Achiziții: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

2023-11-30   Modernizare stația de 220/110 kV Calafat (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de interconexiune LEA 110 kV Ostrovu Mare – Djerdap 2, precum şi instalaţiile de alimentare ale consumatorilor și distribuție zonală prin stația de 110 kV. Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   LEA 400kV Stâlpu-Brașov (1 circuit echipat) (proiectare) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii de proiectare (Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic de Execuție și Caiet de Sarcini de achiziție lucrări) în vederea promovării lucrărilor necesar a fi executate pentru realizarea obiectivului de investiții LEA 400 kV Stâlpu – Brașov (1 circuit echipat) în baza cerințelor din Caietul de sarcini și Tema de proiectare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-27   PROIECT PILOT RETEHNOLOGIZARE STAŢIA 220/110/20 KV ALBA IULIA ÎN CONCEPT DE STAȚIE DIGITALĂ (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
În cadrul obiectivului de investiții „Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de staţie digitală” s-au definit următoarele obiecte ale contractului: 1.1 Obiectul 1 – Retehnologizarea stației Alba Iulia Acest obiect este alcătuit la rândul său din trei obiecte și Caietele de Sarcini aferente: 1.1.1 Stația electrica Alba Iulia Stația de 220 kV va fi de tip exterior, cu izolație în aer, realizată cu echipament convențional, amplasată pe suprafața dezafectată a actualei … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-24   „PROIECT PILOT DIGITEL GREEN – RETEHNOLOGIZARE STAŢIA 220/110/20KV MOSTIŞTEA ÎN CONCEPT DE STAŢIE DIGITALĂ ŞI CU... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Contractantul va elabora documentațiile tehnice în două etape astfel: a) etapa I: • Documentația Studiu de Fezabilitate (SF) va fi întocmit in conformitate cu Anexa 1.1 la Tema de proiectare; • Documentații pentru obținerea Acordului de mediu și avizul de gospodărire a apelor, inclusiv obținerea celor două avize în numele Entității Contractante; • Documentații pentru obținerea Certificatului de urbanism, inclusiv obținerea acestuia în numele Entității Contractante. • Raport de analiză a performanțelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-16   ”Modernizarea Sistemului de Mesagerie Electronică în cadrul CNTEE Transelectrica SA” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Prin achiziția sectorială ce urmează a fi promovată se vor achiziționa următoarele produse și servicii conexe: - Licențe de tip perpetuu pentru software de bază aferente soluţiei de mesagerie - Licențe de tip perpetuu pentru software de bază aferente soluţiei de management documente - Licențe de tip perpetuu pentru software de bază aferente soluţiei de video conferinţă - Licențe pentru software de bază aferent soluţiei DLP - Servicii de instalare şi configurare soluţiei de mesagerie - Servicii de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-06   “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad, etapa II: LEA 400... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Investiția "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad, etapa II: LEA 400 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Săcălaz" este prevăzută a se realiza în strategia energetică a României pe următorii ani, aprobată prin HG nr. 1069/2007, pentru creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) în condițiile apariției de noi investiții ce încurajează utilizarea eficientă a resurselor de energie primară și de noi consumatori de energie … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-03   Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA (Acord cadru) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CNTEE Transelectrica SA (Acord cadru). In conformitate cu art. 351alineatul (1) din Legea 95 din 14 aprilie 2006-republicatâ privind reforma în domeniul sănătății, CNTEE Transelectrica SA poate să încheie contracte de asigurare voluntară de sănătate pentru angajați, individual sau în grup, acordate ca beneficii adiționale la drepturile salariale ale acestora, în scopul atragerii și stabilizării personalului angajat. In cadrul asigurărilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-01   Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Lucrările de retehnologizare și de trecere la tensiunea de 400 kV pentru staţia Timișoara, se vor achiziţiona printr-un contract unic în cadrul căruia Ofertantul trebuie să furnizeze toate produsele, lucrările şi serviciile necesare pentru realizarea investiţiei şi anume: 1) proiectarea va consta în elaborarea urmatoarelor faze: Proiect Tehnic (adaptarea proiectului tehnic în conformitate cu echipamentele din furnitură) pentru staţia Timișoara, inclusiv pentru implementarea noilor echipamente de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-28   Sistem de Monitorizare a Calității Energiei Electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
