Achiziții: Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA

2023-11-30   Servicii pentru regenerare, ajutorarea regenerarii naturale și îngrijirea arboretelor tinere la ocoalele DS ILFOV 2024 (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii pentru regenerare, ajutorarea regenerarii naturale și îngrijirea arboretelor tinere la ocoalele Directiei Silvice Ilfov din cadrul O.S. Bucuresti, O.S. Snagov si O.S Brănești conform cedrintelor din documentatia de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   SERVICII DE EXPLOATARI FORESTIERE (EXPLOATARE MASA LEMNOASA) O.S. BABENI, DRAGASANI, HOREZU, STOICENI 2024 -... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
[1]. Conform prevederilor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire. [2]. Data limita pentru primirea solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare de la operatorii economici: a 16 -a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. Raspunsul la toate aceste solicitari se va face de catre autoritatea contractanta in a 11 -a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. NOTA: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatii suplimetare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri - D.S. Covasna (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Raspunsul tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare se va face în a-5-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord cadru servicii pentru silvicultura (servicii de pregatirea terenului) cu durata de 1 an CL (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
acord cadru cu durata de 1 an; cantitatile sunt prevazute in caietul de sarcini atasat prezentei documentatii Data limita pentru primirea solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare de la operatorii economici: a 18 -a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. Raspunsul la toate aceste solicitari se va face de catre autoritatea contractanta in a 11 -a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. NOTA: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Servicii de asigurare RCA si CASCO pentru parcul de autovehicule DS Suceava - dssv (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
1.Achizitie servicii de asigurare obligatorie RCA si asigurare facultativa CASCO conform Caiet de Sarcini. 2. Durata contractului: 12 luni. 3. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor.Nr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-26   Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2024 la Ocolul silvic Gura Teghii, Parscov, Ramnicu Sarat si... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2023 la Ocolul silvic Gura Teghii, Parscov, Ramnicu Sarat si Vintila Voda, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor-14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Prestari servicii transport material lemnos - dssv (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de transport bușteni pentru cele 12 loturi conform descrierilor caietului de sarcini. Serviciile de transport bușteni constau în: încărcarea în mijloace de transport, transportul materialului lemnos și descărcarea acestuia în depozitele temporare sau permanente de pe raza Ocoalelor Silvice Crucea și Vama. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 și art. 161 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Prestari servicii exploatare forestiera si transport 25 2023 BELIS,SOMES - Directia Silvica Cluj (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Achizitia de Servicii de exploatare forestiera si servicii transport masa lemnoasa conform descrierilor caietului de sarcini, de la firme autorizate in domeniu. Achizitia este impartita in loturi astfel : 30 loturi fiecare lot reprezentand o partida si insumand o un volum de 7101.79 metri cubi, pentru care se solicita servicii de exploatare , iar serviciile de transport sunt solicitate pentru 5 loturi si un volum de 505.0 metri cubi(LOTURILE 1,2,3,4,5). Autoritatea contractanta va transmite raspunsului … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Servicii de exploatare forestieră 2024 2 - D.S. Arges (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; pentru loturile (partizile) prezentate in anexa la Caietul de sarcini. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 și art. 161 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Servicii de exploatare forestieră 2024 1 - D.S. Arges (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; pentru loturile (partizile) prezentate in anexa la Caietul de sarcini. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 și art. 161 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Contract de servicii de exploatare forestiera productia anului 2024 - D.S. Covasna (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau în: - doborât, sectionat, adunat,scos si sortat apropiat în platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane pentru cele 59 loturi prezentate în Caietul de sarcini Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 4 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei. Servicii de exploatari … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Servicii de reparatii autoplatforme, inclusiv piese si accesorii - DS Timis (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii autoplatforme, inclusiv piese si accesorii- DS Timis Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Servicii de reparatii TAF, inclusiv piese si accesorii - DS Timis (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii TAF, inclusiv piese si accesorii- DS Timis Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Servicii de reparare, piese si accesorii pentru utilaje forestiere - DS Timis (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparare, piese si accesorii pentru utilaje forestiere - DS Timis Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-31   Servicii de paza, monitorizare si interventie rapida (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de pază, monitorizare si interventie rapida - necesare pentru asigurarea pazei clădirilor și a perimetrului exterior de la sediul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva din str. Petricani nr. 9A, Sector 2, Bucuresti. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare în a 6- a zi inainte de data limită … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-30   Contract servicii de exploatare masa lemnoasa O.S. Sinaia II - D.S. Prahova (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Directia Silvica Prahova intentioneaza sa achizitioneze servicii de exploatare forestiera pentru Ocolul Silvic Sinaia, conform partizilor inscrise in cadrul loturilor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-26   Furnizare piese de schimb pentru utilaje forestiere, Direcţia Silvica Bistrita – Nasaud (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Furnizare piese de schimb necesare pentru reparatii si intretinere utiulaje forestiere (tractoare, TAF, IFRON, camioane, remorci, funiculare) aflate în dotarea Direcției Silvice Bistrita-Nasaud, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de transmitere a solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 15 zile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-24   Servicii de exploatare masa lemnoasa si transport busteni lemn fasonat pentru anul 2023 - V - D.S. Caras-Severin (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-24   Furnizare piese de schimb utilaje forestiere - DS Timis (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Furnizare piese de schimb utilaje forestiere. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-19   Contract de furnizare produse de cariera si balastiera - D.S. Prahova (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Furnizare produse de cariera si balastiera - balast si nisip , conform cerintelor inscrise in Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-19   Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri - D.S. Covasna (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Raspunsul tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare se va face în a-5-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-19   Servicii de reparatii si intretineri autovehicule, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri - D.S. Covasna (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de reparatii si intretineri autovehicule, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Raspunsul tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare se va face în a-5-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-17   Servicii de telefonie mobile (comunicații naționale și internaționale) și transmisie/recepție de date, sub formă de... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de telefonie mobilă (comunicații voce naționale și internaționale) și transmisie/recepție date sub formă de abonamente lunare necesare în activitatea curentă a personalului din cadrul sediului central și a unităților/subunităților teritoriale aflate în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Totodată se asigură servicii de transmisie date pe dispozitive mobile, necesare utilizării SUMAL 2.0. în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-16   Servicii de exploatare forestieră 2023 9 - D.S. Arges (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; pentru loturile (partizile) prezentate in anexa la Caietul de sarcini. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 și art. 161 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-11   Prestari servicii exploatare forestiera- Editia a VII-a octombrie 2023 -Directia Silvica Sibiu (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Achizitia este organizata ca parte a Anuntului de intentie nr. PI1002879 din 16.01.2023, ora 11:17. Se achizitioneaza: Servicii de exploatari forestiere care constau în: -doborât, sectionat, adunat,scos-apropiat în platforma primara; -curatirea parchetelor(daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; -sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Make Arpas SRL MATEO FOREST S.R.L. Mitrut Forest S.C.DEDE-FOREST S.R.L SAD SILVA DANA S.R.L. TOMPA FOREST
2023-10-08   Servicii de transport si incarcat-descarcat mecanizat masa lemnoasa fasonata OS Lunca Bradului, OS Rastolita, OS... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 18 zile. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet solicitărilor de clarificări sau informaţiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunerea ofertelor in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatiilor suplimentare. Servicii de transport si incarcat-descarcat mecanizat masa lemnoasa fasonata OS Lunca Bradului, OS Rastolita, OS … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-06   Servicii de exploatare forestieră 2023 8 - D.S. Arges (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; pentru loturile (partizile) prezentate in anexa la Caietul de sarcini. Servicii de exploatare forestiera. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: GEO MURARU FOREST2004 SRL LEODINA WOOD PROD S.R.L. MATY TOP FOREST LZR S.R.L. NIM PRODCOM ARGES SOIMUL GENERAL MIXT
2023-09-29   Servicii de exploatare forestiera - III - DS Timis (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 5 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. D.S. Timis va reduce termenul de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în conformitate cu prevederile art. 74, alin. (2) din Legea nr.98/2016, fiind publicat anunțul de intenție PI1002759 din 23.10.2022. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DANOVI IND SRL WKM LOGS
