2023-11-30   Acord-Cadru de produse-„REACTIVI SI CONSUMABILE ANALIZOR ATELLICA” (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Necesitatea asigurarii reactivilor si consumabilelor pentru Laboratorul de Analize Medicale si a diagnosticarii corecte a pacientilor care se adreseaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea de reactivi si consumabile care fac obiectul prezentei proceduri („Licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 48 luni cu trei operatori economici)). Complexitatea contractului/acordului-cadru=redusa. Intrucat … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT LABORATOR (SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA)
Obiectul contractului constă în furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT LABORATOR, conform cerințelor solicitate în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea totală estimată este 109346 lei fără TVA Monedă: RON Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-30   Achizitie Aparatura Medicala (Spital Clinic municipal "Filantropia" Craiova)
Achizitie Aparatura Medicala Aparat radiologic mobil cu brat C 1 buc Cardiotocograf 1 buc MICROTOM SEMI-AUTOMAT ROTATIV 1 buc Cada de tratament galvanic 1 buc Aparat deep oscilation 1 Buc Agitator pentru trombocite cu camera termostatabila 1 buc Incubator (termostat 18 l) 1 buc Electrocauter Chirurgical 1 buc Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE (Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie Cuza-Voda)
ACORD CADRU DE FURNIZARE "REACTIVI PENTRU ANALIZOARE, MEDII DE CULTURA SI TRUSE DIAGNOSTICARE" -AC 24 luni - 17 loturi detaliate in caietul de sarcini .Atribuirea se va face pe loturi. Orice op ec interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de aut contractanta in anunt. de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Furnizare, instalare și punere în funcțiune Robot chirurgical (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj)
Furnizare, instalare și punere în funcțiune Robot chirurgical Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: pana in a 18-a zi inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor.Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016). Valoarea maxima estimata pe contract subsecvent se regaseste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   PRODUSE MEDICALE SI CONSUMABILE PENTRU DIALIZA SI DIABET (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA)
Incheierea unor Acorduri-Cadru pentru furnizarea de Produse medicale si consumabile pentru Dializa si Diabet, conform anexei atasate Caietului de Sarcini. Durata acordurilor cadru va fi de 48 luni. Termenul limita pentru depunerea de solicitari de clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul consolidat va fi transmis cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Acord-cadru consumabile si materiale de laborator (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare consumabile si materiale de laborator pentru 4 ani: Denumiri si cantitati conform Document "Caiet de sarcini" Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 zile, conform art. 160 din Legea 98 /2016. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 12-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016. Orice … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Implanturi Ortopedice (Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor)
LOT I Proteze de genunchi Proteza de genunchi cimentata cu stabilizare posterioara Proteza total de genunchi cimentata de revizie Proteza totala de genunchi MRH Proteza torala de genunchi cimentata cu tibie de rezerva - difficult primary Proteza modulara de genunchi cu lipsa capital osos femural Proteza modulara de genunchi cu lipsa capital osos tibial LOT II Proteze sold Proteza modulara de sold cu lipsa capital osos - cap femural Proteza modulara de sold cu lipsa capital osos femural - cupa … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE - 48 LUNI (Institutul Regional de Oncologie Iasi)
ACHZITIE DE MEDICAMENTE, UTILIZATE pentru TRATAMENTUL PACIENTILOR INTERNATI IN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI. Cantitatile minime si maxime - conform CAIETULUI DE SARCINI, CANTITATI MINIME SI MAXIME ESTIMATE Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 7-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   “Achizitia de echipamente si materiale in vederea dotarii SPITALULUI ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS Loturile 1,2,3,4,5,6” (Spitalul Orasenesc Viseu de Sus)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente si materiale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale.Prin prezenta achizitie unitatea medicala doreste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   Achizitie de echipamente medicale pentru dotarea SPITALULUI ORASENESC NOVACI (Spitalul Orasenesc Novaci)
Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității unitatii medicale este necesară contractarea de echipamente medicale astfel incat serviciile oferite sa poata fi prestate, la un nivel calitativ inalt, in concordanta cu tehnologia de pe piata, la un nivel concurential ridicat cu impact direct asupra nivelului de sanatate al populatiei locale/celor aflati in tranzit si teritoriilor invecinate, precum si asupra veniturilor unitatii medicale. Facem precizarea ca Autoritatea Contractantă a depus … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-27   MATERIALE SANITARE DIVERSE VI (Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie Cuza-Voda)
ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE SANITARE DIVERSE VI" -AC 24 luni - 36 loturi detaliate in caietul de sarcini .Atribuirea se va face pe loturi. Orice op ec interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de aut contractanta in anunt. de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Materiale Sanitare oftalmologie și chirurgie plastică 27 loturi (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare MATERIALE SANITARE CCV, Hematologie, ORL 11 loturi Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Achizitia de echipamente si materiale – 2 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate... (Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești)
Achizitia de echipamente si materiale – 2 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:11 Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Dotarea cu echipamente medicale (aparatură medicală) destinată reducerii riscului de infecții nosocomiale, din... (Judetul Bacău)
Județul Bacău, în calitate de Autoritate Contractantă, realizează prin prezentul contract Achiziția de Dotări în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale “. Spitalul Județean de Urgență Bacău este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale, (preventive, curative și de recuperare) funcționând pe … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   MATERIALE SANITARE Chirurgie –Plase chirurgicale/14loturi (Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila")
Acord cadru furnizare MATERIALE SANITARE Chirurgie –Plase chirurgicale/14loturi. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Licitatie materiale sanitare diabet (Spitalul Universitar de Urgenta Elias)
Achizitie consumabile medicale, 2 loturi. Descriere si cantitati in caietul de sarcini, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ATI (Spitalul Clinic Coltea)
Achizitia are ca obiect furnizarea de APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ATI structurat in 3 loturi, atfel:: Lotul 1 - Sistem pentru masurarea proprietatilor vascoelastice ale sangelui integral pe parcursul coagularii Lotul 2 - Sistem de monitorizare complex (5 buc monitoare functii vitale+1 bucata statie de monitorizare centrala) Lotul 3 - Turn de perfuzie dotat cu 2 infusomate si 7 injectomate Detalierea aparaturii medicale pe cantitati si valori este prezentata in Caietul de sarcini. Numarul de zile … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   MATERIALE SANITARE MEDICALE (Spitalul de Recuperare Borsa)
Contractul are ca obiect achiziția de materiale sanitare medicale conform anexei la caietul de sarcini.Lista materialelor sanitare ce se doreste a se achizitiona este una actualizata pentru nevoile actuale in tratamentul pacientilor . Pentru cantitatile estimate s-a avut in vedere consumul de materiale sanitare medicale pe ultimii trei ani. Achizitia se va face pe loturi cu incheierea unui acord cadru cu maxim 2 operatori economici fara reluarea competitiei, conform anexei la caietul de sarcini pe o … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII... (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Maria Sklodowska Curie")
FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE - LICITATIE 3-PNRR Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Furnizare echipamente medicale în cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent... (SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA)
Autoritatea Contractanta organizatoare SCJUB intenționează să achiziționeze echipamente medicale în cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 – Sănătate finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR) prin procedura de licitație deschisă defalcată pe 27 loturi prin atribuirea de contracte de achiziție publică de furnizare produse pentru fiecare lot în parte. Furnizorul trebuie să furnizeze produsele și să asigure … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Echipamente medicale pentru incheierea contractului de dotare a secției medicale (medicină internă, medicina muncii... (Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0149 F București)
Achizitia presupune cumpărarea de echipamente medicale pentru incheierea contractului de dotare a secției medicale (medicină internă, medicina muncii și stomatologie) în cadrul proiectului „Dezvoltarea și modernizarea capabilităților de asistență medicală ambulatorie a Centrului Medical al Serviciului de Protecție și Pază”, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Achizitia de echipamente si materiale – 4 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate... (Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești)
Achizitia de echipamente si materiale – 4 Loturi in cadrul proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:11 Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Furnizare dotari și echipamente medicale pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul... (Judetul Galaţi)
Furnizare dotari și echipamente medicale pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Galați” Aparate explorări = 2.828.312,17 lei fără TVA - CPV: 33100000-1 –Echipamente medicale; Operatorii economici pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. - Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Acord cadru furnizare medicamente 36 luni (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi)
