Achiziții: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA

>20 achiziții publice arhivate

Din punct de vedere istoric, furnizorii de pe Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA au fost Maleo SRL, Adetrans SRL, CIM PRIM S.R.L., Giulia Forest SRL, Railex SRL, SAV Silva, Cominex SRL, Forestbrod SRL, Gelu Transexplor SRL și Irum SA.

Achiziții recente de către Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA

2021-06-23   Servicii de pază (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Contractul are ca scop prestarea serviciilor de pază şi securitate prin societăţi specializate, a obiectivelor ce aparţin sediilor administrative ale Directiei Silvice Galati. Sediul administrativ al directiei si subunitatilor din subordine sunt obiective de importanta majora si din aceste considerente este necesar, pentru a împiedica sustragerile de bunuri de orice natură, patrunderea neautorizata al personelor straine sau agresiunea fizica asupra salariatilor, să fie asigurată paza şi securitatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: P.S.G. ONE
2021-04-02   Servicii de exploatări forestiere – producție 2021 – 2 DS Tulcea (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: — doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; — curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; — scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane; — transportul masei lemnoase in depozit. Pentru cele 39 loturi prezentate in caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: … Vizualizați achizițiile publice »
2021-03-29   Servicii de ajutorarea regenerării naturale DS OLT 2021 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de ajutorarea regenerarii naturale – descoplesirea speciilor forestiere de specii lemnoase, impartita in șase loturi, conform specificatiilor caietului de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Levant Silvapan Best Distribution S.R.L Terra Silva
2021-03-01   Servicii – lucrări de întreţinere a regenerărilor tinere, ajutorarea regenerării naturale, întretinere plantaje,... (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii - lucrări de întreţinere a regenerărilor tinere, ajutorarea regenerării naturale, întretinere plantaje, lucrări în pepinierele silvice, în solarii şi lucrări de recoltări seminţe forestiere din raza de activitate a Directiei Silvice Caras-Severin, conform prevederilor din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitariilor de clarificari in a 7-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Byon Waldex DOL MY POWER Sultan Alexia
2021-02-23   Servicii de exploatare masă lemnoasa (1) – DS Dâmbovița (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare masa lemnoasa, conform cerințelor caietului de sarcini. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care … Vizualizați achizițiile publice »
2021-02-23   Achiziții prestări servicii tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor tinere Direcția Silvică Maramureș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
548,13 ha degajari si 964,12 ha curatiri, conform caietului de sarcini, defalcate pentru fiecare lot: Pentru suprafete RNP din cadrul ocoalelor silvice din subordinea Directiei Silvice Maramures si suprafete in administrare RNP Directia Silvica Maramures. Norme de timp și producție unificate pentru lucrările în Silvicultură, MAPPM, Regia Națională a Pădurilor București, ediția 1997, Cu modificările și completările ulterioare, au fost folosite de ocoalele silvice la elaborarea Documentatiilor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Moiexim 79 S.C. Overly Impex S.R.L.
2021-02-23   Servicii de exploatare forestieră II 2020, DS Neamț (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera conform specificatiilor caietului de sarcini. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Steflucil S.R.L.
