2023-12-05   Acord-cadru de fumizare si distribuție a fructelor, laptelui si produselor lactate si produselor de panificație... (Consiliul Judetean Olt)
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special de mere, lapte și biscuiti în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, limita valorică zilnică a produselor distribuite este de: – 0,70 lei pentru … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Achizitie microbuze electrice in cadrul proiectului Achizitie Microbuze electrice pentru elevii scolilor din judetul Olt (Consiliul Judetean Olt)
În cadrul acestui contract vor fi achiziționate un număr de 20 de microbuze electrice, cu o capacitate de 16 locuri pe scaune din care 1 loc pentru persoane cu dizabilități (în cadrul celor 16 locuri pe scaune unul trebuie amenajat pentru persoane cu dizabilități) + 1 loc pentru conducătorul auto. Scopul aceastei investiții vizează tranziția spre ”verde”, care reprezintă punctul central al agendei Uniunii Europene pentru următorul deceniu, iar sistemele de învățământ joacă un rol important în aceste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-03   Dotarea cu echipamente, mobilier și materiale educaționale a Școlii Profesionale Speciale Balș și a Centrului pentru... (Consiliul Judetean Olt)
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: LOT 1 : ECHIPAMENTE TIC Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Bals, LOT 2 – MOBILIER Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Bals, Lot3 – LOT 3: ECHIPAMENTE ATELIERE + ACCESORII SCOALA PROFESIONALA SPECIALA … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-15   Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Olt 2023-2027 (Consiliul Judetean Olt)
Obiectul acordului-cadru il constituie servicii de deszapezire, prevenirea și combaterea producerii poleiului si a inzapezirii drumurilor pe drumurile judetene din judetul Olt, in perioada 2023-2027. Se vor incheia 4 acorduri-cadru, cate unul pentru fiecare lot (sector), cu cate un singur operator economic: Lot1 – Zona Nord-Est, Lot2 – Zona Nord-Vest, Lot3 – Zona Est, Lot4 – Zona Sud,. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: KAP UTILAJE CONSTRUCȚII S.R.L. Olt Drum PANADRIA
2023-07-19   CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A... (Consiliul Judetean Olt)
Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator/Operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a Judeţului Olt, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 85 de trasee structurate pe 11 grupe, după cum urmează: Lot 7: Grupa 7 – 5 trasee: Lot 10: Grupa 10 – 6 trasee: Lot 11: Grupa 11 – … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Automobil Stefi - Cip S.R.L. ELETUN GENCOM M&T TOMIS SRL ROMTIMEX SRL
2022-09-16   Acord cadru de servicii având ca obiect: "Servicii de proiectare pentru construcții noi, demolări si extinderi... (Consiliul Judetean Olt)
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Acord cadru de servicii având ca obiect: "Servicii de proiectare pentru construcții noi, demolări si extinderi privind refacerea/modernizarea infrastructurii rutiere în județul Olt"pentru anii 2023-2025 Obiectul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TRANSCOM CARAIMAN
2022-09-15   Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului, “Investiții... (Consiliul Judetean Olt)
Obiectivul general al contractului este de Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului, “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Olt” pentru continuarea dezvoltarii infrastructurii de deseuri din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020. Prin pregatirea proiectului ce urmeaza sa fie propus spre finantare in cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: EPMC Consulting
2022-08-04   Achiziția publică de servicii de proiectare și Asistență Tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor, pentru... (Consiliul Judetean Olt)
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Achiziția publică de servicii de proiectare și Asistență Tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor, pentru executie pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TRANSCOM CARAIMAN
2022-06-14   Acord cadru Servicii de mentenanta a Sistemului de Monitorizare si Avertizare pentru Managementul situatiilor de... (Consiliul Judetean Olt)
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de mentenanta a Sistemului de Monitorizare si Avertizare pentru Managementul situatiilor de urgenta in caz de dezastre provocate de fenomene hidrologice, meteorologice si de poluare a mediului realizat în … Vizualizați achizițiile publice »
2022-05-12   Achiziție aplicație informatică în cadrul proiectului 'Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean" (Consiliul Judetean Olt)
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Aplicație informatică în cadrul proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean”, conform Caietului de sarcini. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Integrisoft Solutions Proadmin Consulting
2022-01-18   CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI OLT (Consiliul Judetean Olt)
Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator/Operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a Judeţului Olt, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 85 de trasee structurate pe 11 grupe, după cum urmează: Lot 1: Grupa 1 – 9 trasee: Lot 2: Grupa 2 – 7 trasee: Lot 3: Grupa 3 – 10 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ALEX IZABEL TRANSPORT MONDIAL AURTRANSPORT BUNPERS S.R.L. CLARIMAR LUKY COVEANU GODEANU TRANS MILAV RADFARM RAI CLUB 2006 ROMTIMEX S.C. ANAISTEO PREDESCU TOUR SRL SC MADCOM DLS IMPEX SRL sc Raf Altrans 2012 srl TRANS-CYF TRANSBUZ S.A. tunsoiu TUNSOIU SOLUTION IV. S.R.L. VIS SERGIU TRANS
2021-10-26   Servicii de elaborare DALI pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de elaborare DALI pentru investitia Modernizare drum judetean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare-Priseaca-poboru-Spineni-DN 67 B – 300.525 lei, fara TVA lei ,din care: - Studiu topografic – 69.000 lei - Studiu geotehnic – 20.000 lei - expertiza tehnica – 30.000 lei - DALI -181.525 lei Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Transcom Caraiman S.R.L.
