Achiziții: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

>20 achiziții publice arhivate

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a fost în mod istoric un cumpărător de servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri), servicii de transport rutier și alimente, băuturi, tutun şi produse conexe.
Din punct de vedere istoric, furnizorii de pe Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura au fost Gauss SRL, Gauss, Metaminds, S & T România, Siveco Romania SA, Atifco International SA, Contec Foods SRL, MAVIM CLEANING S.R.L., Renault Commercial Roumanie și Rompan Proiect - Service SA.

Achiziții recente de către Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

2024-01-17   Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se vor presta ,, Servicii de organizare eveniment tip masă rotundă de analiză și bilanț a activităților pentru măsurile delegate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, pentru un grup de lucru format din 255 de funcționari publici de conducere și execuție din cadrul APIA și invitați din cadrul altor instituții, ce va avea loc în județul Sibiu, în perioada martie-aprilie 2024, în conformitate cu … Vizualizați achizițiile publice »
2024-01-12   Servicii de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general constă în întărirea capacității resursei umane implicate în asigurarea infrastructurii necesare implementării măsurilor delegate din PNDR 2014-2020 și formarea structurilor de personal pregătite la cele 3 nivele (central, județean și local). Resursele umane implicate în realizarea procedurilor de achiziție nu se referă numai la personalul care realizează achiziția efectiv, pentru că la baza oricărei achiziții este necesar să existe un referat de necesitate corespunzător prevederilor … Vizualizați achizițiile publice »
2024-01-09   Servicii de organizare evenimente-simpozion de analiza a implementării masurilor delegate de AFIR către APIA din... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de “Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui simpozion de analiză a implementării masurilor delegate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, ce va avea loc în municipiul Craiova, județul Dolj, în perioada 1 iunie – 15 iunie 2024”, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini Vizualizați achizițiile publice »
2023-12-06   Contract de servicii de organizare evenimente Fluxul procedural privind identificarea,constatarea,înregistrarea şi... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea sesiunii de instruire cu tematica “Fluxul procedural privind identificarea, constatarea, înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor provenite din derularea Fondului European pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Servicii mentenanță preventivă și corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de ”Servicii mentenanță preventivă și corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi rezolvarea incidentelor care pot apărea) și evolutivă pentru aplicația IPA-ONLINE – 2023-2025” IPA-online este o aplicație pusă la dispoziția fermierilor de către Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură prin intermediul căreia solicitanții de plăți directe … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-26   Achizitie de Stații de lucru de tip Desktop - Lot 1, Lot 2, Lot 3 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitație deschisă privind achiziția de Stații de lucru de tip desktop, pe trei loturi, pentru încheierea a câte unui contract de furnizare de Stații de lucru de tip desktop, pentru fiecare lot în parte, după cum urmează: 1. LOT 1 - Furnizarea a 223 bucati Stații de lucru de tip Desktop; 2. LOT 2 – Furnizarea a 269 bucati Stații de lucru de tip Desktop; 3. LOT 3– Furnizarea a 279 bucati Stații de lucru de tip Desktop. Cerinţele și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-28   Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea a 6 conferințe cu tema „Lecții învățate în implementarea... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se vor presta “Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea a 6 conferințe cu tema „Lecții învățate în implementarea măsurilor delegate de către AFIR către APIA din PNDR 2014 - 2020” în perioada propusă ianuarie - martie 2024., pe parcursul a doua zile, pentru un număr de 550 de persoane, conform caietului de sarcini regasit pe site-ul www.apia.org.ro si e-licitatie. Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-17   Furnizare de servere (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitatie deschisă pentru încheierea unui contract de Furnizare servere (cu montarea și punerea in functiune incluse, a 5 servere în sediul A.P.I.A. Aparat Central - Bd. Carol I nr.17 sector 2 Bucureşti. Produsele/echipamentele solicitate sunt descrise detaliat în caietul de sarcini, unde sunt prezentate cerinţele şi specificaţiile tehnice ale acestora. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 18 zile înainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Metaminds
2023-07-28   Servicii organizare simpozion Cluj 1-15 decembrie 2023 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general al simpozionului este întărirea capacității de gestionare a masurilor delegate pentru personalul cu funcții de conducere de la nivel central și județean al APIA implicat în verificarea și avizarea documentelor pe întreg fluxul procedural, respectiv primirea, gestionarea, coordonarea și controlul măsurilor de dezvoltare rurală dinPNDR 2014-2020 . Se vor derula servicii de organizare de evenimente pentru organizarea simpozionului, astfel:1. Achiziționarea, realizarea și tipărirea de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC EURO EDUCATIONAL SRL
2023-07-07   Contract de servicii de organizare evenimente pentru desf.programului de instruire a funcționarilor publici APIA cu... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se urmăreşte achiziționarea de servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea programului de instruire a funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de actualizare a blocurilor fizice pe baza imaginilor ortofoto noi achiziționate în anul 2023, respectiv alte imagini satelitare utilizate pentru alte scopuri de control/verificare, care vor cuprinde activităţile detaliate în Caietul de sarcini nr.18301/06.06.2023 Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC NEED BUSINESS TRAVEL SRL
2023-06-16   Contract de servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea programului de instruire a funcționarilor publici... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se urmăreşte achiziționarea de servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea programului de instruire a funcționarilor publici de conducere de la nivel central și județean APIA implicați în implementarea intervențiilor din Planul strategic PAC 2023-2027 și continuarea măsurilor delegate din PNDR 2014-2020, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini nr. 16.728/22.05.2023. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC NEED BUSINESS TRAVEL S.R.L.
