Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA

Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție.
Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de calrificari sau informatiilor suplimentare va fi transmis in a 11-a zi înainte de data limita pentru depunerea ofertelor

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-09. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Numărul național de înregistrare: RO26490194
Adresa poștală: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E
Orașul poștal: Otopeni
Cod poștal: 075150
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cristina Basceanu
Telefon: +40 212042158 📞
E-mail: cristina.basceanu@cnab.ro 📧
Fax: +40 212041976 📠
Regiune: 🏙️
URL: www.cnab.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173592 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Echipament de securitate 📦
Scurtă descriere:
“Furnizare sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: EUR 17 932 288 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Diverse piese de schimb 📦
Produse/servicii suplimentare: Diverse instrumente de evaluare şi de testare 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic 📦
Locul de desfășurare: 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA Adresa: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E”
Descrierea achiziției publice:
“Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Extra-Garantie acordata “produselor livrate”
Criteriul de calitate (pondere): 20
Preț (pondere): 80
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta 1 Ofertanții, ofertantii asociati, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri anuala solicitata pentru fiecare dintre ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) este de minim 2.000.000 Euro”
Condiții de participare

“Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1-Experienta similaraOfertantul (operator economic sau membrii...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“- Lista principalelor furnizari de echipamente de control de securitate cu raze X în ultimii 5 ani (perioada raportata la data limita de depunere a...”    Arată mai mult
Depozite și garanții solicitate:
“1.Garantia de participare este in cuantum de: 82.180 EURO. 2. Perioada de valabilitate a GP: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor Modul de...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-09 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-05-09 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-09 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“A. Ofertele vor fi deschise în SEAP. B. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câstigatoare conform pct. II.2.5. 1. Oferta castigatoare...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016”
Sursa: OJS 2023/S 234-736543 (2023-11-30)