2023-11-30   Acord cadru furnizare medicamente 36 luni (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare medicamente 36 luni. Cantitatile si valorile estimate sunt detaliate in documentul "Centralizator valori minime si maxime estimate.xlsx.p7s” Necesitatea asigurarii si adaptarii tramentului in conformitate cu nevoile pacientilor internati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea medicamentelor care fac obiectul prezentei proceduri („licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru cu cinci operatori … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord-Cadru de produse-„REACTIVI SI CONSUMABILE ANALIZOR ATELLICA” (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea de reactivi si consumabile care fac obiectul prezentei proceduri („Licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 48 luni cu trei operatori economici)). Complexitatea contractului/acordului-cadru=redusa. Intrucat … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   ACORD CADRU DE FURNIZARE Reactivi :Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in... (SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN")
ACHIZITIE Reactivi SARS-COV2: Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF 300, Lot nr. 2 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile CONFORM CAIET DE SARCINI ATASAT IN SEAP. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare de diverse medicamente prin incheierea unui/unor Acord/-uri cadru pentru o perioada 24 de luni (Spitalul Orășenesc Hațeg)
Spitalul Orasenesc Hateg intenţionează să încheie un acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici pentru fiecare lot care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, în vederea achiziţionării medicamentelor cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, necesare asigurării tratamentului pacientilor, pentru o perioada de 24 luni. Contractele subsecvente se vor încheia fără reluarea competiței, de regulă trimestrial/semestrial sau anual, cu operatorul economic clasat pe primul loc, în urma … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Reactivi de laborator - licitatia 12 (Spitalul Municipal Mediaş)
Prin prezenta documentatie se doreste achizitia prin licitatie, a reactivilor destinati activitatii din cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Municipal Medias . Se vor incheia acorduri cadru pentru o perioada de 24 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 - a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Medii de cultura si reactivi de laborator (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei")
Lotul 1 Mueller Hinton E Agar Lotul 2 Fastidious Anaerobe Agar cu sânge de cal 5% Lotul 3 MILF Lotul 4 Agar Sabouraud cu Chloramfenicol Lotul 5 Agar chocolate pentru izolare Haemophylus Lotul 6 Fucsina bazica – solutie 1% Lotul 7 Fucsina bazica – solutie 0.3% Lotul 8 Test rapid calitativ pentru detectia carbapenemazelor KPC, OXA, VIM, IMP si NDM din culturi Lotul 9 Test rapid calitativ pentru identificarea MCR-1 in culturi Lotul 10 Mediu cromogen pentru depistarea Staphylococcus aureus … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achizitie Truse de detectie biochimica si imunologica (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
Achizitie Truse de detectie biochimica si imunologica, conform caiet de sarcini. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   REACTIVI HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZOARELE DE HEMATOLOGIE SYSMEX XN-550 DIFF SPEED-UP SI 5 DIFF PENTRA ES60 (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
REACTIVI HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZOARELE DE HEMATOLOGIE SYSMEX XN-550 DIFF SPEED-UP SI 5 DIFF PENTRA ES60 CONFORM CAIET DE SARCINI Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Reactivi de coagulare compatibili cu analizorul automat de coagulare RAC050 (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
Reactivi de coagulare compatibili cu analizorul automat de coagulare RAC050 Denumire articol UM Cantitate minima estimata Cantitate maxima estimata Pret unitar fara TVA RO Valoare minima Valoare maxima Tromboplastina 1 x 5 ml KIT CU 4 FL 1 27 180,97 180,97 4886,19 Fibrinogen 1 x 2 ml KIT CU 4 FL 1 32 313,00 313,00 10016,00 Imidazol 1 x 15 ml KIT CU 4 FL 1 10 134,94 134,94 1349,40 APTT 1 x 4 ml KIT CU 4 FL 1 8 183,92 183,92 1471,36 CaCl2 1 x 16 ml KIT CU 4 FL 1 5 147,04 147,04 735,20 Calibrator … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord Cadru de furnizare solutii injectabile (Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin)
Furnizare solutii injectabile, defalcate in 27 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord-cadru de furnizare medicamente diverse 2023-VIII (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu)
