Achiziții: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

2023-11-30   Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID CR 28732-02 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia de Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID , conform cerinţelor Caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 –a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-24   Piese de schimb pentru sistemul inelar de gaz si RBLRT CR 33799 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia de Piese de schimb pentru sistemul inelar de gaz si RBLRT, conform cerinţelor Caietului de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 –a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-13   Servicii integrate pe termen lung pentru derularea programului de snubberi al CNE Cernavoda - CR 34241 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect efectuarea unui program de inspecţii și testări obligatorii asupra amortizorilor de şoc mecanici si hidraulici - denumiti in cele ce urmeaza „snubberi”, instalati si/sau de rezerva, de la Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, în conformitate cu cerințele de standard si angajamentele asumate de CNE Cernavoda la ISCIR si CNCAN, prin încheierea unui Acord cadru cu o durată de 48 luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-02   Servicii privind Urmarirea Comportarii Constructiilor cu specific clasic de la CNE Cernavoda - CR 34242 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii servicii privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor cu specific clasic aflate in patrimoniul CNE Cernavoda. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termenu-limita stabilit. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-11   Servicii de mentenanță pentru sistemele și echipamentele electrice de la CNE Cernavodă, în vederea funcționării... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Servicii de mentenanță pentru sistemele și echipamentele electrice de la CNE Cernavodă, în vederea funcționării centralei în condiții de siguranță și securitate nucleară, cu asigurarea materialelor şi pieselor de schimb necesare desfăşurării acestor activităţi, in cadrul unei perioade contractuale, de 24 luni (prestare efectiva). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-21   Servicii de audit financiar si servicii de auditare - CR 38694 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de audit financiar si servicii de auditare pentru o durata de 36 de luni (prestare efectiva). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termenu-limita stabilit. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-21   Echipamente de protectie respiratorie - CR 38309 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect echipamente de protectie respiratorie, constituite din 5 tipuri de cartuse filtrante, necesare pentru asigurarea protectiei personalului CNE Cernavoda care efectuează activităţi în zona radiologică a Unităţilor 1 si 2, in baza unui acord cadru cu o durata de 24 de luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-15   Servicii complete de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de termoficare CNE Cernavoda (pentru o... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de întreţinere şi reparaţii la sistemul de termoficare Cernavodă (compus din Punct termic-sursă U1, magistrală de transport agent termic şi puncte termice) şi a staţiei de tratare apă din incinta Campus II, precum şi exploatarea acestora, cu asigurarea materialelor şi pieselor de schimb necesare desfăşurării acestor activităţi, în cadru unei perioade de 48 de luni (prestare efectivă). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-05   Servicii de întreținere și reparații pentru electropompele tip NMV 2000 RA, echipamentele mecanice aferente... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de intretinere si reparatii pentru electropompele tip NMV 2000 RA, echipamentele mecanice aferente Sistemului Apa Racire Condensatori U1 & U2 si cele ale sistemelor auxiliare acestuia, în cadru unei perioade de 48 de luni (prestare efectivă) Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau … Vizualizați achizițiile publice »
2023-09-05   Servicii de inginerie pentru solutionarea problemelor de obsolescenta, identificarea, calificarea produselor... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Prestare servicii de inginerie pentru solutionarea problemelor de obsolescenta, identificarea, calificarea produselor inlocuitoare ale celor obsolete, instalate la CNE Cernavoda inclusiv livrarea produselor echivalente / de inlocuire, prin încheierea unui acord - cadru cu o durată de 48 de luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-25   Servicii de urmarire a comportarii in timp a Cladirii Reactorului si a constructiilor cu specific nuclear de la CNE... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de urmarire a comportarii in exploatare a cladirii reactorului si de urmarire a comportarii in timp a constructiilor cu specific nulcear de la CNE Cernavoda. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termenu-limita stabilit. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-22   Instalare Subsistem GEM Spectrometric cu detector de GeHp la Unitatea 2 a CNE Cernavoda - CR 23971 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect furnizarea produselor si a serviciile accesorii necesare pentru implementarea Proiectului de investitii “Instalare Subsistem GEM Spectrometric cu detector de GeHp la Unitatea 2” Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-10   Servicii de consultanță pentru echipa de conducere a CNE Cernavodă CR 38048 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect servicii de consultanță, coaching și mentorat în activități manageriale privind procesele și activitățile CNE Cernavodă, prin încheierea unui acord cadru cu o durată de 48 de luni. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-03   Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID CR 28732 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia de Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID , conform cerinţelor Caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 –a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate … Vizualizați achizițiile publice »
