Achiziții: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

>20 achiziții publice arhivate

Achiziții recente de către Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

2023-12-19   Servicii de catering pentru beneficiarii proiectului " “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Achizitie de de servicii de tip catering pentru beneficiarii proiectului cu titlu “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizați din zonele marginalizate Baicului si Tei-Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București ” Locul de acordare a serviciilor: - Pentru copiii din zona Baicului - la Școala Gimnazială nr. 145, Str. Heliade între vii nr. 36, sector 2, București - Pentru copiii din zona Tei Toboc - la Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod, Str. Doamna Ghica nr. 2, Sector 2, București Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-08   Servicii de proiectare faza S.F.pentru obiectivul de investiţii: „Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Servicii de proiectare faza S.F., inclusiv servicii de elaborare a Expertizei Tehnice, a Studiilor de Specialitate, a Documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor din Certificatul de Urbanism şi asistenţă tehnică pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de proiectare la fazaPTh sau PTh cu execuţie pentru obiectivul de investiţii: „Realizare tronson dublu tramvai nou, inclusiv amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrărilor … Vizualizați achizițiile publice »
2023-11-01   Acord-Cadru-Executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Prin HCLS2 nr.70/2015privind includerea în Progr.local multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din S2 București,s-a aprobat Lista cu cele 599 asociații de proprietari care au solicitat înscrierea în Progr multiannual privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza S2 în cf cu OUG nr. 18/2009.Totodată,A.C a lansat apelul pentru un nou program de reabilitare,Programul V,urmând ca până la sfârșitul anului să mai lanseze un apel.Ob achizitiei … Vizualizați achizițiile publice »
2023-10-13   Contract de furnizare echipamente IT în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare echipamente I.T., instalare, punere in funcțiune și instruire a utilizatorilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 2” în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare din Sectorul 2”, finanţat prin fonduri PNRR, Componenta 15 - Educaţie” - LOT 1, LOT 2 si LOT 3: LOT 1: Display interactiv 65 inch – 341 buc. Display interactiv 75 inch – 108 buc. Display interactiv 86 inch – 178 buc. Suport … Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-19   Servicii tip catering pentru acordarea hranei zilnice, respectiv 3 mese/zi pentru cetățenii străini sau apatrizi... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Prestarea de servicii tip catering pentru acordarea hranei zilnice, respectiv 3 mese/zi pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite și care provin din zona conflictului armat din Ucraina Locații: Liceu I.C. Brătianu str. Popa Lazăr nr 8 A Liceu Edmond Nicolau bd Dimitrie Pompeiu nr 3 Cămin Edmond Nicolau II (corp E), Liceu Edmond Nicolau, bd Dimitrie Pompeiu nr 3 Universitatea Tehnică de Construcții București, bd. Lacul Tei nr 154 Vizualizați achizițiile publice »
2023-07-07   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 14 blocuri de locuinţe - Lot 379, din Sectorul 2 al... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile: rezistență mecanică și stabilitate; siguranță și accesibilitate în exploatare; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediul înconjurător; economie de energie și izolare termică; protecție împotriva zgomotului, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-27   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 40 blocuri de locuinţe – Lot 379, din sectorul 2 al... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: rezistenţă mecanică şi stabilitate; siguranţă şi accesibilitate în exploatare; securitate la incendiu; igienă, sănătate şi mediul înconjurător; economie de energie şi izolare termică; protecţie împotriva zgomotului, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-06-19   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 14 blocuri de locuinţe - Lot 379, din Sectorul 2 al... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: rezistenţă mecanică şi stabilitate; siguranţă şi accesibilitate în exploatare; securitate la incendiu; igienă, sănătate şi mediul înconjurător; economie de energie şi izolare termică; protecţie împotriva zgomotului, … Vizualizați achizițiile publice »
2023-05-16   Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si servicii de informare si publicitate pentru... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si publicitate pentru proiectul ,, Infrastructura de Colectare Separata pentru atingerea obiectivelor de reciclare a deseurilor din sectorul 2 , Municipiul Bucuresti . Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului , incluzand : - Activitatea 1. Suport in managementul Proiectului; - Activitatea 2 - Asigurarea publicitatii proiectului si informarea publicului NOTA: -Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Avensa Consulting S.R.L. SMART Integration SRL
2023-04-20   Servicii de acces la platforma informatica, inclusiv a echipamentelor de calcul pentru proiectul ”Administrație... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Obiectul Contractului îl reprezintă achiziția unui sistem informatic integrat, cu componente/module front-office şi back-office, în vederea simplificării procedurilor administrative vizând relaţia cu Asociaţiile de proprietari şi chiriaşi din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, care vor viza atât zona front-office, cât şi zona back-office şi vor asigura interoperabilitatea şi integrarea cu celelalte sisteme informatice ale Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și include achiziția tuturor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Mindsoft IT Solutions S.R.L.