CNTEE Transelectrica SA are obligaţii legale cu privire la monitorizarea calităţii energiei electrice impuse prin Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem. Prin prezenta achiziţie se urmăreşte realizarea unui sistem „la cheie” care să permită extinderea monitorizării calităţii energiei electrice la nivelul întregii reţele electrice de transport şi pe liniile de interconexiune ale sistemului energetic naţional cu sistemele … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-24   „Dezvoltare software dedicat, necesar determinării cantităților de rezerve utilizând metoda probabilistică” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Prin achiziția sectorială ce urmează a fi promovată se vor achiziționa următoarele produse și servicii. Realizarea unei aplicații informatice dedicate dimensionării rezervelor utilizând metode probabilistice, reprezentând un soft personalizat, cu care Beneficiarul să poată calcula necesarul de rezerve pe fiecare interval de dispecerizare (60 și 15 minute) și pe fiecare sens al unei perioade solicitate, în conformitate cu Secțiunea a 2-a, din Ordinul ANRE nr. 219/2019. Aplicația de calcul va utiliza în … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-17   Staţia de 220 kV Ostrovu Mare (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Analiza energetică a zonei Porţile de Fier I, Cetate, Calafat, Halânga si Porţile de Fier II - Gogoşu a scos în evidenta necesitatea schimbării soluţiei de evacuare a energiei produse în CHE Porţile de Fier II către S.E.N. prin realizarea unei staţii noi de conexiuni 220 kV langa stația CHE Porţile de Fier II, racordată printr-o LEA de 220 kV d.c. (dublu circuit) nouă, la LEA 220 kV d.c. existentă Porţile de Fier I – Cetate (circuitul 1). Ca urmare, această investiție a fost inclusă în planul de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-12   Echipamente primare de medie și înaltă tensiune (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Obiectul prezentei achiziţii reprezintă contractarea de echipamente primare de medie și înaltă tensiune care vor fi puse la dispoziţie pentru a fi montate în staţiile electrice de transformare, respectiv următoarele tipuri de echipamente: - Separatoare de înaltă tensiune de exterior 24-420 kV fara/cu un cuţit de legare la pământ (CLP)/cu doua cutite de legare la pământ (CLP); - Transformatoare de curent 24-420 kV de exterior, cu izolaţie în ulei; - Transformatoare de tensiune de tip capacitiv 123-420 … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-10   ”Program pentru calculul off-line al curenților de scurtcircuit, verificarea reglajelor protecțiilor, determinarea... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Pentru a crea un cadru prin care CNTEE Transelectrica SA să respecte cerințele din legislația europeană și națională cu privire la activitatea de planificare a protecțiilor și automatizărilor din RET și RED 110 kV este obligatorie achiziția unui program off-line pentru realizarea calculul off-line al curenților de scurtcircuit, verificarea reglajelor protecțiilor, determinarea echivalenților de sistem și simularea scenariilor de defect în rețelele electrice. Achiziţionarea Programului off-line va conduce … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-07   ”Reparaţie curentă ( R.C.) a Liniei Electrice Aeriene ( L.E.A.) 400 kV Mintia - Arad“ (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Execuţie lucrări pentru ”Reparaţie curentă ( R.C.) a Liniei Electrice Aeriene ( L.E.A.) 400 kV Mintia - Arad“, în conformitate cu cerinţele Proiectului Tehnic de Execuţie. Volumul de lucrări include proiectarea, fabricarea, furnizarea, testarea, ambalarea, transportul, livrarea la şantier a furniturii şi echipamentului precum şi execuţia lucrărilor de mentenanţă majoră RC LEA 400 kV Mintia - Arad. Lucrările de reparații solicitate sunt necesare asigurării, readucerii și menținerii LEA 400 kV Mintia - … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-08   Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă din gestiunea U.T.T. Bucureşti (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
În vederea asigurării condițiilor necesare bunei functionări a liniilor electrice aeriene (LEA) aflate în administrarea CNTEE Transelectrica SA – Sucursala București, care traversează zone împădurite, este necesară efectuarea periodică a unor servicii de întreținere (tăiere și degajare a vegetației existente/apărute, operații de pregătire teren) în culoarul de siguranță (funcționare), zona de protective și de siguranță a LEA. Menținerea culoarelor de siguranță (de funcționare) în condițiile prevăzute de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Iulia Boss
