Hidranti supraterani si subterani

Compania APA Brasov

Achizitia de HIDRANTI SUPRATERANI DN 80 PN 16, DN 100 PN 16 - lot 1 si HIDRANTI SUBTERANI DN 80 PN 16 - Lot 2 pentru toate locatiile unde isi desfasoara activiatatea Compania Apa Brasov SA.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-18. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania APA Brasov
Numărul național de înregistrare: R1096128
Adresa poștală: Strada: Vlad Tepes, nr. 13
Orașul poștal: Brasov
Cod poștal: 500092
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Daniela Balaban
Telefon: +40 268407723 📞
E-mail: sap@apabrasov.ro 📧
Fax: +40 268471427 📠
Regiune: Braşov 🏙️
URL: http://www.apabrasov.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173556 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Hidranti supraterani si subterani 1096128_2023_PAAPD1433604
Produse/servicii: Hidranţi 📦
Scurtă descriere:
“Achizitia de HIDRANTI SUPRATERANI DN 80 PN 16, DN 100 PN 16 - lot 1 si HIDRANTI SUBTERANI DN 80 PN 16 - Lot 2 pentru toate locatiile unde isi desfasoara...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2 350 575 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HIDRANTI SUPRATERANI DN 80 PN 16, DN 100 PN 16
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Hidranţi 📦
Locul de desfășurare: Braşov 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Punctele de lucru ale Companiei Apa Brasov SA
Descrierea achiziției publice: Achizitia de HIDRANTI SUPRATERANI DN 80 PN 16, DN 100 PN 16
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Inchidere suplimentara cu bila
Criteriul de calitate (pondere): 30
Criteriul de calitate (denumire):
“Ventil de etansare - acoperit complet cu un elastomer special de tip poliuretan pentru efect de memorie”
Preț (pondere): 40
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 211 975 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 24

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HIDRANTI SUBTERANI DN 80 PN 16
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Locul principal sau locul de desfășurare: Sediile Companiei Apa Brasov SA
Descrierea achiziției publice: Achizitia de HIDRANTI SUBTERANI DN 80 PN 16
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Posibilitatea schimbarii pieselor fara dezgroparea hidrantului
Criteriul de calitate (denumire):
“Ventil de etansare - acoperit complet cu un elastomer special pentru efect de memorie”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 138 600 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta nr. 1 Ofertantii, asociatii, subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, si 180 din Legea nr....”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Condiții de participare
Depozite și garanții solicitate:
“Gar. de part., valabilă 180 de zile de la data şi ora limită de dep. a ofertelor. Lot 1 - 5.600 lei, Lot 2 - 300 lei. In acesta sens, se vor completa...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-18 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-18 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-18 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: Termenul de contestare, conform art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 101/2016.
Sursa: OJS 2023/S 234-736793 (2023-11-30)