2021-06-22   Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” conform specificațiilor din caietul de sarcini: — lot 1 – furnizare aparate radiologice UPU: — aparat radiologic fix – 1 buc.; — aparat radiologic mobil – 1 buc.; — lot 3 – furnizare ventilatoare UPU: — ventilator cameră – 4 buc.; — ventilator portabil – 3 buc. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. In conformitate cu … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Medist Imaging & P.O.C.
2021-04-12   Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” conform specificațiilor caietului de sarcini. — Lot 1 – furnizare aparate radiologice UPU: —— aparat radiologic fix – 1 buc.; —— aparat radiologic mobil – 1 buc.; — Lot 3 - furnizare ventilatoare UPU: —— ventilator cameră – 4 buc.; —— ventilator portabil – 3 buc.; — Lot 5 – furnizare computer tomograf UPU: —— computer tomograf – 1 buc. Termene pentru depunerea/răspunsul la … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DTL Medical SRL
2021-02-16   Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina conform specificatiilor caietului de sarcini. — Lot 1 – „Furnizare aparate radiologice UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”: —— aparat radiologic fix 1 buc.; —— aparat radiologic mobil 1 buc.; — Lot 2 – „Furnizare ventilatoare UPU proiect „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de … Vizualizați achizițiile publice »
2020-11-23   Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente medicale UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” conform specificatiilor caietului de sarcini. — Lot 1 – furnizare aparate radiologice UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”: —— aparat radiologic fix 1 buc.; —— aparat radiologic mobil 1 buc.; — Lot 2 – furnizare aparate monitorizare UPU proiect „Dotarea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Neotech PRIMERA MED TECHNOLOGY
2020-11-23   Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” („Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality”), după cum urmează: LOT 1: CPV: 34144210-3 Vehicule de pompieri — Autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9000 litri - 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Grădinariu Trucks Solutions S.C. Plusauto S.R.L.
2020-05-21   Proiectare și execuție lucrări „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6)-Giuvărăști (limita... (Consiliul Judetean Olt)
A. Proiectare: — elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor; — elaborare proiect tehnic; — asistenta tehnica. B. Executie lucrari: — constructii si instalatii – lucrari sistem rutier conform solutiei recomandate in DALI; — organizare de santier. Se propune modernizarea drumului judetean DJ 642, prin realizarea unui sistem rutier realizat din urmatoarele straturi: — Km 13 + 533-km 59 + 652, L = 46,119 km, Stoenesti (DN6)-Giuvarasti (lim. jud. Teleorman); — 4 cm strat de uzura din beton … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: General Trust Arges S.R.L. Panadria S.R.L. Transcom Caraiman S.R.L.
2020-01-20   Dirigenție de șantier pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN 6)-Slatina... (Consiliul Judetean Olt)
„Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor – diriginte de şantier pentru proiectul «Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN 6)-Slatina (intersecție DN 65)-Verguleasa (intersecție DN 67B)»”, cod SMIS 118016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Termenul limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 10-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Asocierea Venturo Investment S.R.L.-AE... Asocierea VENTURO INVESTMENT SRL - AE...
2019-11-11   Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează: — lot 1 – CPV: 34144210 – 3 vehicule de pompieri: —— autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri – 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Motto
2019-11-07   Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN 6)-Slatina (intersecție DN 65)-Verguleasa (intersecție DN... (Consiliul Judetean Olt)
In scopul imbunatatirii mobilitatii rutiere regionale, U.A.T. judetul Olt prin Consiliul Judetean Olt in parteneriat cu unitatile teritoriale traversate de drumul judetean DJ 546, respectiv U.A.T. comuna Daneasa, U.A.T. orasul Draganesti-Olt, U.A.T. comuna Maruntei, U.A.T. comuna Coteana, U.A.T. comuna Brebeni, U.A.T. comuna Valea Mare, U.A.T. municipiul Slatina, U.A.T. comuna Curtisoara, U.A.T. comuna Teslui, U.A.T. comuna Verguleasa a depus spre finantare proiectul „Modernizare drum judetean DJ 546, … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Panadria S.R.L.
2019-08-29   Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Olt 2019-2023 (Consiliul Judetean Olt)
Obiectul acordului-cadru il constituie servicii de deszapezire, prevenirea și combaterea producerii poleiului si a inzapezirii drumurilor pe drumurile judetene din judetul Olt, in perioada 2019-2023. Se vor incheia 4 acorduri-cadru, cate unul pentru fiecare lot (sector), cu cate un singur operator economic: Lot 1 – zona nord-est, lot 2 – zona nord-vest, lot 3 – zona est, lot 4 – zona sud. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 de zile. In … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Daniela Robis Trans S.R.L. Olt Drum Panadria S.R.L.
2019-08-12   Servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat dezvoltat în cadrul proiectului – Creșterea eficienței... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de mentenanta a sistemului informatic integrat dezvoltat in cadrul proiectului „Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante”. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mira Technologies Group
2019-07-31   Acord-cadru de furnizare și distribuție a fructelor, laptelui și produselor lactate și produselor de panificație... (Consiliul Judetean Olt)
Acordul-cadru va cuprinde câte 1 contract subsecvent pe an pentru fiecare tip de produse (panificație, lactate și legume/fructe) și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de max. 4 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire sens în care datele propuse reprezintă intenția autorității contractante, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor aparea evenimente/circumstanțe imprevizibile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: MATRA S.R.L.
2019-07-29   Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează: Lot 1: CPV: 34144210-3 Vehicule de pompieri. Autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri – 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: … Vizualizați achizițiile publice »
2019-06-25   Servicii de mentenanță a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului – Creșterea eficienței... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante. Vizualizați achizițiile publice »
2019-05-07   Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează: Lot 1: (a). 34113300-5 — Vehicule de teren. — autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri — 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: … Vizualizați achizițiile publice »
2019-03-04   Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează: Lot 1: (a) 34113300-5 — Vehicule de teren — autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri — 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: … Vizualizați achizițiile publice »
2018-06-22   Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumurile și podurile din județul Olt aflate în administrarea... (Consiliul Judetean Olt)
Executarea lucrărilor de întreținere curentă „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumurile și podurile din județul Olt aflate în administrarea Consiliului Județean Olt 2018–2021.” Cantitățile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum și pentru fiecare contract subsecvent sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: (a) In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. … Vizualizați achizițiile publice »
2018-02-12   Servicii de mentenanță a Sistemului de Monitorizare și Avertizare pentru Managementul situațiilor de urgență în caz... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de mentenanta a Sistemului de Monitorizare si Avertizare pentru Managementul situatiilor de urgenta in caz de dezastre provocate de fenomene hidrologice, meteorologice si de poluare a mediului în cadrul proiectului „Managementul situatiilor de urgenta cauzate de fenomene hidrologice, meteorologice si dezastre de mediu”. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Critical Technologies S.R.L.
2017-12-12   Servicii de mentenanţă a Sistemului de Monitorizare şi Avertizare pentru Managementul situaţiilor de urgenţă în caz... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de mentenanta a Sistemului de Monitorizare si Avertizare pentru Managementul situatiilor de urgenta in caz de dezastre provocate de fenomene hidrologice, meteorologice si de poluare a mediului în cadrul proiectului „Managementul situatiilor de urgenta cauzate de fenomene hidrologice, meteorologice si dezastre de mediu”. Vizualizați achizițiile publice »
2017-09-07   Elaborarea documentatiei cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara, intabularea imobilelor si realizarea... (Consiliul Judetean Olt)
Pentru evidenta si monitorizarea drumurilor administrate si pentru executarea lucrarilor necesare de reabilitare sau modernizare a infrastructurii in conditiile traficului actual si de perspectiva precum si orice alte categorii de lucrari de interventie in zona drumului este necesara întocmirea documentatiei cadastrale pentru înscrierea in Cartea Funciara a drumului. Pentru întocmirea proiectelor diverse legate de intretinerea sau modernizarea acestor drumuri este necesara elaborarea studiilor topografice. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Primul Meridian S.R.L.