2023-04-11   Proiect pilot „DigiTEL – Smart Vision” Creșterea siguranței în activitățile de operare și mentenanță din stația... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Implementarea unui sistem de Realitate Augmentată în staţia electrică 400/110/20 kV Domneşti care va conduce la reducerea riscului de erori umane printr-o asistenţă constantă în activităţile de exploatare ale echipamentelor şi instalaţiilor. Un astfel de sistem, va cuprinde o bază de date ce va permite printr-o simplă scanare cu ajutorul tabletei a unui subansamblu (ex. unitate de transformare, echipament primar, echipament secundar), din cadrul staţiei să ofere informaţii în timp real legat de starea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Tiab
2023-03-22   Mentenanta Sistemului de Monitorizare a Calitatii Energiei Electrice (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
CNTEE Transelectrica SA deţine Sistemul de monitorizare a calităţii energiei electrice (SMCENEL), pus în funcţie în data de 18.04.2011, sistem care asigură monitorizarea calităţii energiei electrice prin integrarea punctelor de monitorizare, echipate cu analizoare de calitate, într-un model informatic ierarhizat cu Punct Central, pentru achiziţia înregistrărilor din analizoare şi stocarea lor în baze de date, respectiv prelucrare şi generare de rapoarte accesibile la interfaţa web cu clienţii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Energobit
2023-02-02   ‟Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu - LOT 1 şi Extinderea staţiei 400/220 kV Brazi Vest - LOT 2” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Achizitia este conceputa pentru un singur contract de lucrari complexe ce cuprinde atat obiectivul ”Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu” -LOT 1 (Linia propriu-zisa) cat si obiectivul “ Extinderea statiei 400/220 kV Brazi Vest”(LOT 2) Cantitătile de produse, lucrări și servicii necesare realizării obiectivelor de investiții, definite în caietele de sarcini ale investițiilor, constau în: Pentru LOT 1, obiectivul ”Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu” Pentru trecerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-01-27   „Modernizare stația de 220/110 kV Calafat” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de interconexiune LEA 110 kV Ostrovu Mare – Djerdap 2, precum şi instalaţiile de alimentare ale consumatorilor și distribuție zonală prin stația de 110 kV. Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-29   Servicii de suport tehnic asociate licenţelor ORACLE (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
CNTEE Transelectrica SA dorește să achiziţioneze servicii suport asociate licenţelor pentru platforma ORACLE utilizată de aplicaţiile infrastructurii software a companiei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare , astfel: - in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Romflex Sistem SRL
2022-12-28   Servicii de reparații și mentenanță pentru Sistemele integrate de securitate instalate la obiective din cadrul... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Achiziţia este necesară întrucât legislaţia în vigoare impune acest lucru iar lipsa sau întreruperea acestor tipuri de servicii (mentenanţă SIS), ar putea avea un impact major asupra obiectivelor aparţinând CNTEE Transelectrica SA - UTT Constanța şi implicit asupra Sistemului Energetic Naţional. Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Hotărârii de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-22   Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 220 kV, 110kV în stația 220/110/20 kV și retehnologizare... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 220 kV, 110kV în stația 220/110/20 kV și retehnologizare medie tensiune și servicii interne c.c c.a în stația 220/110/20 kV Ghizdaru - proiectare si executie. Termenul limită până la care operatorii economici interesați de accesul la procedură de atribuire pot solicita clarificări: până în a 20 - a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-21   „PROIECT PILOT RETEHNOLOGIZARE STAŢIA 220/110/20 KV ALBA IULIA ÎN CONCEPT DE STAȚIE DIGITALĂ” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
În cadrul obiectivului de investiții „Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de staţie digitală” s-au definit următoarele obiecte ale contractului: 1.1 Obiectul 1 – Retehnologizarea stației Alba Iulia Acest obiect este alcătuit la rândul său din trei obiecte și Caietele de Sarcini aferente: 1.1.1 Stația electrica Alba Iulia Stația de 220 kV va fi de tip exterior, cu izolație în aer, realizată cu echipament convențional, amplasată pe suprafața dezafectată a actualei … Vizualizați achizițiile publice »
