2023-11-30   Remorca semnalizare (10 buc) (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Achizitia de Remorca semnalizare (10 buc), in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână... (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție. Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Service si piese de schimb pentru autoturisme (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Acord - cadru - Service si piese de schimb pentru autoturisme , in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Autoplatforme si servicii de revizii obligatorii in perioada de garantie a autoplatformelor (Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.)
„Autoplatforme si servicii de revizii obligatorii in perioada de garantie a autoplatformelor - 5 bucati Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limită stabilit prin anuntul de participare.Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18, entitate contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achiziția unui microbuz nepoluant în cadrul proiectului - "Modernizarea și extinderea transportului public la... (Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti))
Obiectul contractului il reprezinta Achizitie unui microbuz nepoluant în cadrul proiectului - "Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul Orașului Zărnești'' - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public -achiziție de vehicule nepoluante . ACHIZIȚIONAREA UNUI MICROBUZ ELECTRIC NOU, de tip solo (nearticulat), cu podea/planșeu coborât(ă), având facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, cu propulsie electrică. STAȚIILE DE ÎNCĂRCARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achizitionare de autovehicule M1/M1G (Directia Nationala de Probatiune)
Obiectivul Acordului-Cadru este de a stabili termenii și condițiile pentru Contractele de achiziție publică Subsecvente, atribuite și încheiate în executarea și pe durata Acordului-Cadru, în vederea furnizării de către Ofertanți, în condiții de siguranță, operativitate, calitate și eficiență financiară, a autovehiculelor M1/M1G (inclusiv a Pachetelor Obligatorii de livrare), conform cerințelor menționate în Caietul de sarcini. Autovehiculele M1/M1G sunt împărțite în 3 loturi după cum urmează: – Lotul 1 – … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achiziție microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș (Judetul Arges)
Achiziție microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș, conform documentatiei de atribuire. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Piese pentru vehicule Mercedes (Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.)
Piese pentru vehicule Mercedes-872 buc Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limită stabilit prin anuntul de participare.Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18, entitate contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform Art. 173 din legea nr. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri - D.S. Covasna (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Raspunsul tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare se va face în a-5-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achiziția de 7 autobuze electrice cu lungimea de 12 m și 10 stații de încărcare in cadrul proiectului: "ACHIZITII... (Primăria Municipiului Târnăveni)
Obiectivul general al proiectului consta in : -îmbunătățirea confortului și calității vieții; -creșterea gradului de siguranță a locuitorilor -asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne. Obiectivul specific: -Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; -Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi; -Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH : -Atenuarea efectelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   “Achizitia de echipamente si materiale in vederea dotarii SPITALULUI ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS Loturile 1,2,3,4,5,6” (Spitalul Orasenesc Viseu de Sus)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente si materiale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale.Prin prezenta achizitie unitatea medicala doreste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Servicii de cuartenie a pietelor din Municipiul Arad (TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD)
