Achiziții: Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

O achiziție publică activă

Achiziții recente de servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie în România

2023-11-30   Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în conformitate cu cerintele din Tema de proiectare, Caietul de sarcini si in conditiile stipulate in certificatul de urbanism, atasate documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achiziţia de servicii de asistenta tehnica si supervizare pentru lucrările la obiectivul de investiţii „Stimularea... (Consiliul Judetean Buzău)
Drumul judeţean 203K cu o lungime totală de 127,5 km face legătura între limita cu judeţul Brăila,localitatea Robeasca şi DN 10, localitatea Nehoiaşu. DJ 203K străbate judeţul de la est la vest, 60% din traseul acestui drum desfăşurându-se de-a lungul râurilor Slănic şi Bâsca pe regiune de deal-munte, cu multe poduri pe traseu pentru traversarea celor doua rauri. Tronsonul de drum judetean DJ 203K, analizat, cuprins intre km 75+000 - 105+000, este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din... (Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica se doreste prestarea serviciilor de proiectare pentru fazele: Studii de Teren, Raport Impact Mediu, Documentatie obtinere Certificat de Urbanism, Documentatii obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, detalii de executie, verificarea de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Deadline 2024-03-07   Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii:... (COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA)
Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare - C12 din cadrul imobilului situat in comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu - nr. index 10933 Valoarea estimata este de: 26.444.574,33 lei fara TVA este compusa din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 716.701,48 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor... (Municipiul Oradea)
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE PIATETA STRADA DUNAREA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR “ Obiectivul de investitie propune lucrari de amenajare a unei piatete care sa imbunatateasca spatiul public si sa creasca atractivitatea acestuia, prin accesarea lui de catre categorii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova” (Municipiul Craiova)
Se achiziționează servicii de elaborare „Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”, conform caietului de sarcini nr. 144115/27.04.2023. Masterplanul privind canalizarea pluvială și canalizarea apelor uzate în municipiul Craiova, pe care Autoritatea Contractantă și-l dorește, urmărește realizarea unei strategii locale pentru asigurarea colectării, transportului, tratării și descărcării apelor din sectorul de ape pluviale și, respectiv, din sectorul de ape uzate, în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare ( fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic si Caiete de Sarcini, D.E.), precum si asistenta tehnica din... (Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de proiectare ( fazele D.A.L.I.+P.T.+C.S.+D.E.). In cadrul acestui contract de achizitie publica se doreste prestarea serviciilor de proiectare pentru fazele: Studii de Teren, Raport Impact Mediu, Documentatie obtinere Certificat de Urbanism, Documentatii obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, detalii de executie, verificarea de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   LEA 400kV Stâlpu-Brașov (1 circuit echipat) (proiectare) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii de proiectare (Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic de Execuție și Caiet de Sarcini de achiziție lucrări) în vederea promovării lucrărilor necesar a fi executate pentru realizarea obiectivului de investiții LEA 400 kV Stâlpu – Brașov (1 circuit echipat) în baza cerințelor din Caietul de sarcini și Tema de proiectare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Prestarea serviciilor de proiectare (fazele DTAC, PT+DE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata... (COMUNA MARGINENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINENI))
Prestarea serviciilor de proiectare (fazele DTAC, PT+DE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie pentru obiectivul de investitii "Refacerea si reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundatiilor in comuna Margineni, judetul Bacau" Valoarea estimată este de 826.275,54 lei, fără TVA, constand in Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului, respectiv Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   IF-CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI (Euro Apavol SA)
Activitatile de executie pentru „ IF – CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI” Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa 1.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea Berceni; 1.2. Reabilitare Retea de distributie apa in ocalitatea Berceni; 1.3. Extindere Retea de distributie apa in localitatea Berceni; Obiect 2. Sistem de canalizare 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea Berceni; Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de proiectare pentru obiectivele ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în... (Municipiul Slatina)
Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentației tehnice necesare executării obiectivului Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în Municipiul Slatina. Se vor elabora documentații tehnice pentru un număr de 52 blocuri. Blocurile pentru care se vor presta serviciile de proiectare se regăsesc în anexele atașate caietelor de sarcini. Durata prezentului contract este perioada cuprinsă între data semnării contractului de către ambele părți și data încheierii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobândirii de catre statul roman prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica „Autostrada Targu Mures – Targu Neamt, Sectiunea III: Leghin – Targu Neamt km 181-195 (89+000) – km 211+107(118+912)” , in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ... (Ministerul Culturii)
SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA» Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de SERVICII DE ELABORARE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE «TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA». Valoarea acestei achiziții a fost estimată în cadrul Notei Conceptuale elaborate de către Beneficiari, respectiv TEATRUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” ȘI OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții... (UAT Județul Alba)
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții ,,VELO APUSENI -Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona Județelor Bihor, Alba, Cluj” – LOT JUDETUL ALBA , la nivelul a 36,245 km, conform Caietului de sarcini +Anexa. OBS: Verificarea documentațiilor tehnico-economice de către specialiștii verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialități pentru instalaţii, în scopul verificării … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Servicii de asistență tehnică dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere si reparare a... (Municipiul Braşov)
Obiectul achiziției îl constituie încheierea unui acord-cadru de servicii pe o durată de 4 ani de la semnare, având ca obiect: Servicii de asistență tehnică dirigenție de șantier pentru urmărirea lucrărilor de întreținere si reparare a strazilor de pe raza Municipiului Brasov, zona nordică(lot I) sau zona sudică(lot II), cu scopul de a stabili elementele/condițiile esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe perioada derulării acordului cadru. Lot 1 - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal,... (Municipiul Caracal)
Autoritatea contractanta organizeaza o procedura de atribuire, in urma finalizarii careia intentioneaza sa atribuie un contract de prestari servicii, avand drept obiect prestarea serviciilor necesare pentru ”Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal, în format digital/GIS”, în scopul îmbunătățirii deciziilor legate de gestionarea spațială durabilă, desfășurată în interesul colectivității locale, în concordanță cu valorile și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Elaborarea documentației privind expertiza tehnică, documentației de avizare a lucrarilor de interventie si a... (Municipiul Bistrita)
Amplasamentul studiat se află în Piața Centrală nr. 7-24 și este situat în incinta ansamblului urban fortificat. Activitatile contractului se vor desfasura in trei etape: Etapa I. Elaborare Expertiza tehnica Etapa II. Elaborare D.A.L.I. Etapa III. Elaborare D.T.A.C. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA BARCANI,... (Comuna Barcani)
Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si carte Funciara pe raza Comunei Barcani pentru un numar de 6565,7 ha in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii Detaliile privind achiziția se regăsesc în Caietul de sarcini nr.59185/21.11.2023 A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA... (Compania de Apa "ARIES" S.A.)
Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020" Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Contractarea serviciilor de supervizare/dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii„Dezvoltarea... (Consiliul Judetean Dâmbovita)
Procedura de achiziție publică este organizată în vederea atribuirii contractului de servicii de supervizare/dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C ( Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A( Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A )” Lot 1 - DJ 712 TÂRGOVIŞTE – ȘOTÂNGA – VULCANA PANDELE – BRĂNEȘTI – PUCIOASA, km … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Achiziția de microbuze electrice în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” (Judetul Vrancea(Consiliul Judetean))
In cadrul acestui contract se achizitioneaza un numar de 24 microbuze electrice cu o capacitate de 16+1 locuri pe scaune în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”. UAT Județul Vrancea implementează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. Obiectivul acestui proiect este … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ”Înființare sistem inteligent de... (COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA COMUNEI GIUVARASTI))
Obiectivul prezentei documentatii consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici din Comunele Giuvarasti, Garcov si Izbiceni, judetul Olt, avand ca solutie tehnica racordarea in conducta de inalta presiune Ø12” Corabia-Turnu Magurele, PN25bar. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de inregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din comuna Cernesti, jud. Maramures, in cadrul... (COMUNA CERNESTI)
Achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a aproximativ 5.000 de imobile, in cadrul a 35 de sectoare cadastrale din intravilan si o suprafata de 1.539,41 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar (conform prevederilor caietului de sarcini), realizare campanie de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii ,,Elaborare Plan Urbanistic General și Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv în format GIS pentru... (Oraș Zlatna)
Actualizarea Planului Urbanistic General în vigoare al Orașului Zlatna, a devenit necesară având în vedere că acesta este depășit în raport cu noile realități economice și teritoriale ale orașului. Necesitatea actualizării Planului Urbanistic General derivă și din obligația impusă prin art. 46 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care prevede că ”fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani. Conform art. 44 din Legea 350/2001 privind … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA... (Comuna Poiana Blenchii (Primaria Poiana Blenchii))
„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA BLENCHII, JUDETUL SALAJ”, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC” în baza contractului de finanțare nr. 572/04.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență Numarul de zile pana … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   IF-CL-01 – Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de... (S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.)
