Servicii de organizare evenimente-simpozion de analiza a implementării masurilor delegate de AFIR către APIA din PNDR 2014-2020 - jud.Dolj 1 iunie-15 iunie 2024

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Se solicită prestarea de “Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui simpozion de analiză a implementării masurilor delegate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din PNDR 2014-2020, ce va avea loc în municipiul Craiova, județul Dolj, în perioada 1 iunie – 15 iunie 2024”, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-25. Achiziția publică a fost publicată pe 2024-01-09.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2024-01-09 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2024-01-09)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: Agentia de plati si interventie pentru agricultura
Numărul național de înregistrare: 16517187
Adresa poștală: RO321
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030161
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Cristina Gavrila
Telefon: +40 213054976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
Fax: +40 213054976 📠
Regiune: România 🏙️
URL: www.apia.org.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.e-licitatie.ro/pub 🌏

Obiect
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii de organizare evenimente-simpozion de analiza a implementării masurilor delegate de AFIR către APIA din PNDR 2014-2020 - jud.Dolj 1 iunie-15 iunie...”    Arată mai mult
Produse/servicii: Servicii pentru evenimente 📦
Scurtă descriere:
“Se solicită prestarea de “Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unui simpozion de analiză a implementării masurilor delegate de Agenția...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 602386.74 💰

1️⃣
Produse/servicii suplimentare: Servicii de catering 📦
Produse/servicii suplimentare: Servicii hoteliere 📦
Locul de desfășurare: România 🏙️
Locul de desfășurare: Bucureşti-Ilfov 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: Simpozion ce va avea loc în municipiul Craiova, județul Dolj.
Descrierea achiziției publice:
“Activităţile cuprind organizarea unui simpozion de analiză, ce se va desfășura în perioada 01-15 iunie 2024, în municipiul Craiova, județul Dolj, care...”    Arată mai mult
Criterii de atribuire
Prețul nu este singurul criteriu de atribuire și toate criteriile sunt menționate doar în documentele de achiziție publică
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 602386.74 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 9
Domeniul de aplicare al achiziției
Informații despre fondurile Uniunii Europene:
“Sursa de finantare o reprezinta fondurile alocate pentru Măsura de Asistență Tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.”
Descriere
Informații suplimentare:
“Oferta, semnată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, va fi trimisă scanată, prin poștă electronică, la adresa de e-mail:...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a afecțiunilor:
“Conform caietului de sarcini, a invitatiei si a anuntului de participare, regasite pe site-ul www.apia.org.ro, sectiunea Achizitii publice Criteriul de...”    Arată mai mult
Situația economică și financiară
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Capacitatea tehnică și profesională
Criterii de selecție prevăzute în documentele de achiziție
Condiții legate de contract
Condiții de executare a contractului:
“Contractantul va constitui o garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % din prețul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-25 23:59 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Perioada minimă de timp în care ofertantul trebuie să mențină oferta: 2
Condiții de deschidere a ofertelor: 2024-01-26 17:00 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): Bucuresti
Condiții de deschidere a ofertelor (Informații privind persoanele autorizate și procedura de deschidere): Membri comisiei.

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Se va transmite o ofertă fermă pentru realizarea acestor servicii, conform prevederilor caietului de sarcini si Anunțului de participare/publicitar care...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
URL: http://www.cnsc.ro 🌏
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Eventualele contestații pot fi depuse în conformitate cu prevederile art.8 al Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a...”    Arată mai mult
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Serviciul Achizitii
Adresa poștală: Bd. Carol I nr. 17, sector 2
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010051
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 0213054976 📞
E-mail: investitii@apia.org.ro 📧
URL: www.apia.org.ro 🌏
Sursa: OJS 2024/S 009-021193 (2024-01-09)