2023-08-02   Servicii de preluare, tratare (decontaminare) deseuri lichide apoase radioactive, solidificare, depozitare... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect activitati de preluare, esalonat, in decursul unei perioade contractuale de 4 ani, a unei cantitati de aproximativ 24 m3 de deseuri lichide apoase radioactive rezultate din operarea CNE Cernavoda, decontaminarea acestora, precum si solidificarea deseurilor radioactive secundare rezultate din tratare si, ulterior, transferul acestora la Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) de la Baita-Bihor in vederea depozitarii definitive. Numarul de zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-24   Heliu gaz, puritate min. 99,995% (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect furnizarea de Heliu gaz, cu puritate de min. 99,995%, utilizat in mai multe sisteme ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda, cu functie de securitate nucleara, cat si la efectuarea unor analize chimice, precum si prestarea urmatoarelor servicii accesorii in legatura cu buteliile aflate in proprietatea entitatii contractante si in care va fi livrat gazul solicitat: - Servicii de verificare / autorizare ISCIR butelii; - Servicii de inlocuire robineti butelii; - Servicii de … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-18   Servicii de ȋntreţinere şi reparaţii la Sistemul de Monitorizare Hidrogen ȋn Clădirea Reactorului (HERMETIS - BSI... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Serviciile ce fac obiectul achiziţiei constau în servicii de reparaţii pentru Sistemul de Monitorizare Hidrogen in Cladirea Reactorului existent la Unitatile 1 si 2 ale CNE Cemavodă pentru o perioadă de 48 de luni (prestare efectivă). - Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare în legatură cu documentaţia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel puţin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - Răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări va fi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mate-Fin
2023-07-14   Servicii de management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă şi formare a personalului, necesare pentru... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect Servicii de management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă şi formare a personalului, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă, in baza unui acord cadru pe o perioada de 84 luni. Vor putea face obiectul negocierilor următoarele elemente: - Cerințele din Documentația Descriptivă prevazute la cap. 5.1, subpct. g) si h); cap. 6.1 subpct. (2); cap. 6.4, cap. 7, cap. 18, cap. 20.1; - Cerințele din Specificația … Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-27   Servicii de intretinere preventiva, predictiva şi corectiva pentru subsistemele de securitate periferice aferente... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect activitati de întreţinere preventivă, predictivă şi corectivă pentru subsistemele de securitate periferice aferente sistemului de protecţie fizică CNE Cernavoda, in baza unui acord cadru cu o durata de 48 de luni ulterioare obtinerii Certificatului de Securitate Industriala (CSI). Candidatii selectati pot solicita clarificari referitoare la documentatia de atribuire cu 15 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 69 al. (1) din OUG 114/2011. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-05   Servicii de reparații pompe tip NMV 1000 RA / NMV 1000 aferente Sistemului Apă Tehnică de Serviciu (RSW-BSI 71310) U1 și U2 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Serviciile ce fac obiectul achiziţiei constau în servicii de reparaţii capitale pompe, activităţi de suport tehnic şi transport pompe la şi de la Prestator pentru 4 (patru) pompe fabricate de AVERSA: 3 pompe tip NMV 1000 RA şi 1 pompă NMV 1000, in cadrul unei perioade de 48 de luni (prestare efectiva). - Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare în legatură cu documentaţia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel puţin 18 zile înainte de data limită de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-04   Servicii de consultanță pentru echipa de conducere a CNE Cernavodă CR 38048 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect servicii de consultanță, coaching și mentorat în activități manageriale privind procesele și activitățile CNE Cernavodă, prin încheierea unui acord cadru cu o durată de 48 de luni. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-13   Implementare platforma de tip PMS (Power Management System) la CNE Cernavodă CR 38463 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect furnizarea produselor si a serviciilor accesorii necesare implementarii Proiectului de investitii ˮImplementare platforma de tip PMS (Power Management System) la CNE Cernavodă”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. … Vizualizați achizițiile publice »
