2023-11-30   Modernizare stația de 220/110 kV Calafat (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de interconexiune LEA 110 kV Ostrovu Mare – Djerdap 2, precum şi instalaţiile de alimentare ale consumatorilor și distribuție zonală prin stația de 110 kV. Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii:... (COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA)
Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare - C12 din cadrul imobilului situat in comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu - nr. index 10933 Valoarea estimata este de: 26.444.574,33 lei fara TVA este compusa din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 716.701,48 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor... (Municipiul Oradea)
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE PIATETA STRADA DUNAREA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR “ Obiectivul de investitie propune lucrari de amenajare a unei piatete care sa imbunatateasca spatiul public si sa creasca atractivitatea acestuia, prin accesarea lui de catre categorii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   IF-CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI (Euro Apavol SA)
Activitatile de executie pentru „ IF – CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI” Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa 1.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea Berceni; 1.2. Reabilitare Retea de distributie apa in ocalitatea Berceni; 1.3. Extindere Retea de distributie apa in localitatea Berceni; Obiect 2. Sistem de canalizare 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea Berceni; Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   BH-CL7 – EXTINDERE CONDUCTE DE ADUCTIUNI, STATIE DE CLORINARE, REZERVOARE SI STATIE DE POMPARE - CJ BIHOR C1 (Compania de Apa Oradea S.A.)
Obiectul contractului îl constituie execuţia de lucrări: "BH-CL7 – EXTINDERE CONDUCTE DE ADUCTIUNI, STATIE DE CLORINARE, REZERVOARE SI STATIE DE POMPARE - CJ BIHOR C1”, incluzând:  Infiintare conducta de aductiune pe o lungime L= 26.602 m;  Statie de pompare apa potabila noua SP Uzina 5;  Statie de pompare apa potabila noua SP Podgoria;  Statie de pompare apa potabila noua SP Sacadat. Durata de implementare a contractului este de 8 (opt) luni, la care se adaugă 36 (treizecișișase) luni PND, (sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Execuție lucrări de „Reabilitare fațade si invelitoare, reparatii tamplarie semnalistica firma si organizare de... (Municipiul Oradea)
Execuție lucrări de - Reabilitare fațade si invelitoare, reparatii tamplarie semnalistica firma si organizare de santier la imobilul situat in Oradea Str.Republicii nr.3-5” Pentru realizarea obiectivului privind asigurarea punerii in valoare si in sigurantă a fondului construit situat, atât, în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea precum și in UAT Oradea, Primăria Municipiului Oradea susține gestionarea eficientă a patrimoniului construit, punerea in sigurantă a domeniului public, cresterea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   CONSTRUCTIE PASAJ DENIVELAT PESTE CALEA FERATA-STRADA CENTURII, COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV (Comuna Jilava)
Obiectul principal al contractului: execuția lucrărilor de construcție pasaj denivelat peste calea ferata-strada Centurii, comuna Jilava, județul Ilfov. Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE PASAJ DENIVELAT PESTE CALEA FERATA – STRADA CENTURII COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV”. În cadrul obiectivului de investiție se vor realiza următoarele lucrări de poduri și pasaje: 01. Pasaj peste CF 02. Pod peste Valea Mamina 03. Pasaj prin rampa, pe strada Gării 04. Podeț din elemente … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Extindere sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare in comuna Posta Calnau , judetul Buzau-Lot 1 + Lot 2 (Comuna Poșta Câlnău)
lucrari de extindere retea alimentare cu apa si infiintare de retea de canalizare ape uzate lot 1+2( etapa 1+2) valoare totala estimata este de 75.014.817.54 din care : lot 1=33.390.606,33 lei fara TVAdin care utilitati=435.378,50 lei fara TVA Investitia de baza= 32.814.094,49 lei fara TVA Organizare de santier= 141.133,34 lot 2 =41.624.211,21 lei fara TVA din care utilitati=450.347,50 lei fara TVA investitia de baza=40.001.926,06 lei fara TVA organizare de santier=171.937,65 lei fara TVA Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de Furnizare stații de reîncărcare mașini electrice cu operațiuni accesorii Detaliile privind achiziția se regăsesc în Caietul de sarcini nr.59185/21.11.2023 A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA... (Compania de Apa "ARIES" S.A.)
Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020" Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   VL – CL – 15 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Olanesti „-rest de executat (APAVIL SA)
Contractul de lucrari „Realizarea ratei de conectare de 100% in Olanesti „- rest de executat cuprinde: Obiect 1 Extindere Retele de Alimentare cu Apa si de Canalizare - retea de alimentare cu apa – 160 ml; - retea de colectare apa uzata noua – 3.264 ml inclusiv traversari; Obiect 2 Statii de Pompare si Conducte de Refulare - 4 Statii de Pompare Apa Potabila; - 4 Statii de Pompare Ape Uzate noi; - conducte de refulare aferente SPAU- 424 ml inclusiv traversari. Valoarea contractului include sume … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ”Înființare sistem inteligent de... (COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA COMUNEI GIUVARASTI))
Obiectivul prezentei documentatii consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici din Comunele Giuvarasti, Garcov si Izbiceni, judetul Olt, avand ca solutie tehnica racordarea in conducta de inalta presiune Ø12” Corabia-Turnu Magurele, PN25bar. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA... (Comuna Poiana Blenchii (Primaria Poiana Blenchii))
„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC PENTRU ASIGURAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA POIANA BLENCHII, JUDETUL SALAJ”, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC” în baza contractului de finanțare nr. 572/04.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență Numarul de zile pana … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   IF-CL-01 – Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de... (S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.)
Proiectare si execuție lucrări aferente contractului „IF-CL-01 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de aductiune si realizare statie de epurare in aglomerarile Afumati si Ganeasa“ NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -Termene-limită până la care entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   „BC-CL-03 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-03 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri” Lot 1 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termene-limită până … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare autobuze electrice în cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL... (Orasul Eforie (Consiliul Local Eforie))
Furnizare 4 autobuze electrice, stații de încărcare lentă (4 bucăți) și stații de încărcare rapidă (2 bucăți). Autobuzele electrice și stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, vor fi fără etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de călători conform Directivei 2007/46/CE, 2009/33/CE, CEE-ONU R 66, Legii 92/2007, cu toate modificările … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   „Lucrări de refacere taluz și podețe transversale, în urma inundațiilor pe DJ 708 și aducerea drumului la starea inițială” (Consiliul Judetean Arad)
În urma reviziilor efectuate de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri în cursul anului 2023, au fost identificate degradări ale malurilor și taluzurilor. În urma viiturilor produse pe pârâul care curge paralel cu corpul drumului județean DJ 708, între poziţiile kilometrice km: 17+000 – 28+600 a fost afectat taluzul drumului acesta cedând. Lungimea afectată a corpului drumului județean este de aproximativ 90 ml. Lucrările de sprijinire vor fi executate cu gabioane pe o … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea a 3 punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare aferente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 din cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A... (ECOAQUA SA)
Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal “Frumusani - Budesti – Soldanu”. Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Renovare energetică Gradinita cu program prelungit Licurici, str. Sigismund Toduta nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca (Municipiul Cluj-Napoca)
Executie lucrari la obiectivul de investitii: Renovare energetică Gradinita cu program prelungit Licurici, str. Sigismund Toduta nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca. Clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 39.008,85 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de... (Vital S.A. Baia Mare)
Activitatile din cadrul Contractului de lucrari „MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi” sunt: Obiectul 1 – Statiei de Epurare apa uzata Somcuta Mare – 3.700 L.E. Obiectul 2 - Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus – 7.600 L.E. Obiectul 3 - Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina – 4.300 L.E. Obiectul 4 - Statie de Epurare ape uzate in localitatea Poienile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Executie lucrari: Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la GruiuLot 2 Nod rutier Autostrada A2 km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru noi noduri rutiere pe reteaua existenta de autostrazi, dupa cum urmeaza: - Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la Gruiu; - Lot 2 Nod rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ306 la Dragos Voda; - Lot 3 Nod rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ702F la Ionesti; In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Execuție lucrări de "Construire rețea publica de distribuție si branșamente gaze naturale in comuna Sântămăria... (COMUNA SANTAMARIA ORLEA)