Proiectare si execuție lucrări aferente contractului „IF-CL-01 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de aductiune si realizare statie de epurare in aglomerarile Afumati si Ganeasa“ NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -Termene-limită până la care entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   “Elaborarea studiilor de fezabilitate, a altor studii specifice, documentațiilor tehnice necesare în vederea... (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate)
Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.S-a constatat faptul că resursele alocate sistemului judiciar pentru depozitarea bunurilor sechestrate sunt insuficiente sau inadecvate, fapt ce are impact asupra … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 din cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A... (ECOAQUA SA)
Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal “Frumusani - Budesti – Soldanu”. Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de... (Vital S.A. Baia Mare)
Activitatile din cadrul Contractului de lucrari „MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi” sunt: Obiectul 1 – Statiei de Epurare apa uzata Somcuta Mare – 3.700 L.E. Obiectul 2 - Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus – 7.600 L.E. Obiectul 3 - Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina – 4.300 L.E. Obiectul 4 - Statie de Epurare ape uzate in localitatea Poienile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții de reabilitare sistem rutier (Municipiul Bucureşti)
Servicii de supervizare și dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții, achiziție împărțită pe 13 loturi, după cum urmează: • Lot 1 Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărașilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan; • Lot 2 Reabilitare sistem rutier: Obiect 2 - Reabilitare sistem rutier pe Bdul Pache Protopopescu și Str. Traian; Obiect 13 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru... (Municipiul Bistrita)
Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 16. str. Cerbului, nr. 27”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Acord-cadru de achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, pe o perioadă de 2 ani, pentru: Autobasculante FORD cu echipamente din parcul DRDP Timișoara Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Servicii de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru... (Primaria Municipiului Lugoj)
Obiectul contractului de achiziție publică constă în achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcție și managementul contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Achizitie de servicii de „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” (Judetul Arges)
Achizitie de servicii de Elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș, conform documentatiei de atribuire. P.A.T.J. Arges reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului, cuprinzând prevederi cu caracter director ce stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a teritoriului la diverse niveluri de complexitate. Propunerile cu caracter director sunt detaliate ulterior prin reglementări specifice în limitele teritoriilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Servicii de Supervizare a contractelor de executie lucrari din cadrul proiectului: „Reabilitarea reţelelor termice... (Municipiul Bacău)
Scopul achizitiei este prestarea serviciilor de Asistenta Tehnica catre Autoritatea Contractanta (AC), aferente obiectivului ,„Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău” proiect cod MySMIS 153247”, sub forma serviciilor de supervizare a lucrarilor pentru derularea si implementarea contractelor de executie lucrari, precum si supervizarea masurilor intreprinse de catre antreprenori in perioada de garantie … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU LUCRĂRI DE "MODERNIZARE, REPARAȚII ȘI INTREȚINERE A STRĂZILOR,... (Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca)
PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU LUCRĂRI DE "MODERNIZARE, REPARAȚII ȘI INTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, SISTEMULUI RUTIER DE PE PODURI" de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 11-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A IMOBILELOR SITUATE IN COMUNA BARCANI,... (Comuna Barcani)
În exercitarea atribuţiilor exclusive de administrare a infrastructurii de interes local, inclusiv a celor de amenajare a teritoriului, astfel cum sunt acestea statuate în Codul administrativ astfel cum a fost acesta adoptat prin OUG nr. 57/2019 la art. 129 alin. 29, având în vedere oportunitatea de a realiza cadastul sistematic pentru toate imobilele de pe teritoriul comunei a identificat Programul Naţional de derulat pin ANCPI ca si potenţială sursă de alocare a sumelor necesare pentru realizarea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale... (Orasul Calimanesti)
