2023-11-30   Achiziţia de servicii de asistenta tehnica si supervizare pentru lucrările la obiectivul de investiţii „Stimularea... (Consiliul Judetean Buzău)
Drumul judeţean 203K cu o lungime totală de 127,5 km face legătura între limita cu judeţul Brăila,localitatea Robeasca şi DN 10, localitatea Nehoiaşu. DJ 203K străbate judeţul de la est la vest, 60% din traseul acestui drum desfăşurându-se de-a lungul râurilor Slănic şi Bâsca pe regiune de deal-munte, cu multe poduri pe traseu pentru traversarea celor doua rauri. Tronsonul de drum judetean DJ 203K, analizat, cuprins intre km 75+000 - 105+000, este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Furnizare de mobilier pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului este furnizarea/cumpararea de mobilier scolar in vederea modernizarii infrastructurii educationale necesare desfășurării în bune condiții a procesului de predare-învățare-evaluare a unor unități de învățământ preuniversitar (Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat – încadrate în categoria învățământului profesional și tehnic și Liceul Special pentru Deficienți … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Furnizare de materiale didactice pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și pentru unele unități... (Consiliul Judetean Buzău)
Dotarea cu materiale didactice necesare desfășurării în bune condiții a procesului de predare-învățare-evaluare a unor unități de învățământ preuniversitar (Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat – încadrate în categoria învățământului profesional și tehnic și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău), precum și a unor unități conexe din Județul Buzău (Centrul Județean de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-26   Furnizare de echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și pentru unele unități... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului este furnizarea/cumpararea de echipamente informatice in vederea modernizarii infrastructurii educationale si a dotarii cu echipamente digitale necesare desfășurării în bune condiții a procesului de predare-învățare-evaluare a unor unități de învățământ preuniversitar (Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat – încadrate în categoria învățământului profesional … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-20   Atribuirea contractului pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul acordului cadru îl constituie furnizarea produselor în unitățile de învățământ după cum urmează: - fructe (mere) – 2 zile pe săptămână - produse lactate: (lapte – pasteurizat sau UHT, ca produs de bază – 3 zile pe săptămână, şi iaurt, ca produs lactat fermentat – 2 zile pe săptămână); - produse de panificație (corn/baton din făină integrală/dietetică – 3 zile pe săptămână, respectiv covrigi simpli/biscuiți uscați din făină integrală/dietetică – 2 zile pe săptămână) Numarul de zile pana la care … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-22   Proiectare, asistenta tehnica si executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri județene... (Consiliul Judetean Buzău)
Tronsonul din drumul județean DJ 102F, ce va fi supus modenizării, este cuprins între km 0+000 și 8+800, și se regăsește pe teritoriul comunelor Berca și Scorțoasa (intravilan și extravilan). Acest tronson face legătura între DN 10 și Policiori, și reprezintă prima parte a drumului de acces spre Rezervația naturală Vulcanii Noroiosi, cea de a doua parte fiind drumul județean 220A, cu o lungime totală de 5,8 km, cu originea la km 0+000 în localitatea Policiori (intersecția cu DJ 102F la km 8+800) și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-17   Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului Contract îl constituie: delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Buzău pe Grupa de trasee/Lotul nr. 4 - 9 trasee, rămasă neatribuită în urma derulării proceurii de achiziție sectorială conform Anunțului de participare CN 1045900/11.08.2022 și modificată ca urmare a preluării unor trasee din grupa/lotul inițial de către operatorul de transport local … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-17   Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului Contract îl constituie: delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Buzău pe Grupa de trasee/Lotul nr. 5 - 13 trasee, rămasă neatribuită în urma derulării proceurii de achiziție sectorială conform Anunțului de participare CN 1045900/11.08.2022. Detalii suplimentare cu privire la serviciile ce urmează să fie prestate se găsesc în documentația de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-31   Achizitia de echipamente si materiale – 5 Loturi in cadrul proiectului „Reducerea riscului de infectii nosocomiale... (Consiliul Judetean Buzău)
Achizitia de echipamente si materiale – 5 Loturi in cadrul proiectului „Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau” Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:11 Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-16   Achiziţia/executia de lucrari in cadrul proiectului de investiţii „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin... (Consiliul Judetean Buzău)