2021-02-23   Furnizare produse de carieră și balastieră DS AR (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord-cadru pe patru ani pentru furnizare agregate minerale de balastiera si cariera, cu livrare de la locul de productie al furnizorului, în cantitățile și condițiile precizate în caietul de sarcini. Achizitia este impartita in cinci loturi definite de produs (produse de cariera, respectiv de balastiera), precum si de pozitionarea subunitatilor autoritatii contractante pe teritoriul judetului: — lotul nr. 1 – produse de cariera pentru OS Beliu, OS Cris, OS Sebis, OS Gurahont; — lotul nr. 2 – produse de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Route-Lp Company S.R.L. Sylc Con Trans
2021-02-19   Servicii de exploatare forestieră 2021 DS-VN (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestiera, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MIRALIN FOREST SRL
2021-02-18   Servicii de exploatare forestieră și transport bușteni – lemn fasonat pentru anul 2021-II-DSSV (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau în: — doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; — curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; — sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; — fasonarea in steri a lemnului de foc. Servicii de transport lemn fasonat care constau in: — incarcat descarcat masa lemnoasa; — transport lemn fasonat (foioase si rasinoase) din platformele primare si/sau depozite catre … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CIM PRIM S.R.L. CIPEXPERT SRL GABYFOR SRL GHINDA PROD S.R.L. MOLID RUS SRL RAVYANT SAPIN SRL Remol Officecar S.C. DOUGLASIL S.R.L. S.C. GABI BOIS S.R.L. S.C. SILVFLOR S.R.L Sanduvasforest SC Bia Fely SRL SC Foret Jucan SRL SC MARMIHAJ FOREST VOLOVAT SRL SC NICO FOREST SRL SC Servicii Forestiere MD SRL
2021-02-12   Servicii de regenerare a pădurilor DS Olt 2021 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de regenerarea padurilor pe raza Ocoalelor Silvice Caracal si Corabia, conform specificatiilor caietelor de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Actual Expert Development S.R.L. Land Preparation Forest Levant Marsilva
2021-02-10   Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2021 la Ocolul silvic Cislău, Gura Teghii, Pârscov, Râmnicu... (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2021 la Ocolul silvic Cislau, Gura Teghii, Parscov, Ramnicu Sarat, Tisau, Vintila Voda, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: LARVERD ANDARPEISAJ S.R.L.
2021-02-04   Furaje pentru păstrăv, alevini și icre embrionate păstrăv curcubeu, puiet păstrăv viu la DS Sibiu (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Furnizare la Pastravaria Laita si Vl. Pinului apartinand Ocolului Silvic Avrig a 45 t de hrana pentru pastrav, 1 500 kg puiet de pastrav (alevini), 200 000 buc. icre embrionate de pastrav curcubeu, 20 t puiet pastrav viu. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Acvateam S.R.L.
2021-02-01   Contract – prestări servicii pentru silvicultură – DS MH 2021 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 5-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Servicii de regenerare a padurilor (arboretelor) în terenuri normale (statiuni „naturale”) sau putin modificate antropic se urmareste promovarea si realizarea în proportie ridicata … Vizualizați achizițiile publice »
2021-01-22   Contract de servicii pentru silvicultură – regenerarea pădurilor – DS Covasna (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii pentru silvicutltura – regenerarea padurilor, conform specificatiilor caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a sasea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: M&M Silvic Grup S.R.L. Silv Petropin S.R.L.
2021-01-20   Servicii pentru silvicultură (regenerare a pădurilor, pepiniere și protecția pădurilor) la OS Voineasa, achizitor... (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
[1]. Conform prevederilor din caietul de sarcini si documentatiei de atribuire; [2]. Raspunsul la toate eventualele solicitari ale ofertantilor de clarificari/informatii suplimentare se va face de catre autoritatea contractanta in a 10-a zi anterior datei-limita de depunere a ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimetare care nu au fost adresate in termenul stabilit prin documentatia de atribuire (sectiunea I.3 din fisa de date … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Silv Florida S.R.L.
2021-01-11   Servicii pentru regenerarea pădurii și ajutorarea regenerării naturale la Ocoalele Direcției Silvice Ilfov – OS... (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii pentru regenerarea padurii si ajutorarea regenerarii padurii in cadrul Ocoalelor Silvic Branesti, Bucuresti, Snagov, asa cum se arata in documentatia de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Midav Forest S.C. Skoven Forest S.R.L.
2021-01-01   Prestarea serviciilor silvice in cadrul OS Răstolița din cadrul DS Mureș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 15 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in (termen de 11 zile) a unsprezecea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare. Listele cu cantitatile de servicii ce trebuie prestate sunt atasate caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte. Prestarea serviciilor silvice se va conform normelor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Agrofarm Bilbor Floricris Sicran 2002 S.R.L. Sicran 2002 SRL
2021-01-01   Prestarea serviciilor silvice în cadrul OS Gurghiu din cadrul DS Mureș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 15 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in (termen de 11 zile) a unsprezecea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare. Listele cu cantitatile de servicii ce trebuie prestate sunt atasate caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte. Prestarea serviciilor silvice se va conform Normelor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Floricris Sicran 2002 S.R.L. Sicran 2002 SRL
2020-12-02   Servicii de pregătire integrală a terenului cu utilaje grele DS Olt 4 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de pregatire integrala a terenului si solului cu utilaje grele in vederea impaduririi, conform specificatiilor caietului de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Actual Expert Development S.R.L. Land Preparation Forest Padverde S.R.L.
