Acord-cadru de fumizare si distribuție a fructelor, laptelui si produselor lactate si produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevii din învățământul primar și gimnazial de stat şi particular, precum şi preșcolarii şi elevii incluși în învățământul special, din județul Olt, 2023-2027

Consiliul Judetean Olt

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special de mere, lapte și biscuiti în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.
În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, limita valorică zilnică a produselor distribuite este de:
– 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
– 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaus de lapte praf;
– 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.
Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limita de depunerea a ofertelor.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2023-12-20. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-05.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-05 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-05)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Consiliul judetean olt
Numărul național de înregistrare: 4394706
Adresa poștală: Strada: Alexandru Ioan Cuza, nr. 14
Orașul poștal: Slatina
Cod poștal: 230025
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Vasilica patra?cu
Telefon: +40 249431080 📞
E-mail: cjolt@cjolt.ro 📧
Fax: +40 249431122 📠
Regiune: Olt 🏙️
URL: https://www.cjolt.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173081 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Acord-cadru de fumizare si distribuție a fructelor, laptelui si produselor lactate si produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Produse de panificaţie 📦
Scurtă descriere:
“Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 44433100.8 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Domeniul de aplicare al achiziției
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte care combină următoarele loturi sau grupuri de loturi: Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT III - Mere
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 3
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Mere 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri) 📦
Locul de desfășurare: Olt 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din județul Olt (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP)”
Descrierea achiziției publice:
“Acord-cadru de fumizare si distribuție mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“Realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde își are sediul autoritatea contractantă Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia”
Criteriul de calitate (pondere): 30
Criteriul de calitate (denumire): Lanțul de aprovizionare
Preț (pondere): 40
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6283468.80 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene: Fondul European de Garantare Agricolă

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT I: Produse panificație
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Produse de panificaţie 📦
Descrierea achiziției publice:
“Acord-cadru de fumizare si distributie a produselor de panificatie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“Realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde își are sediul autoritatea contractantă - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 14067676.80 💰

3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOT II: Produse lactate
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Lapte UHT 📦
Descrierea achiziției publice:
“Acord-cadru de fumizare si distributie lapte UHT si produselor lactate pentru preşcolarii(iaurt) din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“Realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde își are sediul autoritatea contractanta Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia”
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 24081955.20 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinţa nr. 1 - Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1Specificati cifra de afaceri medie anualaNivelul minim pentru cifra medie de afaceri globală anuală a ofertantului pe ultimii 3 ani 2020, 2021,...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 3
Informații despre licitația electronică
Se va folosi o licitație electronică
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2023-12-20 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-04-20 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2023-12-20 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Ofertantul va completa in SEAP: DUAE, însotit, dupa caz, de: Acordul de asociere, acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului sustinator....”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: București
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instant de judecata in conditiile Legii nr. 101/2016 cu...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 237-743293 (2023-12-05)