Drumul judeţean 203K cu o lungime totală de 127,5 km face legătura între limita cu judeţul Brăila,localitatea Robeasca şi DN 10, localitatea Nehoiaşu. DJ 203K străbate judeţul de la est la vest, 60% din traseul acestui drum desfăşurându-se de-a lungul râurilor Slănic şi Bâsca pe regiune de deal-munte, cu multe poduri pe traseu pentru traversarea celor doua rauri. Tronsonul de drum judetean DJ 203K, analizat, cuprins intre km 75+000 - 105+000, este amplasat in nordul judetului Buzau, in zona de munte si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-25   Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului“Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-25   Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului Contract îl constituie: delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Buzău pe Grupa de trasee/Lotul nr. 6 - 9 trasee, rămasă neatribuită în urma derulării proceurii de achiziție sectorială conform Anunțului de participare CN 1045900/11.08.2022. Detalii suplimentare cu privire la serviciile ce urmează să fie prestate se găsesc în documentația de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-28   Furnizare dotări medicale și nemedicale pentru proiectul "Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a... (Consiliul Judetean Buzău)
In cadrul acestui contract se vor achizitiona dotari medicale și nemedicale pentru proiectul " Extinderea si dotarea Unităţii de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Buzău". Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari, autoritatea contractanta stabileste un (1) termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - in cazul in care solicitarea de clarificare/informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-19   Contractarea de servicii sociale pentru 15 persoane adulte cu dizabilitati gazduite intr-un centru de ingrijire si asistenta (Consiliul Judetean Buzău)
Scopul achizitiei este contractarea de servicii sociale pentru 15 persoane adulte cu handicap gazduite intr-un centru de ingrijire si asistenta in vederea implementarii externalizarii de servicii sociale de tip rezidential pentru persoane adulte cu handicap, dintre actualii beneficiari ai unitatilor de asistenta sociala din structura DGASPC Buzau in vederea diversificarii si cresterii calitatii serviciilor furnizate persoanelor adulte cu handicap, intr-un mediu apropiat de cel familial. Notă: AC va … Vizualizați achizițiile publice »
2022-12-29   Achiziție publică de dotari in cadrul proiectului“Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Prime Solutions S.R.L.
2022-12-05   Achizitie de Standuri de expozitie si Mobilier in cadrul proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului il constituie furnizarea Standurilor de expozitie si a Mobilierului conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Megavision Professional Promtinter Expert S.P.C. Compact S.R.L.
2022-11-21   Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”. Proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” -achizitie Osteodensitometru cu raze X (DEXA", prin contractul de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ULTRASONIC APARATURA MEDICALA
2022-08-09   Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Buzău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 63 de trasee structurate pe 6 grupe de trasee/Loturi. Lotul 1 - 6 trasee; Lotul 2 - 13 trasee; Lotul 3 - 7 trasee; Lotul 4 - 15 trasee; … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DAN SEPSI GRUP ATYC SRL
2022-07-19   Întreținerea curentă a drumurilor şi podurilor judeţene pe timp de iarnă, prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii (Consiliul Judetean Buzău)
Servicii de intretinere curenta a drumurilor si podurilor judetene pe timp de iarna, prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii Vizualizați achizițiile publice »
2022-05-20   Delegare a gestiunii serviciului public județean de transport rutier de persoane prin curse regulate, în aria... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Buzău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 63 de trasee structurate pe 6 grupe de trasee/Loturi. Lotul 1 - 6 trasee; Lotul 2 - 13 trasee; Lotul 3 - 7 trasee; Lotul 4 - 15 trasee; … Vizualizați achizițiile publice »
2022-05-11   ”Refacerea protecţiei pilelor podurilor de la Vadu Paşii la obiectivul « Refacere pod Buzău, satul Vadu Paşii -... (Consiliul Judetean Buzău)
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze execuţie de lucrări pentru refacere a protecţiei pilelor podurilor de la Vadu Paşii la obiectivul « Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Paşii – extravilan - com Vadu Paşii», judetul Buzau”- rest de executat, conform mentiunilor din Caietul de sarcini. Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare în a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ROMOIL 2003 SRL
2022-05-02   Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului“Dotarea Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”. Proiectul „ Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” prin contractul de finantare nr. 4593/10465 din data de 22.07.2019 … Vizualizați achizițiile publice »
2022-04-18   Achizitie de Standuri de expozitie si Mobilier aferente proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului il constituie furnizarea Standurilor de expozitie si a Mobilierului conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2022-04-18   Achizitie de Aparate de proiectie aferente proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului il constituie furnizarea aparatelor de proiectie, conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Megavision Professional
2021-09-14   Achizitie de Standuri de expozitie si Mobilier aferente proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului il constituie furnizarea Standurilor de expozitie si a Mobilierului conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2021-09-10   Achizitie de Aparate de proiectie si aparate audio si video de inregistrare si redare aferente proiectului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului il constituie furnizarea componentelor de proiectie, audio si video de inregistrare si redare, conform caietului de sarcini si a fiselor tehnice anexate. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Megavision Professional
