Furnizare de diverse medicamente prin incheierea unui/unor Acord/-uri cadru pentru o perioada 24 de luni

Spitalul Orășenesc Hațeg

Spitalul Orasenesc Hateg intenţionează să încheie un acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici pentru fiecare lot care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, în vederea achiziţionării medicamentelor cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, necesare asigurării tratamentului pacientilor, pentru o perioada de 24 luni. Contractele subsecvente se vor încheia fără reluarea competiței, de regulă trimestrial/semestrial sau anual, cu operatorul economic clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire. În cazul în care operatorul semnatar al acordului-cadru, situat pe primul loc, se află în imposibilitatea de a încheia un nou contract subsecvent, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul cu operatorul economic clasat pe locul al doilea, respectiv locul al treilea.
Obiectivul principal al acordului cadru și a contractelor subsecvente il constituie furnizarea de diverse medicamente, în vederea asigurării administrarii tratamentului corespunzator pacienților.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16. Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este de 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Procedura se finalizeaza prin incheiere de acorduri cadru conform art. 114, art. 115 alin. (2) lit. b) - maxim 3 operatori economici, cat si in conformitate cu art. 118 alin.(1) lit. a din Legea nr. 98/2016 si art. 107, 108 din H.G nr. 395/2016. Acordul cadru permite estimarea unor cantitati minime si maxime, ca interval, acesta incheindu-se pe o perioada de 24 de luni. Cantitatile minime si maxime s-au estimat in caietul de sarcini cu anexa aferenta.
Procedura se desfasoara cu impartirea pe loturi, un total de 299 loturi.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-04. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Spitalul orasenesc hateg
Numărul național de înregistrare: 4375011
Adresa poștală: Strada: T.VLADIMIRESCU, nr. 7
Orașul poștal: Hateg
Cod poștal: 335500
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Monica Stefoni
Telefon: +40 354408894 📞
E-mail: achizitii@spitalhateg.ro 📧
Fax: +40 0354802466 📠
Regiune: Hunedoara 🏙️
URL: https://www.spitalhateg.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173549 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Furnizare de diverse medicamente prin incheierea unui/unor Acord/-uri cadru pentru o perioada 24 de luni 4375011_2023_PAAPD1439346”
Produse/servicii: Diverse medicamente 📦
Scurtă descriere:
“Spitalul Orasenesc Hateg intenţionează să încheie un acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici pentru fiecare lot care face obiectul prezentei...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 9366599.56 💰
Informații despre loturi
Ofertele pot fi depuse pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 299
Domeniul de aplicare al achiziției
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte care combină următoarele loturi sau grupuri de loturi:
“Opratorii economici pot depune oferte fie pentru un lot, fie pentru mai multe loturi.”

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PIRACETAMUM 1 g/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 256
Descriere
Produse/servicii suplimentare: Diverse medicamente 📦
Locul de desfășurare: Hunedoara 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Spitalul orasenesc hateg
Descrierea achiziției publice:
“Conform caietului de sarcini nr. 10393/15.11.2023 din cadrul documentatiei de atribuire - incepand cu pagina 45, cat si anexa nr. 1 la caietul de sarcini cu...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Preț
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 106 200 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 24

2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM) 5mg/1,25mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 84
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3369.60 💰

3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXAMETHASONUM 8 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 101
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6 030 💰

4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KALII CHLORIDUM 74,56 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 169
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1641.60 💰

5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LACTULOSUM 667 g/l 200ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 176
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1474.20 💰

6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ROPIVACAINUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 265
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6404.40 💰

7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Vaccin tetanic adsorbit
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 294
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 225 288 💰

8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ZOFENOPRILUM 30 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 296
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1720.32 💰

9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFALEXINUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 42
Descriere
Locul principal sau locul de desfășurare: Spitalul Orasenesc Hateg
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 236 💰

1️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: INSULINUM DETEMIR 100 unitati/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 166
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6 465 💰

1️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AZITHROMYCINUM 500 mg.
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 30
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 905.04 💰

1️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AZITHROMYCINUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 29
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6352.80 💰

1️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFOPERAZONUM 1 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 44
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 12218.40 💰

1️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TENECTEPLAZUM 8000 U
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 279
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 261241.20 💰