2023-06-08   Servicii de control prin monitorizare a parcelelor agricole (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de “Servicii de control prin monitorizare a parcelelor agricole” În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, modificat prin … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Gauss
2023-05-31   Achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a unui ansamblu de centrală termică în sediul A.P.I.A. Aparat... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitatie deschisă pentru încheierea unui contract achiziție publică privind achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a unui ansamblu de centrală termică în sediul A.P.I.A. Aparat Central - Bd. Carol I nr.17 sector 2 Bucureşti. Produsele/echipamentele solicitate sunt descrise detaliat în caietul de sarcini, unde sunt prezentate cerinţele şi specificaţiile tehnice ale acestora. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Viosil Instalconstruct S.R.L.
2023-03-20   Servicii de control prin monitorizare a parcelelor agricole (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de “Servicii de control prin monitorizare a parcelelor agricole” În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, modificat prin … Vizualizați achizițiile publice »
2023-03-08   Servicii de estimare a efortului pentru realizarea funcționalităților dezvoltate prin Acordul Cadru nr.6/11.01.2023... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
La data de 11.01.2023, în cadrul instituției, a fost încheiat Acordul cadru nr. 6/11.01.2023 pentru „Servicii de dezvoltare, extindere şi mentenanţă a Sistemului Informatic al APIA de gestionare a cererilor de plată” pe o perioada de 48 luni (4 ani), în vederea desfășurării activității specifice proprii acesteia. Acordul cadru a fost încheiat în urma derulării și finalizării procedurii de atribuire derulate prin licitatie deschisă, conform Anunţului de participare publicat în SEAP cu nr. … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: IT GOVERNANCE CONSULTING MINDWORKS
2023-02-10   Servicii de curatenie pentru anul 2023 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de servicii de curățenie pentru sediile centrale ale Agentiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) București, din Bd. Carol I nr.17 și Piața Rosetii Nr. 4 conform descrierii și cerintelor din caietul de sarcini.Potențialii ofertanți pot solicita, pînă la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, vizionarea sediilor și spațiilor unde vor fi prestate serviciile, cu o solicitare prealabilă în acest sens adresată autorității contractante. Se va încheia un … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MAVIM CLEANING S.R.L.
2023-01-12   Servicii pentru dezvoltare, actualizare și mentenanță a unei aplicații geospațiale pentru primire a cererilor unice... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Servicii pentru dezvoltare, actualizare și mentenanță a unei aplicații geospațiale pentru primire a cererilor unice de sprijin (o nouă platformă GIS – Geo-spatial Aid Application - GSAA -)”, în vederea îndeplinirii activitatilor specifice institutiei în directia gestionării fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii, ținând cont și de noul context al politicii agricole comune ce urmează a fi pusă în aplicare în perioada 2023-2027. Aplic. IPA-Online utilizata la acest moment a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SIVECO TECHNOLOGY S.R.L.