2017-08-21   Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Modernizare drum judetean... (Consiliul Judetean Olt)
Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie DN 6) – Slatina (intersectie DN 65) – Verguleasa (intersectie DN 67B) – 1 995 464 RON fara TVA RON, din care: Cap.3.3.8. – Proiect tehnic si detalii de executie – 1 411 534 RON Cap. 3.6.1. – Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor – 583 930 RON Vizualizați achizițiile publice »
2017-01-09   Servicii mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului – Cresterea eficientei... (Consiliul Judetean Olt)
Servicii de mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mira Telecom SA
2016-10-24   Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii lot 1 – Proiectarea si executia lucrarilor de... (Consiliul Judetean Olt)
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii lot 1 – Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 643C, lot 2 – Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 703D, lot 3 – Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 546E, lot 4 – Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe drumul judetean DJ 678E. Valoarea estimata a contractului de 41 677 164 RON, fara TVA, din care: Lot 1 – Proiectarea si … Vizualizați achizițiile publice »
2016-02-22   Furnizarea si distributia fructelor (merelor) pentru elevii din învatamântul primar (clasa pregatitoare si clasele... (Consiliul Judetean Olt)
Furnizarea si distributia fructelor (merelor) pentru elevii din învatamântul primar (clasa pregatitoare si clasele I-IV) si gimnazial (clasele V-VIII) de stat si privat, din judetul Olt, pentru in anii scolari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, la nivelul judetului Olt în conformitate cu OUG nr.24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Matra SRL
2015-09-25   Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene din judetul Olt 2015-2019 (Consiliul Judetean Olt)
Scopul prestatiei este asigurarea viabilitatii drumurilor judetene, a podurilor si podetelor astfel incat sa se asigure conditii de confort minim de siguranta pe durata deplasarii, pe timp de iarna. O descriere completa a serviciilor si lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Olt Drum SA Panadria SRL SC Alexcor Trading SRL
2015-09-04   Achizitia de echipamente (unitati de compostare individuala) pentru colectarea deseurilor biodegradabile in judetul Olt (Consiliul Judetean Olt)
Obiectul contractului este furnizarea, livrarea si mentenanta de dotari pentru sistemul de colectare a deseurilor reciclabile si a deseurilor menajere din judetul Olt. Scopul prezentului contract este achizitia de unitati de compostare individuala pentru colectarea deseurilor biodegradabile necesare pentru managementul deseurilor din judetul Olt. O descriere completa a serviciilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea totala … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Triplast SRL
2015-06-25   Furnizarea pachetului de produse lactate si panificatie pentru Programul lapte-corn in anii scolari 2015 – 2016,... (Consiliul Judetean Olt)
Acord-cadru având ca obiect Furnizarea pachetului de produse lactate si panificatie pentru Programul lapte-corn in anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, la nivelul judetului Olt. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Matra SRL
2014-12-29   Contract de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de... (Consiliul Judetean Olt)
Contract de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si elevilor din clasa pregatitoare, din judetul Olt, în anul scolar 2014-2015, în conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. — 33 860 mere/zi, conform caietului de sarcini, Anexa 1. Perioada livrare: 86 zile. Valoarea zilnica: 0,30 RON/elev/zi, fara TVA; Limita valorica cuprinde: pretul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Primdal Trade SRL
2014-11-07   Executia lucrarilor de modernizare pe drumurile judetene DJ 703B, DJ 657B, DJ 651B, DJ 642A, DJ 653 (Consiliul Judetean Olt)
a) Executia lucrarilor de modernizare pe drumurile judetene DJ 703B, DJ 657B, DJ 651B, DJ 642A, DJ 653 Valoarea estimata a contractului de 25 192 249,70 RON, fara TVA, include si suma de 1 182 734,70 RON fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5 % din valoarea estimata a contractului Valoarea estimata fara TVA: 25 192 249,7 RON, din care: Modernizare DJ 703B – 1 151 863,1 RON, din care: cap. 4 constructii, instalatii – 1 081 562 RON, cap. 5.1. organizare de santier 16 223 … Vizualizați achizițiile publice »
2014-10-21   Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe DJ 546E, DJ 643C, DJ 678E, DJ 703D (Consiliul Judetean Olt)