1️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: THEOPHYLLINUM 200 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 280
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 880 💰

1️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: VANCOMYCINUM 1000 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 295
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 88 524 💰

1️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIOSMINUM (COMBINATII) 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 114
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1987.20 💰

1️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CLINDAMYCINUM 300 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 57
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7852.80 💰

1️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII 50 mg/ml + 100 mg/ml (ARGININA-SORBITOL SAU ECHIVALENT)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 95
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 95 148 💰

2️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DICLOFENACUM 50 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 110
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 104 💰

2️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIGOXINUM 0,25 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 112
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 640 💰

2️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMPICILLINUM 1000 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 23
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11 232 💰

2️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACIDUM FOLICUM 5mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 2
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 356 💰

2️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: INDAPAMIDUM 1,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 163
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3 024 💰

2️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFUROXIMUM 125 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 47
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2199.60 💰

2️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACIDUM ASCORBICUM 750 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 6
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 178 200 💰

2️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: INSULINE UMANE 100 UI/ml ( HUMULIN R SAU ECHIVALENT)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 164
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6675.60 💰

2️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DOPAMINUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 116
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 24350.40 💰

2️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ZOLPIDEMUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 298
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 151.20 💰

3️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM) 320 micrograme/9 micrograme/inhalatie
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 70
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5687.04 💰

3️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM + BETHAMETASONUM) 2 mg/5 mg/ml BETABIOPTAL SAU ECHIVALENT”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 72
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1666.56 💰

3️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ERDOSTEINUM 175 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 127
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3 738 💰

3️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CARBAMAZEPINUM 150 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 38
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 160 💰

3️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5 mg/5ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 39
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 17 880 💰

3️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KETOPROFENUM 100 mg/2ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 171
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 19 440 💰

3️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KETOROLACUM TROMETHAMIN 30 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 173
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3 834 💰

3️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PENTOXIFYLLINUM 100 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 245
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 10 026 💰

3️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (AMINOACIZI) -AMINOVEN SAU ECHIVALENT 10%
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 65
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15508.80 💰

3️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“COMBINATII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM) 200 micrograme/6 micrograme (FOSTER NEXTHALER SAU ECHIVALENT)”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 67
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1878.30 💰

4️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (AMINOACIZI) 100 g/l - AMINOPLASMAL HEPA SAU ECHIVALENT
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 63
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 21758.40 💰

4️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ERGOMETRINUM 0,2 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 128
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5068.80 💰

4️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ATORVASTATINUM 80mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 26
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1792.80 💰

4️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OLMESARTANUM MEDOXOMILUM+AMLODIPINUM 20MG/5mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 229
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1881.60 💰

4️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIAZEPAMUM 10 mg/2,5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 107
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1843.20 💰

4️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXTROMETHORPHANUM 3,75 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 105
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 606.96 💰

4️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIAZEPAMUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 106
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 468 💰

4️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GABAPENTINUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 145
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 252 💰

4️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PARACETAMOLUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 244
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 81 432 💰

4️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXKETOPROFENUM 50 mg/2ml.
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 103
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 482 💰

5️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PHENOBARBITALUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 251
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 864 💰

5️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (METOPROLOLUM + IVABRADINUM) 25 mg/5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 75
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 327.04 💰

5️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (otis-t sau echivalent)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 78
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 342 💰

5️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ALPRAZOLAMUM 0,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 9
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16 200 💰

5️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MOMETASONUM 1 mg/g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 207
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 246.72 💰

5️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 2000ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 214
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16470.72 💰

5️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLUCOSUM 50 mg/ml 500ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 153
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 53 856 💰

5️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: EPINEPHRINUM 150 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 125
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7598.40 💰

5️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KALII CHLORIDUM 74,56 mg/ml .
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 170
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7660.80 💰

5️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LORATADINUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 187
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 482 💰

6️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PARACETAMOLUM 250 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 242
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 699.84 💰

6️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SIMETHICONUM L 40mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 270
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9298.80 💰

6️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMLODIPINUM 10 mg.
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 16
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 288 💰

6️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACETYLCYSTEINUM 20 mg/ml PEDIATRIC
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 5
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 887.76 💰