2023-09-27   DS ILFOV Servicii de pregatire integrala a terenului in vederea impaduririi/Servicii de tocare a vegetatiei forestiere (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de pregatire integrala a terenului si a solului in vederea impaduririi, respectiv servicii de tocarea vegetatiei forestiere CONFORM CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-25   SERVICII DE IMPADURIRI INTEGRALE LA OCOLUL SILVIC DABULENI- DOLJ (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de impăduriri integrale, pe teritoriul din raza de activitate a Ocolului Silvic Dabuleni din cadrul Direcției Silvice Dolj, Se vor împăduri terenurile din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă, conform cerintelor din caietul de sarcini. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile ( a 16-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor) “Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-19   Prestări servicii de exploatări forestiere VI 2023 - DS Gorj (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Achizitia de servicii de exploatari forestiere necesare realizarii programului la exploatarea masei lemnoase pe picior in vederea asigurarii lemnului de foc pentru populatie. Conform cerintelor caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-19   ,,SERVICII DE TRANSPORT MASA LEMNOASA FASONATA - DS VS - 2023 (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Sortarea masei lemnoase în sortimente industriale, în depozit în vederea oferirii la licitațiile de materiale lemnoase fasonate. Transportul în depozit a lemnului în vederea sortării, permite valorificarea superioară a acestuia prin oferirea la licitații de materiale lemnoase fasonate în condiții de calitate/ accesibilitate maxime, cu respectarea Regulamentului de valorificare aprobat prin HG 715/2017, cu completările și modificările ulterioare. Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-15   Furnizare hrană extrudat pentru păstrăv de consum 2023 - DS Gorj (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Contract de furnizare hrană extrudat pentru păstrăvăria Tismana de la Ocolul Silvic Tismana din cadrul Direcției Slvice Gorj. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Coppens Ro
2023-09-08   Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 4 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei. Servicii de exploatari … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TUK FLY FOREST S.R.L. - D.
2023-09-06   Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2023 la Ocolul silvic Cislau, Gura Teghii, Parscov, Ramnicu... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2023 la Ocolul silvic Cislau, Gura Teghii, Parscov, Ramnicu Sarat, Tisau si Vintila Voda, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor-14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: EXPLOFOREST GREENSILVA S.R.L. MRS FOREST DARIVAL S.R.L. PDA TRANS MYTERRA LTD S.R.L. SC EXPLOLEMN TUDOR SRL Buzau WOOD EXPLO FOREST
2023-09-04   Servicii de exploatare productia anului 2023 DS Harghita 9 (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau în: - doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Anti Explo-Cons DARIMAR RUN OLAR TRANS FOREST SRL PRODAGROLEMN BORVIZ SC EXPLOATCO ALEX SRL TALEXPERT FOREST TOTO-VOLF S.R.L. WOOD BRADUL CO
2023-09-01   Servicii de proiectare faza PT +DE + verificare tehnica + CS + DTAA/DTAC - Cale Ferata Forestiera Viseu-Comanu-... (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Modernizare / reabilitare CFF Vișeu – Comanu, Ob 1 km 3+600-15+000 – 11,4 km; - faza PT +DE+verificare tehnica+ CS +DTAA/DTAC Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: a) destinaţie şi funcţiuni: Accesibilizarea unei suprafeţe de fond forestier de 19.279,9 ha, cu un volum total de masă lemnoasă transportată anual de 65.478 mc b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: -lungimea traseului luat în calcul 11,4 km, cale ferată … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-01   Servicii de pregatirea terenului si solului BR 2 (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de pregatirea terenului si solului, conform specificatii documentatie de atribuire. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8 zile ( a 9-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor). “Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: in a 11 -a si 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-31   Servicii de exploatări forestiere pentru producția anului 2023 – 3 – DS Tulcea (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; - transportul masei lemnoase in depozit pentru cele 44 loturi prezentate in Caietul de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BUJORUL DOBROGEAN Dampi Pallets Prod S.R.L. EDNIC.SERV SC BIRSAN-LEMN SRL SC GREEN WOOD COM SRL
2023-08-31   Prestari servicii exploatare forestiera- Editia a VI-a septembrie 2023 -Directia Silvica Sibiu (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Achizitia este organizata ca parte a Anuntului de intentie nr. PI1002879 din 16.01.2023, ora 11:17. Se achizitioneaza: Servicii de exploatari forestiere care constau în: -doborât, sectionat, adunat,scos-apropiat în platforma primara; -curatirea parchetelor(daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; -sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BECHI FOREST DALFOR FOREST CASI Make Arpas SRL S.C.DEDE-FOREST S.R.L SAD SILVA DANA S.R.L. TRANS BOGDAN GEO
2023-08-30   Acord cadru furnizare produse de balastiera pentru drumuri forestiere din cadrul OS Flamanzi, D.S. BOTOSANI (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Acord cadru furnizare produse de balastiera pentru drumuri forestiere din cadrul OS Flamanzi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10 a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TRANSILVIU SRL
2023-08-30   Servicii de împădurire - 23.II. Regenerări artificiale prin împădurire –DS Tulcea (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de regenerare a padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Deacu Farmcom Prosilva Serv S.R.L.
