Achiziții: Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate în România

2024-01-17   Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se vor presta ,, Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, pentru un grup de lucru format din 255 de funcționari publici de conducere și execuție din cadrul APIA și invitați din cadrul altor instituții, ce va avea loc în județul Sibiu, în perioada martie-aprilie 2024, în conformitate cu … Vizualizați achizițiile publice »
2024-01-12   Servicii de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general constă în întărirea capacității resursei umane implicate în asigurarea infrastructurii necesare implementării măsurilor delegate din PNDR 2014-2020 și formarea structurilor de personal pregătite la cele 3 nivele (central, județean și local). Resursele umane implicate în realizarea procedurilor de achiziție nu se referă numai la personalul care realizează achiziția efectiv, pentru că la baza oricărei achiziții este necesar să existe un referat de necesitate corespunzător prevederilor … Vizualizați achizițiile publice »
2024-01-09   Servicii de organizare evenimente-simpozion de analiza a implementării masurilor delegate de AFIR către APIA din... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de “Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui simpozion de analiză a implementării masurilor delegate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, ce va avea loc în municipiul Craiova, județul Dolj, în perioada 1 iunie – 15 iunie 2024”, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini Vizualizați achizițiile publice »
2023-12-28   Servicii complete de paza pentru obiectivele de pe platforma Cernavoda si din afara acesteia pentru o perioada de 48 luni (S.N Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect prestarea serviciilor complete de paza civila de pe platforma CNE Cernavoda si din afara acesteia, in baza unui acord cadru cu o durata de 48 de luni. Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-12-08   Servicii de pază si protectie a obiectivelor SC CRAB SA (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Se doreste achiziția de servicii de paza pentru o perioada de 36 luni, la obiectivele S.C. C.R.A.B. S.A. specificate în caietul de sarcini. Aceste servicii vor fi asigurate de către Societăţi specializate în serviciul de pază şi protecţie. Acestea trebuie să fie constituite şi să funcţioneze potrivit legislaţiei în vigoare (Legea 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, cu modificările și completările … Vizualizați achizițiile publice »
2023-12-06   Contract de servicii de organizare evenimente Fluxul procedural privind identificarea,constatarea,înregistrarea şi... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea sesiunii de instruire cu tematica “Fluxul procedural privind identificarea, constatarea, înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor provenite din derularea Fondului European pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din... (Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica se doreste prestarea serviciilor de proiectare pentru fazele: Studii de Teren, Raport Impact Mediu, Documentatie obtinere Certificat de Urbanism, Documentatii obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, detalii de executie, verificarea de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova” (Municipiul Craiova)
Se achiziționează servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”, conform caietului de sarcini nr. 144115/27.04.2023. Masterplanul privind canalizarea pluvială și canalizarea apelor uzate în municipiul Craiova, pe care Autoritatea Contractantă și-l dorește, urmărește realizarea unei strategii locale pentru asigurarea colectării, transportului, tratării și descărcării apelor din sectorul de ape pluviale și, respectiv, din sectorul de ape uzate, în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din... (Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica se doreste prestarea serviciilor de proiectare pentru fazele: Studii de Teren, Raport Impact Mediu, Documentatie obtinere Certificat de Urbanism, Documentatii obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, detalii de executie, verificarea de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Modernizare DN 7A Brezoi-Petrosani km... (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Craiova)
Prezenta achizitie consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism si avize/acorduri mentionate in certificatele de urbanism pentru obiectivul “Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani km 0+000 – km 86+600 sector km 0+000 – 62+200” Documentatia tehnica ce va fi elaborata - Studiu de Fezabilitate, va fi in conformitate cu anexa nr.4 din HG 907/2016. Traseul drumului studiat, din punct de vedere juridic reprezinta domeniul public si traverseaza … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   "Servicii de paza si ordine" (Compania de Apa Oradea S.A.)
Scopul achiziţiei de servicii constă în “Servicii de pază şi ordine“ la obiectivele SC. COMPANIA DE APA ORADEA SA. TOTAL NR. POSTURI: 20 posturi de 24 ore/24 1 post de 9 ore/zi lucrătoare, împărțite astfel: Oradea+Sânmartin+Tileagd: 16 posturi de 24 ore/24 (13posturi + 1 post + 2 posturi) 1 post de 9 ore/zi lucrătoare Beiuș: 1 post de 24 ore/24 Tinca: 3 posturi de 24 ore/24 Prin servicii de pază se înţelege:: asigurarea conform legii a serviciilor de paza si protectie pentru siguranta si integritatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare pentru obiectivele ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în... (Municipiul Slatina)
Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentației tehnice necesare executării obiectivului Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în Municipiul Slatina. Se vor elabora documentații tehnice pentru un număr de 52 blocuri. Blocurile pentru care se vor presta serviciile de proiectare se regăsesc în anexele atașate caietelor de sarcini. Durata prezentului contract este perioada cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părți și data încheierii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica „Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt km 181-195 (89+000) – km 211+107(118+912)” , in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-28   ACORD CADRU SERVICII DE PAZĂ ȘI PATRULARE PENTRU OBIECTIVELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)
Procedura implică încheierea unui acord-cadru pentru achiziția de " SERVICII DE PAZĂ ȘI PATRULARE PENTRU OBIECTIVELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”. Acordul-cadru se va încheia cu 5 operatori economici și se va desfășura pe o perioada de 48 luni. Criteriul de adjudecare/atribuire: „cel mai bun raport calitate-pret”, determinat pe baza factorilor de evaluare și a ponderilor stabilite, conform documentației de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   “Achizitia de echipamente si materiale in vederea dotarii SPITALULUI ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS Loturile 1,2,3,4,5,6” (Spitalul Orasenesc Viseu de Sus)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente si materiale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale.Prin prezenta achizitie unitatea medicala doreste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Achizitie de echipamente medicale pentru dotarea SPITALULUI ORASENESC NOVACI (Spitalul Orasenesc Novaci)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente medicale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale. Facem precizarea ca Autoritatea Contractantă a depus … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT, DTAD/DTAC și... (Primaria Municipiului Zalau)
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT, DTAD/DTAC și DTOE, pentru “Modernizare coridor de mobilitate nord-sud II: str. Kossuth Lajos, str. Andrei Șaguna, str. Gheorghe Lazăr, str. Tudor Vladimirescu și str. Fabricii” Contractul de servicii cuprinde prestarea serviciul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (fazele SF, PT, DTAC,DTOE, inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor precum şi a serviciului de asistenţă … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Servicii integrate de imprimare, fotocopiere și scanare (Ministerul Afacerilor Externe)
Obiectul procedurii de achiziție reprezintă "Serviciu integrat de imprimare - copiere -scanare" ce implică asigurarea mentenanței pentru echipamentele de imprimare-copiere-scanare aflate deja în exploatarea beneficiarului, punerea la dispoziția beneficiarului de echipamente multifuncționale de imprimare-copiere-scanare și mentenanța acestora, furnizarea consumabilelor necesare tuturor echipamentelor de imprimare-copiere-scanare, managementul tuturor acestor echipamente, dispuse în 2 (două) rețele – … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Servicii interpretariat consecutiv, servicii interpretariat simultan și traduceri autorizate (retroversiuni) (Ministerul Finanțelor)
Servicii interpretariat consecutiv, servicii interpretariat simultan și traduceri autorizate (retroversiuni) conform cerintelor din caietul de sarcini. Termenul de solicitare de clarificări cu privire la Documentația de atribuire: A optsprezecea zi înainte de data limită de depunere a ofertelor Termen de răspuns la solicitările de clarificări: A unsprezecea zi înainte de data limită de depunere a ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Achiziția de microbuze electrice în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” (Judetul Vrancea(Consiliul Judetean))
In cadrul acestui contract se achizitioneaza un numar de 24 microbuze electrice cu o capacitate de 16+1 locuri pe scaune în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”. UAT Județul Vrancea implementează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. Obiectivul acestui proiect este … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii ,,Elaborare Plan Urbanistic General și Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv în format GIS pentru... (Oraș Zlatna)