Medicamente necesare pentru sectiile clinice ale spitalului ; toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in anexa Loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, in functie de solicitarea sectiei si a farmaciei si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare cu 11 zile inainte de la termenul limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Acord Cadru de furnizare solutii pentru perfuzii (Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin)
Furnizare solutii pentru perfuzii, defalcate in 35 loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   ACORD CADRU MEDICAMENTE ONCOLOGIE+HEMOFILIE+PURPURA+GENERALE (Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani)
ACORD CADRU MEDICAMENTE ONCOLOGIE+HEMOFILIE+PURPURA+GENERALE, conform caietului de sarcini. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:18. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE (Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie Cuza-Voda)
ACORD CADRU DE FURNIZARE "REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE" -AC 24 luni - 17 loturi detaliate in caietul de sarcini .Atribuirea se va face pe loturi. Orice op ec interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de aut contractanta in anunt. de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   MEDICAMENTE 3 (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA)
Achiziție Medicamente , 87 loturi, conform Caietului de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț.Operatorii economici pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana cel tarziu cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   PRODUSE MEDICALE SI CONSUMABILE PENTRU DIALIZA SI DIABET (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA)
Incheierea unor Acorduri-Cadru pentru furnizarea de Produse medicale si consumabile pentru Dializa si Diabet, conform anexei atasate Caietului de Sarcini. Durata acordurilor cadru va fi de 48 luni. Termenul limita pentru depunerea de solicitari de clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul consolidat va fi transmis cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE - 48 LUNI (Institutul Regional de Oncologie Iasi)
ACHZITIE DE MEDICAMENTE, UTILIZATE pentru TRATAMENTUL PACIENTILOR INTERNATI IN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI. Cantitatile minime si maxime - conform CAIETULUI DE SARCINI, CANTITATI MINIME SI MAXIME ESTIMATE Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 7-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Acord cadru de furnizare materiale sanitare - ” REACTIVI SI CONSUMABILE DE DETECTIE qRT-PCR” (Spitalul Clinic Judetean Mures)
"REACTIVI SI CONSUMABILE DE DETECTIE qRT-PCR".- 11 loturi. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 -a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   LICITATIE REACTIVI-2023 (Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara)
Se va achizitiona LICITATIE REACTIVI-2023,conform descrierilor din caietului de sarcini si Anexa caiet sarcini Procedura implica: Incheierea unui acord-cadru:DA X Incheierea unui contract: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 ZILE Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a-11–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Acord cadru furnizare diverse medicamente (Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu)
Medicamente sunt necesare pentru pacientii internati in sectiile spitalului . Toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in caietul de sarcini si in anexa Loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: in functie de solicitarile farmaciei si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare cu 11 zile inainte de la termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   REACTIVI ȘI CONSUMABILE DE LABORATOR (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Spitalul Judetean de Urgență Miercurea Ciuc doreste achizitionarea de reactivi și consumabile de laborator în vederea creșterii acurateții, calității și rapidității în diagnosticarea profesionistă a tuturor tipurilor de pacienți, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui număr cât mai mare a acestora. În urma procedurii de atribuire se va încheia acord-cadru cu maxim 3 operatori economici pentru următoarele loturi: LOT 1 Reactivi de biochimie pentru sistemul integrat automat de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Acord-cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile 2023-V (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu)