2023-04-10   Servicii de transport rutier public pentru angajatii Sucursalei CNE Cernavoda si efectivele de jandarmi care asigura... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect incheierea unui acord cadru pentru servicii de transport rutier public pentru angajatii Sucursalei CNE Cernavoda si pentru efectivele de jandarmi care asigura paza si protectia la CNE Cernavoda, pentru o perioada de 48 de luni incepind cu data de 01.07.2023 - Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - Raspunsul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CDI Transport Intern și Internațional
2023-04-07   Imbunatatirea performantelor Sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) de la Unitatea 1 a CNE Cernavoda (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect furnizarea produselor si a serviciile accesorii necesare pentru implementarea Proiectului de investitii “Imbunatatirea performantelor Sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) U1” Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mate-Fin
2023-01-30   Servicii de introducere, prelucrare si validare date (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de introducere, prelucrare si validare date pentru asigurarea suportului logistic pentru diferite compartimente din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, in cadrul unei perioade contractuale de 24 de luni (prestare efectivă). -Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - Raspunsul entitatii contractante la aceste … Vizualizați achizițiile publice »
2023-01-25   Servicii de mentenanta la echipamentele mecanice si sistemele de ventilatie de la CNE Cernavoda, in vederea... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Achizitia are ca obiect servicii de mentenanta la echipamentele mecanice si sistemele de ventilatie aflate în incinta zonei protejate a CNE Cernavoda – U0, U1, U2 și DICA, in vederea functionarii centralei in conditii de siguranta si securitate nucleara, in cadrul unei perioade 24 de luni (prestare efectivă). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomex-I.E.A. NIMB CONSMETAL SRL
2023-01-20   Servicii de remedieri, reparatii, finisaje si protectii anticorozive la constructiile si structurile existente la... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect activitati de remedieri, reparatii, finisaje si protectii anticorozive la constructiile si structurile existente la CNE Cernavoda, grupate in 2 loturi, in cadrul unei perioade de 48 de luni (prestare efectiva) - Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PREMIUM INVEST CONCEPT S.R.L. Unify Co Ltd S.R.L.
2023-01-03   Servicii de mentenanta preventiva si corectiva, precum si asigurarea de piese de schimb necesare pentru sistemul... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de mentenanță preventivă şi corectivă şi asigurare de piese de schimb pentru sistemul dozimetrie externa cu TLD Panasonic din dotarea Laboratorului de dozimetrie individuala de la CNE Cernavoda, în cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dositracker
2022-12-29   Servicii de mentenanta a echipamentelor de inalta tensiune din CNE Cernavoda, in vederea functionarii centralei in... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de mentenanta a echipamentelor de inalta tensiune din CNE Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii de siguranta si securitate nucleara, in cadrul unei perioade contractuale de 48 luni (prestare efectiva). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomex-I.E.A. ELECTROMONTAJ
2022-12-29   Activităţi de execuţie, montaj şi întreţinere confecţii metalice din incinta protejată a CNE Cernavodă U0, U1, U2 şi DICA (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Serviciile ce fac obiectul achiziţiei constau în desfăşurarea urmatoarelor tipuri de activităţi, în cadrul unei perioade de 48 de luni (prestare efectivă): (i) Execuţie şi montare/demontare confecţii şi structuri metalice; (ii) Întreţinere şi reparaţii structuri şi confecţii metalice; (iii) Elaborare soluţii tehnice de execuţie confecţii metalice şi respectiv de reparaţii structuri metalice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: NIMB CONSMETAL SRL
2022-12-29   Servicii de mentenanta pentru sistemele si echipamentele de masura si control de la CNE Cernavoda, in vederea... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Serviciile ce fac obiectul achiziției constau în urmatoarele activități: Servicii de mentenanta pentru elementele si sistemele de masura si control de la CNE Cernavoda, in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni (prestare efectiva). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomex-I.E.A.
2022-12-16   Servicii de recrutare si selectie de forta de munca (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de recrutare si selectie de forta de munca specializata prin incheierea unui acord - cadru cu o durata de 48 de luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: HUMANGEST GROUP
2022-12-14   Biocid si servicii de biocidare pentru tratamentul antifouling a sistemului de apa tehnica de serviciu de la CNE... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Furnizarea de biocid pentru tratarea antifouling a sistemului de apa tehnica de serviciu de la CNE Cernavoda impreuna cu servicii de efectuare tratamente de biocidare pentru perioada 2023-2024. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: GC3 Specialty Chemicals S.R.L.