2021-09-10   Achizitie de computere portabile (laptop-uri) aferente proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl constituie furnizarea a doua (2) computere portabile (laptopuri). La sfarsitul contractului, produsele vor fi instalate si vor functiona la parametrii agreati de Autoritatea Contractanta. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: NETWAVE SRL
2021-09-06   Lucrari de intretinere, reparatii si siguranta rutiera a drumurilor judetene din Jud. Buzau (Consiliul Judetean Buzău)
Lucrari de intretinere, reparatii si siguranta rutiera a drumurilor judetene din Jud. Buzau, conform listelor de cantitati de lucrari estimate / loturi (zone) Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Al-Karon Cristim Prodcom S.R.L. GEDA COM S.R.L. keyboard Pascon Constructii Civile si Industriale S.C. Troia Premium Construct S.R.L. SAFE CONSTRUCT TREND SRL
2021-07-14   Furnizare si distributie fructe pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat precum si... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea în unitățile de învățământ a merelor (2 zile pe săptămână/luni și marți) pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru preşcolarii din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău pe parcursul anilor şcolari 2021 – 2022 și 2022 – 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr.13/2017 și H.G. nr.640/2017. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomer Achiziții POL FRUCT SRL
2021-07-06   Furnizare a produselor de panificație pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi... (Consiliul Judetean Buzău)
Prin atribuirea acordului-cadru pt anii scolari 2021-2022 și 2022-2023, pentru toate loturile, autoritatea contractantă dorește furnizare de produse de panificatie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AGROSEMCU SC Patisgal SRL Velrom
2021-06-28   Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi... (Consiliul Judetean Buzău)
Prin atribuirea acordului-cadru pt anii scolari 2021-2022 și 2022-2023, pentru toate loturile, autoritatea contractantă dorește furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Meridian Agroind
2021-06-14   Achiziție publică de dotări în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului «Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău»”. Proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului «Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău»” prin contractul de finantare nr. 4593/10465 din data de 22.7.2019 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Altex România S.R.L.
2021-04-22   Servicii de actualizare expertiză tehnică, actualizare DALI și întocmire proiect tehnic pentru obiectivul de... (Consiliul Judetean Buzău)
Servicii de actualizare expertiza tehnica, actualizare DALI si intocmire proiect tehnic. Termenul pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor la clarificari in a 11-a zi inaintea datei-limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC SPC ELITE CONSULTING SRL
2021-03-23   Servicii de cadastru, măsuratori topografice pentru întocmirea documentaţiilor de carte funciară a drumurilor... (Consiliul Judetean Buzău)
Acord-cadru de prestari servicii avand ca obiect: „Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău – acord-cadru (patru ani)”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al autorității administrative locale – Județului … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACADASTRU ONLINE CONSULT
2021-01-05   Servicii de cadastru, măsuratori topografice pentru întocmirea documentaţilor de carte funciară a drumurilor... (Consiliul Judetean Buzău)
Acord-cadru de prestari servicii avand ca obiect: „Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene – terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău – acord-cadru (patru ani)”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al autorității administrative locale – județului … Vizualizați achizițiile publice »
2020-12-23   Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare al unui sistem informatic integrat cu infrastructura IT... (Consiliul Judetean Buzău)
Autoritatea contractanta dorește să achiziționeze servicii de dezvoltare și implementare al unui sistem informatic integrat cu infrastructura IT hardware și software aferentă și servicii de retro-digitalizare documente din arhivă pentru Consiliul Județean Buzău, în cadrul proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, cod SIPOCA 794, cod MySMIS2014+136038, conform mentiunilor din caietul de sarcini și celelalte … Vizualizați achizițiile publice »
2020-12-03   Execuție lucrări suplimentare de consolidare aferente obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C km.... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitia lucrarilor suplimentare pentru consolidarea zonelor afectate de alunecarile de teren, din cadrul obiectivului de investitii „Modernizare DJ 204C km 60+000-84+500, limită județ Vrancea-Bisoca-Sarulesti-Vintila Voda, judetul Buzau”, in scopul asigurarii amplasamentului consolidat destinat executiei lucrarilor de modernizare a drumului, asa cum sunt acestea detaliate in proiectul tehnic atasat. Drumul judetean DJ 204 C, cuprins intre km 60+000-84+500, … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Conferic Romoil 2003 S.R.L.
