Achiziții: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

O achiziție publică activă

Achiziții recente de lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice în România

2023-11-30   Modernizare stația de 220/110 kV Calafat (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de interconexiune LEA 110 kV Ostrovu Mare – Djerdap 2, precum şi instalaţiile de alimentare ale consumatorilor și distribuție zonală prin stația de 110 kV. Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Deadline 2024-03-07   Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii:... (COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA)
Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare si modernizare corp spatii cazare - C12 din cadrul imobilului situat in comuna Comana, sat Gradistea, strada Principala nr. 482, judetul Giurgiu - nr. index 10933 Valoarea estimata este de: 26.444.574,33 lei fara TVA este compusa din: Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 716.701,48 lei, fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   IF-CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI (Euro Apavol SA)
Activitatile de executie pentru „ IF – CL R10 EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BERCENI” Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa 1.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea Berceni; 1.2. Reabilitare Retea de distributie apa in ocalitatea Berceni; 1.3. Extindere Retea de distributie apa in localitatea Berceni; Obiect 2. Sistem de canalizare 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea Berceni; Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   BH-CL7 – EXTINDERE CONDUCTE DE ADUCTIUNI, STATIE DE CLORINARE, REZERVOARE SI STATIE DE POMPARE - CJ BIHOR C1 (Compania de Apa Oradea S.A.)
Obiectul contractului îl constituie execuţia de lucrări: "BH-CL7 – EXTINDERE CONDUCTE DE ADUCTIUNI, STATIE DE CLORINARE, REZERVOARE SI STATIE DE POMPARE - CJ BIHOR C1”, incluzând:  Infiintare conducta de aductiune pe o lungime L= 26.602 m;  Statie de pompare apa potabila noua SP Uzina 5;  Statie de pompare apa potabila noua SP Podgoria;  Statie de pompare apa potabila noua SP Sacadat. Durata de implementare a contractului este de 8 (opt) luni, la care se adaugă 36 (treizecișișase) luni PND, (sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   CONSTRUCTIE PASAJ DENIVELAT PESTE CALEA FERATA-STRADA CENTURII, COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV (Comuna Jilava)
Obiectul principal al contractului: execuția lucrărilor de construcție pasaj denivelat peste calea ferata-strada Centurii, comuna Jilava, județul Ilfov. Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE PASAJ DENIVELAT PESTE CALEA FERATA – STRADA CENTURII COMUNA JILAVA, JUDETUL ILFOV”. În cadrul obiectivului de investiție se vor realiza următoarele lucrări de poduri și pasaje: 01. Pasaj peste CF 02. Pod peste Valea Mamina 03. Pasaj prin rampa, pe strada Gării 04. Podeț din elemente … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Extindere sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare in comuna Posta Calnau , judetul Buzau-Lot 1 + Lot 2 (Comuna Poșta Câlnău)
lucrari de extindere retea alimentare cu apa si infiintare de retea de canalizare ape uzate lot 1+2( etapa 1+2) valoare totala estimata este de 75.014.817.54 din care : lot 1=33.390.606,33 lei fara TVAdin care utilitati=435.378,50 lei fara TVA Investitia de baza= 32.814.094,49 lei fara TVA Organizare de santier= 141.133,34 lot 2 =41.624.211,21 lei fara TVA din care utilitati=450.347,50 lei fara TVA investitia de baza=40.001.926,06 lei fara TVA organizare de santier=171.937,65 lei fara TVA Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   “INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA... (Compania de Apa "ARIES" S.A.)
Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020" Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Servicii de proiectare fazele P.A.C. + P.T.E. + A.T. si Execuţie lucrări pentru: ”Reabilitare pod pe DN 2E, km 79+179 peste raul Suceava la Vicovu de Sus”, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   VL – CL – 15 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Olanesti „-rest de executat (APAVIL SA)
Contractul de lucrari „Realizarea ratei de conectare de 100% in Olanesti „- rest de executat cuprinde: Obiect 1 Extindere Retele de Alimentare cu Apa si de Canalizare - retea de alimentare cu apa – 160 ml; - retea de colectare apa uzata noua – 3.264 ml inclusiv traversari; Obiect 2 Statii de Pompare si Conducte de Refulare - 4 Statii de Pompare Apa Potabila; - 4 Statii de Pompare Ape Uzate noi; - conducte de refulare aferente SPAU- 424 ml inclusiv traversari. Valoarea contractului include sume … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ”Înființare sistem inteligent de... (COMUNA GIUVARASTI (PRIMARIA COMUNEI GIUVARASTI))
Obiectivul prezentei documentatii consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici din Comunele Giuvarasti, Garcov si Izbiceni, judetul Olt, avand ca solutie tehnica racordarea in conducta de inalta presiune Ø12” Corabia-Turnu Magurele, PN25bar. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   IF-CL-01 – Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de... (S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.)