6️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SALBUTAMOLUM 100 INHALER CFC-FREE
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 267
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3261.60 💰

6️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SALBUTAMOLUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 268
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5277.60 💰

6️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Sevofluranum
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 269
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 61754.40 💰

6️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 195
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 865.92 💰

6️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PIRACETAMUM 400mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 255
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 662.40 💰

6️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PIPERACILLINUM+TAZOBACTAMUM 4g/0,50 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 254
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16246.80 💰

7️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HEPARINUM 5000 UI/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 155
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 10 800 💰

7️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MOXIFLOXACINUM 400 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 210
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1615.20 💰

7️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SUXAMETHONII CHLORIDUM 0,1 g/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 277
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1222.40 💰

7️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ETOMIDATUM 2MG/ML 10ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 133
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6465.60 💰

7️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HALOPERIDOLUM 2 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 154
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 936 💰

7️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFUROXIMUM 250mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 49
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 574 💰

7️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CETIRIZINUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 50
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1387.80 💰

7️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: INSULINUM GLARGINE 100U/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 167
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3334.50 💰

7️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMIODARONUM 200 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 13
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 864 💰

7️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFIXIMUM 200 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 43
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2872.80 💰

8️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMIODARONUM 50 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 14
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 692 💰

8️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: BUPIVACAINUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 35
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 25 254 💰

8️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ETAMSYLATUM 250 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 132
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 21 168 💰

8️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (ALGIFEN SAU ECHIVALENT) 500 mg/2 mg/0,02 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 62
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 111 420 💰

8️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ENALAPRILUM 1,25 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 120
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7 248 💰

8️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TRAMADOLUM 100 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 289
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15 840 💰

8️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FLUCONAZOLUM 150 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 137
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 30 375 💰

8️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KETOTIFENUM 1 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 174
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 388.80 💰

8️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 500ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 217
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 112 200 💰

8️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: THIAMINUM 100 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 281
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 253 800 💰

9️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TIANEPTINUM 12,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 282
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 122.40 💰

9️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 400 mg/57 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 19
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2104.80 💰

9️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CANDESARTANUM CILEXETIL 16mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 37
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2116.80 💰

9️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: BETAHISTINUM 24mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 32
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 8 100 💰

9️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DUTASTERIDUM 0,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 119
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1886.40 💰

9️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: EPINEPHRINUM 1 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 124
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 17 856 💰

9️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFUROXIMUM 500mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 48
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 482 💰

9️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (AMINOACIZI) - AMINOVEN SAU ECHIVALENT 5%
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 64
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 18 912 💰

9️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM) DIUREX SAU ECHIVALENT 50/20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 89
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1094.40 💰

9️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ROSUVASTATINUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 266
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2548.80 💰

1️⃣0️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ZOPICLONUM 7,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 299
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 136 💰

1️⃣0️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ATORVASTATINUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 25
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 702 💰

1️⃣0️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATEROLUM) 2,5 micrograme/2,5 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 90
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7961.28 💰

1️⃣0️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (triamcinolonum + neomicinum + nystatinum)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 93
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1395.36 💰

1️⃣0️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PROPOFOLUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 258
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5572.80 💰

1️⃣0️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: RAMIPRILUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 261
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 296 💰

1️⃣0️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: RIFAXIMINUM 200 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 263
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11197.44 💰

1️⃣0️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM) 160 micrograme/4,5 micrograme/inhalatie
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 69
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3514.08 💰

1️⃣0️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: INSULINUM ASPART 100 unitati/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 165
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 942.48 💰

1️⃣0️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CLOPIDOGRELUM 75 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 59
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 12 096 💰

1️⃣1️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CYANOCOBALAMINUM 50 µg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 97
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 394 💰

1️⃣1️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACENOCUMAROLUM 2 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 3
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 734.40 💰

1️⃣1️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MEROPENEMUM 1000 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 191
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 282 600 💰

1️⃣1️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PARACETAMOLUM 500mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 243
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 500 💰

1️⃣1️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MORPHYNUM 20 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 209
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9 810 💰

1️⃣1️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METOPROLOLUM 5 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 202
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 724.80 💰

1️⃣1️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: BISOPROLOLUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 33
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9676.80 💰

1️⃣1️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GABAPENTINUM 300 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 146
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 8 424 💰

1️⃣1️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINAY 215,2 mg/ml X5ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 158
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 28 224 💰

1️⃣1️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (FERROSI SULFAZ+ACIDUM ASCORBICUM) 100 mg+60 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 73
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 630 💰

1️⃣2️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXTROMETHORPHANUM 20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 104
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 633.60 💰

1️⃣2️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PANTOPRAZOLUM 40 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 238
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2338.56 💰

1️⃣2️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PYRIDOXINUM 50 mg/2ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 260
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 253 800 💰

1️⃣2️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PYRIDOXINUM 250 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 259
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 35 370 💰

1️⃣2️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ESOMEPRAZOLUM 20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 130
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 268 💰

1️⃣2️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NITROGLYCERINUM 1 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 225
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 19 575 💰

1️⃣2️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NYSTATINUM 500000 UI
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 228
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 104 💰

1️⃣2️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 100ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 213
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 104 598 💰

1️⃣2️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ONDANSETRONUM 4 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 233
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 18 900 💰

1️⃣2️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DOXYCYCLINUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 117
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 280.80 💰

1️⃣3️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METHYLPREDNISOLONUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 198
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5580.72 💰

1️⃣3️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PETHIDINUM 100 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 250
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11617.20 💰

1️⃣3️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMOXICILLINUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 21
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 912 💰

1️⃣3️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ALTEPLASUM 50 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 10
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 47777.70 💰

1️⃣3️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIAZEPAMUM 5 mg/2,5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 108
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1573.20 💰

1️⃣3️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DESLORATADINUM 0,5mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 98
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 735.84 💰

1️⃣3️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (kabiven peripheral sau echivalent)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 74
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7572.96 💰

1️⃣3️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (milgamma na sau echivalent)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 76
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11 880 💰

1️⃣3️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA 100 mg fer/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 96
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 261 954 💰

1️⃣3️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINAY 215,2 mg/ml X10ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 157
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 209 070 💰

1️⃣4️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACLIDINIUM BROMIDUM + FORMOTEROLUM FUMARAT 340 micrograme/12 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 8
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9451.68 💰

1️⃣4️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM) 10 mg/2,5 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 79
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2188.80 💰

1️⃣4️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: BROMAZEPAMUM 3MG
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 34
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 799.20 💰

1️⃣4️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 58,5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 218
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6 528 💰

1️⃣4️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TOLPERISONUM 50 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 288
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 700 💰

1️⃣4️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TRIMEBUTINUM 24 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 292
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5 688 💰

1️⃣4️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TRIMETAZIDINUM 35 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 293
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5 832 💰

1️⃣4️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: IVABRADINUM 5mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 168
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1041.60 💰

1️⃣4️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KETOPROFENUM 150 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 172
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1022.40 💰

1️⃣4️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TIAPRIDUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 283
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 332 💰

1️⃣5️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TIOTROPIUM 10 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 285
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16 938 💰

1️⃣5️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TOLPERISONUM 150 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 287
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 800 💰

1️⃣5️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HYDROXYETHYL - AMIDON 60g/1000ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 160
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16 416 💰

1️⃣5️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LEVOFLOXACINUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 180
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 147 240 💰

1️⃣5️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LISINOPRILUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 184
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 404 💰

1️⃣5️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LOPERAMIDUM 2 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 186
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 674 💰

1️⃣5️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MAGNESII SULFAS 2 g/10 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 188
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4024.80 💰

1️⃣5️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FONDAPARINUX SODIUM 2,5mg/0,5ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 139
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 18 522 💰

1️⃣5️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMINOPHYLLINUM 24 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 12
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 54 972 💰

1️⃣5️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PARACETAMOLUM 120 mg/5ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 240
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7 200 💰

1️⃣6️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ESOMEPRAZOLUM 40 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 131
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 6 048 💰

1️⃣6️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ETORICOXIBUM 90 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 134
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1491.84 💰

1️⃣6️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NICERGOLINUM 30 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 222
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9 180 💰

1️⃣6️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METAMIZOLUM NATRIUM 1 g/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 192
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 51 840 💰

1️⃣6️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METAMIZOLUM NATRIUM 300 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 193
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1123.20 💰

1️⃣6️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TINIDAZOLUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 284
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 683.52 💰

