Achiziții: Municipiul Timisoara

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Municipiul Timisoara

2023-11-30   Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în conformitate cu cerintele din Tema de proiectare, Caietul de sarcini si in conditiile stipulate in certificatul de urbanism, atasate documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice” pe 2 loturi, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții,... (Municipiul Timisoara)
Contracte de furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice”, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" Cod SMIS 129105, pe 2Loturi”, în conformitate cu specificațiile din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-26   Acord-cadru de servicii de inchiriere capacitate hosting in datacenter pentru Primaria Municipiului Timisoara (Municipiul Timisoara)
Autoritatea contractanta are in curs de implementare o platforma low code de automatizare si gestionare a proceselor de afaceri si are nevoie de resurse suplimentare (capacitati de calcul, procesare, memorie si stocare) pentru sustinerea acestei platforme. Dat fiind elementul de fluctuatie in resursele utilizate de platforma de gestionare a proceselor, Autoritatea Contractanta a decis sa abordeze o solutie flexibila de tip Infrastructure-as-a-Service, prin care sa fie acomodate variatiile in timp ale … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-19   Servicii având ca obiect „Delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare,... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului se vor presta servicii privind „delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe domeniul public al Municipiului Timișoara”, în conformitate cu cerințele documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-07   Acord cadru de servicii de evaluare si expertiza privind elaborarea rapoartelor de evaluare/ reevaluare a unor... (Municipiul Timisoara)
În baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente care se vor incheia, vor fi prestate servicii in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara dorește atribuirea unui acord cadru de servicii cu 1(unu) singur operator economic, privind achiziţionarea serviciului de evaluare și expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijoacelor fixe situate pe teritoriul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Appraisal & Valuation
2023-06-20   Furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice” pe 2 loturi, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții,... (Municipiul Timisoara)
Contracte de furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice”, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" Cod SMIS 129105, pe 2Loturi”, în conformitate cu specificațiile din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-08   Furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice” pe 2 loturi, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții,... (Municipiul Timisoara)
Contracte de furnizare ”Aparate, echipamente și piese electrice”, în cadrul proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" Cod SMIS 129105, pe 2Loturi”, în conformitate cu specificațiile din documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-20   Furnizarea de echipamente FEDR, respectiv 20 computere portabile/ laptopuri, in cadrul proiectului „Simplificarea... (Municipiul Timisoara)
In baza contractului ce se va incheia cu ofertantul desemnat castigator, vor fi furnizate un numar de 20 de computere portabile/ laptopuri, necesare angajatilor Primariei Municipiului Timisoara ce vor utiliza direct platforma digitala ce va fi realizata in cadrul proiectului „Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii, prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara”, cod SMIS 154615. Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-13   Furnizare echipamente necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea liniilor de tramvai și... (Municipiul Timisoara)
In baza contractului vor fi achiziţionate și puse în funcțiune aparate speciale de linie cale tramvai pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”, în conformitate cu specificațiile din caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mari-Vila Com
2023-02-14   Servicii de creare a infrastructurii de identitate digitala pentru informarea si consultarea cetatenilor in relatia... (Municipiul Timisoara)
In baza contractului ce se va incheia cu ofertantul desemnat castigator, vor fi prestate servicii de creare a infrastructurii de identitate digitala pentru informarea si consultarea cetățenilor in relația cu administrația locala printr-un portal unic de interacțiune, si formare ulterioara a grupului ținta, in cadrul proiectului „Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii, prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Eviden Romania
2022-12-28   Sistem care continuă și extinde actualul sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale aflat în dezvoltare,... (Municipiul Timisoara)
Sistem care continuă și extinde actualul sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale aflat în dezvoltare, interfatare cu Ghiseu Unic virtual de formulare online si automatizare a preluarii de facturi, împreună cu serviciile de instalare, configurare, dezvoltare și suport aferente pentru Primaria Timisoara, în conformitate cu cerințele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ETA2U
2022-11-04   Furnizare cosuri de gunoi stradale (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi furnizate 240 de cosuri de gunoi stradale, in conformitate cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini. Cosul de gunoi va fi de culoare neagră, avand exteriorul confecționat din polietilenă turnată de densitate medie stabilizată UV si va avea patru zone de afișaj, iar recipientul interior va fi prelucrat din tabla zincata. Cosurile de gunoi vor fi dotate cu scrumieră în partea superioară si vor fi stabilizate pe sol cu ajutorul unui recipient cu balast. Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Info Service&Computers
