Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit, 14 loturi, pentru 48 de luni

C.N. Posta Romana S.A.

“Servicii de raparatii si intretinere autovehicule FORD Transit" pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport postal pe distante scurte, medii si lungi, pentru un numar de 43 autovehicule FORD Transit .
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. (cu respectarea art.173, alin.1 din Legea nr.99/2016)

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-04. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: C.n. posta romana s.a.
Numărul național de înregistrare: RO 427410
Adresa poștală: Strada: Dacia, nr. 140
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 020065
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Carol Bujoreanu
Telefon: +40 791746504 📞
E-mail: carol.bujoreanu@posta-romana.ro 📧
Fax: +40 212009270 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.posta-romana.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173501 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit, 14 loturi, pentru 48 de luni procedura nr. RO427410-2023-119.01”
Produse/servicii: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe 📦
Scurtă descriere:
““Servicii de raparatii si intretinere autovehicule FORD Transit" pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport postal pe distante scurte,...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2 343 817 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 14
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 14
Domeniul de aplicare al achiziției
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte care combină următoarele loturi sau grupuri de loturi: Operatorii economici pot depune ofera pentru unul sau mai multe loturi.

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 1 - ARAD
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe 📦
Locul de desfășurare: Arad 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: la utitățile service ale prestatorului sau beneficiarului, dupa caz
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 1 - ARAD conform caiet de sarcini”
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Timpul total de manoperă (PTm)
Criteriul de calitate (pondere): 20
Criteriul de calitate (denumire): Tariful pentru ora de manoperă (PTf)
Criteriul de calitate (pondere): 30
Preț (pondere): 50
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48
Informații suplimentare:
“Completare pentru cap. II.2.5 Criterii de atribuire 1. Punctajul pentru factorul de evaluare "Prețul ofertei = Valoarea totală a pieselor de schimb" (PVt)...”    Arată mai mult

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 10 - Satu Mare + Salaj”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 10
Descriere
Locul de desfășurare: Satu Mare 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 10 - Satu Mare + Salaj”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 13 - Suceava+Botosani+Neamt+Iasi”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 13
Descriere
Locul de desfășurare: Suceava 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 13 - Suceava+Botosani+Neamt+Iasi”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 490 579 💰

4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 11 - Sibiu
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 11
Descriere
Locul de desfășurare: Sibiu 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 11 Sibiu
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 54 507 💰

5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 12 - Olt
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 12
Descriere
Locul de desfășurare: Olt 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 12 - Olt
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 5 -Constanta+Tulcea”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 5
Descriere
Locul de desfășurare: Constanţa 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 5 Constanta+Tulcea”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 327 042 💰

7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 36 -Dolj
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 6
Descriere
Locul de desfășurare: Dolj 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 6 Dolj
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 7 -Hunedoara+Alba”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 7
Descriere
Locul de desfășurare: Hunedoara 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 7 Hunedoara+Alba”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 218 028 💰

9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 14 - Gorj
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 14
Descriere
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 14 - Gorj
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

1️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 2 - Maramureș+Bistrița-Nasaud”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Locul de desfășurare: Maramureş 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 2 -Maramureș+Bistrița-Nasaud conform caiet de sarcini”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 163 521 💰

1️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 4 -Cluj
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 4
Descriere
Locul de desfășurare: Cluj 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 4 - Cluj
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 272 535 💰

1️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 8 - Mehedinti”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 8
Descriere
Locul de desfășurare: Mehedinţi 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 8 Mehedinti
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 54 507 💰

1️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 9 - Vâlcea
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 9
Descriere
Locul de desfășurare: Vâlcea 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 9 Vâlcea
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

1️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 3 - Buzau
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 3
Descriere
Locul de desfășurare: Sud-Est 🏙️
Descrierea achiziției publice: Servicii de reparații și întreținere autovehicule FORD Transit Lot 3 - Buzau
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 109 014 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta: I. Of. unic/ of. asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCrinta 1:Lista a...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va completa DUAE, Partea IV litera C: Capacitatea tehnica si profesionala, de către operatorii economici (ofertanti, subcontractanți, asociați, terți...”    Arată mai mult
Depozite și garanții solicitate:
“Garantie de participare in cuantumul specificat la fiecare lot, va avea valabilitate cel putin 180 zile de la term. limita de dep. a ofertelor. Constituire:...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 2
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-04 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-04 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-04 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC in termenul prevazut la art. 8, alin. 1 din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736525 (2023-11-30)