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea productiei de energie din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum si reducerea costurilor financiare cu energia termica. - OB 1: Modernizarea sistemului de producere si transport a energiei termice in Localitatea Calimanesti - OB 2: Realizarea unui sistem de producere si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție... (Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02523)
Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr.1” cod proiect: 2019-C/I-1091 Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 123.281.368,92 lei fara TVA din care: - servicii de proiectare: 5.488.660,43 lei fara TVA - executie lucrari: 117.792.708,49 lei fara TVA *Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES” (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul prezentei investitii il reprezinta realizarea rețelei de gaze la nivel de comună (inclusiv achizitionarea si montarea contoarelor individuale inteligente. Investitia propusa este ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES’’ si vizeaza infiintarea infrastructurii comunale de gaze naturale. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA... (ORASUL ANINOASA)
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA” Lot 1: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA BLOCURILE 1,2,3, 5” Lot 2: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Proiectare si executie “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MACIN, JUDEȚUL TULCEA” - ETAPA 3 (Orașul Măcin)
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în județul Tulcea, orașul Măcin. Scopul realizării obiectivului în cazul de față este de a elimina vulnerabilitățile construcției existente (strazi de folosinta locala) cazuată de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrărilor se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră si totodată o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al rețelei de transport rutier. Lungimea totală a străzilor este de 7,720.08 m, iar suprafața … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune şi integrare SCADA din zona urbană, judet... (Delgaz Grid S.A.)
Realizarea "la cheie" a lucrarilor: Lot 1 - „Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune ş˛i integrare SCADA din zona urbană, judet Bacău”– conform Documentaţiei SF Nr. 84/2019, Lot 2 – „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a judeţului Neamţ, prin montarea de contoare inteligente şi modernizare LEA 0,4kV“ – conform Documentaţiei SF Nr. 200703-1/03.07.2020 constând în: Lot 1 : • … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE... (COMUNA HERECLEAN)
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ”. Valoarea estimata este conform devizului general si devizului indicativ este de 30.495.433,53 lei, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare si executie statii de tratare: CL08 Lot1.1; CL08 Lot1.2; CL08 Lot1.3 (Aquatim S.A. Timisoara)
Obiectul contractelor il constituie realizarea a 3 stații de tratare noi dupa cum urmeaza : LOT 1.1 Proiectare si execuție Stație de Tratare Făget Obiectul contractului il constituie realizarea unei STA noi în Faget (debitul statiei 10,15 l/s), conform Documentatiei de Atribuire. De asemenea, pentru STA Faget, serviciile de proiectare vor include si extinderea intr-o Etapa ulterioara de executie a STA, conform celor specificate in Documentatia de Atribuire. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Servicii integrate pe termen lung pentru derularea programului de snubberi al CNE Cernavoda - CR 34241 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect efectuarea unui program de inspecţii și testări obligatorii asupra amortizorilor de şoc mecanici si hidraulici - denumiti in cele ce urmeaza „snubberi”, instalati si/sau de rezerva, de la Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, în conformitate cu cerințele de standard si angajamentele asumate de CNE Cernavoda la ISCIR si CNCAN, prin încheierea unui Acord cadru cu o durată de 48 luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Servicii de evaluare bunuri mobile si imobile (Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati)
Acord cadru cu durata de 24 luni pentru servicii evaluare bunuri mobile si imobile, conform caietului de sarcini . Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   CL4 Lot 1 retele „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea” (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Sunt prevăzute următoarele activități: a) Activitățile de proiectare fac referire la proiectarea elementelor cerute prin tema de proiectare, verificarea, revizuirea și însușirea proiectului tehnic pus la dispoziție de către Beneficiar pentru construirea sistemelor de apă și canalizare. Proiectul va cuprinde printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea … Vizualizați achizițiile publice »