Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Municipiul Timisoara

În baza contractului vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în conformitate cu cerintele din Tema de proiectare, Caietul de sarcini si in conditiile stipulate in certificatul de urbanism, atasate documentatiei de atribuire.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-18. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Municipiul Timisoara
Numărul național de înregistrare: 14756536
Adresa poștală: Strada: Bv.C.D.Loga, Nr. 1, Sector: -, Judet: Timis
Orașul poștal: Timisoara
Cod poștal: 300030
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Emilia Micorici
Telefon: +40 256408478 📞
E-mail: emilia.micorici@primariatm.ro 📧
Regiune: Timiş 🏙️
URL: www.primariatm.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173573 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii de urbanism 📦
Scurtă descriere:
“În baza contractului vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 1584175.62 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Timiş 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: La sediul prestatorului si la sediul autoritatii contractante, dupa caz
Descrierea achiziției publice:
“În baza contractului vor fi prestate servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Experiența deținută inginer cu specializarea instalaţii edilitare
Criteriul de calitate (pondere): 4
Criteriul de calitate (denumire): Experiența deținută de specialist de trafic
Criteriul de calitate (denumire): Experiența deținută de inginer proiectant de drumuri
Criteriul de calitate (denumire):
“Experiența deținută de arhitect de peisagistică și amenajarea teritoriului / peisagist”
Criteriul de calitate (denumire): Experiența deținută de șef proiect
Criteriul de calitate (pondere): 7
Criteriul de calitate (denumire): Experiența deținută de manager proiect
Criteriul de calitate (pondere): 5
Criteriul de calitate (denumire):
“Experiența deținută de specialist în domeniul protejării monumentelor istorice / în istorie urbană”
Criteriul de calitate (denumire):
“Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor (Formular 1 - Ofertă Tehnică )”
Criteriul de calitate (pondere): 15
Criteriul de calitate (denumire):
“Planificarea adecvată a resurselor umane și financiare în corelare cu specificul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul contractului (Formular...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 10
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 35

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Operatorul economic participant la procedura indiferent de calitate (ofertant individual, ofertant asociat, subcontractant, terț sustinator, dupa caz) nu...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Proportia de subcontractareIn cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze o parte din contract, DUAE include informatiile solicitate cu privire...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va completa DUAE de fiecare subcontractant in conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor. La sectiunea...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Publicație anterioară referitoare la această procedură: 2023/S 222-698247
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-18 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-18 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-18 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere):
“Membrii comisiei de evaluare, persoanele împuternicite de către ANAP si alte persoane autorizate, dupa caz.”

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223
Adresa poștală: Bv. C.D. Loga nr.1
Orașul poștal: Timisoara
Cod poștal: 300030
Țara: România 🇷🇴
URL: www.primariatm.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736996 (2023-11-30)