Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID CR 28732-02

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Achizitia de Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID , conform cerinţelor Caietului de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 –a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-12. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-11-30.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-11-30 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-11-30)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Numărul național de înregistrare: 10874881
Adresa poștală: Strada: Iancu de Hunedoara, nr. 48
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010494
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Delia MATEI
Telefon: +40 241801190 📞
E-mail: delia.matei@nuclearelectrica.ro 📧
Fax: +40 213169400 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: http://www.nuclearelectrica.ro/ 🌏
Adresa profilului de cumpărător: https://www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173527 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID CR 28732-02 10874881/2023/213.01”
Produse/servicii: Motoare hidraulice (putere motrică) 📦
Scurtă descriere:
“Achizitia de Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID , conform cerinţelor Caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: EUR 877 440 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: CNE Cernavoda
Descrierea achiziției publice:
“Achizitia are ca obiect furnizarea de Motoare hidraulice pentru actionarea cilindrilor telescopici MID , Caracteristicile tehnice ale produselor se regasesc...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Criteriul de calitate (denumire): Garantie
Criteriul de calitate (pondere): 10
Preț (pondere): 90
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 9
Informații suplimentare: Surse proprii SNN

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Cerinta nr. 1 Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție:
“Proportia de subcontractareCerinta 2 Informatii privind subcontractantii Conform prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertanţii vor...”    Arată mai mult
Condiții de participare
Condiții de participare (capacitate tehnică și profesională):
“Modalitate de îndeplinire:- În situaţia menţionată la pct. (i) de mai sus ofertanţii vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – Secţiunea...”    Arată mai mult
Depozite și garanții solicitate:
“Cuantum: 8.700,00 Euro Valabilitate Garantie Participare (GP): minim 150 zile de la data limita de depunere a ofertelor. GP poate fi constituita si in alta...”    Arată mai mult
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații despre licitația electronică
Se va folosi o licitație electronică
Descriere
Informații despre licitația electronică:
“• Licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda; Durata rundei va fi de o zi lucratoare; Elementul ofertei care urmează să facă obiectul...”    Arată mai mult
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-12 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: engleză 🗣️
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 2024-06-12 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-12 15:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP

Informații complementare
Informații suplimentare

“(1) Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, odata cu inscrierea ca...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Fax: +40 213104642 / +40 218900745 📠
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare : 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul entitatii...”    Arată mai mult
Sursa: OJS 2023/S 234-736468 (2023-11-30)