Achiziții: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA

2023-11-30   Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea a 3 punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare aferente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   achiziția de tehnică de calcul (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achiziția de echipamente de tehnică de calcul. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de calrificari sau informatiilor suplimentare cel tarziu in a 11-a zi înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-26   Servicii de intretinere si reparatii in perioada de garantie si postgarantie pentru sistemul perimetral de... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intretinere si reparatii in perioada de garantie si postgarantie pentru sistemul perimetral de Securitate implementat la AIHCB Operatorul economic/candidatul are dreptul de a solicita, in scris, clarificări despre elementele cuprinse in documentaţia de atribuire a contractului de achiziție sectorială până cel târziu cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertei. Clarificarile formulate de catre operatorii economici interesati pot fi solicitate in conformitate cu … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-10   Servicii de întreținere, reparații și asigurarea pieselor de schimb, înlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intrtinere, reparatii si asigurarea pieselor de schimb, inlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca TIP, relocare si dezafectare a instalatiilor radiologice in conformitate cu normele CNCAN pentru echipamentele cu raze “X” tip Smith – Heimann din dotarea CNAB. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-04   Achiziția de piese de schimb pentru echipamentele de control de securitate de detectare a urmelor de explozivi (ETD)... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achiziția de piese de schimb pentru echipamentele de control de securitate pentru detectarea urmelor de explozivi (ETD), tip ITEMISER 4DX. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de calrificari sau informatiilor suplimentare cel tarziu in a 11-a zi înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-22   proiectare, inclusiv asistență tehnică și execuție lucrări pentru ”Modernizare terminale și corpuri de clădire... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achiziția este pentru un contract de proiectare și execuție lucrări, având ca obiect proiectare, inclusiv asistență tehnică și execuție lucrări pentru ”Modernizare terminale și corpuri de clădire existente la Aeroportul Internațional Henri Coandă București”. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea unui … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-19   Servicii de întreținere (verificări zilnice și revizii tehnice lunare) și reparații post garanție, pentru... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de întreținere (verificări zilnice și revizii tehnice lunare) și reparații post garanție, pentru componentele din cadrul soluției de securitate destinată controlului accesului pasagerilor (eGATES) din AIHCB. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-15   proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru ”Realizarea unei stații de epurare a apelor uzate evacuate... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de proiectare, inclusiv asistență tehnică și execuție lucrări pentru ”Realizarea unei stații de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma aeroportuară AIHCB”, inclusiv servicii de operare și întreținere în perioada de garanție, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-05   Achizitie de autoutilitare prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024" (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia de autoutilitare necesare desfășurării activităților aeroportuare zilnice ale CNAB, prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024" Valoare estimata 1.007.000 euro fara TVA, din care: LOT I Autoutilitara cu tracţiune integrală 4x4, minimum 4 locuri: 25 buc - 500.000 euro, exclusiv TVA. LOT II Autoutilitară 3,5 tone, transport marfa, cu bena: 2 buc - 70.000 euro, exclusiv TVA. LOT III Autoutilitară cu tracţiune integrală, 3,5 tone, transport marfa: 2 buc - 100.000 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-24   consultanță și asistență tehnică (dirigenție de șantier) pentru lucrările de execuție pentru construirea parcării... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de prestări servicii intitulat consultanță și asistență tehnică (dirigenție de șantier) pentru lucrări de execuție pentru construirea parcării P+2E Departament Vest la Aeroportul Internațional Aeroportul Henri Coandă București”, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-03   servicii de exploatare (operare și furnizare), întreținere/ mentenanță tehnică cu garanție totală, suport și... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de prestare a serviciilor de exploatare (operare și furnizare), întreținere/ mentenanță tehnică cu garanție totală, suport și management tehnic și administrare a sistemelor de apă-canal, precum și reparații accidentale pentru toate echipamentele și instalațiile de apă-canal ale AIHCB, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită pentru depunerea ofertelor - 15. Entitatea contractantă va răspunde în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-25   Lucrările de execuție pentru construirea parcării P+2E Departament Vest la Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de execuție lucrări intitulat lucrări de execuție pentru construirea parcării P+2E Departament Vest la Aeroportul Internațional Aeroportul Henri Coandă București”, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 15. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea a două răspunsuri … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-21   Achizitia de pneuri si camere de aer pentru utilaje, autospeciale si echipamente speciale de aerodrom si prestarea... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
,, Achizitia de pneuri si camere de aer pentru utilaje, autospeciale si echipamente speciale de aerodrom si prestarea serviciilor de vulcanizare’’’ Furnizare de pneuri tubeless, pneuri de camera, camere de aer si pneuri din cauciuc plin pentru utilaje, autospeciale si echipamente speciale de aerodrom, prestarea serviciilor de înlocuire pneuri, de preluare a pneurilor uzate (ecovaloare) și a serviciilor de reparare pneuri (servicii vulcanizare). Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: RAILEX
2023-07-19   servicii de tip Common Use Terminal Equipment (CUTE) compatibile cu platforma Common Use Passenger Processing System... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este concepută sub forma unui singur acord-cadru de prestare a serviciilor de tip Common Use Terminal Equipment (CUTE) compatibile cu platforma Common Use Passenger Processing System (CUPPS) și realizarea unui sistem de reconciliere bagaje (BRS) și furnizarea de date statistice și rapoarte, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită pentru depunerea ofertelor - 15. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SITA BV
2023-07-14   Servicii de asigurare de “Incendiu si alte riscuri” pentru cladirile si bunurile aflate in proprietatea sau... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de asigurare de “Incendiu si alte riscuri” pentru cladirile si bunurile aflate in proprietatea sau administrarea CNAB”, pe loturi: LOTUL I - AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI inclusiv STAȚIA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ”MOL” LOTUL II – AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA – AUREL VLAICU LOTUL III – ”CLUB AEROPORT” - Eforie Sud Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
2023-06-28   Servicii de curățenie stradală manuală și mecanizată” inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia de Servicii de curățenie stradală manuală și mecanizată” inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape pluviale, strângerea și evacuarea deșeurilor, golirea și spălarea coșurilor de gunoi, eliminarea vegetației dintre rosturi, ștergere/spălare elemente signalistică (panouri, indicatoare etc), ștergere/spălare elemente delimitare fluxuri – bolarzi, balustrade, parapeți, popici etc. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Iridex Group Salubrizare SRL
2023-06-23   LOT 2 Reluat „Furnizare Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
LOT 2 Reluat „Furnizare Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C1) cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție”. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MB Telecom Ltd
2023-06-13   proiectare și execuție lucrări pentru ”Reabilitare rețele apă-canal, inclusiv hidranți exteriori la AIHCB” (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de proiectare și execuție intitulat proiectare și execuție lucrări pentru ”Reabilitare rețele apă-canal, inclusiv hidranți exteriori la AIHCB”, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea a două răspunsuri consolidate astfel: - în a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-08   Punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea a 3 punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare aferente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-07   Servicii de intret (verificari lunare si revizii semestriale) si reparatii ptr sistemele de televiziune cu circuit... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intretinere (verificari lunare si revizii semestriale) si reparatii pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis (TVCI), control acces persoane (sMs) si pasageri (e-Gates) aflate in dotarea aeroportului AIBB-AV, respectiv inlocuirea camerelor video analogice instalate in perimetrul aeroportuar si a accesoriilor de comunicatii aferente si extinderea sistemului de control acces pasageri. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 18 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-29   servicii de dezvoltare a sistemului de telefonie la Aeroportul Internațional Henri Coandă, (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este concepută sub forma unui singur acord-cadru de prestare a serviciilor de dezvoltare a sistemului de telefonie la Aeroportul Internațional Henri Coandă, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită pentru depunerea ofertelor - 15. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea a două răspunsuri consolidate astfel: - în a 15-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Enterprise Business Systems