Proiectare si execuție lucrări aferente contractului „IF-CL-01 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de aductiune si realizare statie de epurare in aglomerarile Afumati si Ganeasa“ NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -Termene-limită până la care entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   „BC-CL-03 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-03 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri” Lot 1 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termene-limită până … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare autobuze electrice în cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL... (Orasul Eforie (Consiliul Local Eforie))
Furnizare 4 autobuze electrice, stații de încărcare lentă (4 bucăți) și stații de încărcare rapidă (2 bucăți). Autobuzele electrice și stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, vor fi fără etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de călători conform Directivei 2007/46/CE, 2009/33/CE, CEE-ONU R 66, Legii 92/2007, cu toate modificările … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   „Lucrări de refacere taluz și podețe transversale, în urma inundațiilor pe DJ 708 și aducerea drumului la starea inițială” (Consiliul Judetean Arad)
În urma reviziilor efectuate de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri în cursul anului 2023, au fost identificate degradări ale malurilor și taluzurilor. În urma viiturilor produse pe pârâul care curge paralel cu corpul drumului județean DJ 708, între poziţiile kilometrice km: 17+000 – 28+600 a fost afectat taluzul drumului acesta cedând. Lungimea afectată a corpului drumului județean este de aproximativ 90 ml. Lucrările de sprijinire vor fi executate cu gabioane pe o … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare (Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA)
Furnizarea a 3 punti de imbarcare a pasagerilor pentru aeronave si lucrari de instalare aferente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 din cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A... (ECOAQUA SA)
Proiectare si executie lucrari pentru contractul CL 18 – „Conducte de transport si Gospodarii de Apa pentru alimentarea de la Bucuresti a Sistemului Zonal “Frumusani - Budesti – Soldanu”. Conducte de transport si Gospodarii de apa pentru conectarea Sistemelor Locale Crivat si Nana la Sistemul Zonal Frumusani - Budesti - Soldanu. Statie de pompare si conducta de transport de la Luica la Valea Stanii. Reabilitare statie de clorinare in Dorobantu - UAT Plataresti. SPAU si conducta de refulare din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de... (Vital S.A. Baia Mare)
Activitatile din cadrul Contractului de lucrari „MM-CL-02 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi” sunt: Obiectul 1 – Statiei de Epurare apa uzata Somcuta Mare – 3.700 L.E. Obiectul 2 - Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus – 7.600 L.E. Obiectul 3 - Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina – 4.300 L.E. Obiectul 4 - Statie de Epurare ape uzate in localitatea Poienile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Executie lucrari: Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la GruiuLot 2 Nod rutier Autostrada A2 km... (Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A.)
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru noi noduri rutiere pe reteaua existenta de autostrazi, dupa cum urmeaza: - Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la Gruiu; - Lot 2 Nod rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ306 la Dragos Voda; - Lot 3 Nod rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ702F la Ionesti; In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Execuție lucrări de "Construire rețea publica de distribuție si branșamente gaze naturale in comuna Sântămăria... (COMUNA SANTAMARIA ORLEA)
Lucrarile necesare sunt descrise in Proiectul tehnic nr. ISD 02/2023 întocmit de ART INSTAL SRL. Obiectivul prezentei documentații consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agenților economici situați in comuna Santamaria Orlea, cu satele aparținătoare, județul Hunedoara. Principalele caracteristici tehnice si parametrii specifici sunt: - Racord si Stație de reglare – măsurare - predare SRMP - Rețea de distribuție din polietilenă, presiune … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale... (Orasul Calimanesti)
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea productiei de energie din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum si reducerea costurilor financiare cu energia termica. - OB 1: Modernizarea sistemului de producere si transport a energiei termice in Localitatea Calimanesti - OB 2: Realizarea unui sistem de producere si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție... (Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02523)
Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr.1” cod proiect: 2019-C/I-1091 Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 123.281.368,92 lei fara TVA din care: - servicii de proiectare: 5.488.660,43 lei fara TVA - executie lucrari: 117.792.708,49 lei fara TVA *Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES” (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul prezentei investitii il reprezinta realizarea rețelei de gaze la nivel de comună (inclusiv achizitionarea si montarea contoarelor individuale inteligente. Investitia propusa este ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES’’ si vizeaza infiintarea infrastructurii comunale de gaze naturale. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA... (ORASUL ANINOASA)