2023-04-18   Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare rețea de infrastructură pentru transportul verde... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contractul are ca scop achiziționarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare rețea de infrastructură pentru transportul verde în cadrul programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C10 Fondul Local, Investiția I.1.4, respectiv: Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”. Obiectivul de investiții propune construirea a 36,45 Km de piste pentru biciclete ce vor conecta puncte de interes local situate pe … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Vego Concept Engineering S.R.L.
2023-03-07   Achiziție servicii de acces la Ecosistem interinstituțional interconectat și interoperabil, tip subscripție, și de... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Obiectivul propus este implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, în cadrul proiectului „Proceduri simplificate în vederea reducerii birocrației pentru cetățenii sectorului 2”- cod SIPOCA/SMIS 1259/153912. Soluția urmărește să eficientizeze activitatea funcționarilor publici și să îmbunătățească accesul cetățenilor la servicii online, asigurând fluidizarea circulării informațiilor și al documentelor specifice între … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ACONNECT SMART SOFTWARE SRGM GARANTII MOBILIARE SRL
2023-02-21   Coșuri de gunoi care vor fi amplasate pe domeniul public din Sectorului 2 al Municipiului București (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizarea unui număr de: - 500 de bucăţi coşuri de gunoi având o capacitate de 110-120 litri, - 2.500 de bucăţi coşuri de gunoi având o capacitate de 50-60 litri, precum și - montajul celor 3.000 de coşuri de gunoi, în condițiile standardelor și a normativelor descrise, în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini, ofertei financiare și a ofertei tehnice, anexe la contract. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Belmar Prod
2023-02-03   Contract de furnizare echipamente de colectare si transport , plus software pentru cantarire ,monitorizare si control (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contractul cuprinde furnizarea de echipamente si bunuri de colectare si transport a deseurilor din Sectorul 2, Municipiul Bucuresti, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service-ul post-livrare in perioada de garantie pentru recipiente destinate pre-colectarii deseurilor dotate cu sisteme de identificare compatibile cu cele ale autogunoierelor compactoare, conform prevederilor caietului de sarcini, dupa cum urmeaza: 1. Autocompactor minim 10 mc biodeseuri menajere – 11 … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CTE Solution - Utilaje Specializate Grădinariu Import Export
2023-01-13   Servicii educationale pentru beneficiarii proiectului " Interventii integrate socio-educationale pentru copiii... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Achiziția de servicii educaționale pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului si Tei-Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București” Locul de desfășurare a serviciilor socio - educaționale: o Școala Gimnazială nr. 145, sector 2, București ( pentru beneficiarii din zona Baicului ); o Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod, Sector 2, București ( pentru beneficiarii din zona Tei Toboc ); o alte spații … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU PERSOANELE... ORGANIZATIA SALVATI COPIII
2022-12-23   Servicii educationale pentru beneficiarii proiectului " Interventii integrate socio-educationale pentru copiii... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Achiziția de servicii educaționale pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului si Tei-Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București” Locul de desfășurare a serviciilor socio - educaționale: o Școala Gimnazială nr. 145, sector 2, București ( pentru beneficiarii din zona Baicului ); o Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod, Sector 2, București ( pentru beneficiarii din zona Tei Toboc ); o alte spații … Vizualizați achizițiile publice »
2022-11-18   ACHIZITIA INFRASTRUCTURII HARDWARE SI SOFTWARE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI, RESPECTIV A SERVICIILOR DE... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Obiectivele achizitiei constau în operaționalizarea, la nivelul Municipiului Sectorului 2 Bucuresti, a unor fluxuri de lucru online și care să furnizeze digital, front și back-office o bună parte din serviciile pe care o primărie modernă le asigură în relația cu cetățenii, într-o manieră securizată și interoperabilă cu alte sisteme de creare/gestionare documente. Achiziția infrastructurii hardware si software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si implementare a … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Bithat Solutions Power Net Consulting S.R.L.