Acord cadru furnizare medicamente 36 luni. Cantitatile si valorile estimate sunt detaliate in documentul "Centralizator cantitati si valor estimate.xlxs.p7s" Necesitatea asigurarii si adaptarii tramentului in conformitate cu nevoile pacientilor internati in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.Maria” Iasi presupune achizitionarea medicamentelor care fac obiectul prezentei proceduri („licitatie deschisa” online intr-o singura etapa (cu incheierea unui acord-cadru cu cinci operatori … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-23   Acord cadru reactivi de laborator (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures)
AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Echipamente de laborator (Universitatea din Bucureşti)
Universitatea din Bucuresti intenționează să achiziționeze echipamente de laborator de sinteză și purificare a compușilor organici, echipamentele sunt necesare utilării laboratoarelor de cercetare din cadrul Facultății de Chimie, conform cerințelor din caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Acord cadru furnizare materiale sanitare 36 luni (Institutul Regional de Oncologie Iasi)
Acord cadru furnizare materiale sanitare 36 luni Canitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime estimate ale contractului subsecvent se regasesc in documentul: "Cantitati minime si maxime acord cadru 2 2023.xlsx.p7s". Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   CONTAINERE PENTRU DESEURI -24 LUNI (Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara)
Se va achizitiona Containere pentru deseuri CONTAINERE PENTRU DESEURI -24 LUNI ,conform descrierilor din caietului de sarcini si Anexa caiet sarcini Procedura implica: Incheierea unui acord-cadru:DA X Incheierea unui contract: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 ZILE Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a-11–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   ACORD-CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SPITALULUI DE BOLI CRONICE COMUNA SMEENI, JUDEȚUL BUZĂU... (Spitalul de Boli Cronice Smeeni)
ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SPITALULUI DE BOLI CRONICE COMUNA SMEENI, JUDEȚUL BUZĂU impărțite pe loturi: Valoarea minimă estimată/Valoarea celui mai mare contract subsecvent LOT 1 - IMAGISTICĂ MEDICALĂ: 6,330,000.00 LEI fără TVA Valoarea maximă estimată LOT 1 - IMAGISTICĂ MEDICALĂ: 12,660,000.00 LEI fără TVA Valoarea minimă estimată/Valoarea celui mai mare contract subsecvent LOT 2 - ECHIPAMENTE RECUPERARE: 6,644,450.00 LEI fără TVA Valoarea maximă estimată LOT 2 - ECHIPAMENTE RECUPERARE: … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-22   Acord cadru de furnizare PROTEZE ORTOPEDICE (Spitalul Judetean de Urgenta"Dr. Constantin Opris" Baia Mare)
- conform caietului de sarcini. - Operatorii economici pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana cel tarziu cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. - Autoritatea contractanta va raspunde la clarificarile / informatiile suplimentare solicitate de operatorii economici conform mentiunii anterioare, in termen de 11 zile anterior termenului de depunere a ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Aparate și sisteme medicale în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești de la... (Spital Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc)
În cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, prin dotarea unității de asistență medicală ambulatorie” se vor achiziționa următoarele aparate medicale pentru dotarea laboratoarelor și cabinetelor medicale ambulatorie deja existente și noi: 1 Aparat de radiografie CBCT 2 Aparat electrocardiogramă adult 3 Monitor funcții vitale portabil 4 Ecograf staționar cu sondă cardiacă, vasculară și … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   FURNIZARE MATERIALE SANITARE (INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI)
FURNIZARE MATERIALE SANITARE, pentru o perioada de 12 luni, 42 de loturi, conform informatiilor prezentate in Caietul de Sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10-zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   Furnizare produse IT / TIC pentru laborator de informatica, Sali de clase/grupe de gradinita, atelier practica,... (Orasul Iernut)
Scopul achizitiei este dotarea a doua unitati de invatamant din Orasul Iernut prin atribuirea contractului de furnizare echipamente digitale în cadrul proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITAȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DIN ORAȘUL IERNUT, JUDEȚUL MUREȘ”- depus în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta C15-Educatie, Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-21   APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ORL (Spitalul Clinic Coltea)
Achizitia are ca obiect furnizarea de APARATURA MEDICALA PENTRU SECTIA ORL structurat in 2 loturi, atfel:: Lotul 1 - Microscop chirurgical cu fluorescenta si control anastomoze Lotul 2 - Unit ORL Detalierea aparaturii medicale pe cantitati si valori este prezentata in Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile. Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   ACCESORII ANGIOGRAFIE (Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara)
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor:18 ZILE Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a-11–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 18 zile.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub). Se vor achizitiona … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   ACORD CADRU MATERIALE SANTARE (Spitalul Judetean Tg-Jiu)
MATERIALE SANITARE, COMFORM CAIETULUI DE SARCINI ALATURAT Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-20   Achizitie echipamente medicale si de specialitate - Etapa 2, in cadrul proiectului ”Dotare unitate sanitara pentru... (Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti))