2022-11-25   “Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Scopul investiției constă în creșterea calității serviciului de transport al energiei electrice și creșterea siguranței și a redundanței în alimentarea utilizatorilor rețelei electrice de transport, amplificarea puterii stațiilor de 110 kV și 10 kV având în vedere creșterea capacităților energetice ale operatorilor de distribuție din zona București, flexibilizarea schemei de funcționare în vederea prevenirii apariției congestiilor în caz de avarie și în cazul creșterii producției centralei eoliene. În … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ELECTROMONTAJ
2022-11-24   Autovehicule 4x4 (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Reîntregirea parcului auto proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, respectiv reducerea nivelului de poluare a mediului, prin achiziția unui număr de 20 de Autovehicule 4 x 4 noi, mai performante și mai fiabile cu caracteristicile prezentate in c Înlocuirea autovehiculelor vechi cu unele moderne se va face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 324/2020 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Renault Commercial Roumanie
2022-10-25   Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție și intervenție în situații deosebite în vederea asigurării integrității și protecției instalațiilor, bunurilor și persoanelor din obiectivele punctului de lucru al C.N.T.E.E. Transelectrica SA - Unitatea Teritorială de Transport Pitesti. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 20 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dialfa Security S.R.L.
2022-10-05   Servicii specializate de pază, monitorizare şi intervenţie pentru obiectivele U.T.T. Bucureşti (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție în vederea asigurării integrității și protecției instalațiilor, bunurilor și persoanelor din obiectivele punctului de lucru al C.N.T.E.E. Transelectrica SA - Unitatea Teritorială de Transport București. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Entitatea contractanta va … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Akyle Security Senzor Guard Security
2022-09-23   OPTIMIZAREA FUNCȚIONĂRII LEA 400 KV EXISTENTE ÎN SEN, FOLOSITE ÎN INTERCONEXIUNE ȘI PENTRU EVACUARE PUTERE DIN... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Proiectul „Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid)” va cuprinde: - Livrarea şi montarea a 98 sisteme de monitorizare online pe 23 LEA de 400 kV având în componenţa lor cel puţin: o senzori pentru monitorizarea parametrilor aferenţi conductoarelor active şi stâlpilor; o staţie meteorologică … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ELEMO Nova Industrial Visimind AB
2022-09-21   Combustibil auto pentru parcul auto, grupurile Diesel și alte scule și echipamente aparținând CNTEE “Transelectrica” S.A (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
CNTEE ’’Transelectrica’’ SA. deține în proprietate 279 autovehicule și 97 de grupuri Diesel, care folosesc pentru funcționare ca sursă de energie, combustibili lichizi. Principalul obiectiv al contractului îl reprezintă buna desfășurare a activităților principale și conexe în vederea menținerii în funcțiune a autovehiculelor, grupurilor Diesel (electrogene) și alte scule și echipamente aparținând CNTEE “Transelectrica” S.A. Reţeaua de distribuţie a combustibililor va trebui să acopere întreg teritoriul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: OMV Petrom Marketing
2022-09-02   Autovehicule (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Reîntregirea parcului auto proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, respectiv reducerea nivelului de poluare a mediului, prin achiziția unui număr de 41 de autovehicule noi, mai performante și mai fiabile cu caracteristicile prezentate in caietul de sarcini, după cum urmează: Lotul 1 - 20 Autovehicule 4x4, Lotul 2 - 16 Autovehicule de oraș, Lotul 3 - 5 Autovehicule de oraș Înlocuirea autovehiculelor vechi cu unele moderne se va face în conformitate cu … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mit Motors International
2022-08-17   INSTALAREA A DOUĂ MIJLOACE MODERNE DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE ÎN STAȚIILE 400/220/110/20 KV SIBIU SUD ȘI... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive de tip compensator static de putere reactiva (STATCOM), câte una în fiecare din stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu, va cuprinde în principal următoarele lucrări: -realizarea unei celule noi de 400 kV pentru racordarea instalației de compensare a puterii reactive la barele de 400 kV, prin intermediul unui transformator de 400/MT, inclus în furnitura instalației; -montarea unui transformator de 400 kV / MT care … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ELECTROMONTAJ Siemens Energy
