Remorca semnalizare (10 buc)

Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.

Achizitia de Remorca semnalizare (10 buc), in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-15. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania nationala de administrare a infrastructurii rutiere s.a.
Numărul național de înregistrare: 16054368
Adresa poștală: Prin D.R.D.P. Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19
Orașul poștal: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700481
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Razvan lemnaru
Telefon: +40 232213787 📞
E-mail: razvan.lemnaru@andnet.ro 📧
Fax: +40 232214432 📠
Regiune: Nord-Est 🏙️
URL: www.drdpiasi.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173517 🌏
Instrumentul de achiziție URL: www.e-licitatie.ro 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Remorca semnalizare (10 buc) 16054368/2023/2393/S8
Produse/servicii: Remorci 📦
Scurtă descriere:
“Achizitia de Remorca semnalizare (10 buc), in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 250 000 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Nord-Est 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: conform Caiet de Sarcini.
Descrierea achiziției publice:
“Achizitia de Remorca semnalizare (10 buc), in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.”
Criterii de atribuire
Preț
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Descriere
Durata: 30

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.”
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE procentul de subcontractare aferent...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-15 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-15 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-15 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): -

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. Durata contractului : 30 de zile de la data intrarii in vigoare. 2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: conform art. 8 din Legea 101/2016
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departament Juridic
Adresa poștală: str. Gheorghe Asachi nr. 19
Orașul poștal: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700481
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 232214430 📞
E-mail: contact@drdpiasi.ro 📧
Fax: +40 232214432 📠
URL: www.drdpiasi.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736816 (2023-11-30)