2023-11-30   Furnizare mobilier și materiale didactice săli clasă, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat... (Scoala Gimnaziala"Vlaicu Voda")
Obiectul contractului constă în „Furnizare mobilier și materiale didactice în cadrul proiectului «Educație pentru performanță»”, conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini, astfel: Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea totală estimată este. 472.043,00 lei fără TVA. Monedă: RON Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Scoala... (Scoala Gimnaziala"Vlaicu Voda")
Obiectul contractului constă în furnizare echipamente IT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță”, conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea totală estimată este 561.489,00 lei fără TVA. Monedă: RON Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »