ACORD CADRU DE FURNIZARE Reactivi :Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF 300, cf.spec.CS Lot nr. 2 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile, cf.spec.CS

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"

ACHIZITIE Reactivi SARS-COV2:
Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF 300,
Lot nr. 2 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile
CONFORM CAIET DE SARCINI ATASAT IN SEAP.
Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-04. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"
Numărul național de înregistrare: 3233078
Adresa poștală: Strada: Str Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr. 2-4
Orașul poștal: Calarasi
Cod poștal: 910071
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Elena Mihalache
Telefon: +40 242314472 📞
E-mail: achizitii@sjucl.ro 📧
Fax: +40 0242306832 📠
Regiune: Călăraşi 🏙️
URL: http://www.spitaluljudeteancalarasi.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173503 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“ACORD CADRU DE FURNIZARE Reactivi :Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Reactivi de laborator 📦
Scurtă descriere:
“ACHIZITIE Reactivi SARS-COV2: Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 6 353 520 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF 300”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Reactivi de laborator 📦
Locul de desfășurare: Călăraşi 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr. 2-4, Localitatea: Calarasi, Cod poștal: 910071, România”
Descrierea achiziției publice:
“Lot nr. 1 Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 in probe nazale si nazo-faringiene umane compatibile cu sitemul Genecker UF...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Preț
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 800 000 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 24
Informații suplimentare:
“Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 100.000 lei, cantitate maxima contract subsecvent = 1.000 kit Valoarea celui mai mic contract subsecvent =...”    Arată mai mult

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Descriere
Descrierea achiziției publice:
“Kit Real Time PCR pentru determinarea rapida a virusului SARS COV2 compatibil cu analizorul Elite Ingenius plus varfuri compatibile Cantitate maxima acord...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 553 520 💰
Descriere
Informații suplimentare:
“VAloare maxima contract subsecvent = 37.284,48 lei, cantitate maxima contract subsecvent = 576 kit VAloare minima contract subsecvent = 18.642,24 lei,...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinţa nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr....”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile: 1,2Proportia de subcontractareAutoritatea contractanta permite subcontractarea cu scopul de a nu ingradi dreptul legal de a subcontracta parti din contract”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți;Acordul de subcontractare va fi prezentat odată cu...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu un singur operator
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-04 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-07-04 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-04 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Comisia de evaluare

Informații complementare
Informații despre recurență
Aceasta este o achiziție recurentă
Calendarul estimat pentru publicarea altor anunțuri: 2 ani
Informații suplimentare

“Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestatii se pot depune la C.N.S.C. si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: în conformitate cu...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Spitalul judetean de urgenta dr.pompei samarian calarasi, comp.juridic
Adresa poștală: STR.EROILOR REVOLUTIEI 22 DECEMBRIE 1989, NR.2-4
Orașul poștal: Calarasi (Calarasi)
Cod poștal: 910071
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 242306832 📠
URL: www.spitaluljudeteancalarasi.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 234-736872 (2023-11-30)