Service si piese de schimb pentru autoturisme

Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.

Acord - cadru - Service si piese de schimb pentru autoturisme , in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-09. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania nationala de administrare a infrastructurii rutiere s.a.
Numărul național de înregistrare: 16054368
Adresa poștală: Prin D.R.D.P. Iasi, str. Gheorghe Asachi, nr. 19
Orașul poștal: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700481
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Razvan lemnaru
Telefon: +40 232213787 📞
E-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro 📧
Fax: +40 232214432 📠
Regiune: Iaşi 🏙️
URL: www.drdpiasi.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173612 🌏
Instrumentul de achiziție URL: www.e-licitatie.ro 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Service si piese de schimb pentru autoturisme 16054368/2023/1497/S/1+2
Produse/servicii: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe 📦
Scurtă descriere:
“Acord - cadru - Service si piese de schimb pentru autoturisme , in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Termenul limita pana la care un...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 497068.83 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule 📦
Locul de desfășurare: Nord-Est 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: conform Caiet de sarcini
Descrierea achiziției publice:
“Service si piese de schimb pentru autoturisme, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.”
Criterii de atribuire
Preț
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 24

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Utilaje, instalatii si echipament tehnicOfertantul trebuie sa detina minim 4 elevatoare din care unul sa poata ridica sarcini de minim 3.000 kg. Proportia...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-09 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-09 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-09 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): -

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. Durata acordului-cadru este de 24 luni. 2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei....”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: conform art. 8 din Legea 101/2016
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa poștală: str. Gheorge Asachi, nr. 19
Orașul poștal: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700481
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 232214430 📞
E-mail: contact@drdpiasi.ro 📧
Fax: +40 232214432 📠
URL: www.drdpiasi.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736429 (2023-11-30)