Servicii complete de paza pentru obiectivele de pe platforma Cernavoda si din afara acesteia pentru o perioada de 48 luni

S.N Nuclearelectrica S.A.

Achizitia are ca obiect prestarea serviciilor complete de paza civila de pe platforma CNE Cernavoda si din afara acesteia, in baza unui acord cadru cu o durata de 48 de luni.
Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Termen limită
Termenul de primire a ofertelor a fost de 2024-01-31. Achiziția publică a fost publicată pe 2023-12-28.

Cine?

Ce?

Unde?

Istoricul achizițiilor
Data Document
2023-12-28 Anunţ de participare
Anunţ de participare (2023-12-28)
Autoritatea contractantă
Nume și adrese
Nume: S.N Nuclearelectrica S.A.
Numărul național de înregistrare: 10874881
Adresa poștală: Strada: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 011745
Țara: România 🇷🇴
Persoana de contact: Laura GHEORGHE - laura.gheorghe@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212031384 📞
E-mail: seapsnn@nuclearelectrica.ro 📧
Fax: +40 212031315 📠
Regiune: Bucureşti 🏙️
URL: www.nuclearelectrica.ro 🌏
Adresa profilului de cumpărător: www.e-licitatie.ro 🌏
Comunicare
Documente URL: www.e-licitatie.ro 🌏

Obiect

1️⃣
Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu:
“Servicii complete de paza pentru obiectivele de pe platforma Cernavoda si din afara acesteia pentru o perioada de 48 luni 10874881/2023/503.02”
Produse/servicii: Servicii de pază 📦
Scurtă descriere:
“Achizitia are ca obiect prestarea serviciilor complete de paza civila de pe platforma CNE Cernavoda si din afara acesteia, in baza unui acord cadru cu o...”    Arată mai mult
Valoarea estimată fără TVA: RON 17 251 488 💰

1️⃣
Locul de desfășurare: Constanţa 🏙️
Locul principal sau locul de desfășurare: CNE Cernavoda
Descrierea achiziției publice:
“Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de paza pentru 16 posturi permanente 24/24 h, 5 posturi permanente 12 h (posturi de zi) si 2 posturi...”    Arată mai mult
Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea totală estimată fără TVA: RON 17 251 488 💰
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție
Perioada de timp de mai jos este exprimată în număr de luni.
Descriere
Durata: 48
Informații suplimentare:
“Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta achizitie, se vor transmite pe e-mail la adresa: Laura.Gheorghe@nuclearelectrica.ro, vor fi...”    Arată mai mult

Informații juridice, economice, financiare și tehnice
Condiții de participare
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
“Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: - copie certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Licenta pentru...”    Arată mai mult

Procedura
Tipul de procedură
Procedura deschisă
Informații despre acordul-cadru
Achiziția implică stabilirea unui acord-cadru
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2024-01-31 15:00 📅
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️

Informații complementare
Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Informații suplimentare

“Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite pe e-mail la adresa:...”    Arată mai mult
Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare al ContestatiilorPostal
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 213104641 📞
E-mail: office@cnsc.ro 📧
Fax: +40 213104642 📠
Procedura de revizuire
Informații precise cu privire la termenul (termenele) limită pentru procedurile de reexaminare:
“Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac, cu modificarile si completarile ulterioare”
Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare
Nume: SN Nuclearelectrica S.A. / Directia Procurare
Adresa poștală: str. Polona nr. 65
Orașul poștal: Bucuresti
Cod poștal: 010494
Țara: România 🇷🇴
Telefon: +40 212038294 📞
E-mail: office@nuclearelectrica.ro 📧
Fax: +40 212031315 📠
URL: www.nuclearelectrica.ro 🌏
Sursa: OJS 2024/S 001-000549 (2023-12-28)