2021-09-20   Servicii de reexpertizare a lucrărilor executate, actualizare a proiectelor tehnice, revizuire devize generale... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
In cadrul activitatii de elaborare a documentatiei tehnice este necesara: - expertiza tehnica calitativa si cantitativa a lucrarilor de reabilitare termica executate si abandonate si neconservate, respectiv stabilirea cantitatilor de lucrari de desfacere si refacere ca urmare a degradarilor in timp ; - Verificarea cantitatilor de lucrari decontate in situatiile de plata fata de lucrarile real executate. Reexpertizarea tehnica si actualizarea documentatiei tehnice va contine minimal, fara a se limita la … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Proiect Aic
2020-03-19   Furnizare 2 buc. autopompe cisternă de capacitate mărită – 9 000 litri (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare 2 (doua) buc. autopompe cisternă de capacitate mărită – 9 000 litri, dotate cu accesorii PSI si echipament de protecţie. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor va fi de 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi inainte de data-limită stabilită pentru depunerea a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Grădinariu Import Export
2019-10-28   Servicii de consultanță tehnică și dirigenție de șantier, în vederea executării lucrărilor de reabilitare termică... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Prestări servicii de consultanță tehnică și dirigenție de șantier, ca urmare a executării lucrărilor de reabilitare energetică a clădirilor rezidenţiale multietajate incluse în programul de reabilitare termică, prevăzute pentru un număr de 221 blocuri de locuinţe din sectorul 2 al municipiului Bucureşti (Anexa 1). Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu conditia ca … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Artehnis Eurocerad International K-Box Construction Design Proiectech Construct Techno Vision Consulting
2019-08-20   Acord-cadru de furnizare mere în cadrul Programului pentru Şcoli al României pentru preşcolarii din grădinţele cu... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Acord cadru de furnizare mere pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore si elevii din invatamantul primar si gimnazial din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2, in cadrul Programului pentru Scoli al Romaniei, anii scolari 2019-2023. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Amariei G. Petru MATRA S.R.L. Mere Casa Panciu
2019-06-25   Acorduri-cadru de furnizare a merelor, laptelui UHT şi a produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Acorduri-cadru de furnizare mere, lapte UHT si produse de panificatie pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore si elevii din invatamantul primar si gimnazial din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2, in cadrul Programului pentru Scoli al Romaniei, anii scolari 2019-2023. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, cu … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AGROSEMCU Dobre&Fiii DORNA LACTATE Vel Pitar
2019-06-12   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 75 de blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti: lucrari de termoizolatie pereti exteriori, lucrari termohidroizolare terasa blocuri, lucrari termoizolare subsol, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic, lucrari instalatii, alte lucrari conexe, descrierea acestor lucrari regasindu-se in cerintele Caietului de Sarcini. Conform Devizelor Generale întocmite de proiectanţii de specialitate care au elaborat documentaţia la faza DALI aferente celor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: A.F. Consulting S.R.L. General Management Construction Group S.R.L. Palex Construcții Instalații ROMCO SYSTEM S.R.L. Sicor
2019-06-11   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 68 de blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti: lucrari de termoizolatie pereti exteriori, lucrari termohidroizolare terasa blocuri, lucrari termoizolare subsol, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic, lucrari instalatii, alte lucrari conexe, descrierea acestor lucrari regasindu-se in cerintele Caietului de Sarcini. Conform devizelor generale întocmite de proiectanţii de specialitate care au elaborat documentaţia la faza DALI aferente celor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: A.F. Consulting S.R.L. General Management Construction Group S.R.L. Palex Construcții Instalații ROMCO SYSTEM S.R.L. S.C. Palex Constructii S.R.L. SC Palex Constructii SRL Sicor
2019-06-05   Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 78 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti: lucrari de termoizolatie pereti exteriori,lucrari termohidroizolare terasa blocuri, lucrari termoizolare subsol, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic, lucrari instalatii, alte lucrari conexe, descrierea acestor lucrari regasindu-se in cerintele Caietului de Sarcini. Conform Devizelor Generale întocmite de proiectanții de specialitate care au elaborat documentația la faza DALI aferente celor … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: A.F. Consulting S.R.L. General Management Construction Group S.R.L. ROMCO SYSTEM S.R.L. Sicor Terra Gaz Construct
2019-05-14   Acord-cadru de furnizare energie electrică pentru Primăria Sectorului 2 și direcțiile subordonate Consiliului Local Sector 2 (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare de energie electrica pentru Primaria Sectorului 2 si Directiile subordonate Consiliului Local Sector 2. Acordul-cadru se va incheia pentru o durata de 4 ani. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3), respectiv cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2018-12-18   Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Acordul-cadru cuprinde: — expertiză tehnică, inclusiv elaborare relevee clădiri, — elaborare audit energetic si a certificatului iniţial de performanţă energetică aferent blocului de locuinţe înainte de realizarea lucrărilor de intervenţii, — documentaţie de avizare pentru lucrările de intervenţii + Deviz general si Deviz pe obiecte, — Proiect Tehnic (PTh) + Detalii de execuţie (DDE) + Caiet de sarcini pentru contractul de lucrări (CS), — avize si acorduri + proiectul pentru autorizarea lucrărilor de … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Concrete & Design Solutions S.R.L. Eurocerad International
2018-10-12   Acord-cadru de furnizare energie electrică pentru Primăria Sectorului 2 și Direcțiile subordonate Consiliului Local Sector 2 (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare de energie electrica pentru Primaria Sectorului 2 si Directiile subordonate Consiliului Local Sector 2. Acordul-cadru se va incheia pentru o durata de 4 ani. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3) respectiv, cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Vizualizați achizițiile publice »
2018-08-03   „Furnizarea de mere, lapte UHT și produse de panificație (corn/baton alternativ cu biscuiți uscați) pentru... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
„Furnizarea de mere, lapte UHT si produse de panificatie (corn/baton alternativ cu biscuiti uscati) pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore si elevii din invatamantul primar si gimnazial din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, in cadrul Programului pentru Scoli al Romaniei, anul scolar 2018–2019” Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari/informatii suplimentare: cu 6 zile inainte de data limita de … Vizualizați achizițiile publice »
2018-06-14   „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Primăria Sectorului 2 are ca obiectiv principal creșterea performanței energetice a cladirilor de locuit multietajate de pe raza sectorului. Autoritatea contractantă considera oportuna realizarea prezentei investiției deoarece aceasta reprezinta o cerință de bază pentru calitatea vieții în societatea românească actuală prin asigurarea condițiilor normale de igienă și confort higrotermic în locuințe situate în mediul urban, prin îmbunătățirea nivelului de protecție termică a spațiilor încălzite, … Vizualizați achizițiile publice »
2018-06-14   „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Primăria Sectorului 2 are ca obiectiv principal creșterea performanței energetice a cladirilor de locuit multietajate de pe raza sectorului. Autoritatea contractantă considera oportuna realizarea prezentei investiției deoarece aceasta reprezinta o cerință de bază pentru calitatea vieții în societatea românească actuală prin asigurarea condițiilor normale de igienă și confort higrotermic în locuințe situate în mediul urban, prin îmbunătățirea nivelului de protecție termică a spațiilor încălzite, … Vizualizați achizițiile publice »
