Achiziții: Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

>20 achiziții publice arhivate

Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală au fost achiziționate de organizații precum Spitalul Clinic de Urgenta Bucureşti, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures și Spitalul Clinic Judetean Mures.

Achiziții recente de echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală în România

2023-11-30   Acord cadru furnizare medicamente 36 luni (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare medicamente 36 luni. Cantitatile si valorile estimate sunt detaliate in documentul "Centralizator valori minime si maxime estimate.xlsx.p7s” Necesitatea asigurarii si adaptarii tramentului in conformitate cu nevoile pacientilor internati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea medicamentelor care fac obiectul prezentei proceduri („licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru cu cinci operatori … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord-Cadru de produse-„REACTIVI SI CONSUMABILE ANALIZOR ATELLICA” (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea de reactivi si consumabile care fac obiectul prezentei proceduri („Licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 48 luni cu trei operatori economici)). Complexitatea contractului/acordului-cadru=redusa. Intrucat … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   ACORD CADRU DE FURNIZARE Reactivi :Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in... (SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN")
ACHIZITIE Reactivi SARS-COV2: Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF 300, Lot nr. 2 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile CONFORM CAIET DE SARCINI ATASAT IN SEAP. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare de diverse medicamente prin incheierea unui/unor Acord/-uri cadru pentru o perioada 24 de luni (Spitalul Orășenesc Hațeg)
Spitalul Orasenesc Hateg intenţionează să încheie un acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici pentru fiecare lot care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, în vederea achiziţionării medicamentelor cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, necesare asigurării tratamentului pacientilor, pentru o perioada de 24 luni. Contractele subsecvente se vor încheia fără reluarea competiței, de regulă trimestrial/semestrial sau anual, cu operatorul economic clasat pe primul loc, în urma … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Reactivi de laborator - licitatia 12 (Spitalul Municipal Mediaş)
Prin prezenta documentatie se doreste achizitia prin licitatie, a reactivilor destinati activitatii din cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Municipal Medias . Se vor incheia acorduri cadru pentru o perioada de 24 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 - a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Medii de cultura si reactivi de laborator (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei")
Lotul 1 Mueller Hinton E Agar Lotul 2 Fastidious Anaerobe Agar cu sânge de cal 5% Lotul 3 MILF Lotul 4 Agar Sabouraud cu Chloramfenicol Lotul 5 Agar chocolate pentru izolare Haemophylus Lotul 6 Fucsina bazica – solutie 1% Lotul 7 Fucsina bazica – solutie 0.3% Lotul 8 Test rapid calitativ pentru detectia carbapenemazelor KPC, OXA, VIM, IMP si NDM din culturi Lotul 9 Test rapid calitativ pentru identificarea MCR-1 in culturi Lotul 10 Mediu cromogen pentru depistarea Staphylococcus aureus … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT LABORATOR (SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA)
Obiectul contractului constă în furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT LABORATOR, conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea totală estimată este 109346 lei fără TVA Monedă: RON Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achizitie Truse de detectie biochimica si imunologica (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
Achizitie Truse de detectie biochimica si imunologica, conform caiet de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achizitie Aparatura Medicala (Spital Clinic municipal "Filantropia" Craiova)
Achizitie Aparatura Medicala Aparat radiologic mobil cu brat C 1 buc Cardiotocograf 1 buc MICROTOM SEMI-AUTOMAT ROTATIV 1 buc Cada de tratament galvanic 1 buc Aparat deep oscilation 1 Buc Agitator pentru trombocite cu camera termostatabila 1 buc Incubator (termostat 18 l) 1 buc Electrocauter Chirurgical 1 buc Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   REACTIVI HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZOARELE DE HEMATOLOGIE SYSMEX XN-550 DIFF SPEED-UP SI 5 DIFF PENTRA ES60 (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
REACTIVI HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZOARELE DE HEMATOLOGIE SYSMEX XN-550 DIFF SPEED-UP SI 5 DIFF PENTRA ES60 CONFORM CAIET DE SARCINI Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Reactivi de coagulare compatibili cu analizorul automat de coagulare RAC050 (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
Reactivi de coagulare compatibili cu analizorul automat de coagulare RAC050 Denumire articol UM Cantitate minima estimata Cantitate maxima estimata Pret unitar fara TVA RO Valoare minima Valoare maxima Tromboplastina 1 x 5 ml KIT CU 4 FL 1 27 180,97 180,97 4886,19 Fibrinogen 1 x 2 ml KIT CU 4 FL 1 32 313,00 313,00 10016,00 Imidazol 1 x 15 ml KIT CU 4 FL 1 10 134,94 134,94 1349,40 APTT 1 x 4 ml KIT CU 4 FL 1 8 183,92 183,92 1471,36 CaCl2 1 x 16 ml KIT CU 4 FL 1 5 147,04 147,04 735,20 Calibrator … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord Cadru de furnizare solutii injectabile (Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin)
Furnizare solutii injectabile, defalcate in 27 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare de produse - medicamente - acord cadru (SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA)
Furnizare de produse - medicamente - acord cadru - 2 ani, conform specificatiilor din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile. Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord-cadru de furnizare medicamente diverse 2023-VIII (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu)
Medicamente necesare pentru sectiile clinice ale spitalului ; toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in anexa Loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, in functie de solicitarea sectiei si a farmaciei si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare cu 11 zile inainte de la termenul limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord Cadru de furnizare solutii pentru perfuzii (Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin)
Furnizare solutii pentru perfuzii, defalcate in 35 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   ACORD CADRU MEDICAMENTE ONCOLOGIE+HEMOFILIE+PURPURA+GENERALE (Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani)
ACORD CADRU MEDICAMENTE ONCOLOGIE+HEMOFILIE+PURPURA+GENERALE, conform caietului de sarcini. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:18. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures)
Acord cadru de furnizare antiseptice si dezinfectante AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Produse farmaceutice - Medicamente incluse în diferite programe naționale (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Produse farmaceutice in conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini și Anexa 1 Cantități-Valori . Prin achizitionarea de PRODUSE FARMACEUTICE- Medicamente incluse în diferite programe naționale., autoritatea contractantă doreste să răspundă necesitătilor identificate in cadrul spitalului .Medicamentele sunt necesare pentru: tratamentul bolnavilor incluse in diferite programe nationale Oncologie;Diabet zaharat;Boli rare-Sindrom de imunodeficienta … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord Cadru de furnizare medicamente antitrombotice (Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin)
Furnizare medicamente antitrombotice, defalcate in 13 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE (Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie Cuza-Voda)
ACORD CADRU DE FURNIZARE "REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE" -AC 24 luni - 17 loturi detaliate in caietul de sarcini .Atribuirea se va face pe loturi. Orice op ec interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de aut contractanta in anunt. de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   MEDICAMENTE 3 (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA)
Achiziție Medicamente , 87 loturi, conform Caietului de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț.Operatorii economici pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana cel tarziu cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Furnizare, instalare și punere în funcțiune Robot chirurgical (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj)
Furnizare, instalare și punere în funcțiune Robot chirurgical Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: pana in a 18-a zi inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor.Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016). Valoarea maxima estimata pe contract subsecvent se regaseste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   PRODUSE MEDICALE SI CONSUMABILE PENTRU DIALIZA SI DIABET (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA)
Incheierea unor Acorduri-Cadru pentru furnizarea de Produse medicale si consumabile pentru Dializa si Diabet, conform anexei atasate Caietului de Sarcini. Durata acordurilor cadru va fi de 48 luni. Termenul limita pentru depunerea de solicitari de clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul consolidat va fi transmis cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Acord-cadru consumabile si materiale de laborator (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare consumabile si materiale de laborator pentru 4 ani: Denumiri si cantitati conform Document "Caiet de sarcini" Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 zile, conform art. 160 din Legea 98 /2016. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 12-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016. Orice … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Implanturi Ortopedice (Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor)
LOT I Proteze de genunchi Proteza de genunchi cimentata cu stabilizare posterioara Proteza total de genunchi cimentata de revizie Proteza totala de genunchi MRH Proteza torala de genunchi cimentata cu tibie de rezerva - difficult primary Proteza modulara de genunchi cu lipsa capital osos femural Proteza modulara de genunchi cu lipsa capital osos tibial LOT II Proteze sold Proteza modulara de sold cu lipsa capital osos - cap femural Proteza modulara de sold cu lipsa capital osos femural - cupa … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE - 48 LUNI (Institutul Regional de Oncologie Iasi)
ACHZITIE DE MEDICAMENTE, UTILIZATE pentru TRATAMENTUL PACIENTILOR INTERNATI IN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI. Cantitatile minime si maxime - conform CAIETULUI DE SARCINI, CANTITATI MINIME SI MAXIME ESTIMATE Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 7-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   “Achizitia de echipamente si materiale in vederea dotarii SPITALULUI ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS Loturile 1,2,3,4,5,6” (Spitalul Orasenesc Viseu de Sus)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente si materiale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale.Prin prezenta achizitie unitatea medicala doreste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Achizitie de echipamente medicale pentru dotarea SPITALULUI ORASENESC NOVACI (Spitalul Orasenesc Novaci)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente medicale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale. Facem precizarea ca Autoritatea Contractantă a depus … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   acord cadru de furnizare medicamente din grupa ; "antineoplazice si imunomodulatoare "- 7 LOTURI- panitumumabum,... (Spitalul Clinic Judetean Mures)
ACORD CADRU DE FURNIZARE medicamente din grupa ; antineoplazice si imunomodulatoare "- 7 LOTURI- panitumumabum, ramucirumabum, pertuzumabum, ipilimumab, pembrolizumab, detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13 -a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor- 20. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   MATERIALE SANITARE DIVERSE VI (Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie Cuza-Voda)
ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE SANITARE DIVERSE VI" -AC 24 luni - 36 loturi detaliate in caietul de sarcini .Atribuirea se va face pe loturi. Orice op ec interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de aut contractanta in anunt. de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   acord cadru de furnizare medicamente din grupa ; "antineoplazice si imunomodulatoare "- 7 LOTURI- afliberceptum,... (Spitalul Clinic Judetean Mures)
ACORD CADRU DE FURNIZARE medicamente din grupa ; "antineoplazice si imunomodulatoare "- 7 LOTURI-- afliberceptum, methothrexatum, topotecan, fluorouracil, mesnum, dacarbazina detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13 -a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor- 20. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” REACTIVI SI CONSUMABILE DE DETECTIE qRT-PCR” (Spitalul Clinic Judetean Mures)
"REACTIVI SI CONSUMABILE DE DETECTIE qRT-PCR".- 11 loturi. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 -a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE (Spitalul Județean de Urgență Satu Mare)
Pentru achizitia produselor mentionate, s-a primit referatul de necesitate, avizat DFC si aprobat de conducerea SJUSM, respectiv: - Referatul de necesitate nr. 19300/18.09.2023 intocmit de catre Medic primar epidemiolog Dr. Aracs Szigeti Anna Maria; Ca urmare a faptului ca, valoarea estimata in cuprinsul referatului de necesitate, depaseste valoarea maxima estimata in PAAP 2023, s-a intocmit Nota justificativa nr 21829/18.10.2023 privind modificarea PAAP si Referatul de modificare PAAP nr … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   LICITATIE REACTIVI-2023 (Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara)
Se va achizitiona LICITATIE REACTIVI-2023,conform descrierilor din caietului de sarcini si Anexa caiet sarcini Procedura implica: Incheierea unui acord-cadru:DA X Incheierea unui contract: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 ZILE Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a-11–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Materiale Sanitare oftalmologie și chirurgie plastică 27 loturi (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare MATERIALE SANITARE CCV, Hematologie, ORL 11 loturi Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Achizitia de echipamente si materiale – 2 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate... (Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești)
Achizitia de echipamente si materiale – 2 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:11 Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Acord cadru furnizare diverse medicamente (Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu)
Medicamente sunt necesare pentru pacientii internati in sectiile spitalului . Toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in caietul de sarcini si in anexa Loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: in functie de solicitarile farmaciei si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare cu 11 zile inainte de la termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Dotarea cu echipamente medicale (aparatură medicală) destinată reducerii riscului de infecții nosocomiale, din... (Judetul Bacău)
Județul Bacău, în calitate de Autoritate Contractantă, realizează prin prezentul contract Achiziția de Dotări în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale “. Spitalul Județean de Urgență Bacău este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale, (preventive, curative și de recuperare) funcționând pe … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Echipamente medicale pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile... (COMUNA COTOFENII DIN DOS)
Obiectul contractului de furnizare îl reprezintă: - „Echipamente medicale pentru îmbunătățirea Accesului la serviciile de asistență Mediicală pentru Grupurile Vulnerabile, inclusiv Romii, din comuna Cotofenii din Dos” Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 17 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   MATERIALE SANITARE Chirurgie –Plase chirurgicale/14loturi (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare MATERIALE SANITARE Chirurgie –Plase chirurgicale/14loturi. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Licitatie materiale sanitare diabet (Spitalul Universitar de Urgenta Elias)
Achizitie consumabile medicale, 2 loturi. Descriere si cantitati in caietul de sarcini, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ATI (Spitalul Clinic Coltea)
Achizitia are ca obiect furnizarea de APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ATI structurat in 3 loturi, atfel:: Lotul 1 - Sistem pentru masurarea proprietatilor vascoelastice ale sangelui integral pe parcursul coagularii Lotul 2 - Sistem de monitorizare complex (5 buc monitoare functii vitale+1 bucata statie de monitorizare centrala) Lotul 3 - Turn de perfuzie dotat cu 2 infusomate si 7 injectomate Detalierea aparaturii medicale pe cantitati si valori este prezentata in Caietul de sarcini. Numarul de zile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   MATERIALE SANITARE MEDICALE (Spitalul de Recuperare Borsa)
Contractul are ca obiect achiziția de materiale sanitare medicale conform anexei la caietul de sarcini.Lista materialelor sanitare ce se doreste a se achizitiona este una actualizata pentru nevoile actuale in tratamentul pacientilor . Pentru cantitatile estimate s-a avut in vedere consumul de materiale sanitare medicale pe ultimii trei ani. Achizitia se va face pe loturi cu incheierea unui acord cadru cu maxim 2 operatori economici fara reluarea competitiei, conform anexei la caietul de sarcini pe o … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII... (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Maria Sklodowska Curie")
FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE - LICITATIE 3-PNRR Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   REACTIVI ȘI CONSUMABILE DE LABORATOR (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Spitalul Judetean de Urgență Miercurea Ciuc doreste achizitionarea de reactivi și consumabile de laborator în vederea creșterii acurateții, calității și rapidității în diagnosticarea profesionistă a tuturor tipurilor de pacienți, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui număr cât mai mare a acestora. În urma procedurii de atribuire se va încheia acord-cadru cu maxim 3 operatori economici pentru următoarele loturi: LOT 1 Reactivi de biochimie pentru sistemul integrat automat de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Furnizare echipamente medicale în cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent... (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA)
Autoritatea Contractanta organizatoare SCJUB intenționează să achiziționeze echipamente medicale în cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR) prin procedura de licitație deschisă defalcată pe 27 loturi prin atribuirea de contracte de achiziție publică de furnizare produse pentru fiecare lot în parte. Furnizorul trebuie să furnizeze produsele și să asigure … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Acord-cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile 2023-V (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu)
Acord-cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile 2023-V : toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in caietul anexat, in fisa de date si in sectiunea loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, in functie de solicitarile sectiilor clinice si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare in a 11 a zi de la termenul limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Echipamente medicale pentru incheierea contractului de dotare a secției medicale (medicină internă, medicina muncii... (Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0149 F București)
Achizitia presupune cumpărarea de echipamente medicale pentru incheierea contractului de dotare a secției medicale (medicină internă, medicina muncii și stomatologie) în cadrul proiectului „Dezvoltarea și modernizarea capabilităților de asistență medicală ambulatorie a Centrului Medical al Serviciului de Protecție și Pază”, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare Materiale de curatenie (Spitalul Județean de Urgență Pitești)
Furnizare materiale de curatenie conform caiet de sarcini. Locul unde este specificata valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte se regaseste in CAIET SARCINI , respectiv valoarea minima din intervalul valorii estimate fara TVA a fiecarui LOT. Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, conform HG 395/2016 . Garantia de participare se poate constitui prin Virament bancar in contul Spitalului Judetean de Urgenta … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Achizitia de echipamente si materiale – 4 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate... (Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești)
Achizitia de echipamente si materiale – 4 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:11 Vizualizați achizițiile publice »