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA” Lot 1: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE SPATII LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE IN LOCALITATEA ANINOASA BLOCURILE 1,2,3, 5” Lot 2: Proiectre si executie lucrari la obiectivul de investitii “CONSTRUIREA IN REGIM DE URGENTA A UNUI ANSAMBLU DE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Proiectare si executie “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MACIN, JUDEȚUL TULCEA” - ETAPA 3 (Orașul Măcin)
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect este amplasată în județul Tulcea, orașul Măcin. Scopul realizării obiectivului în cazul de față este de a elimina vulnerabilitățile construcției existente (strazi de folosinta locala) cazuată de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrărilor se asigură condiții minimale de infrastructură rutieră si totodată o dezvoltare zonală echilibrată din punct de vedere al rețelei de transport rutier. Lungimea totală a străzilor este de 7,720.08 m, iar suprafața … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   7/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului... (Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
7/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi Lot I - „Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din incinta Măcin -Carcaliu -SPD Măcin, județul Tulcea” LLot II - „ Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativă Călărași Răul”, județul Călărași; -Rest de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   6/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului... (Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare)
6/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi -Lot I - „ Reabilitartea statiei de pompare de desecare SPE Magura Gastii dn amenajarea Bechet Dabuleni jud Dolj Lot II - „ Reabilitarea infrastructurii de irigatii din amenajarea de irigatii Jegalia jud Calarasi; Lot III - “Reabilitarea amenajarii de irigatii Peceneaga – … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune şi integrare SCADA din zona urbană, judet... (Delgaz Grid S.A.)
Realizarea "la cheie" a lucrarilor: Lot 1 - „Extindere contorizare inteligentă cu automatizare retea Medie Tensiune ş˛i integrare SCADA din zona urbană, judet Bacău”– conform Documentaţiei SF Nr. 84/2019, Lot 2 – „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a judeţului Neamţ, prin montarea de contoare inteligente şi modernizare LEA 0,4kV“ – conform Documentaţiei SF Nr. 200703-1/03.07.2020 constând în: Lot 1 : • … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   CL 8: Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa in comunele Jiana si Burila Mare (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Contractul implica lucrari de constr pt OBIECT 1-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ OBIECT1.1-SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ JIANA OBIECT 1.2.-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA CIOROBORENI OBIECT 1.3-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ JIANA VECHE OBIECT1.4-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ DANCEU OBIECT 1.5-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU BURILA MARE Activitatile contractului includ: a) Lucrari de constructie. b) Detalii de executie* c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. d) Testare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE... (COMUNA HERECLEAN)
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ”. Valoarea estimata este conform devizului general si devizului indicativ este de 30.495.433,53 lei, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Achiziționare echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale (Judetul Neamţ)
Achiziționare echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale in cadrul proiectului „Achiziție echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” NOTA: a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) In masura in care solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   BC CL - 18– Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura,... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului „BC CL 18 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti” Lot 1 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Magura Lot 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Nicolae Balcescu NOTE: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Proiectare si executie statii de tratare: CL08 Lot1.1; CL08 Lot1.2; CL08 Lot1.3 (Aquatim S.A. Timisoara)
Obiectul contractelor il constituie realizarea a 3 stații de tratare noi dupa cum urmeaza : LOT 1.1 Proiectare si execuție Stație de Tratare Făget Obiectul contractului il constituie realizarea unei STA noi în Faget (debitul statiei 10,15 l/s), conform Documentatiei de Atribuire. De asemenea, pentru STA Faget, serviciile de proiectare vor include si extinderea intr-o Etapa ulterioara de executie a STA, conform celor specificate in Documentatia de Atribuire. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Lucrări efectuate pe rețelele de apă/canal și monitorizare consum apă în localitățile în care operează Compania Apa... (Compania APA Brasov)