2018-06-14   „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Primăria Sectorului 2 are ca obiectiv principal creşterea performanţei energetice a cladirilor de locuit multietajate de pe raza sectorului. Autoritatea contractantă considera oportuna realizarea prezentei investiţiei deoarece aceasta reprezinta o cerinţă de bază pentru calitatea vieţii în societatea românească actuală, prin asigurarea condiţiilor normale de igienă şi confort higrotermic în locuinţe situate în mediul urban, prin îmbunătăţirea nivelului de protecţie termică a spaţiilor încălzite, … Vizualizați achizițiile publice »
2017-01-26   Verificarea eficientei energetice pentru 245 de blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contract de prestari servicii avand ca obiect verificarea eficientei energetice pentru 245 de blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Cele 245 de blocuri de locuinte sunt impartite in 6 loturi, dupa cum urmeaza: lotul 1 – 41 blocuri; lotul 2 – 41 blocuri; lotul 3 – 41 blocuri; lotul 4 – 41 blocuri;lotul 5 – 41 blocuri; lotul 6 – 40 blocuri. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Dat Constructive SRL
2015-08-31   Achizitie echipamente (inclusiv instalare, testare, scolarizare personal, asigurarea utilitatilor necesare... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Achizitie echipamente (inclusiv instalare, testare, scolarizare personal, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului) pentru proiectul „Sistem de monitorizare video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în zona Plumbuita –Steaua Rosie –Petricani”, cod SMIS 25106,care presupune: Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 2 762 386,25; din care: — 2 749 743,35 RON fara TVA pentru echipamente (inclusiv instalare), din care: — 2 362 214 RON fara TVA pentru produsele furnizate; — 18 … Vizualizați achizițiile publice »
2015-07-14   Furnizare „ Echipamente IT” pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contractul consta in furnizarea de echipamente IT (hardware) inclusiv servicii de instalare,punere in functiune si instruire personal, pentru echipamentele din cadrul caietului de sarcini atasat prezentei documentatii de atribuire. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC Business Solution Provider Group SRL
2015-05-18   Achizitie echipamente (inclusiv instalare, testare, scolarizare personal, asigurarea utilitatilor necesare... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Achizitie echipamente (inclusiv instalare, testare, scolarizare personal, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului) pentru proiectul „Sistem de monitorizare video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani”, cod SMIS 25106, care presupune: — furnizarea echipamentelor (inclusiv instalare); — testare si scolarizare; — asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; — cheltuieli diverse si neprevazute. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC GTS Telecom SRL
2015-01-12   Contract de furnizare mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contract de furnizare si distributie mere in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ASTRA Bucuresti & CO PROD SRL
2014-09-01   Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare si distributie produse de panificatie in cadrul programului national lapte – corn, pentru sectorul 2 al municipiului Bucuresti. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Vel Pitar SA
2014-08-29   Furnizare de produse lactate (lapte UHT) pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Simultan SRL
2014-03-10   Executie lucrari pentru construire „Parc de agrement Tei – Plumbuita”, COD SMIS 18397 (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de executia lucrarilor privind construirea unui parc de agrement pe domeniul administrat de Primaria Sectorului 2, Bucuresti, constând din furnizare, lucrari de fundatii, motaj si punere în functiune instalatii/echipamente de agrement, lucrari de retele electrice, bransamente apa si canal, alei pietonale, obiecte sanitare, iluminat, spatii verzi. Valoarea estimata fara TVA: 48 801 675,17 RON din care 46 416 993,82 RON … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Romco System SRL
