Servicii de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Obiectivul general constă în întărirea capacității resursei umane implicate în asigurarea infrastructurii necesare implementării măsurilor delegate din PNDR 2014-2020 și formarea structurilor de personal pregătite la cele 3 nivele (central, județean și local). Resursele umane implicate în realizarea procedurilor de achiziție nu se referă numai la personalul care realizează achiziția efectiv, pentru că la baza oricărei achiziții este necesar să existe un referat de necesitate corespunzător prevederilor legale, un caiet de sarcini cu specificații tehnice corespunzătoare. Toate documentele în etape diferite sunt avizate și aprobate și atunci este necesar ca personalul din toate departamentele să fie pregătit pentru întocmirea corespunzătoare a documentelor.
Achizițiile de bunuri și servicii realizate din măsura de asistență tehnică a PNDR 2014-2020 se realizează pentru asigurarea derulării măsurilor FEADR în continuare și sprijină în mod real APIA în gest și implem măs FEADR.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-29. Achiziția publică a fost publicată pe 2024-01-12.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2024-01-12 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2024-01-12)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură
Numărul național de înregistrare: ADV1376774/28.07.2023
Adresa poștală: Bd. Carol I nr 17, sector 2
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cristina GAVRILA
Telefon: +40 213054976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.apia.org.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.apia.org.ro 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice ADV1401494/11.01.2024”
Produse/servicii: Servicii de formare profesională 📦
Scurtă descriere:
“Obiectivul general constă în întărirea capacității resursei umane implicate în asigurarea infrastructurii necesare implementării măsurilor delegate din PNDR...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 274244.85 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii pentru evenimente 📦
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Descrierea achiziției publice:
“Achizitionare servicii de formare profesionala astfel: 1. Asigurarea serviciilor de formare profesională; 2. Asigurarea cazării participanților,...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 274244.85 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 5
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Costurile pentru achizitia serviciilor de formare profesionala vor fi suportate prin Măsura 20 – “Asistență tehnică”, din fonduri rambursate din fondul...”    Arată mai mult
Descriere
Informații suplimentare:
“Prezenta documentatie , impreuna cu formularele aferente se regaseste pe site-ul APIA, sectiunea Achizitii publice.www.apia.org.ro.Oferta, semnată de...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“Conform caietului de sarcini, a invitatiei si a anuntului de participare , care sunt publicate pe site-ulwww.apia.org.ro-sectiunea Achizitii publice si la...”    Arată mai mult
Condiții legate de contract
Condiții de executare a contractului:
“1. Cerinţele de calificare şi documentele care trebuie prezentate în vederea îndeplinirii acestora sunt următoarele : - Declarații prin care operatorul...”    Arată mai mult
Informații despre personalul responsabil cu executarea contractului
Obligația de a indica numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Identificarea normelor naționale aplicabile procedurii
URL: www.anap.gov.ro 🌏
Descriere
Principalele caracteristici ale procedurii de atribuire:
“Criteriul de atribuire care face obiectul prezentei proceduri este “ cel mai bun raport calitate - preț”, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor minime...”    Arată mai mult
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-29 23:59 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Se solicita o ofertă fermă pentru realizarea acestor servicii, conform prevederilor caietului de sarcini si invitatiei de participare , postate pe site-ul:...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
E-mail: office@cnsc.ro 📧
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Serviciul Achizitii
Adresa poștală: Bd. Carol I nr. 17,sector 2
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
URL: www.apia.org.ro 🌏
Sursa: OJS 2024/S 012-031734 (2024-01-12)