Acord-cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile 2023-V : toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in caietul anexat, in fisa de date si in sectiunea loturi. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, in functie de solicitarile sectiilor clinice si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare in a 11 a zi de la termenul limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Acord cadru furnizare medicamente 36 luni (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare medicamente 36 luni. Cantitatile si valorile estimate sunt detaliate in documentul "Centralizator cantitati si valor estimate.xlxs.p7s" Necesitatea asigurarii si adaptarii tramentului in conformitate cu nevoile pacientilor internati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea medicamentelor care fac obiectul prezentei proceduri („licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru cu cinci operatori … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Acord cadru reactivi de laborator (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures)
AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Reactivi chimici PNRR/2022/C9/MCID/i8 (Universitatea din Bucureşti)
Universitatea din București lansează procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea unui lot de reactivi de laborator necesari în activitatea de cercetare a proiectului i8 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Reactivii vor fi utilizați pentru realizarea obiectivelor proiectului de cercetare cuprinse în planul de realizare. Astfel, acești reactivi vor fi utilizați pentru sinteza compușilor țintă descriși în propunerea de proiect și anume a derivaților de etanolamină, serină, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Achizitia de medicamente (SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI)
Achizitia de medicamente conform caiet de sarcini Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Lot 1 - Consumabile 3D,Lot 2 - Consumabile microfluidica,Lot 3 - Consumabile laborator,..........Lot 10 -... (Universitatea "Babes-Bolyai")
Lot 1 - Consumabile 3D,Lot 2 - Consumabile microfluidica,Lot 3 - Consumabile laborator,..........Lot 10 - Consumabile purificare proteine, in cadrul proiectului: Advanced (multi)-enzymatic synthesis and purification processes for biobased furan derivatives – ASPIRE / Bioprocese avansate de sinteza multi-enzimatica si purificarea derivatilor cu structura furanica - ASPIRE, Cod proiect: CF 25/14.11.2022.. - conform documentatie atribuire. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Acord cadru furnizare diverse medicamente (Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare)
Prezenta strategie de contractare se realizeaza in scopul achizitionarii medicamente si a incheierii unui acord cadru/ contract subsecvent cu o durata de 3 ani pentru asigurarea medicamentelor in vederea tratarii eficiente a bolnavilor. Nota: Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare pana in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Sursa de finantare: bugetul de venituri si cheltuieli Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Consumabile medicale, dezinfectanti (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să achiziționeze consumabile medicale, pentru asigurarea activității de bază. 1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017 2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Furnizare medicamente diverse (Spitalul Clinic "Prof.Dr.Th.Burghele")
Furnizare medicamente diverse conform caietului de sarcini si anexei lista loturi. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Acord- cadru de achizitie publica de reactivi, divizat 3 loturi (Spitalul Judetean de Urgenta"Sfantul Ioan cel Nou"Suceava)
Acord - cadru de achizitie publica de reactivi, divizat 3, pentru 24 luni, conform caiet de sarcini. Nota: Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Diverse medicamente 3_2023 (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca)
Incheierea unor Acorduri cadru furnizare medicamente pentru pacientii internati in cadrul spitalului. Toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul in caietul de sarcini si anexa. Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 24 contracte subsecvente, in functie de alocarile bugetare si necesarul sectiilor. Durata acordurilor cadru va fi de 24 luni. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru, printr-o notificare scrisa, fara nici o … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Medicamente Diverse (4) -2023 (Spitalul Judetean de Urgenta Bacau)
ACHIZITIE Medicamete Diverse (4) 2023- , 55 loturi. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare,in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Autoritatea contractanta nu este obligata sa … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-14   Acord cadru de furnizare produse pentru Laboratorul de Microbiologie Medicala (Spitalul Judetean de Urgenta Bacau)