Prestatorul se obliga sa presteze, in conditiile Caietului de sarcini, servicii de curatenie a pietelor constand in: a) maturat b) intretinerea curațeniei in timpul programului de funcționare al piețelor c) precolectare deseuri (evacuarea pubelelor in containere) d) spalat conform graficului sau pe baza de nota de comanda, in funcție de necesitate e) deszapezit și incarcarea zapezii in utilajele de transport care vor fi asigurate de catre achizitor (in functie de necesitati și solicitari) 2. Prestatorul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ ELECTRIC (NEPOLUANT) PENTRU TRANSPORT PERSOANE, COMUNA TATARANU, JUDEȚUL VRANCEA (Comuna Tataranu (Primaria Tataranu))
Valoarea achiziţiei estimativă: 1.230.675 lei fara TVA. Sursa de finantare:PNRR- PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Obiectul prezentei proceduri se constituie din furnizarea unui microbuz electric, cu o capacitate de minim 22 locuri pe scaune + 1 loc conducătorul auto inclusiv a serviciilor accesorii ce trebuie asigurate pe perioada de garanție aferentă acestora, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini. Microbuzul achiziționat trebuie să fie nou, la prima utilizare. Nu se acceptă … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice” pe 2 loturi, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții,... (Municipiul Timisoara)
Contracte de furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice”, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" Cod SMIS 129105, pe 2Loturi”, în conformitate cu specificațiile din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   CONTAINER DE CAUTARE-SALVARE-PROIECT RESILIENCE (Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta U.M. NR. 0629)
CONTAINER DE CAUTARE-SALVARE-PROIECT RESILIENCE- 1 complet. Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de claricare/informațiilor suplimentare: în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19. Clauză suspensivă: Având în vedere termenul de livrare solicitat prin caietul de sarcini, prezenta procedură de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Achizitionare microbuze electrice pentru elevi in Judetul Covasna (Judetul Covasna)
Achiziția microbuzelor electrice aferente proiectului: „Achiziționarea de microbuze electrice pentru elevi în Județul Covasna”: - 8 buc. microbuz electric pentru transport elevi cu 8+1 locuri din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități - 19 buc. microbuz electric pentru transport elevi cu 16+1 locuri din care 1 loc pentu persoane cu dizabilități - 9 buc. microbuz electric pentru transport elevi cu 20+1 locuri din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Furnizarea și instalarea de echipamente hardware și software pentru asigurarea infrastructurii de transport verde -... (COMUNA VALENI (PRIMARIA))
Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze următoarele echipamente şi sisteme necesare implementării infrastructurii ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) în comuna Văleni, jud. Vaslui, considerate obiective de investiţii aferente proiectului nr. C10 - I.1.2 – 1558, intitulat „Dezvoltarea infrastructurii ITS în comuna Văleni, județul Vaslui”, astfel: - Sistem inteligent de management al traficului format din infrastructura retea wireless, dispecerat/centru de trafic … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR IN COMUNA GOGOSU JUDETUL MEHEDINTI” și a 2 stații de... (Comuna Gogosu)
Contractul ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR IN COMUNA GOGOSU JUDETUL MEHEDINTI” și a 2 stații de încărcare pentru vehiculul electric achiziționat, Cod CPV principal: 34114400-3 Microbuze (Rev.2); Cod CPV secundar: 31681500-8 Aparate de reîncărcare (Rev.2), presupune achizitia unui microbuz nepoluant și a 2 stații de încărcare pentru vehiculul electric achiziționat, ce reprezinta o investitie destinata transportului in scop comunitar rural, pe drumurile publice existente in … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTI” și a 2... (COMUNA ILOVITA)
Contractul “ACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTI” și a 2 stații de încărcare pentru vehiculul electric achiziționat, Cod CPV principal: 34114400-3 Microbuze (Rev.2); Cod CPV secundar: 31681500-8 Aparate de reîncărcare (Rev.2) presupune achizitia unui microbuz nepoluant si a 2 statii de reincarcare, ce reprezinta o investitie destinata transportului in scop comunitar rural, pe drumurile publice existente in localitatile din Comuna Ilovita,, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Acord-Cadru furnizare anvelope (Salubrizare Sector 5 S.A.)