2022-08-09   Servicii de întreținere a culoarelor de trecere a LEA care trec prin zone cu vegetație arboricolă (UTT Bacău) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
În vederea asigurării condițiilor necesare funcționării liniilor electrice aeriene (LEA) ale C.N.T.E.E.”Transelectrica” S.A., aflate în administrarea/gestionarea U.T.T. Bacău, care traversează zone cu vegetație arboricolă și împădurite, este necesară efectuarea periodică a unor servicii de întreținere (tăiere și degajare a vegetației existente/ apărute, operații de pregătire teren) în culoarul de trecere (de funcționare), zonă de protecție și de siguranță a L.E.A. Menținerea culoarelor de trecere (de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Iulia Boss
2022-08-05   Servicii de întreținere a culoarelor de trecere a LEA 220-400 kV din zone cu vegetație arboricolă (UTT Pitești) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Serviciile de întreținere a culoarelor de siguranță (de funcționare) ce se vor presta conform cerințelor din caietul de sarcini constau în următoarele operațiuni: o Tăierea și degajarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm aflate în culoarul de siguranță (de funcționare). Aceste operații includ transportul materialului lemnos în grămezi la marginea culoarului de siguranță (de funcționare) sau în afara acestuia, astfel încât să nu fie obstrucționate căile de acces sau … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dorle S.R.L.
2022-07-15   Servicii de întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă (UTT Sibiu) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Prestare servicii de întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă gestionate de Transelectrica SA - UTT Sibiu, conform cerinţelor din caietul de sarcini. Termenul limită până la care operatorii economici interesați de accesul la procedură de atribuire pot solicita clarificări: până în a 20 - a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea contractantă va … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.A.V.E.T.
2022-07-05   “Stația de 220 kV Ostrovu Mare”-lot 1, “LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET-Etapa I”-lot 2 (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Lot 1 -Statia de 220 kV Ostrovu MAre Analiza energetică a zonei Porţile de Fier I, Cetate, Calafat, Halânga si Porţile de Fier II - Gogoşu a scos în evidenta necesitatea schimbării soluţiei de evacuare a energiei produse în CHE Porţile de Fier II către S.E.N. prin realizarea unei staţii noi de conexiuni 220 kV langa stația CHE Porţile de Fier II, racordată printr-o LEA de 220 kV d.c. (dublu circuit) nouă, la LEA 220 kV d.c. existentă Porţile de Fier I – Cetate (circuitul 1). Aceasta presupune realizarea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Electromontaj S.A. S.C. ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
2022-06-20   Instalaţii de climatizare de tip VRF/VRV destinate spaţiilor de birouri și holuri din cadrul UNO DEN situat în B-dul... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Achiziţia unui număr de 4 (patru) instalaţii de climatizare de tip VRF/VRV compuse din: 4 unități externe, 86 unități interne și 2 schimbătoare în recuperare de căldură pentru spaţii de birouri si holuri din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, Bucureşti Caracteristicile tehnice și performanțele solicitate sunt specificate în caietul de sarcini al investiției. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Numarul de zile pana … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: G.C.T. GENERAL CLIMA THERM
2022-04-19   Servicii de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie şi deratizare la sediile şi staţiile Unităţilor... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Serviciile de dezinfecţie prin nebulizare uscată, dezinsecţie și deratizare, sunt necesare pentru eliminarea sau prevenirea apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infecţioase, daune materiale ca urmare a proliferării, pentru sediile și stațiile Unitatilor Teritoriale de Transport ce apartin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., a insectelor (ţânţari, muşte, viespii, gândaci de bucătărie, furnici, căpuşe etc.), artropodelor, rozătoarelor (şoareci şi/sau şobolani), bacteriilor, germenilor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Eurototal Comp SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL STAN ONE S.R.L.