2022-10-05   Servicii aferente obiectivului de investiţii „SF C30. Radială nouă de vest” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii aferente obiectivului de investiţii „SF C30. Radială nouă de vest” conform H.G. nr.907/2016 si în conformitate cu cerinţele impuse în documentația de atribuire. Obiectivul acestui proiect este reprezentat de realizarea unei noi radiale, cu o lungime de aproximativ 1 km ( distanță măsurată în linie dreaptă), pe sectorul cuprins între Strada Gării – pasajul Solventul și intersecția cu strada Carpenului, prin construirea unui drum cu două benzi pe sens şi a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: FIP CONSULTING
2022-10-05   Dezinfectanți, în cadrul proiectului “Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din... (Municipiul Timisoara)
Dezinfectanți, în cadrul proiectului “Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală” COD SMIS 148221”, pe 3 Loturi, în conformitate cu cerințele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2022-09-21   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări necesare realizării obiectivului de investiție “Pasarela Gelu-crizantemelor”, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PAB Romania
2022-09-19   Executie lucrări (proiect tehnic și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi executate lucrări (proiectare și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de sport-Construire stadion pe structură metalică”, în conformitate cu cerințele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Tehnodomus S.R. L.
2022-09-14   Servicii de intocmire a Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Timisoara (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de intocmire a Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Timisoara, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Eterra Map Megagis SRL
2022-08-30   Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsă între bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului -zone verzi, infrastructura rutieră, utilități publice”, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Total Business Land SRL
2022-07-27   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări necesare realizării obiectivului de investiție “Pasarela Gelu-crizantemelor”, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2022-07-05   Servicii de proiectare si asistenta tehnica (faza DALI+PT+AT) în vederea realizarii si implementarii obiectivului de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Regenerare urbana -Zona Piata Mocioni”, în conformitate cu cerinţele impuse în documentația de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Total Business Land SRL
2022-06-23   Executie lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi executate lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Timișoara, judetul Timiș”. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 … Vizualizați achizițiile publice »
2022-06-14   Servicii de proiectare (faza PT) aferente obiectivului de investiții "Extindere corp clădire C1 la Școala Generală... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare (faza PT) aferente obiectivului de investiții "Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr. 7, str. I.I. de la Brad, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș” în conformitate cu cerinţele impuse în documentația de atribuire Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Total Business Land SRL
2022-06-10   Furnizare licente Microsoft Exchange pentru 200 de utilizatori din Primaria Municipiului Timisoara (Municipiul Timisoara)
Pentru implementarea noilor fluxuri de lucru digitale in Primaria Municipiului Timisoara este necesara achizitionarea unor licente de tip Micosoft Exchange (Plan2) pentru 200 utilizatori. Auditul de digitalizare realizat recent in Primaria Municipiului Timisoara demonstreaza ca instituția nu poate trece la un mod de lucru exclusiv digital fara a asigura o îmbunătățire a 3 elemente: instrumentele actuale de lucru, pregătirea personalului și actualizarea/completarea procedurilor de lucru interne. Soluțiile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Verasys Internațional
2022-06-07   Servicii de proiectare și asistență tehnică (DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică (DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsă între bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului -zone verzi, infrastructura rutieră, utilități publice”, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare … Vizualizați achizițiile publice »
2022-05-31   Furnizare echipamente IT pentru Primaria Municipiului Timisoara (Municipiul Timisoara)
Acesta achiziție este necesară având în vedere uzura fizică şi morală a mai multor echipamente informatice (staţii de lucru cu monitor) din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, necesitatea îmbunătăţirii parametrilor de exploatare a sistemului informatic al primăriei, în sensul măririi vitezei de acces la date şi a fluidizării schimbului de informaţii între staţiile de lucru, respectiv între servere şi staţiile de lucru, a solicitărilor compartimentelor de specialitate şi, de asemenea, pentru a … Vizualizați achizițiile publice »
2022-05-30   Executie lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public zona Calea... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi executate lucrări (proiectare şi execuţie) aferente obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est” in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elba COM
2022-05-23   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva” in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ILA VORHABEN