2023-04-28   proiectare și lucrări de execuție pentru ”Modernizarea Posturilor de Transformare la AIHCB” (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia este sub forma unui singur contract de proiectare și execuție intitulat proiectare și lucrări de execuție pentru ”Modernizarea Posturilor de Transformare la AIHCB”, conform caietului de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 20. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare prin transmiterea a două răspunsuri consolidate astfel: în a 15-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT
2023-04-19   Servicii de elaborare PTE, DTAC inclusiv DTOE și asistenţă tehnică din partea proiectantului atât pe perioada... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Elaborarea proectului tehnic de executie avand la baza Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru parcare P+2E Long Term – P4, iar implementarea lui va conduce la cresterea numarului locurilor de parcare si descongestionarea traficului. Astfel, numarul total al locurilor de parcare asigurat va fi de 805 locuri de parcare, din care 95 locuri situate la nivelul solului in exterior. Pentru persoanele cu dezabilitati sunt asigurate 32 locuri de parcare (4% din totalul locurilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-04   servicii de mentenanță pentru sisteme de curenți slabi din AIHCB (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
servicii de mentenanță pentru sisteme de curenți slabi la AIHCB, conform caietului de sarcini. Valoarea estimată fără TVA este de 6.826.500,00 euro fără TVA, din care: -6.226.500, euro fără TVA pentru servicii de întreținere. - 600.000,00 euro fără TVA, valoare fixă, pentru instalare cabluri noi în rețeaua de voce-date, reparații curente și reparații accidentale. Durata contractului este de 5 ani de la data semnării sale de ambele părți. Componentele, sistemele și instalațiile de curenți slabi din AIHCB … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Regia Autonoma Rasirom
2023-03-31   Achizitia serviciilor de intretinere si reparatii pentru echipamentele de control de securitate cu raze X tip... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Serviciilor de intretinere si reparatii pentru echipamentele de control de securitate cu raze X tip Rapiscan 620DV, 627DV, 628XR din dotarea CNAB, asigurarea pieselor de schimb necesare functionarii permanente a acestora, precum si a serviciilor de inlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca TIP, de relocare si dezafectare a instalatiilor radiologice. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MB Telecom Ltd
2023-03-09   achiziția serviciilor de amenajare și întreținere spații verzi și întreținere plante naturale de interior (lot 1) (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
achiziția serviciilor de amenajare și întreținere spații verzi și întreținere plante naturale de interior (lot 1), conform caietului de sarcini. Este un contract de prestări servicii gândit pe 4 ani pentru amenajare și întreținere a spațiilor verzi dispuse de o parte și de alta a drumurilor de acces către cele 2 terminale (cica 30 ha împărțite în 36 de zone), a spațiilor interioare unde sunt amplasate plante naturale și sera AIHCB în suprafată de 300 mp (cu aproximativ 1500 plante naturale de interior de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-02-28   Servicii de asigurare CASCO si pentru persoane si bunurile acestora, pe loturi: Lotul 1 - Servicii de asigurare... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de asigurare pentru avarii si furt a autovehiculelor – CASCO si asigurare pentru persoane si bunurile acestora. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 3-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
2023-02-24   Servicii de intretinere (inspectii de stare periodice si revizii tehnice periodice) si reparatii pt sistemul asociat... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intretinere (inspectii de stare periodice si revizii tehnice periodice) si reparatii pentru sistemul asociat supravegherii video (subsistem monitorizare TVCI, subsistem analiza video inteligenta, subsistem de recunoastere faciala, subsistem de recunoastere a numerelor de inmatriculare ANPR, reteaua de comunicatii date), relocari de camera video in zone ce nu sunt monitorizate video din cadrul AIHCB. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Regia Autonoma Rasirom