a)Proiectarea si execu?ia lucrarilor de modernizare pe drumurile jude?ene DJ 643C , DJ 703D , DJ 546E , DJ 678E Valoarea estimata a contractului de 47 708 024,60 RON, fara TVA, include si suma de 4 280 423,6 RON fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din valoarea estimata a contractului Valoarea estimata fara TVA: 47 708 024,60 RON, din care: Modernizare DJ 703D – 20 627 948,3 RON, din care: cap. 3.3 proiectare si inginerie – 539 003 RON, cap.4 constructii, instalatii – … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: General Trust Arges SRL
2014-03-21   Infrastructura hardware si software necesara pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si... (Consiliul Judetean Olt)
Infrastructura hardware si software necesara pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Integrat (analiza cerintelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si a celui care va asigura mentenanta sistemului informatic integrat dezvoltat) pentru proiectul Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Open Gov SRL
2013-10-22   Contract de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de... (Consiliul Judetean Olt)
Contract de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, precum si elevilor din clasa pregatitoare, din judetul Olt, în anul scolar 2013-2014, în conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Gigi & CO SRL
2013-10-01   Achizitie echipamente lot 10 – litotritor, neatribuit în cadrul procedurii de achizitie publica organizata în data... (Consiliul Judetean Olt)
Achizitie echipamente lot 10 – litotritor, neatribuit în cadrul procedurii de achizitie publica organizata în data de 25.9.2012 în cadrul proiectului: Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC Logaritm SRL
2013-07-03   Servicii de analiza software specifica, echipamente hardware, achizitia de software de baza si aplicatii specifice... (Consiliul Judetean Olt)
Prin prezenta procedura se vor achizitiona servicii de analiza software specifica, echipamente hardware, achizitia de software de baza si aplicatii specifice. Vizualizați achizițiile publice »
2013-06-10   Achizitie echipamente loturile 1 si 3 neatribuite în cadrul procedurii de atribuire initiata în data de 24.11.2012,... (Consiliul Judetean Olt)
Contractul are ca scop achizitia de echipamente loturile 1 si 3 neatribuite în cadrul procedurii de atribuire initiata în data de 24.11.2012, în cadrul proiectului „Bursa de cereale în orasul Corabia, judetul Olt” conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate. Lotul 1 – echipamente IT si aplicatii informatice Lotul 3 – echipamente de laborator Domeniul: furnizare produse Lot 1: Echipamente si aplicatii informatice — calculator tip desktop - 10 buc; — notebokk - 2 buc; — computer - … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Power Net Consulting S.R.L.
2013-06-10   Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt 2013-2017 (Consiliul Judetean Olt)
Lucrari de întretinere si reparatii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt, conform caietului de sarcini. Principalele lucrari: lucrari de întretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, tratamente bituminoase, covoare bituminoase, siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, întretinerea periodica a podurilor si podetelor, lucrari privind întretinerea curenta pe timp de iarna etc. inclusiv servicii de proiectare tehnica pentru categoriile de lucrari prevazute în … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: T Dancor Romconstruct SRL
2013-02-15   Servicii asistenta tehnica pentru inventarierea si cartografierea speciilor si habitatelor din cadrul proiectului... (Consiliul Judetean Olt)
Activitatea A.1. Inventarierea, cartografierea, crearea bazei de date si elaborarea masurilor de management pentru speciile si habitatele de interes comunitar/national vizate de proiect; Subactivitatea A.1.1. Inventarierea, cartografierea, crearea bazei de date si elaborarea masurilor de management pentru speciile de fauna si flora vizate de proiect; Subactivitatea A.1.2. Inventarierea, cartografierea, crearea bazei de date si elaborarea masurilor de management pentru habitatele prioritare vizate de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Asocierea formata din SC Primul Meridian...
2012-12-07   Contractarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 51 500 000 RON (Consiliul Judetean Olt)
Contractarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 51 500 000 RON. Credit de tip Revolving. In primii 2 ani, imprumutul va functiona ca un credit de tip Revolving in care se pot efectua trageri si rambursari multiple pentru finantarea proiectelor de investitii pe care CJ Olt intentioneaza sa le realizeze. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Banca Comerciala Romana SA