2020-11-27   Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”. Proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” prin contractul de finantare nr. 4593/10465 din data de 22.7.2019 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ABB Medtec alga nova comex Medfarm Trading Unic Medical Consulting SRL
2020-08-17   Întreţinerea curentă a drumurilor şi podurilor judeţene pe timp de iarnă, prevenirea şi combaterea poleiului şi a... (Consiliul Judetean Buzău)
Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor județene din administrarea UAT Judetul Buzău, perioada 2020-2022, zona Setu, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Termenul-limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 12 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Al-Karon
2020-08-13   Furnizare carburant auto pe bază de carduri de credit (Consiliul Judetean Buzău)
Furnizare carburant auto motorina si benzina pe baza de carduri - Benzina fara plumb minim Euro 5 si Motorina minim Euro 5 de calitate superioara si cu respectarea standardelor tehnice asigurate de producatori, printr-un acord cadru estimat la 48 de luni. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel putin 20 zile înainte de termenul limită … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: OMV Petrom Marketing
2020-07-21   Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203K, km... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitia unui contract de executie a lucrarilor de devieri / relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău”. Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana până la care se pot solicita clarificari inainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elmis S.R.L.
2020-07-15   Furnizare de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de... (Consiliul Judetean Buzău)
Furnizarea de produse dezinfectante si echipamente pentru protectie impotriva COVID-19, prin livrari lunare intr-o perioada de maximum sapte luni, pentru centrele teritoriale apartinand DGASPC din judetul Buzau. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. WMC Guard Security S.R.L.
2020-07-02   Achiziție publică de dotări în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului «Dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău»”. Proiectul „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului «Dotarea Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău»” prin contractul de finantare nr. 4593/10465 din data de 22.7.2019 … Vizualizați achizițiile publice »
2020-05-28   Servicii de expertiză tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivele de investiții: 1) Stimularea... (Consiliul Judetean Buzău)
Loturile 1 si 2: — servicii de expertiza tehnica; — actualizare DALI; — actualizare deviz general; — documentatii privind obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; — proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC); — proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE); — proiectul tehnic de executie si detalii de executie; — proiectul de semnalizare rutiera; — As Built; — asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: S.C. Spc Elite Consulting S.R.L.
2020-05-25   Întreţinerea curentă a drumurilor şi podurilor judeţene pe timp de iarnă, prevenirea şi combaterea poleiului şi a... (Consiliul Judetean Buzău)
Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor județene din administrarea UAT judetul Buzău, perioada 2020-2022 in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Termenul-limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Al-Karon Cristim Prodcom S.R.L. S.C. Keyboard S.R.L. S.C. Nikost Impex S.R.L. S.C. Pascon Construcţii Civile și...
2020-04-21   Lucrări de devieri/relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000,... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitia unui contract de executie a lucrărilor de devieri/relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău”. Devierea si/sau relocarea conductelor de alimentare cu apa permite executia lucrarilor de modernizare, conform prevederilor proiectului tehnic si respectarea, de catre executantul acestora, a perioadei de finalizare. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Euroamcon S.R.L.
2020-04-21   „Proiectare şi execuţie de lucrări pentru refacere a protecţiei pilelor podurilor de la Vadu Paşii la obiectivul... (Consiliul Judetean Buzău)
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze proiectare (actualizare proiect), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului şi execuţie de lucrări pentru refacere a protecţiei pilelor podurilor de la Vadu Paşii la obiectivul „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Paşii – extravilan –comuna Vadu Paşii, județul Buzău”, conform mentiunilor din caietul de sarcini. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Asocierea: S.C. Vivas Costi Junior S.R.L....
2020-01-20   Achiziția de produse – dotare cu echipamente medicale pentru investiția „Reabilitare structurală și funcțională a... (Consiliul Judetean Buzău)
Obiectul contractului îl reprezinta dotare cu echipamente medicale pentru investiția „Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – etapa I – Modernizare și extindere bloc operator, Str. Stadionului nr. 7, județul Buzău”. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: DACO MEDICAL TECHNOLOGIES Kembli Med
2019-09-12   Întreținerea curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă 2019-2020 (pentru 3 zone de acționare –... (Consiliul Judetean Buzău)
Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna 2019-2020 a drumurilor județene din aministrarea U.A.T. Judetul Buzău, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Cristim Prodcom S.R.L. S.C. Nikost Impex S.R.L.