., prevazute in anexele caietului de sarcini”
Descrierea achiziției publice:
“Achizitie de energie electrica in cantitate totala de 14075 MWh din care 7947 MWh medic tensiune si 6128 MWh joasa tensiune, la consumatorii si punctele de...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Suport tehnic
Criteriul de calitate (pondere): 2
Preț (pondere): 98
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 12

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, însoţită de DUAE sau alte documente...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul precum si tertul sustinator si subcontractantul (daca este cazul) va/vor completa in DUAE cifra sa de afaceri...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1 - Experienta similara- Completare DUAE. Documentele pentru...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Cerinta nr. 1 - Firma ofertanta trebuie sa prezinte documente referitoare la produsele similare furnizate in ultimii 3 ani, in baza unuia sau mai multor...”    Arată mai mult
Depozite și garanții solicitate:
“Valoarea garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata a contractului, adica 98.525,00 lei. Garantia de participare va fi constituita in...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-05 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-04-05 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-05 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Toate comunicarile intre entitatea contractanta si ofertanti, pe parcursul depunerii ofertelor si evaluarii, se face prin platforma SEAP, prin mijloace...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016”
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: CUP Dunarea Braila SA - Birou Juridic
Adresa poștală: Piata Uzinei, nr. 1
Orașul poștal: Braila
Cod poștal: 810140
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 239692900 📞
E-mail: dunarea@apabraila.ro 📧
URL: www.apabraila.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736928 (2023-11-30)