2022-11-28   Servicii pentru evaluarea Programului pentru școli al României, aferent perioadei 2017-2022 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general al contractului îl reprezintă desemnarea, în condițiile legii, a unui operator economic independent, cu competențe în evaluare, care să realizeze un studiu de evaluare a punerii în aplicare a Programului pentru şcoli al României aferent perioadei 2017-2022, în vederea aprecierii eficacităţii acestuia în raport cu obiectivele programului pentru școli şi anume mărirea consumului de către copii a unor produse agricole selecționate, respectiv fructe şi legume proaspete, lapte şi produse … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CC SAS ENCORE RESEARCH
2022-09-27   Furnizare de autovehicule hybrid plug-in cu finanțare din bugetul national și prin accesarea Programului privind... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Prezenta achiziţie reprezintă reluarea pentru Lotul 2 a achiziţiei iniţiată de autoritatea contractantă prin Anunţul de participare nr. CN1045135/20.07.2022, publicat în SEAP, la care s-au adus modificari la caietul de sarcini privind termenul de furnizare a produselor. AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ relansează licitația deschisă privind achiziția de autovehicule, pentru încheierea unui contract de furnizare de autovehicule, după cum urmează: LOT 2 – Furnizarea a 13 autovehicule … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Renault Commercial Roumanie
2022-07-18   Furnizare de autovehicule de teren cu finanțare din bugetul national și prin accesarea Programului de stimulare a... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitație deschisă privind achiziția de autovehicule, pe două loturi, pentru încheierea câte unui contract de furnizare de autovehicule, pentru fiecare lot în parte, după cum urmează: 1. LOT 1 - Furnizarea a 54 autovehicule de teren cu finanțare din bugetul national și prin accesarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit generic RABLA CLASIC; 2. LOT 2 – Furnizarea a 13 autovehicule hybrid plug-in … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Renault Commercial Roumanie
2022-07-07   Servicii de dezvoltare, extindere și mentenanță a sistemului informatic al APIA de gestionare a cererilor de plată (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de Servicii de dezvoltare, extindere și mentenanță a sistemului informatic al APIA de gestionare a cererilor de plată, în vederea îndepliniriii activităţilor specifice instituției pe care le desfăşoară în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii, prin încheierea unui acord cadru. Serviciile de dezvoltare se vor realiza la solicitarea autorității contractante, prin atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de modificările … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SIVECO TECHNOLOGY S.R.L. Technology Systems and Services International
2022-05-20   Servicii de suport tehnic pentru produsele software SIVECO Applications 2011 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de Servicii de suport tehnic pentru produsele software SIVECO Applications 2011 detinute de autoritatea contractantă. APIA deţine un număr de 1.545 licenţe SIVECO Applications 2011, defalcate dupa cum urmează și pentru care este necesară asigurarea de servicii de suport tehnic, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini: Nr. Crt. Componenta Număr licențe 1. Managementul Salarizării 70 2. Managementul Resurselor Umane 77 3. Managementul Financiar Contabil … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Software Imagination & Vision
2022-04-13   FURNIZARE GAZE NATURALE CATEGORIE DE CONSUM C1 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitație deschisă pentru încheierea unui contract de Furnizare Gaze Naturale Categorie de Consum C1 pentru punctul de consum din Bd. Carol I Nr.17, pentru o perioada de 8 luni începând cu 01.05.2022, ora 00.00 până la data de 31.12.2022, ora 24.00, cu posibilitatea de prelungire 4 luni în anul 2023, respectiv de la 01.01.2023, ora 00.00, până la 30.04.2023, ora 24:00. Cerinţele pentru achiziția de gaze naturale sunt redate detaliat în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Engie România S.A.
