Achiziții: Ministerul Energiei

14 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Ministerul Energiei

2023-11-30   achiziția de computere de birou (sisteme desktop PC) și computere portabile (sisteme ultrabook) (Ministerul Energiei)
Ministerul Energiei a fost înfiinţat în conformitate cu HG nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea. Ministerul Energiei va asigura resursele financiare necesare implementării optime a contractului, din bugetul Fondului pentru Modernizare, conform art. 8, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, respectiv ”Un procent de până la 3% … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-28   Platforma software de management documente și fluxuri de lucru, servicii arhivare, portal monitorizare fluxuri de... (Ministerul Energiei)
“Platformei software de management documente și fluxuri de lucru, servicii arhivare, portal monitorizare fluxuri de lucru și raportare, echipamente hardware. În baza proiectului finantat în baza contractului de finatare nr.399/31.07.2019 încheiat între Ministerul Energiei și AM POCA - Consolidarea capacității administrative a Ministerlui Energiei prin implementarea instrumentului CAF și a Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015, Cod SIPOCA 599/MYSMIS2014-127401. Pentru managementul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Power Net Consulting S.R.L.
2022-10-21   Studiu privind stabilirea potenţialului de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ și a termoficării și răcirii centralizate... (Ministerul Energiei)
Elaborarea unui studiu, de către o entitate specializată care să aibă capacitatea de a realiza un studiu privind evaluarea cuprinzătoare a potențialului de încălzire și răcire eficientă în România şi evaluarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerǎrii de înaltǎ eficienţǎ valabilǎ pe perioada 2021-2033, în vederea îndeplinirii obligaţiei de notificare a COM a evaluării cuprinzătoare actualizate a potenţialului de încălzire și răcire eficientă în temeiul articolului 14 alin. (1) şi al anexei VIII a … Vizualizați achizițiile publice »
2022-09-05   achizitie servicii de transport aerian intern si international de pasageri (Ministerul Energiei)
Achiziţia serviciilor de transport aerian intern și internațional are în vedere asigurarea transportului salariaţilor autorităţii contractante pentru deplasările ocazionate de participarea, în interes de serviciu, la diverse activităţi, întâlniri de lucru, conferinţe, misiuni, etc. Aceste deplasări sunt caracterizate prin faptul că nu pot fi determinate exact datele de călătorie, nici numărul lor şi nici numărul de participanţi. În cele mai multe cazuri, emiterea biletelor de transport se face pe baza … Vizualizați achizițiile publice »
2022-06-23   Achiziția de servicii de consultanta SAL si organizare study-tour pentru proiectul ,,Consolidarea capacității de... (Ministerul Energiei)
Achiziționarea de servicii de consultanta SAL si organizare study-tour pentru implementarea activitățiilor din contractul de finanțare nr.561/14.10.2020, în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare alternativă a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea Ministerului Energiei și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor”, cod proiect 129982, beneficiar Ministerul Energiei, ce are ca obiectiv … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Antico & Asociatii SPRL
2022-05-02   Achiziția de servicii de consultanta SAL si organizare study-tour pentru proiectul ,,Consolidarea capacității de... (Ministerul Energiei)
Achiziționarea de servicii de consultanta SAL si organizare study-tour pentru implementarea activitățiilor din contractul de finanțare nr.561/14.10.2020, în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare alternativă a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea Ministerului Energiei și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor”, cod proiect 129982, beneficiar Ministerul Energiei, ce are ca obiectiv … Vizualizați achizițiile publice »
2021-06-08   Achiziție echipamente de rețea informatică (Ministerul Energiei)
Achiziționarea de echipamente de retea informatica, necesare pentru funcționalitatea rețelei de date și voce în cadrul Ministerul Energie, ce are ca scop buna desfășurarea a activităților la nivelul ministerului, conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: cinci zile (inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Pragma Computers S.R.L.
2019-07-16   Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat condițiilor din România (Ministerul Energiei)
Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat conditiilor din Romania, care sa conduca la elaborarea unui act normativ coerent, ancorat în noul model al pieței de electricitate europene (new electricity market design). Contractul care are ca obiect studiul presupune: — realizarea într-o primă etapă a 2 livrabile cu predare în anul 2019, — asigurarea de către consultant a asistenței tehnice pe perioada consultării publice interne și consultărilor cu Comisia Europeană, în … Vizualizați achizițiile publice »
2019-06-28   Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat condițiilor din România (Ministerul Energiei)
Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat conditiilor din Romania, care sa conduca la elaborarea unui act normativ coerent, ancorat în noul model al pieței de electricitate europene (new electricity market design). Contractul care are ca obiect studiul presupune: — Realizarea într-o primă etapă a două livrabile cu predare în anul 2019, — Asigurarea de către consultant a asistenței tehnice pe perioada consultării publice interne și consultărilor cu Comisia Europeană, … Vizualizați achizițiile publice »
2018-07-11   Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul „Contracte pentru Diferenţă” (Ministerul Energiei)
Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul „Contracte pentru Diferenţă” — detalii in caietul de sarcini. Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul „Contracte pentru Diferenţă”, în vederea dezvoltării proiectelor energetice cu emisii reduse de carbon, precum si a unui plan indicativ de adoptare a modificarilor/completarilor legislative si de reglementare necesare implementarii mecanismului de tip CfD. Executia contractului implica si asistenta tehnica … Vizualizați achizițiile publice »
2018-07-04   Servicii de consultanță pentru elaborarea Proiectului Planului Național Integrat în domeniul Energiei și... (Ministerul Energiei)
Servicii de consultanță pentru elaborarea Proiectului Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021–2030 — detalii in caietul de sarcini. — realizarea unui inventar al informațiilor generale necesare aferente sectoarelor de activitate vizate de Planul Național Integrat Energie Schimbări Climatice, — planificarea activităților, în vederea elaborării PPNIESC, — integrarea şi agregarea informaţiilor disponibile, — realizarea de analize și studii de modelare necesare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2017-11-01   Achizitie servicii de transport aerian de pasageri, intern si international (Ministerul Energiei)
Autoritatea contractanta vizeaza prestarea serviciilor de transport aerian intern si international ocazional, în functie de necesitati si în limita bugetului alocat, dupa caz, pentru demnitarii, salariatii si/sau delegatii autoritatii contractante (clasa economic, clasa business), conform contractelor subsecvente sau comenzilor subsecvente acordului-cadru, care vor fi încheiate pe durata valabilitatii acestuia. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Danco Pro Communication S.R.L.
2017-05-25   Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul contracte pentru diferenta (Ministerul Energiei)
Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul contracte pentru diferenta. Vizualizați achizițiile publice »
2016-04-26   Servicii de consultanta de specialitate privind modelarea si analiza cantitativa a datelor, in vederea elaborarii... (Ministerul Energiei)
Servicii de consultanta de specialitate privind modelarea si analiza cantitativa a datelor, in vederea elaborarii Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050; detalii in caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Ernst & Young SRL