2022-12-06   Servicii de testare și diagnosticare și servicii de asistență tehnică specializată pentru vanele acționate electric... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect servicii de testare/diagnosticare pentru actionarile AOV (Air Operated Valve) si MOV (Motor Operated Valve) de la CNE Cernavodă Unitatea 1 și 2, precum și servicii de asistență tehnică specializată, la solicitarea Achizitorului, în cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Crane Nuclear PFT CORP.
2022-12-06   Chimicale pentru Staţia Tratare Apă (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect furnizarea de Acid clorhidric de sinteza anorganică (HCl) soluţie 32%, Hidroxid de sodiu (NaOH) soluţie 48% şi Clorura ferica (FeCl3) soluţie 40%, prin incheierea unui acord - cadru cu o durata de 12 luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: TYD ELAN Tyd Elan S.R.L.
2022-11-23   ARMATURA DE RETINERE AXIALA CR 34575 (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia privind "Armatura de retinere axiala “ se realizeaza conform cerinţelor Caietului de sarcini CR 34575 rev.03. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: PETROLVALVES IMPORT EXPORT S.R.L.
2022-10-25   Servicii de mentenanta si activitati auxiliare necesare autorizarii ISCIR pentru instalatiile de ridicat,... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect Servicii de mentenanta si activitati auxiliare pentru instalatiile de ridicat, mecanismele de ridicat, elementele de legare, platformele autoridicatoare, stivuitoarele si ascensoarele de la CNE Cernavoda in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni (prestare efectivă). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomex-I.E.A.
2022-10-24   Lucrări de execuție Instalația de detritiere de la CNE Cernavodă (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect Realizarea unei Instalatii de detritiere a apei grele la CNE Cernavoda, incluzand elaborarea detaliilor de executie, procurarea echipamentelor si materialelor necesare, executia lucrarilor de constructii-montaj, pregatirea personalului de operare si intretinere al beneficiarului si suport pentru punerea in functiune si functionarea de proba, pana la transferul instalatiei catre Operare. Durata estimata maxima a contractului este de 54 de luni, fiind compusa din: - Durata de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.
2022-10-20   Servicii de transport aerian pentru conducerea şi salariaţii Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. (SNN SA) (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: BBook Bed and Breakfast SRL Compania Națională de Transporturi... Olimpic Internațional Turism TRAVEL TIME D&R S.R.L. WECO TMC S.R.L.
2022-10-18   Carburanti auto (benzina si motorina) prin sistemul de carduri de credit (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Furnizarea de carburanţi auto (Benzină şi Motorină) pe baza de carduri de credit, precum şi plata, cu cardul de credit, cu care se face plata carburanţilor, a unor taxe (peaj Fetesti, rovinieta), pentru cele 3 entitati ale SNN (SNN-Sediul Central, CNE Cernavoda si FCN Pitesti), prin incheierea unui contract cu o durata de 24 luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: OMV Petrom Marketing
2022-10-17   Servicii de suport tehnic pentru produse software Oracle (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect servicii de suport tehnic pentru componente software Oracle, precum si servicii de asistenta tehnica si mentenanta la cerere pentru aceleasi produse software, în cadrul unei perioade efective de prestare a serviciilor de 48 de luni. Termenele de incepere a prestarii serviciilor vor fi urmatoarele: • pentru serviciile de la punctele 1-9 si II de mai jos - incepand cu 25.01.2023; • pentru serviciile de la punctele 10-13 de mai jos - incepand cu 26.02.2026; • pentru serviciile de la … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AROBS SYSTEMS SRL Logika IT Solutions SRL
2022-10-06   Servicii de examinări nedistructive pentru perioadele de funcţionare şi opriri ale CNE Cernavodă (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Serviciile ce fac obiectul achiziţiei constau în efectuarea examinărilor nedistructive şi a activităţilor auxiliare conexe, pentru îndeplinirea programelor de Inspecţie Periodica (IP) şi Inspecţie In-Service (ISI) precum şi pentru îndeplinirea cerinţelor de examinări nedistructive ca suport pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii aferente Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, atât în timpul funcţionării cât şi în timpul opririlor planificate ale acestora, în baza unui acord cadru cu o durată de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Tuv Austria România
2022-10-06   Elaborare propunere privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în Raportul... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect elaborarea propunerii privind aspectele relevante pentru protecţia mediului, care trebuie dezvoltate în Raportul privind Impactul asupra Mediului și întocmirea Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru Proiectul RETEHNOLOGIZAREA UNITĂȚII 1 A CNE CERNAVODĂ ȘI EXTINDEREA DEPOZITULUI INTERMEDIAR DE COMBUSTIBIL ARS CU MODULE DE TIP MACSTOR 400 (denumit și „Proiectul RT-U1 și DICA-400”). Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CEPSTRA GRUP SRL Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara UNITATEA DE SUPORT PENTRU INTEGRARE S.R.L.
