Servicii de gestionare a bazinelor de înot Școalal Gimnaziale nr. 175/ Scoala Gimnazială nr. 178

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

Obiectivul principal al achiziției este îl constituie achiziționarea serviciilor de gestionare a bazinelor de înot didactic aflate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 175 „Sf. Nicolae” și în incinta Scolii Gimnaziale nr. 178.
De asemenea, funcționarea bazinelor de înot didactic are ca scop satisfacerea unor nevoi ale comunității locale contribuind, astfel, la ridicarea gradului de civilizație și confort al cetățenilor Sectorului 1.
Prin acțiunile de utilitate și interes public local înteprinse, se va putea îndeplini un alt obiectiv fundamental și anume: furnizarea către elevii și copiii din Sectorul 1 a unui serviciu de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecției sănătății oamenilor și a mediului înconjurător.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-29. Achiziția publică a fost publicată pe 2024-01-11.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2024-01-11 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2024-01-11)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Sectorul 1 al Municipiului București
Numărul național de înregistrare: RO4505359
Adresa poștală: Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1
Orașul poștal: București
Cod poștal: 011222
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Ion Cosmin-Daniel
Telefon: +40 213191013 📞
E-mail: cosmin.ion@primarias1.ro 📧
Fax: +40 213191013 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: https://www.primariasector1.ro/ 🌏
Comunicare
Documente URL: https://www.primariasector1.ro/ 🌏
Comunicare (participare)
Nume: Sectorul 1 al Municipiului București
Numărul național de înregistrare: RO4505359
Adresa poștală: Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1 (Registratură)
Orașul poștal: București
Cod poștal: 011222
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Ion Cosmin-Daniel
Telefon: +40 213191013 📞
E-mail: cosmin.ion@primarias1.ro 📧
Fax: +40 213191013 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: https://www.primariasector1.ro/ 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de gestionare a bazinelor de înot Școalal Gimnaziale nr. 175/ Scoala Gimnazială nr. 178”
Produse/servicii: Servicii de gestionare a complexelor sportive 📦
Scurtă descriere:
“Obiectivul principal al achiziției este îl constituie achiziționarea serviciilor de gestionare a bazinelor de înot didactic aflate în incinta Școlii...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 22 024 081 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Str. Lainici nr. 4-8, Sector 1 București - Școala nr. 175 Str. Dridu nr. 2 Sector 1 București - Școala nr. 178”
Descrierea achiziției publice:
“Obiectivul principal al achiziției este îl constituie achiziționarea serviciilor de gestionare a bazinelor de înot didactic aflate în incinta Școlii...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 22 024 081 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48
Informații suplimentare:
“Informații suplimentare se pot solicita la adresele de email: cosmin.ion@primarias1.ro; sorin.mirancea@primarias1.ro”

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“Conform documentației de atribuire ce poate fi solicitată la adresele de email: cosmin.ion@primarias1.ro; sorin.mirancea@primarias1.ro/ anunț de publicitate SEAP.”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații despre acordul-cadru
Achiziția implică stabilirea unui acord-cadru
Identificarea normelor naționale aplicabile procedurii
URL: https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/09/LEGE-nr.-98-din-19-mai-2016-oct-2022.pdf 🌏
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-29 10:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații suplimentare

“Informații suplimentare pot fi solicitate la adresele de email: cosmin.ion@primarias1.ro; sorin.mirancea@primarias1.ro.”
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Orașul poștal: București
Țara: România 🇷🇴
URL: http://www.cnsc.ro/ 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal - conform art. 8 alin. (1) lit. a) din...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Orașul poștal: București
Țara: România 🇷🇴
URL: http://www.cnsc.ro/ 🌏
Sursa: OJS 2024/S 011-028568 (2024-01-11)