2022-03-15   Mentenanta sistemului de telecontorizare aferent pietei angro de energie electrica (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Este necesar ca actualul sistem de telecontorizare să beneficieze de servicii de mentenanță care să conducă la funcționarea acestuia, în întregul său, fără să genereze întreruperi în furnizarea serviciilor către clienții piețelor de energie electrică, astfel încât să poată asigura datele măsurate și agregate necesare decontărilor pe piaţa de energie electrică din România. Se vor achiziționa servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru ”Mentenanța sistemul de telecontorizare eferent pieței angro … Vizualizați achizițiile publice »
2022-03-01   “Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș – Vâlcea, realizarea stației 400 kV Arefu și montarea... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Stația 400 kV Arefu va avea o schemă cu bara simplă, se va realiza în tehnologie GIS și se va încadra în incinta actuală a stației. Racordurile stației GIS interioare la linii și la AT sunt prevăzute a se realiza prin module GIS/GIL. Realizarea stației 400 kV Arefu, inclusiv a racordului acesteia la LEA 400 kV Tânțăreni — Sibiu Sud, cuprinde în principal următoarele lucrări: - realizarea noii stații de 400 kV în tehnologie GIS, interioară, inclusiv a racordurilor în tubulatură GIS/GIL exterioară spre … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ELECTROMONTAJ Electromontaj Carpați S.A. Siemens Energy
2022-01-20   Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție pentru obiectivele UTT Constanța (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Prestare servicii specializate de pază şi intervenţie la obiectivele UTT Constanța, conform cerinţelor din caietul de sarcini. Termenul limită până la care operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire pot solicita clarificări: până în a 20 - a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dialfa Security S.R.L. SC Alfaro Security SRL X Serv
2022-01-03   Instalaţii de climatizare de tip VRF/VRV destinate spaţiilor de birouri și holuri din cadrul UNO DEN situat în B-dul... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Achiziţia unui număr de 4 (patru) instalaţii de climatizare de tip VRF/VRV compuse din: 4 unități externe, 86 unități interne și 2 schimbătoare în recuperare de căldură pentru spaţii de birouri si holuri din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, Bucureşti Caracteristicile tehnice și performanțele solicitate sunt specificate în caietul de sarcini al investiției. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Numarul de zile pana … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-28   Servicii specializate de pază, monitorizare şi intervenţie la obiectivele U.T.T. Bucureşti (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție în vederea asigurării integrității și protecției instalațiilor, bunurilor și persoanelor din obiectivele punctului de lucru al C.N.T.E.E. Transelectrica SA - Unitatea Teritorială de Transport București. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.Entitatea contractanta va … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-23   SERVICII SPECIALIZATE DE PAZĂ, MONITORIZARE, INTERVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DEOSEBITE LA OBIECTIVELE UTT PITEȘTI (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Obiectul achiziției îl constituie achiziția de servicii specializate de pază, monitorizare, intervenție şi intervenţie în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești, conform cerinţelor din caietul de sarcini. Termenul limită până la care operatorii economici interesați de accesul la procedură de atribuire pot solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări … Vizualizați achizițiile publice »
2021-12-23   Servicii specializate de paza, monitorizare şi interventie la obiectivele UTT Timişoara (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Asigurarea serviciilor specializate de pază, monitorizare şi intervenţie la UTT Timişoara, în condiţiile Legii nr. 333/2003 si a H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, conform caietului de sarcini. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitaţie.ro/pub). Entitatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare în doua etape, astfel: - în a 17-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Ciclops Security TMG Guard SRL