1️⃣6️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LIDOCAINUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 183
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 90 000 💰

1️⃣6️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METOCLOPRAMIDUM 1mg/5ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 200
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1213.92 💰

1️⃣6️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MIDAZOLAMUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 206
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3 369 💰

1️⃣6️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METRONIDAZOLUM 5 g/l
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 205
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 19699.20 💰

1️⃣7️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMLODIPINUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 17
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 080 💰

1️⃣7️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 1000 mg/200 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 18
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 455 616 💰

1️⃣7️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: EPINEPHRINUM 300 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 126
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7987.20 💰

1️⃣7️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FUROSEMIDUM 40 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 144
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 044 💰

1️⃣7️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OXYTOCINUM 5 UI/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 237
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 10 476 💰

1️⃣7️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) 1000 mg/1000 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 71
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9633.60 💰

1️⃣7️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FONDAPARINUX SODIUM 7,5mg/0,6ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 140
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 38887.20 💰

1️⃣7️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FOSFOMYCINUM 3 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 141
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 957.60 💰

1️⃣7️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PROPAFENONUM 150 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 257
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 448 💰

1️⃣7️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: RASAGILINUM 1 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 262
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 225.60 💰

1️⃣8️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: RILMENIDINUM 1 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 264
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1051.20 💰

1️⃣8️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMLODIPINUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 15
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1522.80 💰

1️⃣8️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HYDROCORTISONUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 159
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 288 576 💰

1️⃣8️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MONTELUKASTUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 208
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1075.20 💰

1️⃣8️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MANNITOLUM 200 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 189
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 77 652 💰

1️⃣8️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM) 5 mg/1,25 mg/5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 82
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1713.60 💰

1️⃣8️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METOCLOPRAMIDUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 199
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 806.40 💰

1️⃣8️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 201
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 111 600 💰

1️⃣8️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PERINDOPRILUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 248
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7257.60 💰

1️⃣8️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 875 mg/125 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 20
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1038.24 💰

1️⃣9️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg/100ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 275
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1468.80 💰

1️⃣9️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (solutie ringer sau echivalent)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 88
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 134 640 💰

1️⃣9️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLICLAZIDUM 60 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 148
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 872 💰

1️⃣9️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg/ml .
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 196
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1248.96 💰

1️⃣9️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NITROGLYCERINUM 0,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 224
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1828.80 💰

1️⃣9️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NITROGLYCERINUM 2,6 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 226
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 104 💰

1️⃣9️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LEVOCETIRIZINUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 178
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 763.20 💰

1️⃣9️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ANAKINRA 150mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 24
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 10517.64 💰

1️⃣9️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIGOXINUM 0,5 mg/2ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 113
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15 120 💰

1️⃣9️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 194
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11 340 💰

2️⃣0️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ATROPINUM 1 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 28
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 718 💰

2️⃣0️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FAMOTIDINUM 40 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 135
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 842.40 💰

2️⃣0️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (CINARIZINUM + DIMENHIDRINATUM) 20mg + 40mg ARLEVERT SAU ECHIVALENT
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 1
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1607.04 💰

2️⃣0️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: KETOTIFENUM 1 mg/5 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 175
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5126.40 💰

2️⃣0️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LISINOPRILUM 20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 185
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 512 💰

2️⃣0️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII HYDROGENI CARBONAS 84 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 219
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 9172.80 💰

2️⃣0️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FURAZOLIDONUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 142
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5 940 💰

2️⃣0️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SIMVASTATINUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 271
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1249.92 💰

2️⃣0️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METFORMINUM 1000 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 197
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 972 💰

2️⃣0️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SIMVASTATINUM 20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 272
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1653.12 💰

2️⃣1️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PERINDOPRILUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 249
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 8 316 💰

2️⃣1️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TIOTROPIUM 2,5 micrograme
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 286
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3407.52 💰

2️⃣1️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FENTANYLUM 50 micrograme/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 136
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16 590 💰

2️⃣1️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NORADRENALINUM 2 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 227
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 41 160 💰

2️⃣1️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LIDOCAINUM 4,6 mg/doza
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 182
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1158.72 💰

2️⃣1️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SPIRONOLACTONUM 25 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 273
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 536 💰