Furnizare de reactivi chimici necesari analizelor de sange pacientilor din cadrul Laboratorului de Microbiologie Medicala a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, conform CAIET DE SARCINI, prin încheierea unui Acord Cadru- 48 luni cu operatorul economic a cărui ofertă admisibilă se va poziționa pe locul 1,2, 3 în clasamentul întocmit în baza criteriului de atribuire menționat la punctul II.2.5 din Fișa de date a achiziției. Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Achizitie antitrombotice si alte medicamente (Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu")
Achizitie medicamente conform caiet de sarcini. Precizam ca: data limita de a raspunde la orice clarificare – data limita la care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor conf. art. 160 din Legea 98/2016. Data limită de solicitare a clarificarilor : nu mai tarziu de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art 161 din L98/2016, cu modificarile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   REACTIVI SI MATERIALE SANITARE PENTRU LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare reactivi si materiale sanitare pentru laboratorul de analize medicale. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   REACTIVI ANATOMIE PATOLOGICA-24 LUNI (Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara)
Se va achizitiona REACTIVI ANATOMIE PATOLOGICA-24 LUNI ,conform descrierilor din caietului de sarcini si Anexa caiet sarcini Procedura implica: Incheierea unui acord-cadru:DA X Incheierea unui contract: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 ZILE Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a-11–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   REACTIVI (Spitalul Universitar de Urgenta Elias)
Achizitie de Reactivi : 1 KIT REACTIVI COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500 a KIT REACTIVI COMPATIBIL CU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500 (cartus x 75 teste) b KIT REACTIVI COMPATIBIL CU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500 (cartus x 150 teste) c KIT REACTIVI COMPATIBIL CU ANALIZORUL GEM PREMIER 3000/3500 (cartus x 300 teste) 2 KIT REACTIVI COMPATIBIL CU ANALIZORUL GEM PREMIER 5000 3 Reactivi pentru sistemul de monitorizare a sangerarii prin tromboelastometrie compatibile cu … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   Furnizare reactivi pentru laboratorul de analize medicale - 5 loturi (Spitalul Municipal Medgidia)
Acord cadru de furnizare: " Reactivi pentru laboratorul de analize medicale - 5 loturi". Termen de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificari/ informatii suplimentare - 4 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 10 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   REACTIVI PENTRU ANALIZA HORMONILOR SI MARKERILOR TUMORALI PE ANALIZOR AUTOMAT IMUNOLOGIE MINDRAY CL-1200I (Spitalul municipal Ploieşti)
ACHIZITONARE PENTRU 24 LUNI -REACTIVI PENTRU ANALIZA HORMONILOR SI MARKERILOR TUMORALI PE ANALIZOR AUTOMAT IMUNOLOGIE MINDRAY CL-1200I CONFORM CAIETULUI DE SARCINI Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   Consumabile medicina nucleara (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru de furnizare consumabile medicina nucleara (generator technetiu minim 15 GBq, kit pentru prepararea 99m-Tc-macroagregate de albumina umana, kit pentru prepararea 99m-Tc-MIBI, kit pentru prepararea 99m-Tc-DTPA, kit pentru prepararea 99m-Tc-albumina umana-particule coloidale pentru limfoscintigrafie, kit pentru prepararea 99m-Tc-Pirofosfat, kit pentru prepararea 99m-Tc-Oxidronate, compus radioactiv pentru injectare intraarteriala marcat Y-90) - conform caietului de sarcini/specificatiilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-10   Materiale sanitare ortopedie (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare materiale sanitare neurochirurgie. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Furnizare de – Medicamente 2 (Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan)
Acord cadru de furnizare Medicamente pentru o perioada de 36 luni, pe 55 loturi, conform cerintelor solicitate in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   Pachet reactivi compatibili cu Analizoarele de Biochimie uscata (Spitalul Judetean Tg-Jiu)
Pachet reactivi compatibili cu Analizoarele de Biochimie uscata, conform caiet sarcini anexat Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-07   REACTIVI SI CONSUMABILE DE LABORATOR MICROBIOLOGIE 3 (Spitalul Clinic Coltea)
Detalierea reactivilor este prezentata in caietul de sarcini Achizitia are ca obiect furnizarea de REACTIVI SI CONSUMABILE DE LABORATOR MICROBIOLOGIE 3 prin incheierea de acorduri cadru, structurat in 4 loturi, din care: LOTUL 1 - TESTE RAPIDE LOTUL 2 – CONSUMABILE LOTUL 3 - TULPINI DE CONTROL LOTUL 4 - REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL COBAS PURE(C303 -BIOCHIMIE) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 … Vizualizați achizițiile publice »