2014-02-25   Consultanta tehnica si dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare termica a 597 de... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare termica a 597 de blocuri din sectorul 2 al municipiului Bucuresti: — zona Floreasca – lot 1; — zona Stefan cel Mare – lot 2; — zona Vergului-Dobroiesti – lot 3; — zona Fundeni – lot 4; — zona Floreasca – lot 5; — zona Teiul Doamnei – lot 6; — zona Doamna Ghica – lot 7; — zona Calea Mosilor-Sos. Mihai Bravu – lot 8; — zona Iancului – lot 9; — zona Chisinau – lot 10; — zona Pantelimon – lot 11; — zona … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Euro Building Ideea SRL
2013-11-18   Contract de dotari cu echipament IT pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echiparea... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Dotare cu echipament IT pentru proiectul „Reabilitare, modernizare,dezvoltare si echiparea infrastructurii preuniversitare a Liceului Teoretic CA Rosetti – cod SMIS 15088” consta in furnizare si instalarea produselor la Liceul Teoretic CA Rosetti – Bucuresti, Sector 2 sistem de vot = 15 buc., camere de documente = 10 buc. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: SC Alpha Group SRL
2013-10-07   Prestari servicii de consultanta pentru implementarea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita” – cod SMIS 18397 (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de consultanta în domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investitii “Parc de agrement Tei – Plumbuita” – cod SMIS 18397, necesare implementarii cu succes a proiectului. Vizualizați achizițiile publice »
2013-10-01   Contract de furnizare a fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Contract de furnizare a fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: ASTRA Bucuresti & CO PROD SRL
2013-08-14   „Reabilitarea termica a 597 de blocuri de locuinte de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti” (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Se va realiza prin izolarea termica a anvelopei, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT. Valoarea initiala totala estimata, fara cheltuielile diverse si neprevazute, a acordului-cad. fara TVA este de 682 700 218 RON. Valoarea finala totala (avand incluse cheltuielile diverse si neprevazute) estimata a acordului-cad. fara TVA este de 750 970 238 RON. Valoarea estimata … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: CONCAS SA
2013-05-10   Reabilitarea termica a blocului R 25 din sos.Colentina nr.15 si a blocului OD 40 din Sos. Colentina nr. 7, sector 2,... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocului R 25 din Sos. Colentina nr. 15 si a blocului OD 40 din Sos. Colentina nr. 7 se va realiza prin izolarea termica a anvelopei, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiilor tehnice elaborate de proiectantii de specialitate, vizate de verificatori atestati MDRT. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AF Consulting SRL
2013-05-10   Reabilitare termica a blocurilor: bloc 51, sc. C, Sos. Pantelimon 245, bloc 9A, sc A + B, Sos. Pantelimon 291A, bloc... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitare termica a bloc 51, sc. C, Sos. Pantelimon 245, bloc 9A, sc. A + B, Sos. Pantelimon 291A, bloc 47, sc. A, C, D, Sos. Pantelimon 258, bloc 47, sc. E, Sos. Pantelimon 258, bloc 47, sc. B din Sos. Pantelimon 258, bloc 5, Aleea Pantelimon 13. Lucrarile de reabilitarea termica a celor 2 blocuri mentionate constau în izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tâmplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile … Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Romco System SRL
2013-04-26   Reabilitare termica a blocurilor din Sos. Colentina nr. 17, Bloc OD41, S+P+10E si Soseaua Pantelimon nr. 235, Bloc... (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitare termica a blocurilor din Sos. Colentina nr. 17, Bloc OD41, S+P+10E si Soseaua Pantelimon nr. 235, Bloc 67, S+P+14E+Eth.Lucrarile de reabilitarea termica a celor doua blocuri mentionate constau în izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tâmplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: AF Consulting SRL
2013-04-20   „Reabilitarea termica a blocurilor 19 si 20 din Str. Judetului nr. 9-13 din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti” (Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti)
Reabilitarea termica a blocurilor 19 si 20 din Str. Judetului nr. 9-13 din sectorul 2 al municipiului Bucuresti. Lucrarile de reabilitarea termica a celor doua blocuri mentionate constau în izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tâmplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT. Vizualizați achizițiile publice »
Furnizori menționați: Recon si Doje SRL