achiziția de computere de birou (sisteme desktop PC) și computere portabile (sisteme ultrabook)

Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a fost înfiinţat în conformitate cu HG nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea.
Ministerul Energiei va asigura resursele financiare necesare implementării optime a contractului, din bugetul Fondului pentru Modernizare, conform art. 8, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, respectiv ”Un procent de până la 3% din sumele cuvenite Ministerului Energiei conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, este alocat pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare implementării și gestionării Fondului pentru modernizare” și a art. 8, alin (2), lit. f) din acelați act normativ, respectiv ”Următoarele tipuri de cheltuieli reprezintă cheltuieli administrative: f) echipamente IT sau alte tipuri de echipamente, după caz”.
În cadrul prezentei proceduri este prevăzută achiziția de Sisteme desktop PC - LOT 1 și Sisteme ultrabook (laptopuri) - LOT 2 pentru derularea activităților din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2023-12-18. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Ministerul energiei
Numărul național de înregistrare: 43507695
Adresa poștală: Strada: Strada Academiei, nr. 39-41
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Stefan pitea
Telefon: +40 762141414 📞
E-mail: stefan.pitea@energie.gov.ro 📧
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.energie.gov.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173538 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“achiziția de computere de birou (sisteme desktop PC) și computere portabile (sisteme ultrabook) 235022/DGASFE/19.10.2023”
Produse/servicii: Computer de birou 📦
Scurtă descriere:
“Ministerul Energiei a fost înfiinţat în conformitate cu HG nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea. Ministerul Energiei va asigura resursele...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1 596 980 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: sisteme desktop PC
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Computer de birou 📦
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Bucuresti
Descrierea achiziției publice:
“Ministerul Energiei va asigura resursele financiare necesare implementării optime a contractului, din bugetul Fondului pentru Modernizare, conform art. 8,...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Componenta tehnică
Criteriul de calitate (pondere): 60
Preț (pondere): 40
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 804 980 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Descriere
Durata: 90

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Sisteme ultrabook (laptopuri)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Computere portabile 📦
Locul principal sau locul de desfășurare: București
Descrierea achiziției publice:
“Ministerul Energiei va asigura resursele financiare necesare implementării optime a contractului, din bugetul Fondului pentru Modernizare, conform art. 8,...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 792 000 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Procedura accelerată:
“în conformitate cu art. 74 alin. (2) și (3) din Legea 98/2016, perioada minimă între data transmiterii anunțului de participare la licitația deschisă și...”    Arată mai mult
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2023-12-18 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-03-18 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2023-12-18 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736426 (2023-11-30)