Contract de servicii de organizare evenimente Fluxul procedural privind identificarea,constatarea,înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Se solicită prestarea Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea sesiunii de instruire cu tematica “Fluxul procedural privind identificarea, constatarea, înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor provenite din derularea Fondului European pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2023-12-21. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-06.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-06 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-06)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Agentia de plati si interventie pentru agricultura
Numărul național de înregistrare: 16517187
Adresa poștală: RO321
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cristina Gavrila
Telefon: +40 213054976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
Regiune: România 🏙️
URL: www.apia.org.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.e-licitatie.ro/pub 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Contract de servicii de organizare evenimente Fluxul procedural privind identificarea,constatarea,înregistrarea şi urmărirea recuperării...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii pentru evenimente 📦
Scurtă descriere:
“Se solicită prestarea Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea sesiunii de instruire cu tematica “Fluxul procedural privind identificarea,...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 895835.33 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii hoteliere 📦
Locul de desfășurare: Bucureşti 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare:
“O sesiune de formare profesională organizată în 3 serii într-o locație situată în județul Covasna.”
Descrierea achiziției publice:
“Se urmăreşte achiziționarea de servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea sesiunii de instruire cu tematica “Fluxul procedural privind...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 895835.33 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 5
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Sursa de finantare o reprezinta fondurile alocate pentru Masura de Asistenta Tehnica din Programul National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) 2014-2020.”
Descriere
Informații suplimentare:
“: Oferta, semnată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia va fi trimisă scanată, prin poștă electronică, la adresa de e-mail:...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“Conform caietului de sarcini, a invitatiei si a anuntului de participare. Criteriul de atribuire care face obiectul prezentei proceduri este " cel mai bun...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Identificarea normelor naționale aplicabile procedurii
URL: www.anap.gov.ro 🌏
Descriere
Principalele caracteristici ale procedurii de atribuire:
“Criteriul de atribuire care face obiectul prezentei proceduri este “cel mai bun raport calitate preț” cu condiţia îndeplinirii cerinţelor minime prevăzute...”    Arată mai mult
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2023-12-21 23:59 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații suplimentare

“Se va transmite o oferta ferma pentru realizarea acestor servicii, conform prevederilor caietului de sarcini care insotesc prezenta invitatie de...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
E-mail: office@cnsc.ro 📧
URL: www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“In conformitate cu prevederile art 8 din legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: Agentia de plati si interventie pentru agricultura
Adresa poștală: Bd Carol I nr.17
Orașul poștal: Bucuresti
Țara: România 🇷🇴
URL: www.apia.org.ro 🌏
Sursa: OJS 2023/S 238-747461 (2023-12-06)