2020-11-23   Servicii de exploatare forestieră 2021 – DS Argeș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera care constau in: — doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; — curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; — scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane. Pentru cele 136 loturi prezentate in caietul de sarcini. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: COMPLET TOMAL SERV EXPO PATRICK GENERALY SRL SC DELMAR FOREST LOGISTIC SRL Serv Patru Exploatare SRL
2020-11-23   Achiziție publică de servicii de exploatare masă lemnoasă Direcția Silvică Maramureș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Achizitie publica de servicii de exploatare masa lemnoasa Directia Silvica Maramures 2021, locul prestare Directia Silvica Maramures, ocoalele silvice din subordine.Servicii de exploatare care consta in doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara, fasonat lemn foc in mst. Curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare Sortarea masei lemnoase in platforma primara pe tasoane. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Concret Montain S.R.L. DARCAR DUAL FOREST Srl DUMAX HORDOUANU SALFOR IMPEX SRL
2020-11-06   Servicii de exploatare producția anului 2021 DS Harghita 1 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau în: — doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara, — curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, — sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
2020-10-30   Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a patra zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.3) din fisa de date a achizitiei. Servicii de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DORFOREST SPEDITION FOREST BIRSA Gidco Service SRL SC TEHNO NEVI SRL
2020-10-30   Furnizare de materiale pietroase franco-beneficiar – DSSV (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Achizitia de materiale pietroase (diverse tipuri de piatra si sorturi, antiderapant), franco-beneficiar. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile înainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 10 zile înainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Calcarul S.A. DAVOGDARIS S.R.L. Eurocert Bucovina SRL FORESTBROD S.R.L. Indeminarea Prodcom S.R.L.
2020-10-26   Furnizare și montaj anvelope pentru autovehicule și utilaje – DS Argeș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Furnizare si montaj anvelope pentru vehicule si utilaje forestiere, conform caietului de sarcini. Nota: in conformitate cu art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Vizualizați achizițiile publice »
2020-09-07   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă XV – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achiziţionează: servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a opta zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a cincea zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-09-04   Servicii de reparare și întreținere, piese de schimb și accesorii pentru autoturismele din dotarea DS Caraș Severin (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord cadru pe 24 luni prin incheierea a doua contracte subsecvente pe o perioada de 12 luni fiecare, pentru servicii de reparare si intretinere a autoturismelor conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitariilor de clarificari in a 7 zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Memory Serv S.R.L. Romcret Servcom S.R.L.