2023-08-29   Servicii curățenie, igienizare și întreținere spații-DSSV 2023 (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Prestarea de servicii de curăţenie şi igienizare cu asigurare de personal și materiale de curățenie,pentru imobilele deținute în prezent de autoritatea contractantă pe perioada derulării contractului. Numărul imobilelor poate varia în funcție de necesitățile achizitorului, apărute pe parcursul derulării contractului. Achiziția serviciilor de curățenie și întreținere spații se justifică prin necesitatea menținerii unui mediul propice desfăşurării activităţilor curente ale personalului, respectiv … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Clorum One
2023-08-28   Servicii de exploatare masa lemnoasa si transport busteni lemn fasonat pentru anul 2023 - IV - D.S. Caras-Severin (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ALIN SPOREA CRENICOMAR DEYASYL FOREST S.R.L. DORIANA JDS S.R.L. FLAVIA FLUAND IMPEX FOREST STANCU ROSU LIVRA STOC 4M S.R.L. LOBOFOREST SRL MARTIN FOREST SMETANCA FOREST S.R.L.
2023-08-28   Servicii de exploatare forestieră 2023 7 - D.S. Arges (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: - doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; pentru loturile (partizile) prezentate in anexa la Caietul de sarcini. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 și art. 161 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: COROLA & EUFRAT EXPO PATRICK GENERALY SRL GEO MURARU FOREST2004 SRL ONU CARGO LOGISTIC
2023-08-17   Contract servicii de exploatare masa lemnoasa O.S. Sinaia si Slanic - D.S. Prahova (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Directia Silvica Prahova intentioneaza sa achizitioneze servicii de exploatare forestiera pentru Ocolul Silvic Sinaia si Ocolul Silvic Slanic, conform partizilor inscrise in cadrul loturilor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: FORMOBI CONSTRUCT SRL STIREX FOR S.R.L. Voicilas Forest Impex SRL
2023-08-11   Prestari servicii exploatare forestiera 17 2023 GILAU - Directia Silvica Cluj (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Achizitia de Servicii de exploatare forestiera conform descrierilor caietului de sarcini, de la firme autorizate in domeniu. Autoritatea contractanta va transmite raspunsului consolidat la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de transmitere a solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-10   Servicii de transport material lemnos - DS Bihor (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Transportul materialului lemnos din platforma primara in depozitul permanent este o etapa a procesului tehnic de exploatare forestieră, constând în lucrări de încărcat, transport, descărcat. Sunt necesare servicii de transport bușteni de la platformele primare ale partizilor in depozitele temporare sau definitive aparținând Ocoalelor silvice din cadrul Directiei Silvice Bihor, transportul de materiale lemnoase de la și la alte locații indicate de ocolul silvic, inclusiv transportul de bușteni realizat ca … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BYAFOREX CONCEPT S.R.L. COX GREEN FOREST SRL IOANA & IONUŢ FOREST S.R.L. PIT-DOGAR PETRU IEREMIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
2023-08-09   Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov (Regia Nationala a Padurilor - Romsilva RA)
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 4 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din Fisa de date a achizitiei. Servicii de exploatari … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: KADOS FOREST S.R.L.