2023-02-17   Servicii si lucrări de întreținere și reparații infrastructură clădiri deținute de CNAB la punctele de lucru... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii si lucrări de întreținere și reparații infrastructură clădiri la suprafețele aferente terminalelor de pasageri – zone publice, zone restricționate, birouri, grupuri sanitare, alte spații (fluxuri filtre, ghișee, depozite, magazii, spații tehnice, cabiner de pază, parcări șitrotuare/peroane,etc.) 1.1. Lucrări de reparații la clădirile deținute de CNAB – punct de lucru Aeroport International Henri Coanda Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 224E, Otopeni, judet Ilfov și punct de lucru Aeroportul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Bedamiro Holding Parcari Construct ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SC Proiect Consult SRL
2023-02-16   Furnizare echipamente de control de securitate, pe loturi (3 loturi): (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizare echipamente de control de securitate, pe loturi: - LOT 1 : Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție; -LOT 2 : Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2023-02-07   Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
“Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor aparute si constatate) pentru 5 autospeciale de stins incendii VOLVO ZIEGLER din dotarea si utilizarea SSSI AIHCB si SSSI AIBB-AV” Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: A.T.S.A. Industry
2023-01-26   Achizitia de remorchere pentru tractare/impingere aeronave, prestarea serviciilor de scolarizare a personalului care... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Lot 1 – 2 Remorchere electrice fara bara de tractare, cu ridicarea jambei de bot, pentru tractare/impingere aeronave, prestrea serviciilor de scolarizare a personalului care va utiliza si intretine remorcherele si a serviciilor de service (revizii tehnice periodice obligatorii) in perioada de garantie a acestora Lot 2 – 1 Remorcher conventional cu bara de tractare pentru tractare/impingere aeronave, prestrea serviciilor de scolarizare a personalului care va utiliza si intretine remorcherele si a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACME Solutions
2022-11-17   Furnizarea de degivrant lichid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale CNAB, punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea de degivrant lichid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale CNAB, punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in conformitate cu art 173 din Legea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACME Solutions
2022-11-17   studiu optimizare capacități și operațiuni specifice infrastructurii de terminal pasageri la AIHCB (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
achiziția este gândită ca un singur contract pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului pentru optimizarea capacităților și operațiunilor specifice infrastructurii de terminal de pasageri la AIHCB, conform caietului de sarcini. Procedura de atribuire este în două etape: Etapa 1 (în SEAP): -etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție. Etapa a 2a (în SEAP): -etapa depunerii ofertelor iniţiale de către … Vizualizați achizițiile publice »
2022-11-03   Degivrant solid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale C.N.A.B, punctele de lucru AIHCB si AIBB AV (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia de degivrant solid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale CNAB, punctele de lucru AIHCB si AIBB AV, necesar asigurarii conditiilor optime de desfasurare a traficului aerian in perioada sezonului rece. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 5 -a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACME Solutions
2022-11-02   Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
“Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor aparute si constatate) pentru 19 autovehicule, utilaje aeroportuare si motorizari MAN din dotarea SOS AIHCB si SOS AIBB-AV” Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MHS Truck Service SRL
2022-10-27   Servicii de curăţenie, salubrizare şi colectare selectivă în spațiile aferente terminalelor de pasageri - zone... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Lot nr. 1 - Curăţenie (ștergere de praf, măturare, spălare, degresare, igienizare, dezinfectare, îndepărtare pete/depuneri noroi, gumă, etc, odorizare); în acest sens prestatorul va achiziţiona şi va pune la dispoziţie materiale consumabile, substanțe/soluții corespunzătoare necesare pentru toate tipurile de suprafeţe și încăperi existente (detergenţi, degresanți, decapanți, odorizanți, etc.) precum și utilaje, echipamente, unelte, accesorii specifice, etc.; - golirea si igienizarea cosurilor de gunoi și … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Clean Prest Activ SRL RER Ecologic Service Bucuresti Rebu S.A.
