furnizarea echipamentelor IT de comunicatii si conectivitatea si cablarea structurata a sase centre de invatare

Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I " Timisoara

furnizarea echipamentelor IT si de comunicatii cu conectivitatea si cablarea structurata aferenta a sase centre de invatare.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-08. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I " Timisoara
Numărul național de înregistrare: 3487181
Adresa poștală: Strada: Calea Aradului, nr. 119
Orașul poștal: Timisoara
Cod poștal: 300645
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Sorin Radulov
Telefon: +40 724251755 📞
E-mail: nikyr@yahoo.com 📧
Fax: +40 256277174 📠
Regiune: Timiş 🏙️
URL: www.usab-tm.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173586 🌏
Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitatea de StiinteA

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“furnizarea echipamentelor IT de comunicatii si conectivitatea si cablarea structurata a sase centre de invatare. 012”
Produse/servicii: Reţea locală 📦
Scurtă descriere:
“furnizarea echipamentelor IT si de comunicatii cu conectivitatea si cablarea structurata aferenta a sase centre de invatare.”
Valoarea estimată fără TVA: RON 6050562.43 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Timiş 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Locul de livrare si executie: USVT localitatea Timisoara, Calea Aradului, nr. 119, jud. Timis”
Descrierea achiziției publice:
“furnizarea echipamentelor IT si de comunicatii cu conectivitatea si cablarea structurata aferenta a sase centre de invatare.”
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Termen de garantie executie
Criteriul de calitate (pondere): 20
Criteriul de calitate (denumire): Termen punerea in functiune/executie a intregului sistem interconectat
Preț (pondere): 60
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 36
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Proiectul “Campus de învățare digitală deschisă în Științele Vieții” - Cod proiect e-PNRR: 1831216209”

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016,...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Specificati cifra de afaceri medie anualavaloarea medie a cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exercitii financiare disponibile -in functie de data...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Se va completa formularul DUAE (inclusiv de către asociati/ terti susținători) - se va specifica valoarea medie a cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada ca în cursul unei perioade care...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Ofertantul trebuie să facă dovada ca în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertei a...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-08 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-05-08 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-08 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Membrii comisiei de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestatii se pot depune in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016. Referitor...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736412 (2023-11-30)