Acord-Cadru furnizare anvelope conform Caiet de sarcini Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Achiziția de microbuze electrice în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” (Judetul Vrancea(Consiliul Judetean))
In cadrul acestui contract se achizitioneaza un numar de 24 microbuze electrice cu o capacitate de 16+1 locuri pe scaune în cadrul proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”. UAT Județul Vrancea implementează proiectul „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. Obiectivul acestui proiect este … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Furnizarea a 26 de bucăți microbuz electric 16+1, în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din... (Județul Suceava)
Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava implementează proiectul cu titlul „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava”, cod 27, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte C15 - Educație, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 13.09.2023, iar perioada de implementare a proiectului se încheie cel mai târziu la data de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Autospeciala, 7+1 lcouri (Unitatea Militară 0465 Bucureşti)
Achizitionarea de Autospeciala, 7+1 locuri prin intermediul unui acord-cadru. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare autobuze electrice în cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL... (Orasul Eforie (Consiliul Local Eforie))
Furnizare 4 autobuze electrice, stații de încărcare lentă (4 bucăți) și stații de încărcare rapidă (2 bucăți). Autobuzele electrice și stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, vor fi fără etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de călători conform Directivei 2007/46/CE, 2009/33/CE, CEE-ONU R 66, Legii 92/2007, cu toate modificările … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea a 3 punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare aferente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A VEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR AFERENTE SI SERVICII CONEXE PENTRU AUTOSANITARE (Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu)
Obiectul achiziției constă în încheierea acordurilor-cadru ce au ca obiect: „SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A VEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR AFERENTE SI SERVICII CONEXE PENTRU AUTOSANITARE”. Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru și ale contractului subsecvent sunt regăsite în cadrul Anexei 1 la caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Furnizare de echipamente ITS în cadrul proiectului „Sistem inteligent de planificare a călătoriilor cu transportul... (Municipiul Suceava)
Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl reprezintă furnizarea de echipamente ITS în cadrul proiectului „Sistem inteligent de planificare a călătoriilor cu transportul public în Municipiul Suceava”, nr. proiect C10-I1.2-2511, conform cerintelor documentatiei de atribuire. In cadrul contractului se vor furniza urmatoarele produse: -Automate de vânzare bilete-13 buc; -Panouri de informare călători-8 buc; -Sistem comunicații -18 buc. Contractul implica inclusiv: livrare, montare, instalare, punere in … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Achizitie scena mobila (lot1) in cadrul programului Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 (TEATRUL PENTRU COPII SI TINERI "MERLIN" TIMISOARA)
Achizitie scena mobila (lot1) in cadrul programului Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023. Termen maxim de livrare 90 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Acord-cadru furnizare autocamioane transport container cu macara si remorca (Unitatea Militară 01016 Târgu Mureș)
Achizitia de autocamioane transport container cu macara si remorca. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi de 18 zile. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   achizitie autocar (CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI)
achizitie autocar - perioada de livrare maxim 18 luni A. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatura cu documentația de atribuire este de 18 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare în a 11 - a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Autoplatforme de lucru la inaltime (Distribuţie Energie Oltenia S.A.)
Obiectul Acordului Cadru este achizitia de Autoplatforme de lucru la inaltime. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitărilor de participare. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor – 2 Loturi: Lot 1 – Servicii de reparatii si intretinere... (Administratia Domeniului Public Sector 2)
Se vor incheia doua acorduri-cadru Un acord - cadru pentru: LOT 1 – Servicii de reparatii și întreținere pentru autovehicule de transport materiale, si un acord cadru pentru: LOT 2 – Servicii de reparatii și întreținere pentru autospeciale Activitatile si specificatiile serviciilor de reparare a autovehiculelor, sunt mentionate in caietele de sarcini. Prin serviciile de reparare si intretinere a autovehiculelor aflate in dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 se urmareste mentinerea acestora … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Achiziție de microbuze tip 16 + 1 locuri în cadrul proiectului ”Microbuze școlare electrice în Judetul Sibiu”,... (Judetul Sibiu)
Scopul acestui contract îl reprezintă achiziția și furnizarea a 15 microbuze electrice școlare tip 16 + 1 pentru implementarea cu succes a proiectului ”Microbuze școlare electrice în Judetul Sibiu”, finanțat prin PNRR. Dupa achizitie, aceste microbuze vor fi date spre folosinta gratuita urmatorilor beneficiari: UAT Rasinari, UAT, Biertan, UAT Porumbacu de Jos, UAT Seica Mica, UAT Saliste, UAT Dumbraveni, UAT Avrig, UAT Selimbar, CSEI Dumbraveni, UAT Talmaciu, UAT Miercurea Sibiului, CSEI Medias, UAT … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Consumabile medicale, dezinfectanti (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să achiziționeze consumabile medicale, pentru asigurarea activității de bază. 1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017 2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   „Perii pentru motoarele aerotermelor din posturile de conducere ale Locomotivelor Diesel-Electrice 2100 CP” (SNTFC "CFR Calatori" S.A.)