2022-03-25   Furnizare „Echipamente GPS necesare efectuării controlului pe teren” (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare. Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 261 centre locale. Agenţia este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene şi naţionale pentru agricultură … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Syscad Solutions
2022-03-25   Echipamente de tip smartphone necesare efectuarii fotografiilor georeferentiate pentru controlul pe teren (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitatie deschisa online pentru încheierea unui contract de furnizare a unui nr de 548 bucati de echipamente de tip smartphone. Specificațiile tehnice și cerințele minime solicitate se regăsesc în caietul de sarcini. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va elabora şi posta în SICAP răspunsul la solicitările de clarificări depuse în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Union CO
2022-03-16   Servicii de control prin teledetecţie a cererilor de sprijin depuse de către fermieri pentru anii de cerere 2022 si... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de ’’Servicii de control prin teledetecţie a cererilor de sprijin depuse de către fermieri pentru anii de cerere 2022 si 2023"- Lot 1 si Lot 2”, pentru fiecare lot în parte În conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1306/2013, Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 809/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu documentul de lucru DSCG/2014/32 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Gauss
2022-02-22   Servicii de audit extern (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general îl constituie achiziționarea de servicii de audit pentru verificarea dosarelor - cerere de rambursare aferente cheltuielilor directe, respectiv: - cheltuieli cu plata stimulentelor salariale - această activitate se va realiza pentru tot personalul pentru care au fost plătite stimulente salariale, - cheltuieli pentru deplasările interne/ externe (transport, indemnizație de deplasare pentru personalul APIA aflat în deplasare/ deplasările care au ca obiect măsurile delegate), în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AUDIT EXPERT MARIA SRL EUROCONT ORZAN SRL EVIDEXPERT SRL FINCONS AUDIT
2022-02-21   Servicii de curatenie (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat o procedură pentru atribuirea unui contract de prestări de Servicii de curatenie. Prin acestă achiziție se solicită Servicii de curatenie ce se vor presta pentru sediile pentru sediile centrale ale Agentiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) Bucureșri, din Bd. Carol I nr.17 și Piața Rosetii Nr.4 si ocazional (de cel mult 4 ori /an) pentru sediul APIA Central din Drumul Gilăului, nr. 5N, sector 4 conform descrierii și … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MAVIM CLEANING S.R.L.
2022-02-18   “Furnizare a două sisteme de gestionare a bazelor de date (hardware si software), inclusiv soluție de recuperare în... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
APIA lansează prezenta licitație deschisă online pentru încheierea unui contract de furnizare a două sisteme de gestionare a bazelor de date (hardware si software), inclusiv soluție de recuperare în caz de dezastru.Obiectul prezentei achizitii și al contractului care urmează a fi atribuit, astfel cum reiese din Caietul de Sarcini presupune livrarea următoarelor produse și servicii: 1. Furnizare, transport și instalare sistem Servere Baze de Date și Stocare - 2 bucăți, care cuprinde Serverele de procesare … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S & T România
2021-11-01   Furnizare servere (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitatie deschisa online pentru încheierea unui contract de furnizare servere, respectiv: Furnizare servere - 4 bucati, in conformitate cu specificatiile tehnice precizate in caietul de sarcini. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va elabora şi posta în SICAP răspunsul la solicitările de clarificări depuse în termenul de mai sus în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Metaminds
2021-09-03   Furnizare de Laptopuri, lot 1 şi lot 2 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta licitatie deschisa online pentru încheierea a doua contracte de furnizare laptopuri, respectiv: 1. Lot 1 - furnizare laptopuri lot 1 - 291 bucati; 2. Lot 2 - furnizare laptopuri lot 2 - 50 bucati; Specificatiile tehnice ale produselor care urmeaza a fi achizitionate se regasesc detaliat in caietul de sarcini. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Union CO
2021-08-20   Servicii de controlul calității serviciilor de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
II.1.4) Descrierea succintă a acordului cadru sau a achiziţiei/achiziţiilor Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedură de achiziție pentru atribuirea unui acord cadru de “ Servicii de controlul calității serviciilor de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României” Pentru perioada 2021-2023, activitatea de aerofotografiere și realizare a ortofotoplanurilor, se realizează în baza Ordonanței de Urgență nr. 75 din 30.06.2021 privind … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MICRO TOPO S.R.L.
