Furnizare mobilier si materiale didactice în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Scoala Gimnaziala”Ion Creanga”

Scoala "Ion Creanga" Braila

Obiectul contractului constă în „Furnizare mobilier si materiale didactice în cadrul proiectului «Educație pentru performanță»”pentru Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”, conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini, astfel:
Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.
Valoarea totală estimată este 177.025,79 lei fără TVA. Monedă: RON
Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-02-05. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Scoala "Ion Creanga" Braila
Numărul național de înregistrare: 17352540
Adresa poștală: Strada: SCOLILOR, nr. 15
Orașul poștal: Braila
Cod poștal: 810009
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Elena Bacanu
Telefon: +40 751051227 📞
E-mail: burlacudanielacarla@yahoo.com 📧
Fax: +40 239611910 📠
Regiune: Brăila 🏙️
URL: www.ioncreangabraila.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173603 🌏
Tipul autorității contractante
Alt tip: Scoala "Ion Creanga" Brai

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare mobilier si materiale didactice în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Scoala Gimnaziala”Ion Creanga” 17352540/2023/1”    Arată mai mult
Produse/servicii: Mobilier şcolar 📦
Scurtă descriere:
“Obiectul contractului constă în „Furnizare mobilier si materiale didactice în cadrul proiectului «Educație pentru performanță»”pentru Scoala Gimnaziala „Ion...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 177025.79 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Brăila 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”
Descrierea achiziției publice:
“Nr crt Denumirea materialelor Cantit. 1 catedra 9 2 scaun catedra 9 3 pupitru elevi 270 4 cuier 10 5 dulap clasa 9 6 Tabla monobloc verde 20 7 Alfabetar...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Terrmenul de livrare a produselor
Criteriul de calitate (pondere): 20
Criteriul de calitate (denumire): Extindere perioada garanție
Criteriul de calitate (denumire): Distanta de la locul de productie la locul livrarii
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Descriere
Durata: 90
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene: educatie pentru performanta

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul sustinator va bifa în DUAE la secțiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie una...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-02-05 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-08-05 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-02-05 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736654 (2023-11-30)