Achiziții: Orașul Vișeu de Sus

20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Orașul Vișeu de Sus

2023-11-30   Furnizare de produse cu montaj şi punere in funcţiune in cadrul obiectivului de investiţii: „Instalare staţii de... (Orașul Vișeu de Sus)
UAT Viseu de Sus a semnat un contract de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul "Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală". Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Contract de furnizare mobilier, echipamente IT, materiale didactice și alte bunuri, în cadrul proiectului... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziția de echipamente ITpentru dotarea laboratoarelor de informatică, Echipamente TIC pentru dotarea saliloe de clasă, mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă științe (fizică, chimie, biologie, multidisciplinare), cabinetelor școlare, cabinetelor de asistență psihopedagogică, logopedie, sălilor de sport , aferente obiectivului cu titlul: ”INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ÎN ORAȘUL VIȘEU DE SUS, JUD. MARAMUREȘ” , total 4.804.604,00 lei fără TVA astfel: - LOT 1 Echip … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES” (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul prezentei investitii il reprezinta realizarea rețelei de gaze la nivel de comună (inclusiv achizitionarea si montarea contoarelor individuale inteligente. Investitia propusa este ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDARE A GAZELOR NATURALE IN ORASUL VISEU DE SUS,JUDETUL MARAMURES’’ si vizeaza infiintarea infrastructurii comunale de gaze naturale. Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-06   Reabilitare și refacere infrastructură rutieră și pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de fund) și consolidare... (Orașul Vișeu de Sus)
Se propune proiectarea si execuția de lucrări pentru proiectul„ Reabilitare și refacere infrastructură rutieră și pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de fund) și consolidare maluri/anrocamente – de pe raza U.A.T. oraș Vișeu de Sus, județul Maramureș" Valoarea estimata fara TVA a contractului este de : 29.455.373,44 lei fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-01-30   Achizitia de furnizare bunuri necesare dotarii infrastructurii scolare, în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare... (Orașul Vișeu de Sus)
UAT ORASUL VIȘEU DE SUS implementeaza proiectul “Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.7 în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș”, finanțat prin POR 2014-2020 Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 10– Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, Prioritatea de investitii 10.1 Investiţie în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Contract de finanțare … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-16   Achizitia de furnizare bunuri necesare dotarii infrastructurii scolare, în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare... (Orașul Vișeu de Sus)
UAT ORASUL VIȘEU DE SUS implementeaza proiectul “Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.7 în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș”, finanțat prin POR 2014-2020 Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 10– Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, Prioritatea de investitii 10.1 Investiţie în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Contract de finanțare … Vizualizați achizițiile publice »
2022-10-25   Achizitia de furnizare bunuri necesare dotarii infrastructurii scolare, în cadrul proiectului ”“Modernizare și... (Orașul Vișeu de Sus)
UAT ORASUL VIȘEU DE SUS implementeaza proiectul “Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.7 în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș”, finanțat prin POR 2014-2020 Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 10– Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, Prioritatea de investitii 10.1 Investiţie în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Contract de finanțare … Vizualizați achizițiile publice »
2022-08-16   Achizitionarea a 10 Autobuze 100% electrice pentru transportul urban, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziționarea a 10 Autobuze 100% electrice pentru transportul urban, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Viseu de Sus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” depus prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon Prioritatea de investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ATP MOTORS RO
2022-05-25   Achizitionarea a 10 Autobuze 100% electrice pentru transportul urban, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziționarea a 10 Autobuze 100% electrice pentru transportul urban, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Viseu de Sus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” depus prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon Prioritatea de investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv … Vizualizați achizițiile publice »
2022-03-31   Achizitie de dotari in cadrul proiectului “Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat... (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de dotari in cadrul proiectului “Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului orășenesc Vișeu de Sus”, Cod SMIS: 123674, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente: - aparat dezinfectat instrumentar endoscopic - 175.355,80 lei fără TVA - masa consultatii și tratamente gastroenterologice - 41.380,80 lei fără TVA - … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Logaritm
2022-03-25   Achizitie de dotari in cadrul proiectului “Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat... (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de dotari in cadrul proiectului “Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului orășenesc Vișeu de Sus”, Cod SMIS: 123674, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente: - aparat dezinfectat instrumentar endoscopic - 175.355,80 lei fără TVA - masa consultatii și tratamente gastroenterologice - 41.380,80 lei fără TVA - … Vizualizați achizițiile publice »