2021-05-11   Servicii de mentenanță preventivă, corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedură de achiziție pentru atribuirea unui acord cadru de „Servicii de mentenanță preventivă, corectivă (mentenanță și administrare soft și bază de date, întreținere şi rezolvarea incidentelor care pot apărea) și evolutivă pentru aplicația IPA-Online”. IPA-Online este o aplicație pusă la dispoziția fermierilor de către Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură prin intermediul căreia solicitanții de plăti directe UE au … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Intergraph Computer Services
2021-03-16   „Servicii de asistență tehnică de suport «Software Oracle Data Base Support» 24 de ore pe zi, șapte zile pe... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui contract de „Servicii de asistență tehnică de suport «Software Oracle Data Base Support» 24 de ore pe zi, șapte zile pe saptămână și servicii standard de întreținere Hardware pentru echipamente de tip server Exadata în Data Center Apia”. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură foloseste pentru gestionarea bazelor de date un numar de licente pentru pachetul Oracle Standard si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S & T România
2020-12-08   Furnizare de cartuşe toner și drum-uri pentru multifuncționalele și imprimantele din cadrul APIA Central – lot 1 și lot 2 (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Valoarea totală maximă estimată a acordului cadru pentru lotul 1 şi lotul 2 este de 1.721.097,75 RON fără TVA, corespunde cantităţilor maxime de produse care urmează a fi furnizate pe perioada de derulare a acordului cadru, pentru fiecare lot în parte. Valoarea totală minimă estimată a acordului cadru pentru lotul 1 şi lotul 2 este de 838.208,75 RON fără TVA, corespunde cantităţilor minime de produse care urmează a fi furnizate pe perioada de derulare a acordului cadru, pentru fiecare lot în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Meda Consult S.R.L. VIC Insero
2020-10-22   Furnizare de autovehicule necesare desfășurării activităților specifice de către personalul implicat în asigurarea... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lansează prezenta licitație deschisă privind achiziția de autovehicule, pentru încheierea unui contract de furnizare a 130 de autovehicule 4x4. Cerinţele pentru achiziția de furnizare a produselor menționate mai sus sunt redate detaliat în caietul de sarcini. Operatorii economici pot solicita clarificări cu un număr de 16 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va elabora şi posta în SICAP răspunsul la solicitările … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DAB Auto Serv
2020-08-11   Extindere infrastructură hardware APIA sediul central (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui contract de „Extindere infrastructură hardware APIA sediul central”. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – aparat central și Nova Tech Integrated Solution S.R.L. a încheiat un contract de furnizare privind “Refacerea infrastructurii hardware din cadrul APIA, sediul central” (nr. 205/27.6.2019), contract finalizat în septembrie 2019. Scopul acestui contract a fost asigurarea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Metaminds
2020-04-30   Servicii de estimare a efortului de dezvoltare a funcționalităților dezvoltate prin acordul-cadru pentru „Servicii... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Servicii de estimare a efortului de dezvoltare a funcționalităților dezvoltate prin acordul-cadru pentru „Servicii de mentenanţă, extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al APIA”, prin realizarea unei estimări a efortului de dezvoltare a funcționalităților și a timpului necesar pentru dezvoltare și punere în funcțiune. Descrierea contextului de prestare a serviciilor solicitate: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedură de achiziţie pentru atribuirea unui … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Object Savvy Romair Consulting
2020-04-07   „Servicii de control prin teledetecție a cererilor de sprijin depuse de către fermieri pentru anii de cerere 2020 și... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui acord cadru de „Servicii de control prin teledetecţie a cererilor de sprijin depuse de către fermieri pentru anii de cerere 2020 si 2021"-Lot 1 si Lot 2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia publică din România care gestionează plăţile pentru o serie de scheme de sprijin finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Gauss
2020-03-03   Servicii de asistență tehnică de suport „Software Oracle Data Base Support” 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămană și... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat o procedura de achizitie pentru atribuirea unui contract de „Servicii de asistență tehnică de suport «Software ORACLE Data Base Support» 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana si servicii standard de intretinere Hardware pentru echipamente de tip server Exadata in Data Center A.P.I.A.”. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură foloseste pentru gestionarea bazelor de date un numar de licente pentru pachetul Oracle Standard si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S & T România
2019-09-16   Servicii de „Furnizare soluție IT pentru creare geoportal INSPIRE MADR-APIA și realizare temă responsabilă” (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Strategia INSPIRE are ca scop susținerea implementării unei infrastructuri pt. date spațiale a României, conformă cu Directiva INSPIRE și Normele de implementare ale acesteia, care acoperă componentele tehnologice, precum și cadrul instituțional, legal și de guvernanță, fiind toate necesare pt. îmbunătățirea partajării și interoperabilității. Aceasta va facilita utilizarea și schimbul de date spațiale în și între administrații pt. susținerea proceselor decizionale și furniz. a serv. lor, făcând posibilă … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Esri România
2019-09-06   Servicii de actualizare licențe Oracle, mentenanță hardware și asistență tehnică de suport „Software Oracle Data... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură lansează prezenta procedură de licitație deschisă pentru încheierea unui contract pentru o perioada de derulare a contractului de 2 luni în perioada 1.11.2019 -31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2020 (1.1.2020-30.4.2020). In cadrul contractului vor fi prestate urmatoarele categorii de servicii: — categoria 1: servicii de asistenta de actualizare licente Oracle pentru perioada 1.3.2018-31.10.2019, — categoria 2: servicii de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Logika IT Solutions S.R.L.