Obiectul contractului il reprezinta Achizitie echipamente medicale si de specialitate - Etapa 2, in cadrul proiectului ”Dotare unitate sanitara pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale”, Spitalul orasenesc Dr. Caius Tiberiu Sparchez, din orasul Zarnesti, judetul Brasov, in conformitate cu cantitatile si specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitionarea de echipamente medicale si de specialitate - Etapa 2, este organizate pe loturi, astfel: Lot 1 – Echipamente Medicale – Valoare … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Furnizare materiale sanitare specifice secției Ortopedie II (UM 0929 Bucuresti)
În cadrul acestei proceduri se doreşte achiziţionarea de materiale sanitare specifice Secției Ortopedie, împărţite în 19 loturi, cu specificaţiile tehnice minime prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini și în cantităţile estimate prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Operatorii economici vor oferta pentru toate reperele şi pentru întreaga cantitate (cantitatea maximă a acordului-cadru) aferentă fiecărui lot, prevăzută în anexa 2 la prezentul caiet de sarcini. Operatorii … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   ACORD CADRU FURNIZARE FIBRE LASER DE UNICA UTILIZARE (Spitalul Clinic de Urgenta Sf.Ioan)
Datorita restrictiei de 5000 caractere, se va vedea caietul de sarcini.Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP. Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Furnizarea de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale pentru proiectul... (JUDETUL HUNEDOARA)
Furnizarea de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu” Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificariinainte de data limita de depunere a ofertelor: este de 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde tuturor la solicitările de clarificări in SICAP in a 11-a zi inainte de termenul … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   Contract de furnizare mobilier, echipamente IT, materiale didactice și alte bunuri, în cadrul proiectului... (Orașul Vișeu de Sus)
Achiziția de echipamente ITpentru dotarea laboratoarelor de informatică, Echipamente TIC pentru dotarea saliloe de clasă, mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă științe (fizică, chimie, biologie, multidisciplinare), cabinetelor școlare, cabinetelor de asistență psihopedagogică, logopedie, sălilor de sport , aferente obiectivului cu titlul: ”INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ÎN ORAȘUL VIȘEU DE SUS, JUD. MARAMUREȘ” , total 4.804.604,00 lei fără TVA astfel: - LOT 1 Echip … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   CONSUMABILE MEDICALE-MANUSI (Spitalul Clinic Colentina)
Încheierea unor acorduri cadru pentru o perioada de 24 luni, pentru 7 loturi conform caiet de sarcini. Valoare minimă estimată achiziție 24 LUNI, fara TVA – 6,201,400.00 lei Valoare maximă estimată achiziție 24 LUNI, fara TVA – 8,976,00.00 lei Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-17   PACHET PENTRU PROCEDURILE DE SUPLEERE RENALA SI STARI SEPTICE (Spitalul Județean de Urgență Zalău)
PACHET PENTRU PROCEDURILE DE SUPLEERE RENALA SI STARI SEPTICE Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu cel putin 9 zile , inainte de data limita de depunere a ofertelor Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   MEDICAMENTE - ALBUMINA UMANA- 200G/L SOL. PERF (Spitalul Județean de Urgență Zalău)
MEDICAMENTE - ALBUMINA UMANA- 200G/L SOL. PERF. - Conform caietului de sarcini Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   IMPLANTURI CHIRURGICALE NECESARE PENTRU DERULAREA PROGRAMELOR NATIONALE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT CU AJUTORUL... (Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni)
Încheierea unor acorduri cadru pentru o perioada de 48 luni, pentru 3 loturi conform caiet de sarcini. Valoare minimă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 10,758,800.00 lei Valoare maximă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 45,440,000.00 lei Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   Aparatură și echipamente medicale (Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara)
Achiziție Aparatura si echipamente medicale, 10 loturi, conform Caietului de sarcini, finalizată prin încheierea de contracte pentru fiecare lot. ---------- Clauza suspensivă valabilă pentru toate loturile: Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea finantarii din fonduri dela bugetul de stat si/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-16   MATERIALE SANITARE ENDOPROTEZARE AORTICĂ (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov)
MATERIALE SANITARE ENDOPROTEZARE AORTICĂ- 2 loturi Se va încheia acord cadru pe o perioada de 48 luni. S-a ales acordul-cadru deoarece acesta permite autorităţii contractante atribuirea de contracte subsecvente lunar, în funcţie de necesitatile concrete si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. Cantitatile minime si maxime estimative ale contractelor subsecvente se regăsesc atât în Caietul de sarcini cât și în Strategia de contractare. Contractele subsecvente se vor incheia în funcție de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-15   Consumabile medicale, dezinfectanti (Spitalul judetean de urgenta Miercurea Ciuc)
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să achiziționeze consumabile medicale, pentru asigurarea activității de bază. 1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017 2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Vizualizați achizițiile publice »