Executia de lucrari pe retelele de apa/canal si monitorizare consum apa in localitatile in care opereaza Compania Apa Brasov .Localitate in care opereaza Compania Apa Brasov” se considera orice localitate in care Compania Apa este operator la data incheierii unui contract subsecvent Lucrarile constau in principal in executia de terasamente si montare a coductelor de apa/canal si de contorizare si monitorizare a consumului de apa. Valoare min acord cadru = 8.885.090 lei Valoare max acord cadru = … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   BC-CL-13 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja,... (SC Compania Regionala de Apa Bacau SA)
Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-13 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni"- Executie Lot 1 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Faraoani Lot 2 - Extinderea retelelor de canalizare in Letea Veche Lot 3 - Extinderea retelelor de distributie a apei in Secuieni Lot 4 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   CL4 Lot 1 retele „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir – Branistea” (SECOM S.A. - Drobeta Turnu Severin)
Sunt prevăzute următoarele activități: a) Activitățile de proiectare fac referire la proiectarea elementelor cerute prin tema de proiectare, verificarea, revizuirea și însușirea proiectului tehnic pus la dispoziție de către Beneficiar pentru construirea sistemelor de apă și canalizare. Proiectul va cuprinde printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Furnizare echipamente și dotări în cadrul proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților... (Primaria Municipiului Făgăraş)
Prezenta achiziție de produse constituie un element principal al implementării proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, cod SMIS 125406, desfășurat de către Autoritatea Contractantă în baza unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-09   Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a... (Judetul Cluj (Consiliul Judetean))
Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, conform cerintelor documentatiei de atribuire. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Răspunsurile la clarificări vor fi publicate de către Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare... (Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.)
Incheierea unui contract de executie lucrari:Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-Iosia-Mecanica, jud.Bihor Obiectivele specifice proiectului sunt: Vol 1 Date generale; Vol 2 LES 110kV; Vol 3 Lucrari in statii Pentru calculul valorii estimate a achiziţiei, de 145.689.042,26 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole şi subcapitole din devizul general : 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   TL-CL-18 “EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN CEATALCHIOI, CRISAN, CARAORMAN, MALIUC,... (S.C. Aquaserv S.A.)
•Ceatalchioi-conducte noi de transport pt aliment cu apa a localit. Ceatalchioi,Plauru,Salceni si Patlageanca.Conductele de transport au o lungime de 13.475m(13.259m reprez. conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,216m reprez. subtraversare de rau,4 subtraverari de dig si 4 subtraverari de drum in zona drumului jud DJ222N) cu diam 90mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-lucrari de inlocuire a retelei de distributie existente-pe17strazi din … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Proiectare si executie lucrari la obiectivul “ EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA VATA... (COMUNA VATA DE JOS)
Proiectare si executie lucrari la obiectivul “ EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA VATA DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA ” Valoare estimata : 39.546.451,66 lei + TVA, defalcata astfel: Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli "Valoare (lei fără TVA)" Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2 Amenajarea terenului RON 41.208,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala RON 220.591,00 Total Cap. 1 RON … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   ATM-CL-08 Facilitati preluare/prelucrare namol la SEAU Medias, Agnita si Dumbraveni, reabilitare SEAU Șeica Mare si... (Apa Tarnavei Mari SA)
Contractul de lucrari „ATM-CL-08 Facilitati preluare/prelucrare namol la SEAU Medias, Agnita si Dumbraveni, reabilitare SEAU Șeica Mare si eficientizare energetică la STAP Mediaș, judetul Sibiu: 1. Facilitati la SEAU Medias 2. Statie de uscare a namolului la SEAU Medias 3. Facilitati la SEAU Agnita 4. Facilitati la SEAU Dumbraveni 5. Reabilitare SEAU Seica Mare 6. Eficientizare energetica la STAP Medias 7. Reabilitare Post Transformare la SP Hermann Oberth din Municipiul Medias. Numarul de zile până la … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   CL2- Extinderea sistemului de apa si de canalizare in aglomerarile Savinesti-Roznov, Zanesti, Podoleni, Costisa,... (Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt)