2021-04-20   Achiziționarea a 10 autobuze solo 12 m Hybrid pentru transportul urban, cu podea complet coborâtă pe toata suprafața... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziționarea a 10 autobuze solo 12 m Hybrid pentru transportul urban, cu podea complet coborâtă pe toata suprafața disponibilă pentru pasagerii în picioare, cu motor Euro 6, în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Vișeu de Sus bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă” depus prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e – „Promovarea unor strategii cu … Vizualizați achizițiile publice »
2021-03-18   Modernizare străzi, cartier Feher Șandor, în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș (Orașul Vișeu de Sus)
Valoarea totală estimată este de 2 335 321,29 RON fara TVA, din care: — cap. 4. cheltuieli pentru investiția de bază: 2 309 884,00 RON; — cap 5.1.1. lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier: 25 436,89 RON, la care se adaugă — cap. 5.3. cheltuieli diverse și neprevăzute: 302 630,27 RON, sumă care nu face parte din valoarea totală estimată a achiziției. În baza contractului vor fi executate lucrări de modernizare a străzilor din cartierul Feher Șandor, orașul Vișeu de Sus, … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Ardelean Company Nord Vest S.R.L. G&S Proiect 2015
2021-03-16   Achiziţionarea de materiale pietroase necesare pentru întreţinerea şi repararea drumurilor de pe raza UAT Oraş Vişeu de Sus (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziţionarea de materiale pietroase necesare pentru întreţinerea şi repararea drumurilor de pe raza UAT Oraş Vişeu de Sus, respectiv: — piatra bruta blocuri pentru arocamente aparari maluri 150-300 kg; — piatra bruta blocuri pentru arocamente aparari maluri 300-1 000 kg; — piatra pentru gabioane 90-180 mm; — piatra de cariera sort 0-31 mm; — piatra de cariera sort 0-63 mm; — piatra de cariera sort 0-16 mm; — agregate de cariera: 4-8; 8-16; 16-25; 40-63 mm. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BIMG Cariera Săcel Cariera Toroioaga
2021-01-04   Achiziționarea de autobuze hibrid – 10 bucăți, în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Vișeu... (Orașul Vișeu de Sus)
Achizitionarea de autobuze hibrid – 10 bucati din gama 9-11 m lungime (de aproximativ 10 m) cu motor hydrid (diesel-electric) cu trei usi, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Viseu de Sus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” depus prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon Prioritatea de investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate … Vizualizați achizițiile publice »
2020-09-18   Contractarea serviciilor de colectare, depozitarea provizorie, selectarea, încărcarea, transportul și depozitarea... (Orașul Vișeu de Sus)
Contract de prestare a serviciului de colectare, depozitarea provizorie, selectarea, incarcarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere de pe raza UAT Viseu de Sus, precum si a serviciului de maturat, spalat si stropit a cailor publice, pe raza orasului Viseu de Sus, prin incheierea unui acord-cadru de achizitie publica de servicii, conform descrierilor din caietul de sarcini. Se pot solicita clarificari cu maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Glod-Sal
2020-07-23   Achiziție de dotări în cadrul proiectului „Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat... (Orașul Vișeu de Sus)
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de dotari in cadrul proiectului „Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului orășenesc Vișeu de Sus”, cod SMIS: 123674, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitionarea de dotari este formata din urmatoarele echipamente: — lot 1 – Dotari medicale – val. estimata: 4 898 664,31 RON; — lot 2 – Dotari administrative – val. estimata: 503 608,00 RON; — lot 3 – Dotari IT – val. … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BPM Tehnologica
2020-01-08   Achiziție sistem de e-ticketing, în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Vișeu de Sus bazată... (Orașul Vișeu de Sus)
Achizitie sistem de e-ticketing, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Viseu de Sus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” – cod SMIS nr. 126922, depus prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Trencadis Corp S.R.L.
2019-12-10   Achiziționarea de autobuze hibrid – 10 bucăți, în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in orașul Vișeu... (Orașul Vișeu de Sus)
Achizitionarea de autobuze hibrid – 10 bucati din gama 9-11 m lungime (de aproximativ 10 m) cu motor hydrid (diesel – electric) cu 3 usi, in cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Viseu de Sus bazata pe planul de mobilitate urbana durabila” depus prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4e – promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2019-07-29   Achiziţionarea de materiale pietroase necesare pentru întreţinerea şi repararea drumurilor de pe raza U.A.T. Oraş... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziţionarea de materiale pietroase necesare pentru întreţinerea şi repararea drumurilor de pe raza U.A.T. Oraş Vişeu de Sus, respectiv: — piatra bruta blocuri pentru arocamente aparari maluri 150-300 kg, — piatra bruta blocuri pentru arocamente aparari maluri 300-1 000 kg, — piatra pentru gabioane 90-180 mm, — piatra de cariera sort 0-31 mm, — piatra de cariera sort 0-63 mm, — piatra de cariera sort 0-16 mm, — agregate de cariera: 4-8; 8-16; 16-25; 40-63 mm. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BIMG Cariera Săcel S.C. Cariera Toroioaga S.R.L.