2022-10-18   Produse de signalistică, pe loturi: Lotul 1 - Autocolante, afise, panouri si indicatoare; Lotul 2 – Etichete... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia de produse de signalistică, pe loturi: Lotul 1 - Autocolante, afise, panouri si indicatoare; Lotul 2 – Etichete sigilii, Lotul 3 - Indicatoare metalice Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: HIGH LEVEL TRADE SRL MATT DESIGN&PRODUCTION SRL
2022-10-05   Servicii de întreținere, reparații și asigurarea pieselor de schimb, înlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de întreținere, reparații și asigurarea pieselor de schimb, înlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca TIP, relocare și punere în funcțiune, servicii de dezafectare a instalațiilor radiologice în conformitate cu normele CNCAN pentru echipamentele cu raze “X” tip Smith – Heimann din dotarea CNAB. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT
2022-10-04   Achizitia Serviciilor de întreținere și reparații pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) tip VIS-HR,... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia Serviciilor de întreținere și reparații pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) tip VIS-HR, si asigurarea pieselor de schimb necesare functionarii permanente a acestora, precum și a serviciilor de relocare și dezafectare a instalatiilor radiologice (VIS-HR, MVT-HR și eXaminer 3DX) Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: E.M.P. Trade S.R.L. Euro Nuclear Security Services
2022-10-04   Degivrant solid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale C.N.A.B, punctele de lucru AIHCB si AIBB AV (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Achizitia de degivrant solid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale CNAB, punctele de lucru AIHCB si AIBB AV, necesar asigurarii conditiilor optime de desfasurare a traficului aerian in perioada sezonului rece. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 5 -a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2022-08-25   Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
“Servicii de service (intretinere, verificare, reglare, revizii tehnice periodice si reparatii ale defectiunilor aparute si constatate) pentru 19 autovehicule, utilaje aeroportuare si motorizari MAN din dotarea SOS AIHCB si SOS AIBB-AV” Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte … Vizualizați achizițiile publice »
2022-08-11   Asigurarea serviciilor de consultanță și asistenta tehnica/dirigentie de santier pe perioada de proiectare, execuție... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Asigurarea serviciilor de consultanță și asistenta tehnica/dirigentie de santier pe perioada de proiectare, execuție și garanție lucrări executate pentru obiectivul de investiții “Sistematizarea suprafeței de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformării cu prevederile Reg. 139/2014 – Etapa I”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Consitrans
2022-07-14   servicii de amenajare și întreținere spații verzi și întreținere plante naturale de interior (lot 1) și servicii de... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
achiziția serviciilor de amenajare și întreținere spații verzi și întreținere plante naturale de interior (lot 1) și servicii de preluare și evacuare vegetație tăiată în afara incintei AIHCB (lot 2), conform caietului de sarcini. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile Numarul de zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor până la care entitatea contractantă va răspunde corect și complet tuturor solicitărilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Servicii Salubritate București
2022-07-11   Servicii de intretinere si reparatii, asigurare piese de schimb, inlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca TIP,... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intretinere si reparatii, asigurare piese de schimb, inlocuire a imaginilor virtuale din biblioteca TIP, relocare si punere in functiune pentru echipamente cu raze X tip Smiths Detection HI-SCAN 100100V-2is, din dotarea CNAB. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT
2022-06-24   Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ”Sistematizarea suprafetei de miscare a... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de proiectare (DTAC, DTOE SI PTE), inclusiv asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ”Sistematizarea suprafetei de miscare a AIHCB in vederea cresterii capacitatii operationale si asigurarii conformarii cu prevederile Reg. 139/2014 – Etapa I”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Porr Construct
2022-06-23   Servicii de asigurare facultativă a clădirilor și a conținutului acestora (bunuri) pentru clădirile și bunurile... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
”Servicii de asigurare facultativă a clădirilor și a conținutului acestora (bunuri) pentru clădirile și bunurile aflate în proprietatea sau administrarea Companiei Naționale Aeroporturi București”, pe loturi: LOTUL I - AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI, inclusiv STAȚIA DISTRIBUȚIE CARBURANȚI ”MOL”, LOTUL II – AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA – AUREL VLAICU, LOTUL III – ”CLUB AEROPORT” - Eforie Sud Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
2022-06-15   servicii de consultanță pentru elaborarea documentației în vederea accesării finanțării programului strategic de... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației în vederea accesării finanțării programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB, conform caietului de sarcini. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile Numarul de zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor până la care entitatea contractantă va răspunde corect și complet tuturor solicitărilor de clarificări: 10 zile. Entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Egis Avia EGIS Romania S.A.
2022-06-10   Servicii de intretinere si reparatii pentru echipamente de detectare a urmelor de explozivi (ETD) tip Itemiser 4DX,... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Servicii de intretinere si reparatii pentru echipamente de detectare a urmelor de explozivi (ETD) tip Itemiser 4DX, precum si furnizarea de piese de schimb necesare efectuarii reparatiilor echipamentelor de securitate aflate in dotarea CNAB. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MB Telecom Ltd