2022-05-09   Executie lucrari (proiect tehnic și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări (proiect tehnic și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de sport-Construire stadion pe structură metalică”, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care … Vizualizați achizițiile publice »
2022-04-15   Servicii de proiectare (faza PT) aferente obiectivului de investiții "Extindere corp clădire C1 la Școala Generală... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare (faza PT) aferente obiectivului de investiții "Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr. 7, str. I.I. de la Brad, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș” în conformitate cu cerinţele impuse în documentația de atribuire Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care … Vizualizați achizițiile publice »
2022-04-14   Acord–cadru de prestari servicii de întreţinere a terenurilor de sport cu suprafaţă de iarbă naturală şi a zonelor... (Municipiul Timisoara)
În baza Acordului-cadru si a contractelor subsecvente vor fi prestate servicii de întreţinere a terenurilor de sport cu suprafaţă de iarbă naturală şi a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby ”Gheorghe Răşcanu” din Timişoara, în conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Se va incheia un Acord Cadru cu un singur operator economic în baza căruia vor fi prestate servicii de întreţinere a terenurilor de sport cu suprafaţă de iarbă naturală şi a zonelor verzi limitrofe … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BARIERRA SYSTEM SRL
2022-04-06   Servicii de proiectare (faza DALI + PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare (faza DALI+ PT), precum și asistență tehnică din partea proiectantului in conformitate cu documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC F.I.P. Consulting SRL
2022-03-25   Servicii de proiectare pentru obiectivul “DALI+PT Reabilitare interioară și reamenajare parțială corpuri A1, A2 și B... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare pentru obiectivul “DALI+ PT Reabilitare interioară și reamenajare parțială corpuri A1, A2 și B ale Palatului Culturii”, în conformitate cu cerințele impuse în documentația de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin … Vizualizați achizițiile publice »
2022-01-28   Executie lucrari suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrari suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu din Timişoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila” , in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SULFATIM
2022-01-25   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări necesare realizării obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara”, in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DRAGOMA SERV
2022-01-03   Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Oituz -Popa Șapcă și concept... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Oituz -Popa Șapcă și concept amenajare domeniu public“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.”, în conformitate cu cerinţele impuse în documentația de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Agorapolis SRL
2021-12-24   Executie lucrari (proiect tehnic și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări (proiect tehnic și execuție lucrări) pentru obiectivul de investiție: ”Amenajare terenuri de sport-Construire stadion pe structură metalică”, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-23   Servicii de intocmire a Strategiei de alimentare cu energie termică în Municipiul Timișoara (Municipiul Timisoara)
Primăria Municipiului Timişoara doreşte să achiziţioneze serviciul pentru întocmirea Strategiei de alimentare cu energie termică în Municipiul Timișoara. Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din Municipiul Timisoara va include solutiile tehnice si economice pentru modernizarea sistemului de incalzire pe tot lantul productie-transport/distributie –consum energie, proiecte de investitii pana in 2026 si studii pentru continuarea investitiilor dupa 2026 in vederea: - reducerii … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-23   Servicii de proiectare (faza DALI) in vederea realizării și implementării obiectivului de investiție: ”Modernizare... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare (faza DALI ) in vederea realizării și implementării obiectivului de investiție: ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsă intre bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului -zone verzi, infrastructură rutieră, utilităti publice”, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-23   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva” in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-22   Servicii de proiectare (faza DALI ) in vederea realizării și implementării obiectivului de investiție: ”Memorialul... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare (faza DALI ) in vederea realizării și implementării obiectivului de investiție: ”Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 in Timisoara”, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-17   Servicii de proiectare (faza DALI+PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivul de... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare (faza DALI+PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivul de investiție:”Modernizare stații tramvai Linia 1 Gara de Nord -Stația Meteo și retur”, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC F.I.P. Consulting SRL
2021-12-17   Lucrari pentru obiectivul “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment – MultipleXity” Faza I (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment – MultipleXity” Faza I, astfel cum sunt acestea impuse prin documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Rogera Prest Com SRL Rogera S.R.L.