2️⃣1️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: BENZYLPENICILLINUM 1000000 UI
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 31
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 26 184 💰

2️⃣1️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PARACETAMOLUM 125 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 241
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 734.40 💰

2️⃣1️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PENTOXIFYLLINUM 400 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 247
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1123.20 💰

2️⃣1️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLUCOSUM 3300 mg/10 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 151
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15 534 💰

2️⃣2️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LEVETIRACETAMUM 100 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 177
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 208 💰

2️⃣2️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CARBETOCINUM 100 micrograme/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 40
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 15454.50 💰

2️⃣2️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“COMBINATII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM) 100/6 micrograme pe doza (FOSTER SAU ECHIVALENT)”
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 41
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 10848.60 💰

2️⃣2️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CHLORZOXAZONUM 250 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 51
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2692.80 💰

2️⃣2️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CIPROFLOXACINUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 54
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 010 💰

2️⃣2️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM) 10 mg/2,5 mg/5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 80
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2059.20 💰

2️⃣2️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM) 5 mg/1,25 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 81
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1929.60 💰

2️⃣2️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (ROSUVASTATINUM+EZETIMIBUM) 10 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 85
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 296 💰

2️⃣2️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TRAMADOLUM 50 mg/1 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 290
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2764.80 💰

2️⃣2️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ZOFENOPRILUM 7,5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 297
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 927.36 💰

2️⃣3️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PHENOBARBITALUM 100 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 252
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 14 625 💰

2️⃣3️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NEBIVOLOLUM 5 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 220
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 320 💰

2️⃣3️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NEOSTIGMINI METILSULFAS 0,5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 221
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7 524 💰

2️⃣3️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NITROGLYCERINUM 0,4 mg/doza
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 223
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 492.48 💰

2️⃣3️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TENECTEPLAZUM 10000 U
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 278
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 237091.68 💰

2️⃣3️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MOXIFLOXACINUM 400 mg/250 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 211
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 46274.40 💰

2️⃣3️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B 50 UI/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 162
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 45 304 💰

2️⃣3️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII 20 mg+0,5 mg/g (CATHEJELL cu LIDOCAINA SAU ECHIVALENT)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 94
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7484.40 💰

2️⃣3️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (ROSUVASTATINUM+EZETIMIBUM) 20 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 86
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 296 💰

2️⃣3️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: MEBENDAZOLUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 190
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 622.08 💰

2️⃣4️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM) 37,5mg/325mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 92
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 656 💰

2️⃣4️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ATRACURIUM 10MG/ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 27
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2091.60 💰

2️⃣4️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 123
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 27 648 💰

2️⃣4️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXAMETHASONUM 4 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 99
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1267.20 💰

2️⃣4️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CIPROFLOXACINUM 3mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 52
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 320.16 💰

2️⃣4️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OSELTAMIVIRUM 75 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 235
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2006.40 💰

2️⃣4️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: TRIMEBUTINUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 291
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 518.40 💰

2️⃣4️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ENALAPRILUM 10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 121
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 410.40 💰

2️⃣4️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ENOXAPARINUM 6000 UI (60 mg)/0,6 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 122
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1 294 080 💰

2️⃣4️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTISONUM) 20mg/g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 61
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 952.32 💰

2️⃣5️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Combinatii (aspatofort sau echivalent)
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 66
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 103 968 💰

2️⃣5️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLUCOSUM 10% 500ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 150
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 16 704 💰

2️⃣5️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 1000ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 212
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7430.40 💰

2️⃣5️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 250ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 215
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 234 360 💰

2️⃣5️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SULODEXIDUM 600ULS/2ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 276
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 25 920 💰

2️⃣5️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ERTAPENEMUM 1 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 129
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 8143.20 💰

2️⃣5️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FLUCONAZOLUM 50 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 138
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 5503.68 💰

2️⃣5️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: FUROSEMIDUM 20 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 143
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 36 414 💰

2️⃣5️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GENTAMICINUM 80 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 147
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4 914 💰

2️⃣5️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLUCOSUM 10% 250ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 149
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 12 816 💰

2️⃣6️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OLMESARTANUM MEDOXOMILUM+AMLODIPINUM 40 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 230
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2029.44 💰