„Perii pentru motoarele aerotermelor din posturile de conducere ale Locomotivelor Diesel-Electrice 2100 CP” SNTFC 86/2023 Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Achizitie de "Cvadriciclu (tip UTV) cu troliu" si "Remorca pentru transport cvadriciclu (tip ATV/UTV)" (Unitatea Militara 0251 Bucureşti)
Obiectul achiziției îl constituie furnizarea de „Cvadriciclu(tip UTV) cu troliu” și ,,Remorcă pentru transport cvadriciclu(tip ATV/UTV)” pentru implementarea Proiectului „Creșterea rezilienței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii pentru misiuni de căutare-salvare și asanare a muniției neexplodate” – RESILIENCE, și livrarea acestora la sediul Autorității Contractante (U.M. 0251 București). Pentru familiarizarea cu noi situații desprinse din cele mai bune practici internaționale recente sau cu noi … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Achiziție de echipamente UIP - Sturioni din cadrul proiectului ,,Dezvoltarea stației de monitorizare a peștilor... (Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii)
Obiectul contractului îl reprezintă procurarea de echipamente, după cum urmează: Lot 1 Motor outboard 100 CP (1 buc.), sistem de guvernare șalupă SAM (1 buc.), control de viteză cu manetă șalupă SAM (1buc.), veste salvare (6 buc.) CPV 34311110-4 Motoare cu aprindere prin scânteie, 34520000-8 - Ambarcațiuni, 39525300-1 - Veste salvare. Valoare estimată: 49.075,62 lei. Obiectivele specifice ale proiectului constau din: OS1 - Monitorizarea populațiilor de pesti migratori din RBDD, sturioni si scrumbie în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Achiziţia a 10 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în... (INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BISTRITA NASAUD)
În prezent, în parcul auto al INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BISTRITA-NASAUD nu există suficiente mijloace de transport pentru acoperirea tuturor necesităţilor operative ale instituţiei, în vederea rezolvării cu operativitate a solicitărilor de deplasare, cu costuri minime. Având in vedere prevederile Art. 5, alin (9^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Acord cadru -furnizare de piese si subansamble pentru autosanitarele din parcul auto al Serviciului de Ambulanta... (Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi)
Obiectul acordului cadru il reprezinta furnizarea de piese auto pentru autosanitarele din parcul auto al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi conform cerintelor specificate in Caietul de sarcini. Autoritate contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Furnizare echipamente și dotări în cadrul proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților... (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta achiziție de produse constituie un element principal al implementării proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, cod SMIS 125406, desfășurat de către Autoritatea Contractantă în baza unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Furnizarea și instalarea de echipamente hardware și software pentru asigurarea infrastructurii ITS pentru... (COMUNA GIROV)
Furnizarea echipamentelor (hard și soft) cu montaj, instalare, punere în funcțiune, instruire pentru operare în vederea implementării proiectului nr. C10 – I.1.2. – 1579 intitulat „Dezvoltarea infrastructurii ITS în comuna Girov, județul Neamț”. care vor cuprinde următoarele obiective de investiții: - Sistem inteligent de management al traficului format din: infrastructură rețea wireless, camere de supraveghere si dispecerat / centru de trafic - Semafor inteligent cu radar și buton cu alimentare prin … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Achizitie microbuze electrice in cadrul proiectului Achizitie Microbuze electrice pentru elevii scolilor din judetul Olt (Consiliul Judetean Olt)
În cadrul acestui contract vor fi achiziționate un număr de 20 de microbuze electrice, cu o capacitate de 16 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități (în cadrul celor 16 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto. Scopul aceastei investiții vizează tranziția spre ”verde”, care reprezintă punctul central al agendei Uniunii Europene pentru următorul deceniu, iar sistemele de învățământ joacă un rol important în aceste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Furnizare MICROBUZE ELECTRICE pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar, pentru proiectul:... (Judetul Timis)