Lucrarile necesare sunt descrise in Proiectul tehnic nr. ISD 02/2023 întocmit de ART INSTAL SRL. Obiectivul prezentei documentații consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agenților economici situați in comuna Santamaria Orlea, cu satele aparținătoare, județul Hunedoara. Principalele caracteristici tehnice si parametrii specifici sunt: - Racord si Stație de reglare – măsurare - predare SRMP - Rețea de distribuție din polietilenă, presiune … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Furnizare echipamente cu montaj pentru proiectul: „Dezvoltarea integrată a sistemelor inteligente de gestionare a... (Municipiul Odorheiu Secuiesc (Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc))
Contractul care urmează a fi achiziţionat este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C10: Fondul local, Investitia I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), conform Contractului de finanțare nr. 6638/18.01.2023, Act adiţional Nr. 1/2023 la Contractul de finanţare nr. 6638/18.01.2023 şi face parte din implementarea proiectului “DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru... (Municipiul Bistrita)
Proiectare (PAC + PT + CS + DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ”Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr. 16. str. Cerbului, nr. 27”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Executie lucrari la obiectivul de investitii: " Renovare energetica SCOALA GIMNAZIALA IOAN BOB, str. Episcop Ioan Bob nr. 10" (Municipiul Cluj-Napoca)
Executie lucrari la obiectivul de investitii: " Renovare energetica SCOALA GIMNAZIALA IOAN BOB, str. Episcop Ioan Bob nr. 10". Clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 425.467,66 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Renovare energetica "Gradinita cu Program Prelungit Dumbrava Minunata", str. Grigore Alexandrescu nr. 47A,... (Municipiul Cluj-Napoca)
Executie lucrari la obiectivul de investitii: Renovare energetica "Gradinita cu Program Prelungit Dumbrava Minunata", str. Grigore Alexandrescu nr. 47A, Municipiul Cluj-Napoca. Clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 525.580,89 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Renovare energetică ”GRADINITA DEGETICA”, Str. Tarnavelor nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca (Municipiul Cluj-Napoca)
Executie lucrari la obiectivul Renovare energetică ”GRADINITA DEGETICA”, Str. Tarnavelor nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca. Clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 44.798,36 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale... (Orasul Calimanesti)
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea productiei de energie din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum si reducerea costurilor financiare cu energia termica. - OB 1: Modernizarea sistemului de producere si transport a energiei termice in Localitatea Calimanesti - OB 2: Realizarea unui sistem de producere si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție... (Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02523)
Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr.1” cod proiect: 2019-C/I-1091 Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 123.281.368,92 lei fara TVA din care: - servicii de proiectare: 5.488.660,43 lei fara TVA - executie lucrari: 117.792.708,49 lei fara TVA *Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES” (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul prezentei investitii il reprezinta realizarea rețelei de gaze la nivel de comună (inclusiv achizitionarea si montarea contoarelor individuale inteligente. Investitia propusa este ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES’’ si vizeaza infiintarea infrastructurii comunale de gaze naturale. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA... (ORASUL ANINOASA)
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA” Lot 1: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA BLOCURILE 1,2,3, 5” Lot 2: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Proiectare si executie “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MACIN, JUDEȚUL TULCEA” - ETAPA 3 (Orașul Măcin)
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în județul Tulcea, orașul Măcin. Scopul realizării obiectivului în cazul de față este de a elimina vulnerabilitățile construcției existente (strazi de folosinta locala) cazuată de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrărilor se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră si totodată o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al rețelei de transport rutier. Lungimea totală a străzilor este de 7,720.08 m, iar suprafața … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   7/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului... (Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
7/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi Lot I - „Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din incinta Măcin -Carcaliu -SPD Măcin, județul Tulcea” LLot II - „ Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativă Călărași Răul”, județul Călărași; -Rest de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   6/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului... (Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
6/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi -Lot I - „ Reabilitartea statiei de pompare de desecare SPE Magura Gastii dn amenajarea Bechet Dabuleni jud Dolj Lot II - „ Reabilitarea infrastructurii de irigatii din amenajarea de irigatii Jegalia jud Calarasi; Lot III - “Reabilitarea amenajarii de irigatii Peceneaga – … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune şi integrare SCADA din zona urbană, judet... (Delgaz Grid S.A.)