Actualizarea Planului Urbanistic General în vigoare al Orașului Zlatna, a devenit necesară având în vedere că acesta este depășit în raport cu noile realități economice și teritoriale ale orașului. Necesitatea actualizării Planului Urbanistic General derivă și din obligația impusă prin art. 46 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care prevede că ”fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani. Conform art. 44 din Legea 350/2001 privind … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Contract de Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din... (Municipiul Bucureşti)
Contract de servicii de Servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Studii, documentații pt. lucrări străzi - Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   ACORD CADRU - Achizitie Servicii de paza pentru Directia Regionala BUCURESTI 48_luni (Autoritatea Vamala Romana)
Autoritatea Vamală Română intenționează sa achiziționeze servicii de pază şi servicii de monitorizare pentru perioada de 48 de luni. Detalierea se află în caietul de sarcini Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Servicii de specialitate pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Implementarea... (Judetul Mureş)
La data de 23.02.2023 a fost semnat contractul de finanţare nr.18304/2023 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Județul Suceava, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea Proiectului C11-PI1-15‖Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național‖.Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Mureș are calitatea de partener în cadrul acestui proiect. Proiectul este finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 din cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A... (ECOAQUA SA)
Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal “Frumusani - Budesti – Soldanu”. Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Achiziție servicii de organizare de evenimente si materiale de sensibilizare si servicii de formare grup țintă in... (Societatea de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu)
Scopul acestui proiect îl reprezintă facilitarea accesului la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile din Județul Giurgiu pentru prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, diabet) și a bolilor infecțioase (hepatita, Covid-19, etc), prin achiziția a două caravane mobile (ce urmează a fi complet dotate și echipate, inclusiv scaun medic) și îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, prin asigurarea accesului la asistență medicală … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Furnizare echipamente cu montaj pentru proiectul: „Dezvoltarea integrată a sistemelor inteligente de gestionare a... (Municipiul Odorheiu Secuiesc (Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc))
Contractul care urmează a fi achiziţionat este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C10: Fondul local, Investitia I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), conform Contractului de finanțare nr. 6638/18.01.2023, Act adiţional Nr. 1/2023 la Contractul de finanţare nr. 6638/18.01.2023 şi face parte din implementarea proiectului “DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   SERVICII DE IMPRIMARE ÎN SISTEM CLICK PENTRU SISTEMUL DE EMITERE A PAȘAPOARTELOR ELECTRONICE ROMÂNEȘTI (Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.)
Achiziţia serviciilor de imprimare în sistem click pentru sistemul de emitere a pașapoartelor electronice românești, se va efectua prin atribuirea unui acord cadru cu o durată de 4 ani, care va intra în vigoare la data 01.09.2024 și va avea valabilitate până la data de la 31.08.2028.Termenul de implementare (instalarea tuturor echipamentelor solicitate și asigurarea funcționalității lor prin livrarea de consumabile în toate locațiile necesare) a proiectului nu va depasi data de 01.09.2024. Pana la … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Servicii de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru... (Primaria Municipiului Lugoj)
Obiectul contractului de achiziție publică constă în achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA... (ORASUL ANINOASA)
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA” Lot 1: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA BLOCURILE 1,2,3, 5” Lot 2: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Contract de lucrări (proiectare cu execuție lucrari şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul... (Primaria Municipiului Zalau)
Scopul realizării achiziției este finalizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății“ care la aceasta data se afla in derulare, in baza Contractului de lucrari nr. 55172 din 09.08.2021 încheiat intre Municipiul Zalău si SC Drum Construct SRL Pericei. Lucrările care fac obiectul achiziției de aducere la cota a caminelor, se vor executa în incinta șantierului, aferent obiectivului de investiții “Modernizare DJ … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE... (COMUNA HERECLEAN)
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ”. Valoarea estimata este conform devizului general si devizului indicativ este de 30.495.433,53 lei, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   “DOTARI LABORATOARE ELECTROMECANICA: LOT1÷LOT 8” (Universitatea Maritima din Constanta)
