Modernizare stația de 220/110 kV Calafat

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de interconexiune LEA 110 kV Ostrovu Mare – Djerdap 2, precum şi instalaţiile de alimentare ale consumatorilor și distribuție zonală prin stația de 110 kV.
Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad de siguranță mărit.
Ținând cont de cele de mai sus și în conformitate cu cele menționate în Secțiunea S0, scopul prezentei lucrări îl constituie detalierea soluţiilor de modernizare a stațiilor existente de 220 kV și 110 kV, echipate cu echipament convențional, de exterior.
Soluția prezentată în prezentul proiect prevede execuția simultana la ambele nivele de tensiune a lucrărilor necesare pentru modernizarea stației de 220/110 kV, cu păstrarea distanțelor electrice și de protecție față de instalațiile sub tensiune, în conformitate cu PE 101 și menținerea pe durata modernizării cel puțin a actualului grad de siguranță.
Lucrările de modernizare a stației existente de 220/110 kV Calafat au drept scop aducerea instalațiilor la un nivel de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic prin utilizarea de tehnicii actuale existente pe plan mondial, ceea ce va contribui la creșterea calității serviciului de transport al energiei electrice și la creșterea siguranței în deservirea utilizatorilor rețelei electrice de transport. În adiție, înlocuirea unității de transformare existentă (AT 200 MVA) va contribui la reducerea consumului energiei electrice aferent stației.
Pe lângă lucrările specifice de construcții și montaj echipamente primare, va fi implementat un sistem de ultimă generație de comandă-control, protecție automatizări și metering în stația nouă creată, cu respectarea strategiilor C.N.T.E.E. Transelectrica privitoare la teleconducerea stațiilor electrice din RET, respectiv asigurarea telecomenzii de la nivelul Centrului de Telecomandă și Supraveghere Instalații din cadrul U.T.T. Craiova.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:
- in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si
- in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-25. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania nationala de transport al energiei electrice "transelectrica" s.a.
Numărul național de înregistrare: RO13328043
Adresa poștală: Strada: Olteni, nr. 2-4, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010325
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cezarina Codreanu
Telefon: +40 213035891 📞
E-mail: cezarina.codreanu@transelectrica.ro 📧
Fax: +40 213035980 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.transelectrica.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173531 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Modernizare stația de 220/110 kV Calafat 13328043/2023/28665
Produse/servicii: Staţie electrică de transformare 📦
Scurtă descriere:
“Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 68 857 551 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Conform caietului de sarcini - stația Calafat
Descrierea achiziției publice:
“Stația de 220/110 kV Calafat are o importanță deosebită în zonă, împreună cu staţia 220/110 kV Cetate la care sunt racordate CHE Porţile de Fier 2, linia de...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Perioada de Garanție a Lucrării
Criteriul de calitate (pondere): 5
Preț (pondere): 95
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 24

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Din cauza numarului limitat de caractere din SEAP, informatiile de la sectiunile III.1.1.a) si III.1.1.b) sunt detaliate in anexa la fisa de date denumita...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul (Operator Economic individual sau membrii asocierii impreuna) trebuie să dovedească o cifra de afaceri...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Prin experiența similară se înțelege îndeplinirea de activități de...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin...”    Arată mai mult
Depozite și garanții solicitate:
“Cuantumul GP: Ofertantul trebuie să constituie GP în cuantum de: 550.000 lei. Perioada de valabilitate a GP: 7 luni de la termenul limită de primire a...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-25 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-08-25 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-25 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor, va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI. Vizita...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736649 (2023-11-30)