Realizarea "la cheie" a lucrarilor: Lot 1 - „Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune ş˛i integrare SCADA din zona urbană, judet Bacău”– conform Documentaţiei SF Nr. 84/2019, Lot 2 – „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a judeţului Neamţ, prin montarea de contoare inteligente şi modernizare LEA 0,4kV“ – conform Documentaţiei SF Nr. 200703-1/03.07.2020 constând în: Lot 1 : • … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   CL 8: Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa in comunele Jiana si Burila Mare (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Contractul implica lucrari de constr pt OBIECT 1-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ OBIECT1.1-SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ JIANA OBIECT 1.2.-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA CIOROBORENI OBIECT 1.3-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ JIANA VECHE OBIECT1.4-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ DANCEU OBIECT 1.5-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU BURILA MARE Activitatile contractului includ: a) Lucrari de constructie. b) Detalii de executie* c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. d) Testare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Contract de lucrări (proiectare cu execuție lucrari şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul... (Primaria Municipiului Zalau)
Scopul realizării achiziției este finalizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății“ care la aceasta data se afla in derulare, in baza Contractului de lucrari nr. 55172 din 09.08.2021 încheiat intre Municipiul Zalău si SC Drum Construct SRL Pericei. Lucrările care fac obiectul achiziției de aducere la cota a caminelor, se vor executa în incinta șantierului, aferent obiectivului de investiții “Modernizare DJ … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE... (COMUNA HERECLEAN)
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ”. Valoarea estimata este conform devizului general si devizului indicativ este de 30.495.433,53 lei, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a Sistemului de lluminat Public din Municipiul Satu Mare (Municipiul Satu Mare)
Obiectul contractului îl constituie întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a Sistemului de lluminat Public din Municipiul Satu Mare, Coduri CPV: 50232100-1, 45310000-3. Obiectivul general al acestei activități este prestarea serviciilor specifice de întreținere și mentenanță al sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare, dupa cum urmează: • Aducerea si mentinerea în parametrii nominali a sistemului de iluminat public din Municipiul Satu Mare; • Întretinerea si mentinerea în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Achiziționare echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale (Judetul Neamţ)
Achiziționare echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale in cadrul proiectului „Achiziție echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” NOTA: a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) In masura in care solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   BC CL - 18– Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura,... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului „BC CL 18 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti” Lot 1 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura Lot 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Nicolae Balcescu NOTE: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare si executie statii de tratare: CL08 Lot1.1; CL08 Lot1.2; CL08 Lot1.3 (Aquatim S.A. Timisoara)
Obiectul contractelor il constituie realizarea a 3 stații de tratare noi dupa cum urmeaza : LOT 1.1 Proiectare si execuție Stație de Tratare Făget Obiectul contractului il constituie realizarea unei STA noi în Faget (debitul statiei 10,15 l/s), conform Documentatiei de Atribuire. De asemenea, pentru STA Faget, serviciile de proiectare vor include si extinderea intr-o Etapa ulterioara de executie a STA, conform celor specificate in Documentatia de Atribuire. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Lucrări efectuate pe rețelele de apă/canal și monitorizare consum apă în localitățile în care operează Compania Apa... (Compania APA Brasov)
Executia de lucrari pe retelele de apa/canal si monitorizare consum apa in localitatile in care opereaza Compania Apa Brasov .Localitate in care opereaza Compania Apa Brasov” se considera orice localitate in care Compania Apa este operator la data incheierii unui contract subsecvent Lucrarile constau in principal in executia de terasamente si montare a coductelor de apa/canal si de contorizare si monitorizare a consumului de apa. Valoare min acord cadru = 8.885.090 lei Valoare max acord cadru = … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   BC-CL-13 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja,... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-13 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni"- Executie Lot 1 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Faraoani Lot 2 - Extinderea retelelor de canalizare in Letea Veche Lot 3 - Extinderea retelelor de distributie a apei in Secuieni Lot 4 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   CL4 Lot 1 retele „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea” (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Sunt prevăzute următoarele activități: a) Activitățile de proiectare fac referire la proiectarea elementelor cerute prin tema de proiectare, verificarea, revizuirea și însușirea proiectului tehnic pus la dispoziție de către Beneficiar pentru construirea sistemelor de apă și canalizare. Proiectul va cuprinde printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   Inchiriere de utilaje si echipament de constructii si de lucrari publice cu operator - 17 loturi (Societatea Complexul Energetic Oltenia SA)
Lucrările executate cu utilaje de construcții sunt importante şi constau în lucrări miniere de nivelare şi terasare a treptelor de lucru a excavatoarelor de mare capacitate și a instalațiilor de haldat, împingerea cărbunelui în depozite de cărbune, curățirea și nivelarea fronturilor de lucru, lucrări tehnologice de ripări, prelungiri, scurtări de benzi transportoare şi alte lucrări de amenajare drumuri, execuţie de canale pentru scurgerea apelor de pe treptele de lucru, curățirea canalelor şi a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Furnizare echipamente și dotări în cadrul proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților... (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta achiziție de produse constituie un element principal al implementării proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, cod SMIS 125406, desfășurat de către Autoritatea Contractantă în baza unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a... (Judetul Cluj (Consiliul Judetean))
Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, conform cerintelor documentatiei de atribuire. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Răspunsurile la clarificări vor fi publicate de către Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »