Acord-Cadru de produse-„REACTIVI SI CONSUMABILE ANALIZOR ATELLICA”

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi

Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea de reactivi si consumabile care fac obiectul prezentei proceduri („Licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 48 luni cu trei operatori economici)).
Complexitatea contractului/acordului-cadru=redusa.
Intrucat adresabilitatea, cazuistica si evolutia pacientilor nu permit estimarea exacta a cantitatilor de reactivi si consumabile, dar si alocarea resurselor financiare fiind intr-o oarecare masura variabila, se considera oportun incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 luni cu trei operatori economici. Acordul-cadru de produse se incheie cu fiecare din cei trei operatori economici declarati castigatori (in conditiile in care exista trei operatori economici).
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 zile, conform art. 160 din Legea 98 /2016. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 12-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 din Legea 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-12. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
Numărul național de înregistrare: 4701339
Adresa poștală: Strada: Vasile Lupu , nr. 62
Orașul poștal: Iasi
Cod poștal: 700309
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Smaranda Cojocaru
Telefon: +40 730260255 📞
E-mail: achizitii@sfmaria-iasi.ro 📧
Regiune: Iaşi 🏙️
URL: http://www.sfmaria-iasi.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173498 🌏
Instrumentul de achiziție URL: www.e-licitatie.ro 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Acord-Cadru de produse-„REACTIVI SI CONSUMABILE ANALIZOR ATELLICA” 4701339_2023_PAAPD1440073”
Produse/servicii: Reactivi pentru analize de sânge 📦
Scurtă descriere:
“Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 6000070.83 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Etichete autocolante 📦
Produse/servicii suplimentare: Lămpi cu ultraviolete 📦
Produse/servicii suplimentare: Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice 📦
Produse/servicii suplimentare: Truse de diagnosticare 📦
Produse/servicii suplimentare: Eprubete 📦
Produse/servicii suplimentare: Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine 📦
Produse/servicii suplimentare: Reactivi chimici 📦
Produse/servicii suplimentare: Reactivi de laborator 📦
Produse/servicii suplimentare: Flacoane 📦
Locul de desfășurare: Iaşi 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Magazia/Depozitul si ulterior Laboratorul de Analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi-Str. Vasile Lupu, nr. 62, Iasi”    Arată mai mult
Descrierea achiziției publice:
“Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Preț
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Proportia de subcontractareFiecare ofertant are obligatia, in cazul unei subcontractari, sa prezinte o data cu DUAE, acordul de subcontractaresi declaratia...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Initial se va completa DUAE de catre operatorii economici, urmand ca pentru subcontractantii ofertantilor clasatipe primele trei locuri in clasamentul...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 3
În cazul acordurilor-cadru, să se justifice orice durată care depășește 8 ani: Nu este cazul
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-12 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-05-12 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-12 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare

Informații complementare
Informații suplimentare

“În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SICAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare: Conform prevederilor legislative in vigoare
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume:
“Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi-Comp. juridic al institutiei”
Adresa poștală: Strada: Vasile Lupu , nr. 62
Orașul poștal: Iasi
Cod poștal: 700309
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 730250252 📞
E-mail: achizitii@sfmaria-iasi.ro 📧
URL: http://www.sfmaria-iasi.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736973 (2023-11-30)