2019-07-18   Servicii de formare profesională a personalului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură implicat în... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicita prestarea de „Servicii de formare profesională a personalului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură implicat în primirea, gestionarea, coordonarea şi controlul cererilor unice de plată aferente măsurilor de dezvoltare rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu acordurile de delegare încheiate între A.P.I.A.-A.F.I.R, Masura 14 – Bunăstarea animalelor”, in conf. cu cerintele Caietului de sarcini. APIA implementează în mod efectiv, eficient, … Vizualizați achizițiile publice »
2019-07-09   Servicii de actualizare licențe Oracle, mentenanță hardware și asistență tehnică de suport „Software Oracle Data... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lansează prezenta procedură de licitație deschisă pentru încheierea unui contract pentru o perioada de derulare a contractului de 2 luni în perioada 1.11.2019-31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2020 (1.1.2020-30.4.2020). In cadrul contractului vor fi prestate urmatoarele categorii de servicii: Categoria 1: Servicii de asistenta de actualizare licente Oracle pentru perioada 1.3.2018-31.10.2019. Categoria 2: Servicii de mentenanta … Vizualizați achizițiile publice »
2019-02-01   „Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA” (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
La data prezentei, APIA deține un sistem informatic specific activitatilor pe care le desfasoara in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea permanenta si completarea manualelor cu proceduri si a politicilor europene si nationale care reglemen. politicile in domeniul agricol fac insa necesare atât adaptari, modificari si dezvoltari continue ale acestui sistem informatic, cât și servicii de mentenanță și întretinere, astfel incat el sa raspunda … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Siveco Romania S.A.
2018-07-31   Refacerea infrastructurii hardware din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sediul central (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Autoritatea contractantă încheie un contract de furnizare de echipamente si solutii integrate pentru refacerea infrastructurii hardware a institutiei, prin achizitionarea unei solutii integrate care este de sine statatoare dar asigura posibilitatea dezvoltarii ulterioare prin adaugarea de echipamente ce vor fi necesare in urmatoarele etape de dezvoltare a Centrului de Date APIA, conform cerintelor din caietul de sarcini. Obiectul contractului va fi achizitionarea unor solutii integrate care este de sine … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Nova Tech Integrated Solutions S.R.L.
2018-05-17   „Servicii de control prin teledetecție a cererilor de sprijin depuse de către fermieri pentru anii de cerere 2018 și... (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Se solicită prestarea de „Servicii de control prin teledetecție a cererilor de sprijin depuse de catre fermieri”, pe două loturi, prin încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 luni. Statele membre ale Uniunii Europene, în cooperare cu Comisia Europeană, utilizează teledetecția pentru a controla cel puțin o parte din suprafețele agricole subvenționate din fonduri europene, fiecare stat membru fiind responsabil de desfășurarea acestei activități pe teritoriul său. În conformitate cu Regulamentul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Gauss
2018-03-22   Servicii de transport aerian intern și internațional de pasageri (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura lanseaza prezenta licitatie deschisa privind achizitia de servicii de transport aerian intern si international de pasageri prin incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 24 luni de la semnarea AC. Având în vedere numarul mare de deplasari se va incheia un acord-cadru de prestare de servicii pe o perioada de 24 luni de la semnarea acestuia cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile, prin reluarea competitiei între … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Danco Pro Communication S.R.L.
2017-12-12   Servicii de controlul calității serviciilor de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura lanseaza prezenta licitatie deschisa privind achiziția de servicii de controlul calitații serviciilor de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României prin incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 36 luni în vederea desfașurarii activitații specifice proprii a acesteia. Serviciile de executare a zborurilor de aerofotogrammetrie si cele de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României se vor realiza, pâna în anul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Primul Meridian S.R.L.
2017-08-11   Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura)
Obiectivul general al acordului cadru este mentinerea functionalitatilor sistemului informatic al APIA, respectiv de prestarea de servicii software de dezvoltare/extindere si suport tehnic (nivel 1, 2, 3 si 4) pentru intretinerea sistemului informatic centralizat APIA in acord cu modificarile legislatiei europene si nationale pentru asigurarea gestionarii corecte (administrare, control, plata) a subventiilor in domeniul agriculturii, conform Polticii Agricole Comune. Totodata, se urmareste asigurarea … Vizualizați achizițiile publice »