Contract/Contracte de “Furnizare – Cumpărare” conform specificații Caiet de sarcini, în condițiile stabilite în legislația, normativele si reglementările în domeniu, în vigoare. Se urmărește dotarea cu echipamente noi și moderne a laboratoarelor de electromecanica, conform evoluții din domeniu, adaptate la tendințele prezente și viitoare din domeniul maritim, domeniu cu o dinamică foarte mare și o sferă de activitate globală. Achiziționarea produselor corespunzătoare celor nouă loturi este necesară … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Servicii de proiectare faza S.F.pentru obiectivul de investiţii: „Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Servicii de proiectare faza S.F., inclusiv servicii de elaborare a Expertizei Tehnice, a Studiilor de Specialitate, a Documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor din Certificatul de Urbanism şi asistenţă tehnică pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de proiectare la fazaPTh sau PTh cu execuţie pentru obiectivul de investiţii: „Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrărilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   ACORD CADRU - Achizitie Servicii de paza pentru Directia Regionala Brasov_24_luni (Autoritatea Vamala Romana)
Autoritatea Vamală Română intenționează sa achiziționeze servicii de pază şi servicii de monitorizare pentru perioada de 24 de luni. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Servicii de actualizare studii (TOPO, GEO, SF, ACB), obținere avize și avizare studiu de fezabilitate in cadrul... (Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii)
Obiectul prezentului contract vizează achiziția serviciilor de actualizare studii (topo, geo, sf, acb), obtinere avize si avizare studiu de fezabilitate, in cadrul proiectului „Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizarii si menținerea diversității biologice”, finantat prin Planului National de Redresare și Reziliență 2020- 2026, Pilonul I "Tranziția Verde", Componenta C2 PĂDURI Șl PROTECȚIA BIODIVERSITATII; R2 - Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate in … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   ACHIZIȚIA SERVICIILOR ÎN SISTEM CLICK PENTRU COMPLETELE DE EMITERE A PAȘAPOARTELOR TEMPORARE (CONSUMABILE, PIESE DE... (Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A.)
Acordul cadru are ca obiect achizitia serviciilor în sistem click pentru completele de emitere a pașapoartelor temporare (consumabile, piese de schimb, întreținere și reparații). Se va incheia un acord cadru, valabil 4 ani începând cu data de 25.03.2024, iar implementarea acestuia va consta în prestarea serviciilor, precum şi în plata acestora. Calendarul estimativ de încheiere al contractelor subsecvente este următorul: - Contract subsecvent nr. 1 - 25.03.2024 - 31.12.2024 - Contract subsecvent nr. 2 - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Tipărire și livrare a seturilor de agende, calendare, felicitări, pungi și casete de prezentare (2025) (Banca Nationala a Romaniei)
Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea seturilor de agende, calendare, felicitări, pungi și casete de prezentare pentru anul 2025. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participare, conform art. 160 si art. 161 din Legea nr. 98/2016. Data limita de raspuns la solicitarile de clarificari: BNR va raspunde complet tuturor solicitarilor de clarificari, o singura data, cu 10 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-02   Servicii de asistenta, consultanta si modelare financiara in legatura cu proiectul unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda (ENERGONUCLEAR SA)
Activitati: -Elaborarea unei documentații complete in raport cu structura de finanțare si solicitările finanțatorilor, necesara obținerii finanțării proiectului si/sau obținerii aprobărilor organismelor Comisiei Europene -Dezvoltarea, revizuirea si actualizarea Modelui Financiar utilizat in pregătirea documentației financiare necesare finanțării Proiectului Unitățile 3 si 4 CNE Cernavoda, obținerea aprobărilor solicitate de organismele europene sau de reglementare și întocmirea unor studii de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-02   Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) aferent proiectului „Implementarea a 3.000 km de trasee... (Consiliul Judetean Suceava)
Obiectul contractului de servicii ce urmează a fi atribuit constă în elaborarea următoarelor studii, documentații, expertize, aferente obiectivului de investiții „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 – Turism și cultură, cod CPV 79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev. 2): - Studiul de Fezabilitate (S.F.) pentru realizarea obiectivului de investiții menționat și finalizarea activității … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-02   „Contract Servicii de verificare proceduri de achizitie publica/achizitii directe efectuate si raportate de catre... (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamintului Superior si a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii)