2022-09-29   Materiale electrice (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect materiale electrice, constituite în 6 loturi, necesare pentru activitatile de intretinere preventiva si corectiva ale sistemelor electrice de la CNE Cernavodă, precum si pentru implementarea modificarilor de proiect aprobate pentru sistemele centralei nucleare, prin incheierea unor acorduri cadru cu o durata de 24 luni. Se vor achiziţiona următoarele categorii de produse, constituite în 6 loturi, astfel: Lot 1: Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACS SERVICE MEDEEA SRL ENERGOTECH Energotech S.A. Romalexis S.C. NATALIGHT TRADE S.R.L. - SAWEXIM Sawexim S.R.L.
2022-09-22   Materiale mecanice (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect materiale mecanice, constituite în 6 loturi, necesare pentru activitatile de intretinere preventiva si corectiva ale sistemelor mecanice de la CNE Cernavodă, precum si pentru implementarea modificarilor de proiect aprobate, prin incheierea unor acorduri cadru cu o durata de 24 luni. Se vor achiziţiona următoarele categorii de produse, astfel: Lot 1: Materiale diverse Lot 2: Adezivi si etansanti Lot 3: Placi, garnituri si inele de etansare Lot 4: Tevi, fitinguri si accesorii … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACS SERVICE MEDEEA SRL Romalexis S.C. ETANSARI GRAFEX S.R.L.
2022-09-13   Servicii de evaluare a potentialului managerial, de evaluare a competentelor manageriale prin metoda feedback 360º... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect încheierea unui acord cadru cu o durata de 48 luni pentru Servicii de evaluare a potentialului managerial, de evaluare a competentelor manageriale prin metoda feedback 360º si de dezvoltare a competentelor de leadership ale personalului de conducere / sefi de compartimente si ale succesorilor potentiali ai acestora la Sucursala CNE Cernavoda. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: GREAT PEOPLE INSIDE
2022-09-08   Servicii de intretinere si reparatii pentru asigurarea functionarii in parametrii de proiect a 8 unitati de... (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achizitia are ca obiect servicii de intretinere si reparatii pentru asigurarea functionarii in parametrii de proiect a 8 unitati de refrigerare de fabricatie York de la Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni. Unitatile/echipamentele de refrigerare au urmatoarele caracteristici tehnice: - Tip echipament: Centrifugal Liquid Chiller; - Fabricant: YORK; - Model echipament: YK FC FB H6 5CQ E (Unitatea 1); YK FC FB H4 5CQ ES (Unitatea 2). - Solicitarile de … Vizualizați achizițiile publice »
2022-09-07   Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2) (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Achiziția are ca obiect încheierea unui acord cadru pentru Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2) Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Kinectrics Nuclear România Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara
2022-08-26   Masina de rectificat fara centre (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Furnizarea unei Masini de rectificat fara centre pentru Sucursala FCN Pitesti a Entitatii contractante, impreuna cu serviciile accesorii de instalare, punere in functiune si instruire/pregatire a personalului operator FCN Pitesti. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC Olstral Hpt SRL
2022-08-03   Servicii de exploatare, intretinere si reparatii ale obiectivelor circuitului hidrotehnic al apei de racire la CNE Cernavoda (Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.)
Servicii de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale structurilor şi echipamentelor aferente obiectivelor circuitului hidrotehnic de captare şi evacuare a apei de răcire din şi, respectiv, în Dunăre, de la Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă, în cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni (prestare efectivă). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Elcomex-I.E.A. General Concrete Cernavodă