2️⃣6️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OMEPRAZOLUM 20 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 231
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 14 400 💰

2️⃣6️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PHYTOMENADIONUM 10 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 253
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 81 540 💰

2️⃣6️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PENTOXIFYLLINUM 400mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 246
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1958.40 💰

2️⃣6️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMINOPHYLLINUM 100 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 11
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 998.40 💰

2️⃣6️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 400mg/80mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 274
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 475.20 💰

2️⃣6️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: HEXOPRENALINUM 10 µg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 156
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 847.20 💰

2️⃣6️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OMEPRAZOLUM 40 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 232
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 25 200 💰

2️⃣6️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (ROSUVASTATINUM+EZETIMIBUM) 40 mg/10 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 87
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1785.60 💰

2️⃣6️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CLOBETASOLUM 0,5 mg/g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 58
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 567.36 💰

2️⃣7️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DIAZEPAMUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 109
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 38 880 💰

2️⃣7️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DICLOFENACUM 75 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 111
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 46 080 💰

2️⃣7️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACENOCUMAROLUM 4 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 4
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 307.20 💰

2️⃣7️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: ACIDUM TIOCTICUM (ALFA?;LIPOICUM) 600mg/24ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 7
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 77 382 💰

2️⃣7️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (NEUROMULTIVIT SAU ECHIVALENT) 110MG/100MG/1MG
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 77
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11 124 💰

2️⃣7️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DOBUTAMINUM 250 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 115
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2155.20 💰

2️⃣7️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: IMUNOGLOBULINA ANTI-D 300 micrograme/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 161
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 36268.20 💰

2️⃣7️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CIPROFLOXACINUM 100 mg/10 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 53
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 11 844 💰

2️⃣7️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CLARITHROMYCINUM 500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 55
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1388.40 💰

2️⃣7️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CODEINUM 15 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 60
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1094.40 💰

2️⃣8️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LEVOCETIRIZINUM 5 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 179
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2624.40 💰

2️⃣8️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: GLUCOSUM 5% 250ML
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 152
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 47 808 💰

2️⃣8️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METRONIDAZOLUM 250 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 203
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 326.40 💰

2️⃣8️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: METRONIDAZOLUM 250 mg .
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 204
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2059.20 💰

2️⃣8️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OSELTAMIVIRUM 30 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 234
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1161.60 💰

2️⃣8️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFTAZIDIMUM 1 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 45
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 44 790 💰

2️⃣8️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CEFTRIAXONUM 1 g
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 46
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 495 000 💰

2️⃣8️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXAMETHASONUM 4 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 100
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 7 800 💰

2️⃣8️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DEXKETOPROFENUM 50 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 102
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 26 892 💰

2️⃣8️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: AMPICILLINUM + SULBACTAM 1000 mg/500 mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 22
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 252 288 💰

2️⃣9️⃣0️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM) 10 mg/2,5mg
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 83
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 4622.40 💰

2️⃣9️⃣1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CALCII GLUCONAS 94 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 36
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 1335.60 💰

2️⃣9️⃣2️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: DROTAVERINUM 40 mg/2 ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 118
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 33 480 💰

2️⃣9️⃣3️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: LIDOCAINUM 20 mg/ ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 181
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2289.60 💰

2️⃣9️⃣4️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: NATRII CHLORIDUM 0,9% 5000ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 216
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 54 000 💰

2️⃣9️⃣5️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (BETAMETHASONUM + TETRYZOLINUM) 0,5mg/1 mg/ ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 68
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2147.04 💰

2️⃣9️⃣6️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: CLARITHROMYCINUM 500 mg.
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 56
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 3 264 💰

2️⃣9️⃣7️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETAZONUM) 3 mg+1 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 91
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 142 💰

2️⃣9️⃣8️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: OXELADINUM 2 mg/ml
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 236
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 2 862 💰

2️⃣9️⃣9️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: PANTOPRAZOLUM 40 mg flacon
Titlu
Numărul de identificare a lotului: 239
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 448 200 💰

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Loturile:...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.”

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori
Descriere
Numărul maxim preconizat de participanți la acordul-cadru: 3
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-04 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-05-04 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-04 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Membrii comisiei

Informații complementare
Informații suplimentare

“Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736833 (2023-11-30)