2021-12-20   „Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II - LEA 400... (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Se vor executa lucrările necesare realizării obiectivului de investiții “Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”. Deasemenea for fi livrate produsele si vor fi prestate serviciile adiacente necesare Racordarării LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în stația Medgidia Sud. Entitatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Electromontaj S.A. ELM Electromontaj Cluj
2021-12-10   Tehnică de calcul hardware si software – laptop PC (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Valoarea estimată a contractului a fost calculată pentru achizitia a 538 laptopuri la un preț unitar de 4.606,00 lei. În cazul în care oferta declarată câstigătoare va avea un preț mai scăzut decât valoarea estimată cu cel putin prețul unitar al unui laptop, se va suplimenta cantitatea de laptopuri care va fi achiziționată cu atâtea bucăți căte pot fi achizitionate din diferența dintre valoarea estimată și valoarea ofertată. Această posibilitate este stabilită în Draft contrat propriu – art. 1.3. Orice … Vizualizați achizițiile publice »
2021-11-05   “Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea – Etapa II” (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea a fost prevăzută să se realizeze în doua etape astfel: Etapa I de Retehnologizare a Stației 400 kV Isaccea s-a finalizat în anul 2019. În Etapa I de retehnologizare stația principală de 400 kV a fost extinsă prin realizarea unui număr de 3 celule noi de 400 kV, 2 celule aferente celor doua bobine de compensare noi BC1 și BC2 și o celulă pentru LEA 400 kV Isaccea - Stupina. Staţia de extindere are o schema cu bare colectoare duble, din care una secționată, fără bară … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Electrogrup
2021-09-17   Mentenanta sistemului de telecontorizare aferent pietei angro de energie electrica (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Este necesar ca actualul sistem de telecontorizare să beneficieze de servicii de mentenanță care să conducă la funcționarea acestuia, în întregul său, fără să genereze întreruperi în furnizarea serviciilor către clienții piețelor de energie electrică, astfel încât să poată asigura datele măsurate și agregate necesare decontărilor pe piaţa de energie electrică din România. Se vor achiziționa servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru ”Mentenanța sistemul de telecontorizare eferent pieței angro … Vizualizați achizițiile publice »
2021-09-15   Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele UTT Cluj (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Serviciile specializate de pază se efectuează în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor şi a HG nr. 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, conform caietului de sarcini. Termenul limită până la care operatorii economici interesați de accesul la procedură de atribuire pot solicita clarificări: până în a 20 -a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Ciclops Security
2021-09-09   Servicii de transport aerian intern si international de pasageri (Acordul cadru) (Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.)
Servicii de tarnsport aerian intern si international de pasageri (Acord cadru). C.N.T.E.E.”Transelectrica“-S.A. are o participare activă în cadrul organizațiilor internaționale, chiar de la înființare, concretizată în lucru pe proiecte în cadrul grupelor de lucru metodologice la nivel european pentru integrarea pieței de electricitate, precum și pe proiecte la nivel regional. Relațiile de cooperare națională și internațională, în principal la nivel european (UE dominant) dar și în afara Europei, … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Compania Națională de Transporturi... Olimpic Internațional Turism Round the World Travel S.R.L. SC J'Info Tours SRL TRAVEL TIME D&R S.R.L. WECO TMC S.R.L.