Prin prezentul contract se vor achiziționa MICROBUZE ELECTRICE pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar, pentru proiectul: ”Microbuze electrice pentru elevii din județul Timiș”, după cum urmează: - Lot 1: Achiziție Microbuze electrice 16+1 – 24 bucăți; - Lot 2: Achiziție Microbuze electrice 8+1 – 3 bucăți; Produsele aferente fiecărui lot ofertat vor fi livrate, transportate, puse in funcțiune in conformitate cu cerințele caietului de sarcini si a legislației incidente in vigoare. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   “DOTARI LABORATOARE ELECTROMECANICA: LOT1÷LOT 8” (Universitatea Maritima din Constanta)
Contract/Contracte de “Furnizare – Cumpărare” conform specificații Caiet de sarcini, în condițiile stabilite în legislația, normativele si reglementările în domeniu, în vigoare. Se urmărește dotarea cu echipamente noi și moderne a laboratoarelor de electromecanica, conform evoluții din domeniu, adaptate la tendințele prezente și viitoare din domeniul maritim, domeniu cu o dinamică foarte mare și o sferă de activitate globală. Achiziționarea produselor corespunzătoare celor nouă loturi este necesară … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Acord cadru 2 ani-Servicii de intretinere, constatare/diagnosticare, reglari si reparatii, inclusiv furnizarea de... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii in postgarantie de intretinere, constatare/diagnosticare, reglari si reparatii, inclusiv furnizarea de piese de schimb si materiale de exploatare pentru vehicule si utilaje marca Wirtgen W50Ri si W500, conform cerintelor caietului de sarcini-DRDP Buzau. Valoare estimata maxima acord cadru: 500.000,00 lei, fara TVA, Valoare estimata minima acord cadru: 175.000,00 lei, fara TVA. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an. Valoarea celui mai … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Autoutilitare cu platforma si servicii de revizii obligatorii in perioada de garantie a autoutilitarelor (Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.)
Furnizarea de autoutilitare cu platforma-34 buc Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limită stabilit prin anuntul de participare.Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18, entitate contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform Art. 173 din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   "Garnituri de frana disc” - impartita in 2 loturi (SNTFC "CFR Calatori" S.A.)
“Garnituri de frana disc” - impartita in 2 loturi SNTFC 83/2023 Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Roti monobloc pentru automotoarele Desiro SR 20D din marca de otel ER8 – impartita in 2 loturi (SNTFC "CFR Calatori" S.A.)
Roti monobloc pentru automotoarele Desiro SR 20D din marca de otel ER8 – impartita in 2 loturi SNTFC 82/2023 Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Furnizare microbuze electrice in cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Judetului Mehedinti” (Județul Mehedinți)
Autoritatea contractantă intentioneaza sa atribuie contractul cu obiectul Furnizare microbuze electrice in cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Judetului Mehedinti” Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează în maxim 10 luni de la această dată sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților, sau după caz la data stabilită prin actul adițional. Furnizarea produselor aferente contractului va începe în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   ,,ACHIZIȚIE DOTĂRI, UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI FUNCȚIONALE” pentru proiectul ,,MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ... (Municipiul Motru)
Obiectul prezentei achizitii publice il constituie achiziționarea de vehicule, dotari, utilaje și echipamente tehnologice și functionale pentru proiectul MOBILITATE URBANA DURABILA ÎN MUNICIPIUL MOTRU Cod SMIS 123415, după cum urmează: Lotul 1: Achiziție echipamente de e-ticketing în cadrul proiectului MOBILITATE URBANA DURABILA ÎN MUNICIPIUL MOTRU Cod SMIS 123415; Lotul 2: Achiziție dotări autobază în cadrul proiectului MOBILITATE URBANA DURABILA ÎN MUNICIPIUL MOTRU Cod SMIS 123415; Lotul 3: Achiziție … Vizualizați achizițiile publice »