Achiziţia de servicii de asistenta tehnica si supervizare pentru lucrările la obiectivul de investiţii „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda - Plaiul Nucului, judetul Buzau"

Consiliul Judetean Buzău

Drumul judeţean 203K cu o lungime totală de 127,5 km face legătura între limita cu judeţul Brăila,localitatea Robeasca şi DN 10, localitatea Nehoiaşu. DJ 203K străbate judeţul de la est la vest, 60% din traseul acestui drum desfăşurându-se de-a lungul râurilor Slănic şi Bâsca pe regiune de deal-munte, cu multe poduri pe traseu pentru traversarea celor doua rauri.
Tronsonul de drum judetean DJ 203K, analizat, cuprins intre km 75+000 - 105+000, este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si parcurge teritoriul administrativ al comunelor Vintila Voda, Minzalesti si Lopatari, comune cu densitate mare de populatie.
Drumul judetean DJ 203K este un drum de clasa tehnica IV pe sectorul cuprins intre km 75+000 - 95+610 si de clasa tehnica V, cu o banda de circulatie sau doua, pe sectorul cuprins intre km 95+610 - 105+000.
Consiliul Judetean Buzau, prin Directia pentru Administrarea Patrimoniului si Investitii are in administrare acest sector de drum judetean, intre pozitiile kilometrice 75+000 - 105+000, intabulat, aflat în întregime în domeniul public al judeţului Buzău, in prezent starea de degradare a drumului fiind accentuata, situaţia existenta fiind prezentată în expertiza tehnică și proiectul tehnic realizat de S.P.C. ELITE CONSULTING S.R.L. Iași.
In aceste conditii, obiectivul de investitii “Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda - Plaiul Nucului, judetul Buzau”, isi propune sa imbunateasca major eficienta sectorului de drum vizat si in mod implicit si calitatea retelei de transport din judetul Buzau prin reducerea timpului de deplasare si imbunatatirea conectivitatii la nivel regional.
Obiectul contractului vizeaza/consta in prestarea serviciilor de asistenta tehnica si supervizarea executiei lucrarilor de constructii, astfel cum se detaliaza in caietul de sarcini.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel putin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-09. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Consiliul Judetean Buzau
Numărul național de înregistrare: 3662495
Adresa poștală: Strada: Bălcescu Nicolae, nr. 48
Orașul poștal: Buzau
Cod poștal: 120260
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Carolica Alexandru Dinu
Telefon: +40 414112 📞
E-mail: alexandru.dinu@cjbuzau.ro 📧
Fax: +40 238725507 📠
Regiune: Buzău 🏙️
URL: http://www.cjbuzau.ro/ 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173577 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Achiziţia de servicii de asistenta tehnica si supervizare pentru lucrările la obiectivul de investiţii „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii de supraveghere a lucrărilor 📦
Scurtă descriere:
“Drumul judeţean 203K cu o lungime totală de 127,5 km face legătura între limita cu judeţul Brăila,localitatea Robeasca şi DN 10, localitatea Nehoiaşu. DJ...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 2 000 000 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Buzău 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Judetul Buzau, DJ 203K km 75+000 - 105+000
Descrierea achiziției publice:
“Obiectul prezentului Contract de Servicii este furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor,...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire):
“Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru prestarea contractului”
Criteriul de calitate (pondere): 60
Preț (pondere): 40
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 96
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“POR SE 2021-2027 - Axa Prioritară 5 - O regiune accesibilă Proiectul “Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de...”    Arată mai mult
Descriere
Informații suplimentare:
“Proiectul “Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda - Plaiul Nucului,...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta nr. 1: Motive referitoare la condamnari penale: Ofertantii si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Specificati cifra de afaceri medie anualaNivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2020, 2021 și 2022 trebuie să...”    Arată mai mult
Condiții de participare

“Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către ofertant cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Dupa caz,...”    Arată mai mult
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către ofertant cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă si care descriu nivelul...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-09 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-09 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-09 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Membrii comisiei de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Termenele și procedura conform prevederilor Legii nr 101/2016, cu modificările si completarile ulterioare.”
Sursa: OJS 2023/S 234-736870 (2023-11-30)