2020-08-20   Furnizare uleiuri, agenți lubrifianți și aditivi pentru autovehicule și utilaje DSAR (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord-cadru pentru furnizare uleiuri lubrifianti si aditivi pentru autovehicule si utilaje, cu livrare inclusă, la subunitatile achizitorului (ocoalele silvice), în cantitățile și condițiile precizate în caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Lukoil Lubricants East Europe S.R.L. Lukoil Lubricants East Europe SRL
2020-08-18   Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor – DS Neamț (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Achiziția de servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor, cuprinde efectuarea tuturor operațiunilor de revizie tehnică, reparații și întrețineri pentru autoturismele din parcul auto al Directiei Silvice Neamț, servicii necesare pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice și forestiere, precum și pentru menținerea acestora în parametri tehnici corespunzatori. Serviciile de reparare și întreținere includ, pe lângă manopera aferentă și piesele necesare care se înlocuiesc cu ocazia … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Panauto S.R.L. S.C. Autobrasovia Serv S.R.L. S.C. AUTOBRASOVIA SERV SRL
2020-08-13   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă XIV – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achiziţionează: servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a noua zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a sasea zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-07-16   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă XII – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 9 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a 6 - a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-06-29   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă XI – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a noua zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a sasea zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-06-19   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă X – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a noua zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a sasea zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-06-19   Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția silvică Brașov (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 4-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.3 din fisa de date a achizitiei. Servicii de exploatari … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ANABIA FOREST SRL COMANITA TRANS HORFOREST SRL N.G.I. FOREST SC Goraco SRL SC. Diamark Nadfond S.R.L. SILVABAN SRL UNIC FOREST
2020-06-09   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă IX – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a noua zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a sasea zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-06-04   Contract de prestări servicii exploatare masă lemnoasă VIII – DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achizitioneaza servicii de exploatare forestieră, conform caietului de sarcini. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a noua zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a sasa zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2020-05-29   Servicii de exploatare forestieră 3 – DS Argeș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestieraă care constau in: — doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; — curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, cu modificarile si completările ulterioare; — scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane. Pentru cele 26 de loturi prezentate in caietul de sarcini. Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări: șapte zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu cinci … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CLARA SILVA FOREST DECOR COM DESIGN EDI NICELEN COMPLEX Madi Forest Florieni Serv Patru Exploatare SRL
2020-05-22   Contract de prestare servicii de pază cu armă în dotare DS Hunedoara 2020 (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Se achiziţionează: servicii de pază cu armă în dotare la sediul administrativ al DS Hunedoara, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari astfel: până în a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel: până în a 15-a zi inainte de termenul-limita … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Team Force Security
2020-04-30   Contract de prestări servicii de exploatare forestieră pentru DS Iași 2020 (2) (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau in: doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara; curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OMMP 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; sortarea masei lemnoase in platforma primara pe tasoane – fasonarea in steri a lemnului de foc – incarcat, doar conform precizarilor. AC va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Candium S.R.L.
2020-04-28   Servicii de exploatare forestieră și transport bușteni – lemn fasonat pentru anul 2020 – V – DSSV (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatari forestiere care constau în: — doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara, — curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, — sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane — fasonarea in steri a lemnului de foc Servicii de transport lemn fasonat care constau in: — incarcat descarcat masa lemnoasa — transport lemn fasonat(foioase si rasinoase)din platformele primare si/sau depozite catre locatia … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CIPEXPERT SRL DANY FANY POIANA Forestbrod FOREX SAGEATA SRL Giulia Forest SRL Juracris Lapim Forest NICO FOREST SRL PREST IN WALD SRL SANIRAL FOREST SRL SC Diamel SRL SC TURCULET SRL
2020-04-27   Prestări servicii exploatare forestieră la subunitățile din cadrul DS Mureș (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 10 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in (termen de nouă zile) a noua zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare. Listele cu cantitatile de servicii ce trebuie prestate sunt atasate caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte. Operatiunile constau in: — doborât, secţionat, adunat, … Vizualizați achizițiile publice »
2020-04-24   Servicii de reparare autovehicule și utilaje DS Arad (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord-cadru pentru servicii de reparatii ale autocamioanelor, autospecialelor si utilajelor din parcul Directiei Silvice Arad, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Sal Hidro Elecrtic
2020-04-23   Acord-cadru prestări servicii de întreținere și reparare tractoare marca Zetor, remorci cu autoîncărcare Krpan și... (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord-cadru prestari servicii de intretinere si reparare tractoare marca Zetor, remorci cu autoincarcare Krpan si trolii forestiere. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. AJG Trucks & Trailers S.R.L.
2020-04-13   Servicii de exploatare forestieră și transport Bușteni V, 2020, DS Neamț (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Servicii de exploatare forestiera si transport busteni conform specificatiilor caietului de sarcini, de la firme atestate in domeniu. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu șase zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DUOMIO FOREST SRL SC Food Grup SRL SC Validum SRL
2020-03-31   Acord-cadru de furnizare motorină vrac (Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA)
Acord-cadru pentru furnizare motorină vrac, cu livrare inclusă, la punctele de descarcare prezentate în caietul de sarcini, în cantitățile și condițiile precizate în caietul de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Almatar Trans