Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE PIATETA STRADA DUNAREA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR “

Municipiul Oradea

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE PIATETA STRADA DUNAREA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR “
Obiectivul de investitie propune lucrari de amenajare a unei piatete care sa imbunatateasca spatiul public si sa creasca atractivitatea acestuia, prin accesarea lui de catre categorii diferite de varsta si sa creeze un spatiu de relaxare/recreere cu acces pietonal corespunzator.
Propunerile concrete cuprinse in documentatia tehnico-economica la faza de Studiu de fezabilitate si aprobate prin HCL nr. 212 din 30.03.2023 vizeaza ca indicatori minimali:
- lucrări la strada Dunarii o strada de categoria a III-a cu 2 benzi de circulatie de cate 3.00 m fiecare;
- adiacent partii carosabile pe partea stanga sens de mers, s-a prevazut o pista de biciclete;
- pe partea dreapta a strazii se vor amenaja spatii de parcare;
- circulatia pietonala se va realiza pe trotuarele propuse a se amenaja pe ambele parti.
- Toate categoriile de lucrari necesare a se realiza sunt prezentate in Studiul de Fezabilitate anexat la prezenta documentatie.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-22. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Municipiul oradea
Numărul național de înregistrare: 4230487
Adresa poștală: Strada: Piata Unirii, nr. 1
Orașul poștal: Oradea
Cod poștal: 410100
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Adela tirtea
Telefon: +40 259408803 📞
E-mail: adela.tirtea@oradea.ro 📧
Fax: +4 0259409406 📠
Regiune: Bihor 🏙️
URL: www.oradea.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173558 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Lucrări de construcţii 📦
Scurtă descriere:
“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 7571261.12 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Pavare 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 📦
Locul de desfășurare: Bihor 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Municipiul Oradea
Descrierea achiziției publice:
“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Garantia tehnica acordata lucrarilor
Criteriul de calitate (pondere): 25
Criteriul de calitate (denumire):
“Experienta profesionala a persoanei nominalizate ca Inginer Proiectant de drumuri – inginer constructor specializarea CFDP sau legislatiei echivalente din...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 8
Criteriul de calitate (denumire):
“Experienţa profesionala a persoanei nominalizate ca Sef echipa de proiectare -arhitect cu drept de semnatura – conform Legii nr. 184 / 2001 sau legislatiei...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 12
Criteriul de calitate (denumire):
“Experienta profesională a persoanei nominalizate ca Manager de contract/Coordonator de contract – inginer constructor specializarea CFDP sau echivalent...”    Arată mai mult
Criteriul de calitate (pondere): 15
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 13

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-22 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-04-22 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-22 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/Instanta competenta si vor fi solutionate potrivit legii nr.101/2016.”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736631 (2023-11-30)