CL2- Extinderea sistemului de apa si de canalizare in aglomerarile Savinesti-Roznov, Zanesti, Podoleni, Costisa, Romani, Rediu si Piatra Soimului Categoriile de lucrări prevazute a se realiza în cadrul contractului sunt următoarele: APA POTABILĂ: Extinderi conducte de aducțiune; Stații de clorinare; Extinderi rețele de alimentare cu apă; Stații de pompare apă potabilă; Rezervoare. APA UZATĂ: Extinderi rețele de canalizare; Stații de pompare apă uzată; Conducte de refulare. Proiectul tehnic va include … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor... (Municipiul Oradea)
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii PASAJ SUBTERAN LA INTERSECTIA DINTRE B-DUL DECEBAL SI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU SI LARGIRE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU LA 4 BENZI DE CIRCULATIE, Cod unic: 4230487/2023/52 În zona adiacentă intersecției Tudor Vladimirescu-Decebal prin realizarea obiectivului de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Servicii de revizuire, actualizare și completare a documentaţiei, servicii de asistenţă tehnică şi execuția... (Municipiul Bucureşti)
Servicii de revizuire, actualizare și completare a documentaţiei, servicii de asistenţă tehnică şi execuția lucrărilor aferente restului de executat pentru obiectivul de investiții “Refacere și modernizare Patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spatii adiacente necesare desfasurarii activităților sportive și de agrement” conform caietului de sarcini. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   „ACHIZITIE MATERIALE PENTRU OBIECTIVUL INFIINTARE SISTEM DE CANALZIARE A APELOR UZATE IN COMUNA CIORASTI, JUD VRANCEA” (SC Prestari Servicii Ciorasti SRL)
Autoritatea contractanta SC PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL prin executia proiectului “Infiintare sistem de canalizare a apelor uzate in comuna Ciorasti, Judetul Vrancea” procedeaza conform legislatiei in vigoare la achiztia urmatoarelor echipamente respectiv materiale: 1 BETON C20/25 B350 2 CAMIN DE ACORD CU COLOANA TUB LIS COMPLET ECHIPAT COMPUS DIN BAZA CAMINULUI DN500, COLOANA PVC LIS DN500MM, GARNITURA TUB TELESCOP CAPAC COMPOZIT CAROSABIL 3 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON 1.90x1.90x2 4 CAMINE … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   Servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului investitional ,,ALIMENTARE CU GAZE... (COMUNA ZARAND)
In Comuna Zărand si Comuna Olari, jud. Arad, se propune alimentarea cu gaze naturale presiune medie si joasa cu alimentare din SRM Zărand (modul care va fi realizat in cadrul procedurii) care va fi racordat la conduca de inalta presiune DN 20” Abramut – Arad II, apartinand TRANSGAZ SA). Prin implementarea proiectului se urmareşte înfiinţarea si dezvoltarea sistemelor inteligente și sustenabile de transport al gazelor naturale prin îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   Lucrari de intretinere multianuala vara a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Vest, in perioada 2024-2027 (Judetul Tulcea)
Efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă a carosabilului şi zonei drumurilor judeţene pe timp de vară prin execuţia de lucrări de reparare sectorială a carosabilului, asigurarea esteticii rutiere prin execuţia de lucrări de cosire, văruire şi corectare a plantaţiei, curăţirea şanţurilor şi menţinerea semnalizării orizontale şi verticale şi efectuarea de către personalul executantului a tuturor lucrarilor şi activităţilor prevăzute în NORMATIVUL 505-2007, PRIVIND ACTIVITATEA DISTRICTULUI DE DRUMURI - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-06   Lucrari de intretinere multianuala vara a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est, in perioada 2024-2027 (Judetul Tulcea)
Efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă a carosabilului şi zonei drumurilor judeţene pe timp de vară prin execuţia de lucrări de reparare sectorială a carosabilului, asigurarea esteticii rutiere prin execuţia de lucrări de cosire, văruire şi corectare a plantaţiei, curăţirea şanţurilor şi menţinerea semnalizării orizontale şi verticale şi efectuarea de către personalul executantului a tuturor lucrarilor şi activităţilor prevăzute în NORMATIVUL 505-2007, PRIVIND ACTIVITATEA DISTRICTULUI DE DRUMURI - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   IF-CL-02 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in aglomerarea Snagov (S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.)
Execuție lucrări aferente contractului „IF-CL-02 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in aglomerarea Snagov“ NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: in a 11 zi … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-03   Proiectare, asistentă tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului ”Construirea de locuinţe nZEB plus pentru... (Municipiul Iasi)
Proiectare, asistentă tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului ”Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri aflați în situații de risc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și PNRR/2022/C10/I.1.3 componenta C10 – Fondul Locativ, I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști sănătate și învățământ și I.1.3 Asigurarea infrastructurii de transport verde pentru reîncărcarea vehiculelor … Vizualizați achizițiile publice »