Acord-cadru de servicii verificare a procedurilor de achizitie publica si a achizitiilor directe efectuate si raportate de beneficiarii celor doua apeluri de proiecte (DOTARI si SMARTLABS). Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie : Fara reluarea competitiei; Acord-cadru cu maxim 5 operatori economici.Numărul de loturi asociat acordului cadru este 5.Durata acordului-cadru: 18 luni ; Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 7500 lei fără TVA Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 9.700.000 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-01   Servicii de depozitare și arhivare a documentelor generate de structuri din cadrul MIPE eligibile din Programul... (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)
Obiectivul specific este reprezentat de asigurarea arhivării, depozitării și gestionării documentelor generate de structuri din cadrul MIPE eligibile din Programul Educație și Ocupare, Programul Incluziune și Demnitate Socială și Programul Asistență Tehnică(2023-2027). Detalierea serviciilor este prezentata in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-01   Servicii de consultanta implementare / management aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si... (Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti))
Principalele activitati constau in acordarea de consultanta pentru implementarea / managementul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din sectorul 5 al Municipiului Bucuresti” Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-31   Servicii de paza, monitorizare si interventie rapida (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de pază, monitorizare si interventie rapida - necesare pentru asigurarea pazei clădirilor și a perimetrului exterior de la sediul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva din str. Petricani nr. 9A, Sector 2, Bucuresti. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare în a 6- a zi inainte de data limită … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-31   Achizitie servicii multiplicare si tehnoredactare proiect CRED (Ministerul Educației)
Servicii multiplicare și tehnoredactare a 18 ghiduri metodologice Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-31   Electrificarea a 8 sectii de circulatie ale sistemului feroviar din Romania - SRCF Craiova elaborare Studiu de... (C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALA C.F. CRAIOVA – UNITATE OPERATIONALA)
CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului/contractelor de prestari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Serviciul care se va achiziţiona constă în elaborarea studiului de fezabilitate pentru: Lot 1 Bucuresti (Chitila) - Titu-Pitesti-Slatina-Craiova km 95+000/250+052 intre statiile Titu – Craiova Lot 2 Ramnicu Valcea - Podu Olt km 292+015/367+577 intre statiile Ramnicu Valcea - Turnu Rosu Pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-31   Servicii de organizare de evenimente culturale (Centrul de Creație. Artă și Tradiție al Municipiului București)
Obiectul prezentei achiziții vizează asigurarea serviciilor necesare organizării evenimentului cultural „Târgul de Crăciun București” ediția a XVI-a din 2023 ce presupun asigurarea elementelor de scenotehnică și asigurarea de conectică pentru cablarea elementelor care necesită curent electric, inclusiv asigurarea surselor de alimentare electrica. Termen până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 02.11.2023 Autoritatea va răspunde în mod clar și complet … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: FIVE`S INTERNATIONAL SRL
2023-10-31   MAȘINA DE CURĂȚAT BALASTUL CĂII FERATE (Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA)
• În prezent, utilajele utilizate și aflate în administrarea CNCF ”CFR” S.A. sunt uzate fizic și moral, depăşite tehnic și insuficiente ca număr. Se impune utilarea corespunzătoare cu un minim necesar de utilaje specifice, care să deservească procesul tehnologic de înnoire şi reparaţie linii. • Mașina de curățat balastul căii ferate este un utilaj autopropulsat care are capacitatea deplină de a curăța patul de balast de sub liniile de cale ferată, pentru a aduce balastul la o calitate optimă, cerută de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-30   Serviciul de pază a obiectivului, bunurilor şi valorilor din Depoul CFR Ploiesti (SNTFC "CFR Calatori" S.A.)
Serviciul de pază a obiectivului, bunurilor şi valorilor din Depoul CFR Ploiesti Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-30   „Servicii de Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Varianta de Ocolire Botoșani – etapa 2” (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani)
In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente: A. Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) a studiilor de teren, a studiilor si analizelor de specialitate, a expertizei tehnice, documentațiilor tehnice în vederea obținerii tuturor avizelor (inclusiv avizele de principiu solicitate prin certificatul de urbanism), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); B. Asistență tehnică acordată … Vizualizați achizițiile publice »