Furnizare de produse cu montaj şi punere in funcţiune in cadrul obiectivului de investiţii: „Instalare staţii de reincărcare vehicule electrice in oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş”

Orașul Vișeu de Sus

UAT Viseu de Sus a semnat un contract de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul "Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală".

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-10. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Orasul viseu de sus
Numărul național de înregistrare: 3627641
Adresa poștală: Strada: 22 Decembrie, nr. 19
Orașul poștal: Viseu de Sus
Cod poștal: 435700
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Ioan-marian sofronici
Telefon: +40 262352880 📞
E-mail: primariaviseu@yahoo.com 📧
Regiune: Maramureş 🏙️
URL: https://primariaviseudesus.ro/ 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173614 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare de produse cu montaj şi punere in funcţiune in cadrul obiectivului de investiţii: „Instalare staţii de reincărcare vehicule electrice in oraşul...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Aparate de reîncărcare 📦
Scurtă descriere:
“UAT Viseu de Sus a semnat un contract de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul "Programului privind dezvoltarea infrastructurii de...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 973 000 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Maramureş 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Uat viseu de sus
Descrierea achiziției publice:
“In prezent în orașul Vișeu de Sus nu există stații de încărcare a mașinilor electrice. In zona amplasamentelor propuse pentru amenajarea de stații de...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Perioada de garanţie a staţiilor de reîncărcare
Criteriul de calitate (pondere): 20
Preț (pondere): 80
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 2
Informații suplimentare: Contract de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici vor face dovada că au furnizat/dus la bun sfarsit,...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C:...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-10 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-03-10 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-10 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736920 (2023-11-30)