2021-12-16   Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție: ”Reamenajare... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție:”Reamenajare Sectii ATI in corp C5, fără intervenții la nivel structural, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babes, str. Gh. Adam nr. 13 Timișoara” faza PT+DDE+DTAC+CS+SSM, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PROJECTMAK SRL
2021-12-16   Furnizarea unui sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale si interfatare cu ghiseu unic virtual de formulare... (Municipiul Timisoara)
Primăria Municipiului Timișoara este interesată să achiziționeze un sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale, denumit generic BPM (Business Proces Management - în traducere: Sistem de Management al proceselor de Lucru), împreună cu serviciile de instalare, configurare, dezvoltare și suport aferente. Suplimentar se vor achiziționa și licențele de tip Microsoft 365 sau echivalent necesare funcționării sistemului. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ETA2U
2021-11-24   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări necesare realizării obiectivului de investiție “Pasarela Gelu-crizantemelor”, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2021-11-10   Acord-cadru de prestări servicii de management pentru imprimare, copiere, fax si scanare documente (Municipiul Timisoara)
In baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente vor fi prestate servicii de management pentru imprimare, copiere, fax si scanare documente, în conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.. Se va incheia un Acord Cadru cu un singur operator economic în baza căruia vor fi prestate management pentru imprimare, copiere, fax si scanare documente, în conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Durata acordului-cadru: 36 luni.Frecvenţa: În baza acordului-cadru se vor încheia contracte … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Printopia
2021-11-10   Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara” (Municipiul Timisoara)
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări necesare realizării obiectivului de investiţie “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara”, in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa … Vizualizați achizițiile publice »
2021-11-03   Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiţii ”SF Parcare Louis Țurcanu”, str. Iosif Nemoianu, nr.3”... (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare aferente obiectivului de investiţii ”SF Parcare Louis Țurcanu”, str. Iosif Nemoianu, nr.3” Timișoara, jud. Timiș în conformitate cu H.G. nr.907/2016 actualizata si cu cerintele din Tema de proiectare si Nota conceptuala. Activitatile aferente contractului sunt: - Documentaţiile necesare prevăzute pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și avizele acestora; - Studiu de Fezabilitate (S.F.) și toate studiile de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Studio Art Construct
2021-11-02   Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Modernizare iluminat public Calea... (Municipiul Timisoara)
Prin prezentul contract se vor realiza serviciile de proiectare si executie, conform DALI aprobați în baza prevederilor art 7, alin 5 și alin 6 din HG 907/2016, urmatoarele: - număr de aparate de iluminat (AIL) - 531 buc; sistem telegestiune - 1 buc; scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public aferentă zonei din proiect:de la 532.100,55 Kwh/an la 211.792,85, însemnând o reducere de 60%; scăderea anuală a gazelor cu efect de seră de la 152,74 tone echivalent CO2 la 60,80 tone … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ELBA Elba COM
2021-10-25   Reabilitare corp cladire Scoala Lic.N.Lenau (fost Colegiu Ion Mincu) Timisoara (Municipiul Timisoara)
În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului Reabilitare corp cladire Scoala Lic.N.Lenau (fost Colegiu Ion Mincu) Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse prin documentatia de atribuire, docmentația tehnica elaborata de operatorul economic Bau Proiect SRL si autorizatia de construire nr. 62/03.02.2021. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: EURAS T.T. & CO Solaria Grup