Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Se vor presta ,, Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, pentru un grup de lucru format din 255 de funcționari publici de conducere și execuție din cadrul APIA și invitați din cadrul altor instituții, ce va avea loc în județul Sibiu, în perioada martie-aprilie 2024, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini regasit pe site-ul www.apia.org.ro si e-licitatie.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-02-01. Achiziția publică a fost publicată pe 2024-01-17.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2024-01-17 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2024-01-17)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Numărul național de înregistrare: 16517187
Adresa poștală: bl. Carol I, , NR.17, SECTOR2
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010051
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cristina GAVRILAA
Telefon: +40 213054976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
Fax: +40 213054976 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.apia.org.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://www.apia.org.ro 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru Finanțarea...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii pentru evenimente 📦
Scurtă descriere:
“Se vor presta ,, Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 779784.11 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii de catering 📦
Locul de desfășurare: România 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Locul de desfășurare: România, județul Sibiu, municipiul Sibiu.
Descrierea achiziției publice:
“Se urmăreşte achiziționarea de ,,Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 779784.11 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Descriere
Durata: 60
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate pentru Măsura de Asistență Tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.”
Descriere
Informații suplimentare:
“Oferta, semnată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia va fi trimisă scanată, prin poștă electronică, la adresa de e-mail:...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“Conform caietului de sarcini, a invitatiei si a anuntului de participare, regasite pe site-ul www.apia.org.ro, sectiunea Achizitii publice Criteriul de...”    Arată mai mult
Condiții legate de contract
Condiții de executare a contractului:
“Se solicita garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, conform prevederilor legale si incluse in...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Identificarea normelor naționale aplicabile procedurii
URL: www.anap.gov.ro 🌏
Descriere
Principalele caracteristici ale procedurii de atribuire:
“Serviciile fac parte din anexa 2 din legea 98/2016- servicii sociale si alte servicii specifice. Criteriul de atribuire care face obiectul prezentei...”    Arată mai mult
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-02-01 23:59 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Se va transmite o ofertă fermă pentru realizarea acestor servicii, conform prevederilor caietului de sarcini care însoţesc prezenta invitatie de participare...”    Arată mai mult
Organismul responsabil cu procedurile de mediere
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3L
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104641 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Apia
Adresa poștală: Bd. Carol I nr. 17,sector 2Localitate
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010051
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 0213084976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
Fax: +40 0213084976 📠
URL: www.apia.org.ro 🌏
Sursa: OJS 2024/S 015-040554 (2024-01-17)